Desertie en onthaasting

Cobra

De Nederlandse krijgsmacht komt 7000 rekruten tekort. Dat is vooral vervelend voor onze “opbouwende” acties in Afghanistan zoals het verbranden van landbouwproducten en het beroven van boeren van hun middel van bestaan.

Daar staat tegenover dat deze opbouwende acties nu juist de oorzaak zijn van het tekort. Onze jongens en meisjes vinden Afghanistan te gevaarlijk. Je kunt er dood aan gaan en daarop bereid je je als militair niet voor. Als militair bereid je je voor op enkele jaren lummelen en hobbyen in het veld en daarna naar huis met een vette bonus. Ja, dat was nog in de goede tijden van de Koude Oorlog toen we dachten dat elke Rus een moordzuchtige communist was. Nu zijn we begonnen aan de “era” van de vredesacties. Als vredesduiven strijken we overal neer maar ja, ook in Afghanistan hebben de mensen een hekel aan duiven. Die beesten schijten altijd alles onder. Weg ermee!

Het is ook niet aan te bevelen om in Afghanistan aan bermtoerisme te doen ant voor je het weet fiets je een eind de lucht in. Nee, het leger is gewoon niet leuk meer. Gelukkig, de redding is nabij…

Staatssecretaris De Vries, zeer intelligent want anders had hij het nooit als spindoctor kunnen uithouden, heeft bedacht dat pubertjes van 17 best met scherp kunnen schieten. Wel even oppassen dat die pukkelige hormonenkoppies zo’n loodspuit recht houden. Het kan ook zijn dat de luier scheurt bij de terugslag van het schot maar voor de rest niets aan de hand. Tot nog toe was het voorrecht om het scherp te schieten voorbehouden aan achttienjarigen en ouder. En terecht: als je achttien bent, mag je ook een auto met een uitlaat van rioolpijpen-omvang en een reutelend geluid van mijn  opa op zijn sterfbed door de stad sturen. Je kunt dus ook best met scherp schieten als je net cum laude bent afgestudeerd als puber.

Met scherp schieten, met een beetje geluk kun je een paar van die patronen meejatten naar de kermis. Harstikke leuk! Je wint geen teddybeer voor je vriend( in), je schiet het ding helemaal aan flarden! . Dat wordt dan De Vries’ versie van “Schiet mij maar lek”. Tja, het is eigenlijk best gemakkelijk om staatssecretaris te zijn. je ziet een probleem en je bedenkt een oplossing waarover je weigert na te denken omdat je dan misschien schrikt van je eigen gedachten en hup…naar de stembus maar weer. Spindoctor! Wat “spint” er eigenlijk?

Ik weet niet of het door haast komt, door het onvermogen tot nadenken of de onwil daartoe of door het onverbeterlijke streven naar “scoren”. Scoren doe je in mijn ogen door goed te besturen en niet door ad hoc oplossingen te bedenken voor “problemen”. “Problemen” die op de wat langere duur veelal helemaal geen probleem blijken te zijn. Het is de kunst de tijd te nemen voor de zaken waar je mee bezig bent als politicus.

Dat is ook het geval als je een OV-chipkaart in wilt voeren. Al geruime tijd was bekend dat het ding niet zou voldoen. Vervolgens mocht één van de producenten, TNO, onderzoeken of het kreng goed was. Studenten van de Universtiteit van Nijmegen hadden er namelijk gaten in geschoten. Uiterst scherp. De uitslag van dat onderzoek was verrassend: goedgekeurd! Zoiets als “Wij van WC-eend, adviseren WC-eend!” Pas een onderzoek van een buitenlandse universiteit daarna, bracht het inzicht: Lays is beter. Ze kraken zoals ze smaken. Zo zout hadden we het nog nooit gegeten maar het was nu toch duidelijk dat er iets moest gebeuren. Je vraagt je af waarom het zo moest. Beter ware het geweest om de tijd te nemen, als je zo’n kreng al wil. Misschien vijf tot tien jaar speuren en zoeken naar een goed product. Zo’n gedegen en zorgvuldige aanpak had de bestuurders gesierd. Maar nee, de staatssecretaris van een weggooikabinet wil alles graag binnen de vier jaar klaar hebben. Want ja, word je anders nog wel gekozen?

