Vrij zijn en vrij hebben

De Cruijffiaanse versie van het Nederlands is wijd en zijd verspreid en heeft geleid tot uitspraken als “het huis wat ik gekocht heb, in het pré-Cruijffiaanse tijdperk zeiden de mensen nog gewoon: het huis dat ik gekocht heb). Naar mijn gevoel is onder meer aan de nationale sport van het “bruin worden aan de Middellandse Zee nabij voetbalstad Barcelona die verspreiding ernstig te danken. Daartoe behoort ook de veel gebruikt uitdrukking “Vandaag ben ik vrij”. Dat klinkt wat triest wat het betekent dat de desbetreffende persoon op andere dagen het gevoel heeft in een dwangbuis te zitten. Waarschijnlijker is dan ook dat de spreker of spreekster bedoelt “Vandaag heb ik vrij”. Dat betekent dat er een roostervrije dag is aangebroken. Een dag met “lege uren” zoals ik ooit eens iemnd hoorde zeggen.

Er is dus nog al een verschil tussen vrij zijn en vrij hebben. Het eerste is ook belangrijker dan ghet tweede want wie vrij is heeft in de praktijk vaak veel minder behoefte aan vrij hebben da anderen . Wie vrij is, kan heel wat werk aan. Misschien is veel ellende van mensen wel terug te voeren op het feit dat zij pas vrij zijn als ze vrij hebben.

Toch zijn er goede hulpmiddelen om vrij te zijn op gewone werkdagen. De afgelopen week is de gedachte opgekomen dat meditteren op het werk een belangrijke bijdrage kan leveren aan de productiviteit. Het CNV wil zelfs het recht op meditatie opnemen in de CAO. Waarom ook niet? 

De vraag daarbij is wel of wij dan ook meteen ophouden te zeuren over de gebedstraditie van moslims. Zij volgen veelal het voorschrift om méér dan ééns te bidden, ook midden tussen het werk door. In mijn ogen kan dat helemaal geen kwaad. Mediteren en bidden zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden.

Nu ken ik genoeg christenen die klaar staan om mij onmiddellijk aan te vallen op die stelling. Er gaat immers niets boven het directe gesprek met de énige, goede God! Het zal hen bedroeven maar ik heb daar twijfels bij. In mijn ogen gaat het bij bidden èn mediteren om dezelfde essentie: het verleggen van de focus van het aardse naar het, zullen we het “geestelijke” noemen? Die letterlijke “afleiding” geeft nieuwe geestkracht en energie.

Als schrijver en journalist ken ik dat ook. In onze beroepsgroep staat het bekend onder de naam “uit het raam staren”. Ik heb er geregld behoefte aan. Na een zwaar en ingewikkeld interview, verlang ik naar leegte in mijn hoofd. Pas later kan dan met enig succes de uitwerking van het gesprek volgen.

Het CNV, ja, je verwacht natuurlijk dat zij voor hun leden ook meteen het recht opeisen om tijdens het werk te bidden. Persoonlijk zou ik daarmee helemaal geen probleem hebben want ik heb geen personeel. Mijn eigen “uit het raam staren” is al helemaal ingecalculeerd in de boekhouding dus ook daarin zit geen probleem. Ik vind het een prima plan, een plan dat de mensen in mijn omgeving misschien ook wat gelukkiger en rustiger gaat maken. Dat alleen al is een lust voor mijn oog als ik weer eens uit het raam kijk. Dan voel ik me vrij, ik ben vrij en denk ik aan de dagen in het verschiet als ik vrij zal hebben.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.mentaalsterk.nl

www.rtl.nl/(/actueel/editienl/)/components/actueel/editienl/2005/week23/2005060607.xml

www.bedrijfsgebed.typepad.com/bedrijfsgebed/files/artikel_bidden_en_mediteren_op_het_werk_cnv_akkoord_juni_07.pdf

www.dieetcare.nl/news_article.php?cod=23

www.elsevier.nl/web/gezin/werknemershebbennuookrechtopmeditatie.htm

www.qib.nl/artikelen/tools/22-mediteren-bevordert-de-werksfeer

Weerstand in de darmen

 zandkoliek0.jpg 

Je weerstand komt voor een groot deel uit je darmen. Dat zegt Activia en ik heb eens goed opgelet. Uit mijn darmen komt geregeld iets naar buiten maar ik kan er met de beste wil van de wereld geen weerstand in zien. In het beste geval lijkt het het meest op een worst en in het slechtste geval…nou laat maar. Geen weerstand, dat weet ik zeker.

