Participeren

sterappel_partjes.jpg 

De vraag is: “Doe ik nog wel mee? Ik heb geen LCD tv, geen i-pod, geen bluetooth en zelfs geen laptop al had dat niet veel gescheeld. Aandelen heb ik ook niet en daar ben ik nu wel blij om. Zevenentwintig miljard minder. Als het snel zegt, lijkt het niks.

Toch is het jammer want alles is “meedoen” dezer dagen. Niemand mag aan de zijlijn blijven staan. Of je nu wilt of niet, je moet mee met de grote stroom naar het oneindige geluk van de…vooruitgang of zoiets?

Bij dat meedoen, hoort ook meepraten, je mening geven over dingetjes en dangetjes in je woonomgeving want de overheid wil graag dat je als burger meebeslist. Sterker nog, je moet “participeren” wat allerletterlijkst vertaald “deelnemen” betekent. Volgens sommigen moet je zelfs “meeparticiperen” wat in het Latijn zoiets als “comparticipere” zou zijn, een woord dat Caesar vanwege de gekkigheid bedreigender zou hebben gevonden dan een dolkstoot. Maar ja, wat wil je met veldheren waarnaar een slaatje is genoemd? Van veldslag tot veldsla, het scheelt maar één letter.

Dat participeren gebeurt in klankbord- of werkgroepen. Daar praten burgers, gemeente, politie en soms nog andere snakende snalen met elkaar over voetbalkooien, speelplekken en al het andere moois dat is voortgevloeid uit het ei van de wipkip.  

Vorige week bleek bij ons in de raadscommissievergadering dat er wat dingetjes misgingen bij dat particperen. Wethouder en burgers stonden ineens mijlen ver uit elkaar terwijl dat nu juist niet de bedoeling is van al dat “met elkaar meedoen”. Integendeel, burgers en politici horen dichter bij elkaar te komen, iets dat uniek zou zijn in de geschiedenis maar ja…alles moet kunnen in het tijdperk van de computer. Wie dichtbij de maan kan komen, moet ook in staat zijn de wethouder aan te raken. Ik zou daar eigenlijk blij mee moeten zijn want dat meedoen is tenslotte de erfenis van de zestiger jaren, provo enzo. Daaraan heb ik van ganser harte en naar hartenlust meegedaan.

Helaas ook heeft niet iedereen toen de boodschap goed begrepen. Als je met elkaar gaat praten, is het van belang dat iedereen weet waar het precies over gaat. Daaraan schort het nog al eens in de overlegconstructies. Burgers denken vooral dat ze veel meer invloed zullen hebben dan ze daadwerkelijk krijgen en dat leidt tot frustratie, boosheid, agressie en uiteindelijk zelfs weerzin tegen de democratie. Die blijkt in hun ogen alleen maar een schijndemocratie te zijn.

De discussie die later op de avond losbarstte tussen raadsleden, sprak boekdelen. Een grote groep van hen voelde zich bedreigd want wie bestuurt de stad? Niet de loshangende burgers maar de raad. Als je daar maar even aan wilt denken. Het klopt ook wel maar…bestuur dan ook. Doe iets, Tom Poes! Dat aan besturen de consequentie is verbonden dat de raad zelf de inspraakbijeenkomsten goed moet structureren, leek de dames en heren even te zijn ontgaan. Het is onmogelijk te participeren op basis van het principe “lult u maar wat voor u uit, dan zullen we zien wat we ermee doen”.

Van de Sovjets in de USSR kunnen we leren dat niets zo moeilijk is als besturen met z’n allen. Probeer maar eens iedereen op één lijn te krijgen. Nou ja, de Sovjetrussen konden dat wel maar hun methoden nemen we liever niet over.

Er is niets op tegen, lijkt mij, om buurtbewoners te laten meepraten over ontwikkelingen in hun leefomgeving. Er is ook niets op tegen, lijkt mij, om die buurtbewoners van te voren duidelijk te maken waar dat gesprek precies over gaat en…zo nu en dan te controleren of iedereen het nog steeds eens is over het doel van het gesprek. Participatie, ik denk dat het kan. Maar met uitsluitend woorden gaat het niet. De goede gedachte erachter kan node gemist worden.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.dse.nl/blog/12902?from=49

www.dse.nl/node/view/1214

www.niederer.info/new_site/archives/22

www.amstelveen.blog.nl/jeugd_en_jongeren/2008/01/16/jaarplan-voor-participatie-jongeen

www.denieuwereporter.nl/?p=1023

www.knowledgecafe.nl/2007/06/04/cultuur-en-participatie-in-elearning

www.watvindenwijover.nl/tags/show/138-blog