De bus missen

In Spanje bestrijden de RK kerk en de club van atheïsten elkaar op het ogenblik met teksten op de bus. Waar eerst stond “houd uw stad schoon” is nu de tekst aangebracht “God bestaat niet” of  “elke ongelovige is een sukkel”. Wie er precies begonnen is met de  het publiek in openbare vervoering te brengen weet ik niet maar het is toch een beetje absurd. Wie op de bus leest “God bestaat” zal toch al gauw denken “en de bus is toch te laat”. Of “God bestaat niet” roept een reactie op in de vorm van “ik rijd zwart, niemand die het ziet”.

Tja, die strijd tussen atheïsten en gelovigen is toch altijd weer een bron van vermaak al kan ze op den duur aanleiding zijn voor politieke complicaties. De vroegere Spaanse dictator Franco zei op te komen voor het RK geloof maar in werkelijkheid was hij een wat burgerlijk mannetje met héél lelijke karakterkenmerken. Het is toch ook wat vreemd dat atheïsten altijd maar keihard roepen dat iemand (of iets)  niet bestaat waarin zij niet geloven. Waarom zou je dat doen? Het doet een beetje denken aan het kind dat bang is in het donker en zichzelf daarom maar wijs maakt dat het klaarlichte dag is.

Hoe dan ook, het doet enigszins absurdistisch aan om bij hoog en bij laag te verkondigen dat iemand waarin je niet gelooft ook niet bestaat. Aan de andere kant is het bijna even absurdistisch om voortdurend aan de hele wereld bekend te maken dat iemand waarin je gelooft ook daadwerkelijk bestaat. Niemand zal er toch van uitgaan dat zijn of haar soortgenoot in iets gelooft dat niet bestaat? Dat is toch vragen om niet serieus genomen te worden. En bovendien, als God bestaat, maakt het niets uit of iemand het bestaan van God verkondigt. Het verandert niets aan dat bestaan. Wie aan de verkondiging van Gods bestaan of niet-bestaan doet, lijkt mij dan ook voornamelijk bezig te zijn met zichzelf te overtuigen. Wel aardig hoor als je je eigen overtuiging steeds weer wenst tegen te komen op een voorbijzoevende bus.  

Voor een atheïst is het allemaal wat lastig want die zit niet op God te wachten tenzij hij bij de bushalte staat. Voor een gelovige is het ook vevelend want die zit wel op God te wachten, gaat vol hoop bij de bushalte staan en krijgt dan te horen dat degene die hij verwacht, niet bestaat. Lastig allemaal hoor. Misschien is het in zo’n geval toch goed als de overheid ingrijpt. Die hoeft weliswaar geen standpunt te bepalen maar ze draagt wel zorg voor een ongestoord verloop van het openbaar vervoer, ook in Spanje. Misschien moet dit wilde geplak gewoon bij KB verboden worden. 

Gelovigen, atheïsten en ik voelen er in elk geval niets voor om de bus te missen want waar zouden we zijn zonder de bus? God mag het weten! 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.lyricsondemand.com/onehitwonders/ifgodwasoneofuslyrics.html 

www.joukemellema.nl/html/html-words/words-movies/words-GodBus-explosie.html 

www.telegraaf.nl/buitenland/3030475/__Advertentie_athesten_geweigerd

www.godonthebus.org

www.ikonrtv.nl/site/indexKerknieuws.asp?oId=14580 

De SGP wil het plan om bussen met atheïstische reclame te laten rondrijden, verbieden. De christelijke partij valt over de tekst dat ‘God (wellicht) niet bestaat’.

  

Ellendige pokken digitaliteit (EPD)

Knap, ja zeker, knap. Computers zijn knappe vindingen en de bijbehorende software dwingt respect af al was het alleen maar door de overmaat aan priegelige combinaties van cijfers en dingetjes en dangetjes die die dingen in de lucht houdt. Echt schitterend. ik meen het, ik ben diep onder de indruk van het hedendaags digitaal geweld en het moet gezegd worden: ik vaar er wel bij. 

Laat dus niemand zeggen dat ik een digibetische nurks met rancuneuze hersencellen en nostalgiegebonden hersenstamschorselementen ben. Nee, dat ben ik dus niet. Toch begrijp ik niet waarom wij met z’n allen nu heel onze ziel en zaligheid moeten leggen in een debielerig functionerend masjientje terwijl wij gratis en voor niets in onze bovenkamer zo’n ingenieus en bij tijd en wijle nog helder werkend instrument hebben gekregen. Ik begrijp er niets van of liever,  ja ik begrijp het wel. Al eeuwenlang spreken wij van vooruitgang met elke menselijke capaciteit die wij overdragen aan een zelf in elkaar gefrutseld masjientje. De auto en het vliegtuig waren daarvan tot voor kort de fraaiste voorbeelden maar sinds een jaar of dertig is daar het digitaaltje.

