Samenleving is lam geslagen

Geen Islamdebat dus, geen modistisch gedoe alleen maar om niet “achterlijk” genoemd te worden. J, daar gaat het natuurlijk om. Wie niet meedoet aan het Islamdebat , is niet modegevoelig en dus “achterlijk”en wat dat betekent, weten we allemaal: hoofddoekjes, handen afhakken, vrouwenbesnijdenis, homo’s ophangen en de hele mantra die Wilders in zijn hoofd heeft zitten.

Maar nee, wij doen daar niet aan. Wij gaan lekker iets heel anders doen want wij weten al dat over religie geen discussie te voeren is. O ja, Thomas Aquino deed dat nog wel in de Middeleeuwen en Thomas a Kempis probeerde het ook. Of dat iets met hun voornaam, die op ongeloof wijst, te maken heeft, weet ik niet. Om te beginnen zal ik eens een balletje opgooien over theologische discussies.

De hanvraag is: kan God een steen maken die hij zelf niet kan optillen? Deze vraag lijkt heel provocatief omdat ze de almacht van God lijkt aan te tasten. Lijkt aan te tasten want in wezen gaat het hier om een sofisme. We stellen de vraag of een almachtige iets kan of niet kan. Die vraag is bij een almachtige helemaal niet aan de orde. Om dat aan te tonen, ga ik in op een geloof dat wijd verbreid is, zelfs in agnostische en atheïstische kringen wordt beleden. Naast onze eigen dimensie bestaan andere dimensies waarin mensen zich mogelijk kunnen bewegen. Een almachtige God kan zich in elk geval en zonder bewaren daarin bewegen. Het gaat er dus maar om wat voor definitie je geeft aan het woord “almachtig”, en hoe je het begrip “kunnen” uitlegt. Dat zal een fors probleem worden want zelfs in onze eigen dimensie zijn niet alle definities eenduidig en steekhoudend. Zo is in de ruimte de rechte lijn niet altijd de kortste weg tussen twee punten. Te raden valt hoe moeilijk het voor ons zal zijn om een invalshoek te kiezen vanuit een andere dimensie.

Natuurlijk is het mogelijk om op dit weblog een discussie over definiies en interpretaties van deze begrippen te openen. Bij voldoende enthousiasme zal dat ongetwijfeld leiden tot vele honderden reacties. Wat leuk is, voor mij. Met hetzelfde gemak zullen wij een discussie kunnen voeren over de vraag of het Christen- of Jodendom de betiteling “Godsdienst van de liefde” meer verdient dan de Islam. Dat wordt een ware farizeeische en ook Babylonische spraakverwarring die vermoedelijk eindigt in oneliners als “Jullie zijn Christenhonden” of “Jullie zijn  aanhangers van de Anti-Christ”.

De samenleving zal lamgeslagen zijn, uitgeput en wanhopig als de bommen de woorden gaan vervangen. Maar gelukkig, beide partijen zijn erg goed in het gooien van bommen. Dat kan dus nog wel even duren.

Heel wat economischer lijkt het mij om een discussie of geprek aan te gaan in kleine kring met mensen over de vraag hoe ze met elkaar om willen gaan. in de straat, buurt, wijk of gemeente. Mensen die elkaar recht in de ogen kunnen kijken en spreken over hun idealen en wensen en niet over de niet te analyseren woorden en begrippen uit oude boeken. In plaats daarvan komen de begrippen die ieder van ons helder voor ogen staan. Onze verwachtingen van het leven.