Ik heb Activia dan ook al heel lang een beetje een verdacht middeltje gevonden, vooral omdat het in zo’n popie flesje zit verpakt. Dat is trendy en kan dus nooit iets goeds inhouden. Alleen wat zich bewezen heeft, deugt en zoiets heeft geen flesje meer nodig.

Nu blijkt dat Activia vol zit met één of ander moeilijk diertje dat goed  zou zijn voor je Alvleesklier. Een “gezonde bacterie”. Nu heb ik een natuurlijke afkeer van gezonde bacterieën want die zijn waarschijnlijk slechter voor je gezondheid dan zieke bacterieën. 

Gebleken is dan ook dat de “probiotica” heel slecht is voor je darmen. Vermoedelijk zijn het leden van een weerstandsbeweging want er zijn al 24 mensen aan dood gegaan. Overigens, het klinkt hard maar het is zo, waren die mensen toch al ten dode opgeschreven  vanwege een ongeneselijke aandoening. Juist om die reden zijn ze ingezet als menselijk proefkonijn voor een mogelijk nieuw geneesmidel. Mensproeven en misgegokt dus. De artsen zijn er kapot van. Tja, wat moet je anders tegen de nabestaanden zeggen? “Ik vind het allemaal wel lollig”?

Kapot is ook Nederlands grootste casino, de beurs. Die koersen kelderen maar en kelderen en niet alleen de beurs gaat kapot maar ook de beleggers leggen het loodje. Het is mij altijd nog een raadsel hoe een overheid die kansspelen afkeurt, akkoord kan gaan met de vlees geworden hebzucht van de beurs. Deze Nederlandse uitvinding was oorspronkelijk ook niet bedoeld als een recreatieve vorm van geldmakerij maar als basis voor risicospreiding in de handel.

Kapot gingen ook de winkeliers bijna in één van de opgeleukte straten van mijn gemeente. Acht maanden lang denderde en woelde het wegenbouwgeweld door hun straat. Er werden grachten gegraven waarop de Romeinen en Middeleeuwers jaloers zouden zijn geweest en ik maak me sterk dat er heel wat kinderen en huisdieren in die ruimten zijn verdwenen. Daarover hoor je haast niemand.

Wel de winkeliers die gedurende de hele periode hun negotie terug zagen lopen van vaag positief tot diep in het rood. Hoewel de winkeliers er allemaal last van hadden, reageerden ze heel verschillend. Een Nederlands autochtone bloemenverkoopster toonde zich vol goede moed en wilde van alles doen om haar klandizie terug te winnen. Een Marokkaanse slager en groentenman was woedend. Hij vond het optreden van de gemeente een slechte zaak. Bovendien maakte hij duidelijk dat er maar geen goed gesprek tussen hem en de gemeente tot stand was gekomen. “ik heb een jaar voor niets gewerkt”, zei hij kwaad.

In werkelijkheid bleek die woede vooral voort te komen uit een gebrekkige kennis van het Nederlands en van de manier waarop burgers in Nederland met de gemeente omgaan. Ik vraag me daarbij af waar de politieke partijen waren en zijn geweest. Hebben die zich nooit bekommerd om de middenstanders in de problemen? Waren die niet in staat geweest om een bruggetje te bouwen tussen Mr. Marokko en de wethouder? Het is toch juist de functie van poltieke partijen om de band tussen burger en bestuur te versterken? Dat hoeven de raadsleden niet te doen. Het is misschien een taak voor leden die nu niets anders doen dan te laat te betalen.

 Beter dan zich bezig te houden met fijnstofverdichtende projecten, hadden ze interesse kunnen tonen voor het kleine leed van de hard werkende winkelier. Nou ja, klein leed. Het zal je koesjkoesj maar zijn!

Politici hebben vooral belangstelling voor grote projecten waarmee ze goede sier kunnen maken, zo lijkt het. Ze lijken zelfs weerstand te voelen tegen de problemen van individuele burgers, zoals winkeliers. Die problemen zijn veelal moeilijker op te lossen omdat je weinig kunt bereiken door nota’s, rapporten en onderzoeksverslagen op dit gebied. Je kunt er alleen wat mee door menselijke betrokkenheid. Misschien is dat wel het probleem. Of de weerstand tegen belangstelling voor dat soort “kleine” problemen in de darmen huist, ik weet het niet. Het zou best kunnen. Het heeft de geur ervan en ik voel weerstand.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service 

www.natuurlijk-welzijn.org

www.crohnsite.be

www.kreuzeman.nl

www.lucaswashier.nl

www.spacevanalkmaar.spaces.live.com

www.winkelcentrumwormer.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_BlogPart=blogview&_c=BlogPart&partqs=amonth%3D