Daarin schuilt toch iets opmerkelijks want het onderwijs staat bol van het begrip “compententies aanleren” of liever nog “competentiegericht onderwijs”.  In de praktijk blijk je daarmee hoogst incompetente mensen te kweken omdat het mensen wel heel veel vaardigheden bijbrengt maar ze weten zelf niet op welk gebied. Zo krijg je hoogst incompetente mensen maar dat komt grotendeels doordat wij onze competenties weer uit handen geven aan incompetente masjientjes. Bijvoorbeeld: caissières die niet kunnen hoofdrekenen maar wel vriendelijk glimlachen totdat ze klaar zijn met het rekenmasjientje.   

 Minister Klink is er even zo goed vol lof over. Evenals zovele bestuurders meent hij dat fouten en vergissingen de wereld uit zijn als digitaaltje de zaak heeft overgenomen. Het vermaledijde Elektronisch Patiënten Dossier is daarom zijn speeltje geworden. Met behulp van dit digitaaltje kan straks iedereen zien wat voor afwijkingen ik heb (dat zal ze nog niet meevallen want de rubriek afwijkingen is bij mij echt overbevolkt). Voor zover daaraan iets gedaan kan en moet worden, is dat ook allemaal in dat EPD te vinden. Nooit meer fouten en vergissingen dus en hoef dus ook niet bang te zijn dat een beginnenchirusrg straks op de plek van mijn hersenen een tweede hands nier vastnaait. Dat ik daardoor behoorlijk pissig kan worden valt niemand op.

Vandaag bereikt ons weer het bericht dat de gemeente Rotterdam als eerste de OV-chipkaart gaat invoeren. NS wacht er nog een paar jaar mee omdat het systeem niet waterdicht is. Waarom toch wil Rotterdam zo graag vooroplopen terwijl juist die stad alle belang heeft bij waterdichte systemen? Om de eerste te zijn? Om op te vallen als stad van de vooruitgang? Om het de ouderen moeilijk te maken?  Om fraude te stimuleren? We zullen het nooit weten maar waarschijnlijk gaat het om de fictie dat digitaliteit leidt tot lagere kosten en meer efficiency. In theorie mag dat zo zijn maar een te vroeg ingevoerd systeem leidt alleen maar tot boven normaal hoge kosten en veel verwarring en ongemak.

Nooit meer fouten en vergissingen, ik maakte het vandaag nog mee.  Iemand meldde zich vandaag met een klacht bij me die ik nou echt geknipt vond voor het ombudsteam van een politieke partij. Hij miste een deel van zijn salaris deze maand en vroeg zich af hoe dat kon. Nou, voor zover ik uit zijn verhaal heb begrepen, hadden allerlei instellingen de betaling van een deel van dat salaris aan elkaar overgedragen. De verscheidene digitaaltjes hadden het allemaal schitterend overgenomen en door gesluisd maar…. de mannetjes en vrouwtjes aan de terminals waren al lang in slaap gevallen. Sinds het digitale tijdperk begint de vrijdagmiddag op dinsdagochtend. 

Ik bedoel maar. Niets aan de hand met die digitaliteit weant die had keurig zijn werk gedaan maar digitaliteit  leidt tot professionele verdomming. Door teveel te vertrouwen op het digitale systeem gingen ook deze mannetjes en vrouwtjes denken dat alles wel zo’n beetje automatisch ging. Jahaa, niet dus. Ze moesten zelf ook nog met een overmaat aan spier- en wilskracht hun oogleden openrukken. Dat valt niet mee als je zelf niet meer snapt waarom

Laat me niet lachen, minder fouten en vergissingen! Kletskoek van de bovenste plank zodra mensen hun gevoel voor werk en verantwoordelijkheid verliezen. Toegankelijker, ja, als het goed is klopt dat wel. Nauwkeuriger, nee, dat kunnen mensen zijn maar digitaaltjes niet. Die wezens beseffen van voren niet dat ze van achteren bestaan. Ik hoop dat een dergelijk besef bij de mannetjes en vrouwtje nog in stand gehouden kan worden.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.vooruitgang-trucks.nl

www.weekvandevooruitgang.nl

www.denieuwereporter.nl/?p=1483

www.ictregie.nl/index.php?pageId=26&blogId=111 

www.pieterjouke.nl/?p=308 

www.blogmania.nl/archives/2006/02/18/stilstand-en-vooruitgang

www.human.nl/index.php?pg=blog&blogid=153&blogaid

www.cinner.com/2008/11/30/niets-recessie-enkel-vooruitgang/ 

 

