Fixatie, kramp en denkwerk

 

Afgelopen zaterdagmiddag was ik  “en famille” ( een prachtige uitdrukking die ik maar even leen van iemand die ik geregeld spreek) . Het gesprek wandelde zoals gewoonlijk van het ene naar het andere onderwerp totdat de burn out bij vrouwen aan de orde kwam. In die discussie trad ineens een heel nieuwe zienswijze op een aloude stelling, althans voor mij, naar voren. Er werd niet gesteld dat vrouwen beter in staat zijn dan mannen om méér dan één ding tegelijk te doen. Nee, het resultaat viel deze keer “positief” uit voor de mannen. Zij zouden beter dan vrouwen in staat zijn om zich te concentreren op één zaak tegelijkertijd. Ook mooi en misschien zelfs wel waar al moet je met algemeenheden altijd erg oppassen.

Je concentreren op één zaak tegelijkertijd, dat is toch ook een soort fixatie en wat dat betreft hebben we misschien wel een veel manlijker samenleving tegenwoordig dan we denken. Zo hoorde ik vanmorgen dat Belgische ouders met angst en beven hun kinderen naar de crèche brachten met de gedachte aan de moordpartij in St. Gilles bij Dendermonde in het hoofd. Eigenlijk is dat raar. Eén keer gebeurt er iets in een stadje waarvan je voor die tijd nog nooit hebt gehoord en meteen raak je over de rooie, van de kook en uit je doen tegelijk. Dat is ondanks de vele begrippen die ik ervoor gebruik één fixatie. Als het om angst gaat, zijn we gauw gefixeerd. 

Om fixatie gaat het ook, denk ik, in Latijns Amerika waar steeds meer linkse dictatortjes in de dop opkomen. Chavez en Morales zien kans om via de weg van het “Gesundene Volksempfinden” hun ambtstermijn behoorlijk op te rekken. Het volk verwacht wonderen van hen als het gaat om een verbetering van de levensstandaard. Nu is daarvoor niet veel nodig want voor de meeste mensen in Venezuela en Bolivia is het leven een aaneenrijging van treurigheden. Toch is het nog maar de vraag of de arme sloevbers uiteindelijk hun zin krijgen. Zij helpen mannetjes aan de macht die het zonder hen óók wel hadden gered en die op den duur de macht niet meer kunnen loslaten, ook niet als het volk erom vraagt.

Begrijp me goed, ik heb geen medelijden met grootgrondbezitters en oliebaronnen die volk en land uitbuiten. Verre van dat. Ik heb medelijden met het volk dat zichzelf in een onomkeerbare  wurghouding manoeuvreert. Daar gaat het om. Bolivianen en Venezolanen zouden er goed aan doen om de Zimbabwanen eens te raadplegen.

Maar denk nu niet dat de fixatie uitsluitend in België, Bolivia of Venezuela toeslaat. Wij heben er zelf ook last van. De Universiteit van Twente heeft uitgevonden dat de lange zomervakanties voor allochtonen slecht zijn. De taalontwikkeling van de kinderen komt daardoor in het gedrang, zo is de uitslag van het onderzoek. Nu weet het Ministerie niet beter te doen dan te blaten dat de zomervakanties dan maar méér gespreid moeten worden.

Een duidelijk voorbeeld van fixatie, fixatie op het belang  van taalontwikkeling. De dames en heren hebben zich nog niet afgevraagd wat de overige gevolgen van die spreiding zullen zijn. Hoe zit dat psychologisch in elkaar? Is zo’n spreiding wel gunstig voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden, fantasie en ondernemingslust van de kinderen? Mij dunkt toch dat die achterstand die in zes weken wordt geboekt, bij te spijkeren moet zijn in de negen maaden school die de kinderen hebben? Zijn onze leerkrachten dermate machteloos dat ze dat niet voor elkaar krijgen? Wat voor opleiding ontvangen zij dan en welke selectienormen gelden er bij de aanstelling van leerkrachten?

Ik vrees dat de fixaties die we in dit korte moment zijn gepasseerd het gevolg zijn van een beperkte blik op de noden van opgroeiende jeugd. De voortdurende voorbereiding op de toekomst is een barrière voor een gezonde blik op het kind zelf. Fixaties mogen dan kenmerkend zijn voor zeer succesvolle mannen in de wereld, ze zijn voortgekomen uit een vrije en onafhankelijke geest. Mij lijkt dat zoiets alleen maar te bereiken is door een kind in vrijheid en geestelijke ruimte op te laten groeien. Ministerie, doe eens het zwijgen ertoe!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.heetkamp.nl

www.umcutrecht.nl/subsite/valpreventie/Interventiedatabase/Fixatie.htm

www.minvws.nl/kamerstukken/cz/2008/fixatie-en-separatie.asp

www.metra.be/nl/FixatieVeiligheid.html

www.campus.tv/?p=1155

www.gay.blog.nl/sport-gezondheid/2008/09/08/tutu-kritisch-over-fixatie-kerk-op-homo-s

www.volkskrantblog.nl/bericht/240555

www.smithsonsplace.blogspot.com/2007/11/valse-fixaties.html

www.nl.netlog.com/Zilverenmens/blog

                                                       w.heetkamp.nl

Ochtendkrakers (31)

