SIOEmelen met de waarheid

vakantie_2006_ina_3051.jpg

Het is me gelukt,voor de tweede keer! Ik ben geblokt op een website en dat vind ik toch wel iets om een glas rode sekt op te drinken. Kennelijk ben ik erin geslaagd de webmaster of moderator tot wanhoop te drijven. In zijn onmacht heeft de moderator van SIOE mij het recht op vrije meningsuiting ontzegd. Dat is heel wat voor de kampioenen van het recht op vrije meningsuiting. Het klopt ook nu weer: wie de mond vol heeft over dat recht, kan zelf maar weinig incasseren.

Wat is er gebeurd? Ik heb gemerkt dat SIOE Nederland volop wordt bezocht door SIOE België en die geeft ook het meest commentaar. Nu heb ik mij afgevraagd of Belgen het gidsvolk voor Europa zouden moeten zijn als het gaat om de integratie van culturen. Zij zijn immers niet eens in staat om als Vlamingen en Walen samen te leven? In de Brusselse regio hebben ze knetterende ruzie. Natuurlijk de problemen zijn gecompliceerd maar klaarblijkelijk is dat niet het geval als het over moslims gaat. Dan los je alles met één vingerbeweging op, vooral in een ander land.

Nu heb ik de vraag gesteld wat je kunt verwachten van een volk dat zo met zichzelf in de knoei zit en “that did it”. Ik word nu beticht van volkerenhaat en vuilspuiterij. En dat door een organisatie die moskeeën wil slopen, de Koran wil verbranden en nog meer van dat fraais. De dames en heren zijn in hun eer aangetast.

Laten we wel wezen, ik ben het met SIOE eens dat de opleiding van kleine kinderen tot imam en dat Jihadscholen uit den boze zijn. Ik zou zelfs bereid zijn om zo’n verdachte school eerst te sluiten om vervolgens het onderzoek in te stellen. Maar dat onderzoek moet er wel komen en als blijkt dat alles op geruchten berust, dan zijn excuses en een dikke bos bloemen op hun plaats.

Echt, ook ik vind dat hitserij en jeugdbendes veel harder kunnen worden aangepakt dan de overheid nu doet.

Dat SIOE daar in positieve zin iets aan kan bijdragen, lijkt mij niet. De beweging mobiliseert een deel van de bevolking op voornamelijk onderbuikgevoelens en dat kan nooit een positieve uitwerking hebben. Wie fatsoenlijk moslim is, voelt zich door het optreden van deze dames en heren verder in de hoek gezet. Niemand hoeft dan ook vreemd op te kijken als straks blijkt dat de bereidheid onder moslimjongeren zich over te geven aan extremistische organisaties verder toeneemt. SIOE is de motor daarachter.

Wat voor ons allemaal geldt en nodig is, is een moment van overpeinzing. De omstandigheden waarin we nu verkeren, zijn het gevolg van de Europese suprematie tussen 1500 en 1970. Nooit in de geschiedenis is suprematie zonder gevolgen gebleven en dat betekent meestal “inleveren”. Het betekent ook dat het nodig is van de eigen cultuur en waardigheid zoveel mogelijk overeind te houden, om te beginnen met de taal.

Het is goed te bedenken dat het huidige Italië is voortgekomen uit de kern van het Romeinse Rijk en een Germaanse invasie. Het gaat niet aan de stroom van de geschiedenis te verleggen. Sterker nog, wie dat probeert, zal worden weggespoeld. Dat is geen dreigement maar de simpele conclusie uit de geschiedenis van het menselijk doen en handelen op deze wereld.

Of ik dat leuk vind? Dat doet er niet eens toe. Ik zal een weg moeten vinden om de stroom te volgen. Verdrinken in een draaikolk wil ik niet.

Rest nog één opmerking: de overheid moet zich wel degelijk iets aantrekken van SIOE en soortgelijke organisaties. Niet alleen moeten ze goed in de gaten worden gehouden. De beweging is ook een duidelijk signaal, voor zover dat er niet al was, van onvrede. Het tegengaan daarvan behoort prioriteit te zijn. Dat betekent bepaald niet dat de organisaties in alle opzichten hun zin moeten krijgen. 

Jammer genoeg stel ik ook vast dat het stellen van prioriteiten geen sterke kant is van onze bestuurders en politici. men wil alles, en wel héél veel, tegelijk doen. De vraag is: voor wie eigenlijk?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

 www.geschiedenis.nl

www.geschiedenis.startpagina.nl

www.belpaese.nl

www.vvv.vanabbe.nl

www.reclamewereld.blog.nl

www.sioe.nl

www.mythologie.wordpress.com