Published in: on 28 januari 2009 at 5:28  Geef een reactie  

Fixatie, kramp en denkwerk

 

Afgelopen zaterdagmiddag was ik  “en famille” ( een prachtige uitdrukking die ik maar even leen van iemand die ik geregeld spreek) . Het gesprek wandelde zoals gewoonlijk van het ene naar het andere onderwerp totdat de burn out bij vrouwen aan de orde kwam. In die discussie trad ineens een heel nieuwe zienswijze op een aloude stelling, althans voor mij, naar voren. Er werd niet gesteld dat vrouwen beter in staat zijn dan mannen om méér dan één ding tegelijk te doen. Nee, het resultaat viel deze keer “positief” uit voor de mannen. Zij zouden beter dan vrouwen in staat zijn om zich te concentreren op één zaak tegelijkertijd. Ook mooi en misschien zelfs wel waar al moet je met algemeenheden altijd erg oppassen.

Je concentreren op één zaak tegelijkertijd, dat is toch ook een soort fixatie en wat dat betreft hebben we misschien wel een veel manlijker samenleving tegenwoordig dan we denken. Zo hoorde ik vanmorgen dat Belgische ouders met angst en beven hun kinderen naar de crèche brachten met de gedachte aan de moordpartij in St. Gilles bij Dendermonde in het hoofd. Eigenlijk is dat raar. Eén keer gebeurt er iets in een stadje waarvan je voor die tijd nog nooit hebt gehoord en meteen raak je over de rooie, van de kook en uit je doen tegelijk. Dat is ondanks de vele begrippen die ik ervoor gebruik één fixatie. Als het om angst gaat, zijn we gauw gefixeerd. 

Om fixatie gaat het ook, denk ik, in Latijns Amerika waar steeds meer linkse dictatortjes in de dop opkomen. Chavez en Morales zien kans om via de weg van het “Gesundene Volksempfinden” hun ambtstermijn behoorlijk op te rekken. Het volk verwacht wonderen van hen als het gaat om een verbetering van de levensstandaard. Nu is daarvoor niet veel nodig want voor de meeste mensen in Venezuela en Bolivia is het leven een aaneenrijging van treurigheden. Toch is het nog maar de vraag of de arme sloevbers uiteindelijk hun zin krijgen. Zij helpen mannetjes aan de macht die het zonder hen óók wel hadden gered en die op den duur de macht niet meer kunnen loslaten, ook niet als het volk erom vraagt.

Begrijp me goed, ik heb geen medelijden met grootgrondbezitters en oliebaronnen die volk en land uitbuiten. Verre van dat. Ik heb medelijden met het volk dat zichzelf in een onomkeerbare  wurghouding manoeuvreert. Daar gaat het om. Bolivianen en Venezolanen zouden er goed aan doen om de Zimbabwanen eens te raadplegen.

Maar denk nu niet dat de fixatie uitsluitend in België, Bolivia of Venezuela toeslaat. Wij heben er zelf ook last van. De Universiteit van Twente heeft uitgevonden dat de lange zomervakanties voor allochtonen slecht zijn. De taalontwikkeling van de kinderen komt daardoor in het gedrang, zo is de uitslag van het onderzoek. Nu weet het Ministerie niet beter te doen dan te blaten dat de zomervakanties dan maar méér gespreid moeten worden.

Een duidelijk voorbeeld van fixatie, fixatie op het belang  van taalontwikkeling. De dames en heren hebben zich nog niet afgevraagd wat de overige gevolgen van die spreiding zullen zijn. Hoe zit dat psychologisch in elkaar? Is zo’n spreiding wel gunstig voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden, fantasie en ondernemingslust van de kinderen? Mij dunkt toch dat die achterstand die in zes weken wordt geboekt, bij te spijkeren moet zijn in de negen maaden school die de kinderen hebben? Zijn onze leerkrachten dermate machteloos dat ze dat niet voor elkaar krijgen? Wat voor opleiding ontvangen zij dan en welke selectienormen gelden er bij de aanstelling van leerkrachten?

