VOC mentaliteit

 coenopkoningsplein.jpg 

De Verenigde Oostindische Compagnie werd ooit bestuurd door de “Heren XVII”. Zeventien machtige heren, en beslist geen vrouwen, uit verschillende gewesten waren de baas. Zij hadden de “koorden der beurs” in handen. Zeventien machtige mannen die vooral vertegenwoordigers waren van andere rijke en machtige mannen die ook erg op de pennig waren. Er werd lang gewikt en gewogen voordat een project tot uitvoering kwam.

Natuurlijk namen de Heren ook risico’s waarvan zij de gevolgen niet goed konden overzien. Alles stond echter in het teken van rijk worden en de verwerving van gunstige handelsposities. Heel belangrijk was daarbij alles wat andere staten deden zoals Spanje, Portugal en Engeland. De VOC moest hen vooral te vlug af zijn, overal ter wereld. Het minuscule lapje modder aan de Noordzee dat de trotse naam “Republiek der Zeven Gewesten” heette, werd een wereldmacht waarop koningen als Lodewijk XIV van Frankrijk later stinkend jaloers waren.

Onze Minister-President heeft opgeroepen tot herleving van de VOC mentaliteit. Jan Peter lijkt wel een beetje op Jan Pieterszoon (Coen). “Hijscht ons vaandel en bedrijf de handel” moet hij gedacht hebben. Welnu, hij is nu al vier kabinetten onderweg en de VOC mentaliteit heerscht volop.

vest-batavia1.jpg

Nog voor de Tweede Wereldoorlog riep Mussert in zijn opperste VOC blijdschap uit “Houdt vast aan Indien”. Wat daarvan terecht is gekomen weet inmiddels iedereen. En ons kabinet onder leiding van Jan Peter roept nu uit alle macht “Houdt vast aan Afghanistan” en daarbij zal het vrijwel zeker niet blijven want onze koene jongen Koenders houdt den blick al gericht op Darfur. Is het niet prachtig om die Nederlandse, fiere driekleur te zien wapperen boven het moedig standhoudende fort Holland  en de niet-versagende jongemannen in de woestijn van de westelijke Soedan teneinde de daden van de Mahdi te wreken?

Jahaa, maar ook vanwege de machtspositie die de Nederlanden in de wereld kunnen innemen door zo’n dertienhonderd van haar beste zonen en dochters naar het front te sturen. De dank te oogsten van de bondgenoten die ons pas echt voor vol aanzien. Dat is allemaal wel even iets heel anders danw at dat onbenullige België doet of Denemarken. In dat laatste land doen ze niet veel anders dan schunnige tekeningetjes over Mohammed maken. Nee, Nederland staat pal dankzij de Jongens van Jan de Witt (die later ook op afschuwelijke wijze is vermoord, zo gaat dat).

Ook nu zijn de risico’s moeilijk te overzien maar het geeft toch een warm gevoel dat wij vanuit onze Christelijk/Sociale imborst straks kunnen bogen op twee akkertjes met tuinkruiden en een ongebruikte basisschool in het dichtstbij gelegen dorpje. Dat alles onder het mom “Daar kan iets grootsch verricht worden”.

Wij bregen geloof, hoop en liefde in de wereld, een wereld waarin anderen de democratie het land inbombarderen (dat zijn overigens woorden die ik laatst van een ander hoorde).

vheutsz.jpg

Het kabinet is eruit. Wij blijven aan vreemde kust en als het even kan gaan wij nog veel meer vreemde kusten opzoeken. En alleen de enkelingen die de geschiedenis begrijpen zien aan de horizon drie woorden verschijnen: Dien Bien Phoe! Wie even niet meer paraat heeft wat die woorden inhouden, moet maar eens gaan praten met die Franse exporteur van westers geluk: Sarkozy. Zojuist heeft hij een reeks van kerncentrales aan China verkocht. Kijk, dat noem ik pas VOC mentaliteit. Hij neemt wraak. Niet de Heren XVII maar de Franse president heeft straks de koorden der beurs in handen, als opvolger van die jaloerse Lodewijk XIV. En ondertussen krijgen onze moedige jongens en meisjes natte voeten in het verraderlijke moeras dat toch echt eerst op woestijn leek.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 Service

www.vocsite.nl

www.webataljon.blogspot.com

www.batavia-restaurant.nl

www.overheidsterreur.nl

www.inveztor.nl

www.ldkarskens.blogspot.com

www.cafezool.nl

SIOEmelen met de waarheid

vakantie_2006_ina_3051.jpg

Het is me gelukt,voor de tweede keer! Ik ben geblokt op een website en dat vind ik toch wel iets om een glas rode sekt op te drinken. Kennelijk ben ik erin geslaagd de webmaster of moderator tot wanhoop te drijven. In zijn onmacht heeft de moderator van SIOE mij het recht op vrije meningsuiting ontzegd. Dat is heel wat voor de kampioenen van het recht op vrije meningsuiting. Het klopt ook nu weer: wie de mond vol heeft over dat recht, kan zelf maar weinig incasseren.

