VOC mentaliteit

 coenopkoningsplein.jpg 

De Verenigde Oostindische Compagnie werd ooit bestuurd door de “Heren XVII”. Zeventien machtige heren, en beslist geen vrouwen, uit verschillende gewesten waren de baas. Zij hadden de “koorden der beurs” in handen. Zeventien machtige mannen die vooral vertegenwoordigers waren van andere rijke en machtige mannen die ook erg op de pennig waren. Er werd lang gewikt en gewogen voordat een project tot uitvoering kwam.

Natuurlijk namen de Heren ook risico’s waarvan zij de gevolgen niet goed konden overzien. Alles stond echter in het teken van rijk worden en de verwerving van gunstige handelsposities. Heel belangrijk was daarbij alles wat andere staten deden zoals Spanje, Portugal en Engeland. De VOC moest hen vooral te vlug af zijn, overal ter wereld. Het minuscule lapje modder aan de Noordzee dat de trotse naam “Republiek der Zeven Gewesten” heette, werd een wereldmacht waarop koningen als Lodewijk XIV van Frankrijk later stinkend jaloers waren.

Onze Minister-President heeft opgeroepen tot herleving van de VOC mentaliteit. Jan Peter lijkt wel een beetje op Jan Pieterszoon (Coen). “Hijscht ons vaandel en bedrijf de handel” moet hij gedacht hebben. Welnu, hij is nu al vier kabinetten onderweg en de VOC mentaliteit heerscht volop.

vest-batavia1.jpg

Nog voor de Tweede Wereldoorlog riep Mussert in zijn opperste VOC blijdschap uit “Houdt vast aan Indien”. Wat daarvan terecht is gekomen weet inmiddels iedereen. En ons kabinet onder leiding van Jan Peter roept nu uit alle macht “Houdt vast aan Afghanistan” en daarbij zal het vrijwel zeker niet blijven want onze koene jongen Koenders houdt den blick al gericht op Darfur. Is het niet prachtig om die Nederlandse, fiere driekleur te zien wapperen boven het moedig standhoudende fort Holland  en de niet-versagende jongemannen in de woestijn van de westelijke Soedan teneinde de daden van de Mahdi te wreken?

Jahaa, maar ook vanwege de machtspositie die de Nederlanden in de wereld kunnen innemen door zo’n dertienhonderd van haar beste zonen en dochters naar het front te sturen. De dank te oogsten van de bondgenoten die ons pas echt voor vol aanzien. Dat is allemaal wel even iets heel anders danw at dat onbenullige België doet of Denemarken. In dat laatste land doen ze niet veel anders dan schunnige tekeningetjes over Mohammed maken. Nee, Nederland staat pal dankzij de Jongens van Jan de Witt (die later ook op afschuwelijke wijze is vermoord, zo gaat dat).

Ook nu zijn de risico’s moeilijk te overzien maar het geeft toch een warm gevoel dat wij vanuit onze Christelijk/Sociale imborst straks kunnen bogen op twee akkertjes met tuinkruiden en een ongebruikte basisschool in het dichtstbij gelegen dorpje. Dat alles onder het mom “Daar kan iets grootsch verricht worden”.

Wij bregen geloof, hoop en liefde in de wereld, een wereld waarin anderen de democratie het land inbombarderen (dat zijn overigens woorden die ik laatst van een ander hoorde).

vheutsz.jpg

Het kabinet is eruit. Wij blijven aan vreemde kust en als het even kan gaan wij nog veel meer vreemde kusten opzoeken. En alleen de enkelingen die de geschiedenis begrijpen zien aan de horizon drie woorden verschijnen: Dien Bien Phoe! Wie even niet meer paraat heeft wat die woorden inhouden, moet maar eens gaan praten met die Franse exporteur van westers geluk: Sarkozy. Zojuist heeft hij een reeks van kerncentrales aan China verkocht. Kijk, dat noem ik pas VOC mentaliteit. Hij neemt wraak. Niet de Heren XVII maar de Franse president heeft straks de koorden der beurs in handen, als opvolger van die jaloerse Lodewijk XIV. En ondertussen krijgen onze moedige jongens en meisjes natte voeten in het verraderlijke moeras dat toch echt eerst op woestijn leek.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 Service