De conclusie kan duidelijk zijn. Laat Wilders vooral in zijn eigen troebele vet gaar komen en stimuleer open contacten tussen individuen en groepen mensen. Als daaruit iets moois voortkomt, dan sluipen Wilders en de zijnen haast onhoorbaar naar ons toe, jaloers over het succes. En als we dat merken, vragen we hen er gezellig bij te komen zitten. De samenleving is lam geslagen maar er is niet eens een wonder nodig om haar weer te laten lopen. Idealistisch? Misschien, maar in elk geval vele malen realistischer en leuker dan het vastgelopen Islamdebat.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.praktischidealisme.nl

www.25xeurope.com/onderwerpen.php?1&onderwerp

www.uvt.nl/univers/nieuws/0203/34/mipa.html

www.loewak.nl/2008/03/19/idealisme-is-een-hersenziekte

www.guinnifer.wordpress.com

www.maharaj.org/blog.shtml

 

Onze strijd

schweinchen.jpg

De strijd van strijdliederen is voorbij maar dat wil niet zeggen dat we geen strijd meer voeren. Kortgeleden, op de scheidingsbeurs, hoorde ik een vrouw tegen haar manlijke reisgenoot zeggen: “Dat is jouw strijd, daar moet je ons niet mee lastig vallen.” Tja, geen wonder dat ze op de scheidingsbeurs waren. Als je al niet eens meer elkaars strijd wilt delen, wat deel je dan nog wel?

Even zo goed moest ik meteen denken aan al die mensen die steeds weeer de indruk weten te wekken dat hun strijd de onze is. Zo denkt Ayaan Hirsi Ali dat ze ons moet opzadelen met haar manier van afscheid nemen van de Islam. Dat is in werkelijkheid niet alleen erg irritant, het is nog riskant ook en, zoals nu blijkt, kan het nog het akkoord van Schengen schaden ook. Ik bedoel, de goede verstandhouding tussen lidstaten van de EU.

Tot mijn grote schik, ja u leest dat laatste woord goed,  heeft de nieuwe Napoleon onze Somalische Nimf Narcissa Hirsi Ali het Franse staatsburgerschap aangeboden. De splijtzwam in het hart van de vrijheid, broederschap en gelijkheid.  Nu zou ik kunnen zeggen, neem d’r maar mee, alsof je één van de drie schuintamboers bent die een aardig meisje zag. Maar het brengt toch wel de nodige implicaties met zich mee. Als zij Francaise wordt, wordt ze dan ook meteen Duitse? Franse en Duitse paspoorten zijn immers met elkaar verstrengeld. Weet Angela daar wel van? Wil ze ook zo graag zo’n oproerkraaister en magneet voor terroristen onder haar burgers tellen? En dan nog …houdt Ayaan ook het Nederlandse burgerschap? Dat zou haar elke mogelijkheid ontnemen ook nog maar één bestuurlijke functie in Nederland te bezetten. Tenzij ze haar vriendje Geert Wilders bruskeert, iets waarmee onze Ayaan helemaal geen moeite heeft. Ze bruskeert met hetzelfde gemak mensen als Osama. Dus…

Nu lijkt zo’n verhaal rond mevrouw Ali wel heel belangrtijk maar het is het natuurlijk niet. Alles rond princessa, primadonna Narcissa lijkt belangrijk maar het is het eigenlijk nooit, nooit geweest ook.  Ze praat wel veel maar ze is vooral iemand die bezig is de rommel op te ruimen die ze zelf heeft geschapen.

Maar ja, wat is belangrijk? Een paar dagen geleden hoorde ik nog dat het aantal euro’s in mijn portemonnee dat in Nederland is gemaakt, alsmaar minder wordt. Kijk, dat gevoel had ik al heel lang. Ik zat me al maanden af te vragen wat er toch met die euromunten aan de hand was. Nu weet ik het en eerlijk gezegd, ik geef ze nog gemakkelijker uit dan vroeger. Ik wil van dat vreemde spul zo min mogelijk bij me hebben. Bah! Een goed Nederlandse munt, nee dat zou nog wat zijn maar eentje uit het buitenland? Het blijkt nog allemaal afgesproken werk te zijn ook. Zo zie je maar hoe je nationaal product door onze politieke leiders gewoon te grabbel wordt gegooid.