Nou het antwoord op die vraag is helder en klaar. Ik stem niet voor staatssecretarissen die het gif van “met scherp schietende pubers” gaan verspreiden. Ik stem ook niet voor staatssecretarissen die peperdure rotzooi verplicht gaan stellen. Kortom: neem je kans en doe het over, dames en heren bestuurders en vooral: haast niet. Misschien komt er nog iets moois uit maar als je niet onthaast, ga ik deserteren!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.disk-arbeidspastoraat.nl/haast/index.htm

www.henkblanken.nl/?p=511

www.minderdrankmeerscoren.nl

www.bureauboelens.nl/2005/12/31/scoren-sis

www.score-blog.blogspot.com

www.denieuwereporter.nl/?p=400

 

 

 

Duo Holland

janus.jpg

Vanavond zag ik het Duo Holland op tv. Geen soldaten uit Camp Holland, geen minister met een generaal die om een zakdoek leek te vragen: nee,  een vader met zijn dochter. Ja zeker, zij zongen liedjes waarvan zelfs Marianne Weber nog tranen in de ogen zou krijgen en daar kon die zakdoek van die generaal dan weer goede diensten bewijzen. En ja hoor, het hele publiek van de omroep MAX bleerde mee. 

Dit land is bij tijd en wijle om te janken. Niet vanwege de hoofddoekjes of de moskeeen maar door de  echte Nederlanders. Twee echte Nederlanders sneuvelen in Afghanistan, s n e u v e l e n geachte heren en dames van de pers en de politiek. Soldaten in het veld overlijden niet maar sneuvelen. Een oma in bed overlijdt en een doodzieke patient in het ziekenhuis ook maar soldaten in het veld sneuvelen. Dat doen ze al vele eeuwen en altijd voor de prachtigste doelstellingen. Soldaten en records hebben een ding gemeen: ze sneuvelen. En zeker, als we zo doorgaan zal er een record aantal soldaten sneuvelen. Die twee, dat was ook Duo Holland uit Camp Holland, onderweg naar Camp Volendam waar de geur van paling en pas gerookte zeevis al lokte. 

Het is geen wonder. In een land waar oorlog wordt betiteld als vredes- en opbouwoperatie, gebaart een generaal onder de veelzeggende naam ” Berlijn”  alsof hij een zakdoek tevoorschijn haalt om zijn tranen te deppen. Je moet wel durven zeg: luchtmachtgeneraal zijn en de achternaam Berlijn dragen. Ik zou zeggen: bombarderen die hap! En dan op tv een openbare treurnisshow geven vanwege twee mannen die je willens en wetens de dood hebt in gestuurd om een luchtkasteel na te jagen. Als er een ding wordt opgebouwd in Afghanistan, dan zijn het luchtkastelen. Ja, er komt een onderzoek naar het sneuvelen van die twee jongens maar dat is helemaal niet nodig. De oorzaak ervan zijn de geblinddoekte politici die de mannen naar Afghanistan hebben gestuurd. Vanaf dat moment was alles mogelijk.

Samen met een astmatisch angstig kijkende Minister van Defensie die de woordjes nauwelijks nog over zijn paars aanlopende lippen geperst krijgt, vormt de generaal ook Duo Holland. Duo Holland gaat voor opbouw in het moeras dat Afghanistan heet.

Soldaten die door hun kameraden worden afgeknald, ook die sneuvelen. Bij de Amerikanen heet dat ” collateral damage” oftewel: flankerende puinhopen. Twee jongens uit het Hollandse spruitjesbos zijn niet meer dan ” collateral damage”. Zij verwaaien met het Afghaanse woestijnzand mee en geen enkel Afghaan laat een traan voor deze ” opbouwwerkers”. Geen enkele Afghaan zal ze zich ooit herinneren. Ook niet als op een mooie dag er paleizen met gouden daken zullen staan op de plaats waar nu de puinhopen roken.

En aan de horizon ligt Mauretanie, ook al zo’n land van zand met een strand dat breder is dan waar ook in Nederland. En daar verrijzen de eerste tentstokken van de nieuwe oefenkampen voor terroristen. Beter en dichterbij Europa en de VS dan Afghanistan en…verzekerd van het wegblijven van vreemde legers. Die zijn bezig weg te zakken in de Afghaanse verschrikkingen en hebben geen tijd voor Mauretanie.

Duo Holland. Misschien was het wel in de eerste plaats de trein waarin ik vanavond zat en die maar niet op gang kwam doordat er een kapotte goederentrein voor reed. De zegeningen van onze vrijemarkt economie. Een economie die al flink wat glans heeft verloren en jonge Duitsers ertoe brengt de samenleving van de DDR te adoreren. Duo Holland? Het zijn mijn twee lede ogen.

Tot sterkte en niet depressief raken hoor!

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com  

 

Service

www.oruzgan.web-log.nl

www.mindef.nl/missies/afghanistan/uruzgan/index.aspx

www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i003881 

www.eindpunt.blogspot.com/2006/09/rijk-worden-van-opbouw-afghanistan.html

www.delaatsteshow.be/dlsblog2/wordpress

www.vrijemarkt.nl