www.vocsite.nl

www.webataljon.blogspot.com

www.batavia-restaurant.nl

www.overheidsterreur.nl

www.inveztor.nl

www.ldkarskens.blogspot.com

www.cafezool.nl

Chinezen, het Zwitserlevengevoel en onze identiteit

chinesetekens.jpg

 Chinezen van Europa”, zo werden de Nederlanders al in de negentiende eeuw genoemd en misschien al wel eerder. Zeker, we vertonen inderdaad overeenkomsten met de Chinezen. Het land is veel te vol, we zijn altijd bezig de koopman uit te hangen, we brabbelen wat af in slordige boerendialectjes en we krijgen scheve ogen van de jaloezie. Wat wil je nog meer?

Er zijn natuurlijk ook verschillen. De Chinezen zijn ook merendeels niet op de hoogte van hun eigen cultuur maar ze zijn er wel trots op. Daarom ruilen ze niet zo gemakkelijk hun eigen gewoonten en gebruiken in voor die van anderen. Hoewel, van de Nederlanders hebben ze geleerd dat geld de pijn vaak wel verzacht. Daarom is China nu “booming”, wat voor de wereld nog veel onheil met zich mee zal brengen. Daar ligt dan weer een overeenkomst want onze Gouden Eeuw hield voor de gebieden “rond” China heel wat ellende in. We staken onze neus in zaken die ons absoluut niet aangingen, alleen omdat we onze broekzakken met Aziatische winsten wilden vullen. In Kanton, bijvoorbeeld. Nou ja, we hebben onze eerste spoorlijnen te danken aan de uitbuiting van de Javaan. Zo komt alles dus toch nog goed want er zijn heel wat Javanen die gebruikmaken van onze spoorlijnen.

Voor het overige zijn Chinezen best trots op hun eigen cultuur zoals de Muur en Confucius (door New Yorkse straatbenden ook wel gespeld als “Confucki us”.

Nergens ter wereld is een volk dat zo graag de cultuur van anderen overneemt, al was het alleen maar om te proberen. De ellende is alleen dat we nooit proberen maar elk probeersel ook in ere houden. En inderdaad. Hoog in de Alpen heeft een nijver bergvolkje het referendum uitgevonden. Al eeuwen geleden kwamen de dorpelingen rond het kampvuur samen om zich te bemoeien met alles wat zich in het dorp voordeed. Later werd dat het kanton, hé Chinezen van de Alpen, en nog later het hele Bondsland. Dat gaat daar hartstikke goed bij die Zwitsers. Duitsers, Fransen, Italianen en Reto-Romanen brabbelen allemaal in hun eigen dialectje wat ze willen.

En inderdaad, wij hebben het referendum ontdekt en het gemak waarmee de Zwitsers ermee omgaan. “Nou, dat doen wij ook wel even”, dachten Hans van Mierlo en zijn broeders en sindsdien ben je een reactionaire aristocraat als je geen cent geeft om het meepraterendum. 

Als iedereen zijn mening maar kan geven, gefundeerd of niet, dan zit je als politicus goed. Het is een soort Zwitserlevengevoel voor elke parlementariër die zolangzamerhand ook in godsnaam niet meer weet waar hij de inspiratie vandaan moet halen. Leentje buur lijkt dan het gemakkelijkste. Beter goed geleend dan slecht bedacht en vooral ook “we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden”. Net alsof de Nederlanders het wiel hebben uitgevonden. Nou ja, misschien is dat wel zo maar dat is niet traceerbaar. Het buskruit is in elk geval niet op ons conto te schrijven want dat wordt aan de echte Chinezen togedicht.

Het is trouwens een goed idee om het wiel opnieuw uit te vinden. Helemaal opnieuw en creatief te beginnen. Dan begrijp je ook waarom het referendum in Zwitserland wel werkt en in Nederland niet. Maar ja, daarvoor heb je wel veel karakter nodig. Gelukkig hebben ze in China karakters in overvloed. Die gebruiken ze al eeuwen. Overnemen…?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com 

 

Service

www.chineesvertaalbureau.nl

www.sprout.nl

www.karakteruitgevers.nl

www.dutchcowboys.nl

www.iiav.nl

www.kennisbron.hosting.rug.nl