Je wordt wakker en je denkt:

– gaan ze Wim Kan nu ook, posthuum, vervolgen voor belediging?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Service

www.nieuws.nl/543624

Oplispelen, oprispen en engelentonen

angelsong.jpg

En weer is het ze gelukt! Hero Brinkman van de PVV rispt wat onsamenhangende opmerkingen op en meteen is het hele land in rep en roer. De schurkenpartij beschuldigt de bewoners van onze (sub)tropische waddeneilanden ervan corrupt en boefachtig te zijn. Bravo, wat een bijdrage! 

De Antiliaanse regering reageert volledig volgens verwachtingen en ontzegt meneer Brinkman de toegang tot de parlementsgebouwen van het land. Hoe dom! Het was pas echt tactisch geweest als ze hem hadden toegelaten tot dit ” boevennest” en hadden kunnen aantonen dat hij beter eerst zijn tanden kan gaan poetsen voordat hij iets zegt. Gemiste kans dus. Of…hadden ze geen tegenargumenten? Dat geeft te denken!

Nog dommer was de reactie van de Nederlandse parlementsleden die alleen in het gezelschap van Brinkman met de Antilianen willen praten. Krijg je een keer een goede kans om hem buiten te sluiten, maak je er geen gebruik van. Tja…dan richt je dus zelf de schijnwerpers op zo’n over het paard getild eikelbijtertje.

” Nee, we laten de afvaardiging niet door anderen veranderen”, was het commentaar van een VVD-Kamerlid. Nou, daar was ook geen sprake van. Brinkman had zichzelf al buiten de gemeenschap geplaatst. Ik zal binnenkort bij hem op bezoek gaan en van te voren verklaren dat ik hem maar een crimineel volksverlakkertje vind. Dat doe ik wel meer bij bezoekjes. Zinvol en goed voor de sfeer.

Maar het duurt niet lang meer want binnenkort gaat minister Vogelaar veel meer de aandacht trekken. Vanmorgen lispelde een socioloog de problemen op die ons staan te wachten met de Vin-exwijken. Ze voldoen gewoon niet meer aan de behoeften van de volgevreten, zelfvoldane breedbeeldverslaafden die in ons land de groep starters vormen. Al lispelend baande de socioloog zich een weg door het woud van problemen en barrieres die de wijken de komende jaren kunnen veroorzaken. Ik raad de minister aan nu vast veertig ” Probleemwijken voor de toekomst”  aan te wijzen en daar onverwijld aan de slag te gaan. Laat ze vooral ook denken aan ruimte voor het afsteken van nog meer vuurwerk gedurende veertien dagen rond Oudjaar dan de afgelopen jaren het geval is geweest. Mogelijk kunnen in de huizen geluid- en lichtdichte ruimten worden ingericht voor de huisdieren tijdens die bacchanalen die volledig losstaaan van de traditie. Misschien kan ze in de verkeersdrempels vast agenten laten inmetselen die het opstandige, de wipkip ontgroeide, tuig te lijf kan gaan.

Stel je voor dat kroegentochtpoliticus Brinkman straks moet zeggen dat de Vin-exwijken allemaal stijf staan van corruptie en boefjes waar die verwende kereltjes van de politie niet binnen durven te gaan. Ja, wat dan?

Het idee dat je jongeren iets zou kunnen aanbieden om hun tijd zinvol door te brengen, om hun kennis en vaardigheden te verruimen aan de hand van fantasievolle en avontuurlijke activiteiten, dat is natuurlijk van de baan of…John de Mol moet er iets in zien. Zoiets als ” Hoer zoekt vrouw”  of  “Vandaal tot gigolo” (taalgrapje!) of “Kansarm trekt aandacht”  of ” Van probleem tot jongere”. 

Hoe dan ook, de harpspelende Chinese die na de socioloog in ” Goelemoggel Neelland optrad, was een verademing na al die uitzichtloosheid. Vooral omdat de harpiste haar instrument niet aanduidde als ” halp“. Wat zou het Peeveevee daarvan zeggen? Voldoende ingebulgeld? 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.gastheerschap.nl

www.dag.nl/Antillen/

www.dewegvanhethart.com

www.rtl.nl

www.anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2007/05/31/respect-onderzoek-naar-sociale-cohesie

www.resulozdemir.com

www.organisatieactivist.nl/www/belgische-toestanden-het-wilde-zuiden