Wat is er gebeurd? Ik heb gemerkt dat SIOE Nederland volop wordt bezocht door SIOE België en die geeft ook het meest commentaar. Nu heb ik mij afgevraagd of Belgen het gidsvolk voor Europa zouden moeten zijn als het gaat om de integratie van culturen. Zij zijn immers niet eens in staat om als Vlamingen en Walen samen te leven? In de Brusselse regio hebben ze knetterende ruzie. Natuurlijk de problemen zijn gecompliceerd maar klaarblijkelijk is dat niet het geval als het over moslims gaat. Dan los je alles met één vingerbeweging op, vooral in een ander land.

Nu heb ik de vraag gesteld wat je kunt verwachten van een volk dat zo met zichzelf in de knoei zit en “that did it”. Ik word nu beticht van volkerenhaat en vuilspuiterij. En dat door een organisatie die moskeeën wil slopen, de Koran wil verbranden en nog meer van dat fraais. De dames en heren zijn in hun eer aangetast.

Laten we wel wezen, ik ben het met SIOE eens dat de opleiding van kleine kinderen tot imam en dat Jihadscholen uit den boze zijn. Ik zou zelfs bereid zijn om zo’n verdachte school eerst te sluiten om vervolgens het onderzoek in te stellen. Maar dat onderzoek moet er wel komen en als blijkt dat alles op geruchten berust, dan zijn excuses en een dikke bos bloemen op hun plaats.

Echt, ook ik vind dat hitserij en jeugdbendes veel harder kunnen worden aangepakt dan de overheid nu doet.

Dat SIOE daar in positieve zin iets aan kan bijdragen, lijkt mij niet. De beweging mobiliseert een deel van de bevolking op voornamelijk onderbuikgevoelens en dat kan nooit een positieve uitwerking hebben. Wie fatsoenlijk moslim is, voelt zich door het optreden van deze dames en heren verder in de hoek gezet. Niemand hoeft dan ook vreemd op te kijken als straks blijkt dat de bereidheid onder moslimjongeren zich over te geven aan extremistische organisaties verder toeneemt. SIOE is de motor daarachter.

Wat voor ons allemaal geldt en nodig is, is een moment van overpeinzing. De omstandigheden waarin we nu verkeren, zijn het gevolg van de Europese suprematie tussen 1500 en 1970. Nooit in de geschiedenis is suprematie zonder gevolgen gebleven en dat betekent meestal “inleveren”. Het betekent ook dat het nodig is van de eigen cultuur en waardigheid zoveel mogelijk overeind te houden, om te beginnen met de taal.

Het is goed te bedenken dat het huidige Italië is voortgekomen uit de kern van het Romeinse Rijk en een Germaanse invasie. Het gaat niet aan de stroom van de geschiedenis te verleggen. Sterker nog, wie dat probeert, zal worden weggespoeld. Dat is geen dreigement maar de simpele conclusie uit de geschiedenis van het menselijk doen en handelen op deze wereld.

Of ik dat leuk vind? Dat doet er niet eens toe. Ik zal een weg moeten vinden om de stroom te volgen. Verdrinken in een draaikolk wil ik niet.

Rest nog één opmerking: de overheid moet zich wel degelijk iets aantrekken van SIOE en soortgelijke organisaties. Niet alleen moeten ze goed in de gaten worden gehouden. De beweging is ook een duidelijk signaal, voor zover dat er niet al was, van onvrede. Het tegengaan daarvan behoort prioriteit te zijn. Dat betekent bepaald niet dat de organisaties in alle opzichten hun zin moeten krijgen. 

Jammer genoeg stel ik ook vast dat het stellen van prioriteiten geen sterke kant is van onze bestuurders en politici. men wil alles, en wel héél veel, tegelijk doen. De vraag is: voor wie eigenlijk?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

 www.geschiedenis.nl

www.geschiedenis.startpagina.nl

www.belpaese.nl

www.vvv.vanabbe.nl

www.reclamewereld.blog.nl

www.sioe.nl

www.mythologie.wordpress.com