Er is al zo weinig waardevols meer over. Zie nu toch eens hoe onze Jaap de Hoop Scheffer moet opboksen tegen een Amerikaanse minister van Defensie die allerlei rottigheid uitstort over de Duitse bondgenoten. Die Duitsers zijn gewoon te beroerd om te vechten. Laffe lapswanzen zijn het. Straks is het hun schuld als die Taliboem in Afghanistan weer de baas worden. Ja, hun schuld, niet de schuld van de Afghanen zelf, natuurlijk. Ja, Nederland en de VS kunnen toch niet alles alleen doen? En die Italianen, die vuile spaghettivreters, die doen ook al niets. Ze zijn potverdrie net zo laf als in de jaren veertig van de vorige eeuw. Wel een leger maar vechten, ho maar! Nee, ik begrijp die meneer Gates best. Je valt een ander lastig met jouw strijd en die moet daar dan maar aan meedoen. Gewoon omdat het nu eenmaal moet! Hij ziet gewoon de Navo te gronde gaan en wat dan? Dan is het weer ieder voor zich en nog steeds de VS voor ons allen. Let op mijn woorden! Nee, hup, je luie bed uit Heinz und Michaelo. Schieten op elke tulband met baard die je ziet!

Tja, het wordt me bang te moede. Alle waarden en normen die er vroeger nog waren, dat hele Nederlandse gevoel van trots en wapperende vlaggen. Waar zie je dat nog? Zelfs niet meer bij onze oosterburen. Ik leg mijn moede hoofd in de schoot en verlang naar de dag dat er weer Nederlandse euro’s naar mijn portemonnee stromen, of guldens of rijksdaalders.

Maar ach, ook daarvan ziet mijn verlangen al weer af. Nee, ik blijf mezelf trouw. Een halt toeroepen aan het kritiekloze kuddedierengedrag waarvoor zebra’s en antilopen zich nog zouden schamen. Wat te denken van de hijgerige, haast erotische, achtervolging van Joran van der Sloot? Die jongen wordt tot “Monstrum Caraïbii” verklaard terwijl hij, objectief gezien, alleen maar de aandacht op zichzelf heeft zien vallen in verband met een verdwijning. Meer kan hem niet worden aangerekend, ook niet door heksenjager Peter R. de Vries.

En heeft die nakende erotiek haar bron niet in een diep gekoesterd maar in stilte beleden verlangen van elke man om zelf eens een vrouw de weke keel dicht te drukken? Om op die manier zijn  manlijke macht en kracht vleselijk vorm te geven ten opzichte van de vrouwelijke weerloosheid? Of anders gezegd: om eens te ervaren hoe het is om een geile beer te zijn ?  O ja, dat zal ontkend worden maar die ontkenning vertoont grote overeenkomsten met de ontkenningsfase bij een ernstige ziekte. Zeker is dat daaruit de collectieve verontwaardiging voortkomt die Joran maakt tot een projectie van alle manlijke kwaadaardigheid.

En het volgen van de aanbidding van de heilige Ayaan. Staat die niet in het teken van de Mariaverering? Maar helaas, zij heeft de wereld niets te zeggen, zij heeft de wereld niets gebracht. Zij is niet de verpersoonlijking van de oermoeder of zelfs maar “das ewig Weibliche”. Zij zal geen onbevlekte ontvangenis ervaren want daarvoor is haar geest alleen al te bevlekt. De zuivere blik op haar persoonlijk exhibitionisme en narcistisch zelfmedelijden. Het tegengaan van de treurnis rond de schade die haar “niet-bescherming” aan het imago van Nederland zou kunnen brengen met godbetert coryfeeën als van Dis aantoe.

De bestrijdenis van die roes van westerse wanhoop. Dat is mijn strijd. Mijn strijd, in de hoop dat het de onze wordt, weg met de kudde!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

 www.people.zeelandnet.nl/houtie/

www.wcl-limburg.nl/

www.new-energy.tv/categorie.php/20/0/klimaat.html

www.drijfzand.com/2006/03/30/mijn-strijd

www.books.google.com/books?isbn=9074622542

www.fitnessforum.nl/forum/index.php?act=findpost&pid=25063