Ik vrees dat de fixaties die we in dit korte moment zijn gepasseerd het gevolg zijn van een beperkte blik op de noden van opgroeiende jeugd. De voortdurende voorbereiding op de toekomst is een barrière voor een gezonde blik op het kind zelf. Fixaties mogen dan kenmerkend zijn voor zeer succesvolle mannen in de wereld, ze zijn voortgekomen uit een vrije en onafhankelijke geest. Mij lijkt dat zoiets alleen maar te bereiken is door een kind in vrijheid en geestelijke ruimte op te laten groeien. Ministerie, doe eens het zwijgen ertoe!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.heetkamp.nl

www.umcutrecht.nl/subsite/valpreventie/Interventiedatabase/Fixatie.htm

www.minvws.nl/kamerstukken/cz/2008/fixatie-en-separatie.asp

www.metra.be/nl/FixatieVeiligheid.html

www.campus.tv/?p=1155

www.gay.blog.nl/sport-gezondheid/2008/09/08/tutu-kritisch-over-fixatie-kerk-op-homo-s

www.volkskrantblog.nl/bericht/240555

www.smithsonsplace.blogspot.com/2007/11/valse-fixaties.html

www.nl.netlog.com/Zilverenmens/blog

                                                       w.heetkamp.nl

Skiën in Rusland, geen sneeuwgebrek!!!

elenakirov5groot

Vanaf vandaag heb ik mijn Petersburg Connection verhuisd naar www.rossia.wordpress.com U vindt er het eerste verhaal over de skistad Kirovsk op het schiereiland Kola, compleet met Nederlandse introductie en foto’s. Veel leesplezier. Binnenkort komt er een verhaal over Russisch Nieuwjaar.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Service

www.rusland.nl

www.rusland.wordpress.com

Published in: on 25 januari 2009 at 11:30  Geef een reactie  

Vrij zijn en vrij hebben

De Cruijffiaanse versie van het Nederlands is wijd en zijd verspreid en heeft geleid tot uitspraken als “het huis wat ik gekocht heb, in het pré-Cruijffiaanse tijdperk zeiden de mensen nog gewoon: het huis dat ik gekocht heb). Naar mijn gevoel is onder meer aan de nationale sport van het “bruin worden aan de Middellandse Zee nabij voetbalstad Barcelona die verspreiding ernstig te danken. Daartoe behoort ook de veel gebruikt uitdrukking “Vandaag ben ik vrij”. Dat klinkt wat triest wat het betekent dat de desbetreffende persoon op andere dagen het gevoel heeft in een dwangbuis te zitten. Waarschijnlijker is dan ook dat de spreker of spreekster bedoelt “Vandaag heb ik vrij”. Dat betekent dat er een roostervrije dag is aangebroken. Een dag met “lege uren” zoals ik ooit eens iemnd hoorde zeggen.

Er is dus nog al een verschil tussen vrij zijn en vrij hebben. Het eerste is ook belangrijker dan ghet tweede want wie vrij is heeft in de praktijk vaak veel minder behoefte aan vrij hebben da anderen . Wie vrij is, kan heel wat werk aan. Misschien is veel ellende van mensen wel terug te voeren op het feit dat zij pas vrij zijn als ze vrij hebben.

Toch zijn er goede hulpmiddelen om vrij te zijn op gewone werkdagen. De afgelopen week is de gedachte opgekomen dat meditteren op het werk een belangrijke bijdrage kan leveren aan de productiviteit. Het CNV wil zelfs het recht op meditatie opnemen in de CAO. Waarom ook niet? 

De vraag daarbij is wel of wij dan ook meteen ophouden te zeuren over de gebedstraditie van moslims. Zij volgen veelal het voorschrift om méér dan ééns te bidden, ook midden tussen het werk door. In mijn ogen kan dat helemaal geen kwaad. Mediteren en bidden zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden.

Nu ken ik genoeg christenen die klaar staan om mij onmiddellijk aan te vallen op die stelling. Er gaat immers niets boven het directe gesprek met de énige, goede God! Het zal hen bedroeven maar ik heb daar twijfels bij. In mijn ogen gaat het bij bidden èn mediteren om dezelfde essentie: het verleggen van de focus van het aardse naar het, zullen we het “geestelijke” noemen? Die letterlijke “afleiding” geeft nieuwe geestkracht en energie.

Als schrijver en journalist ken ik dat ook. In onze beroepsgroep staat het bekend onder de naam “uit het raam staren”. Ik heb er geregld behoefte aan. Na een zwaar en ingewikkeld interview, verlang ik naar leegte in mijn hoofd. Pas later kan dan met enig succes de uitwerking van het gesprek volgen.

Het CNV, ja, je verwacht natuurlijk dat zij voor hun leden ook meteen het recht opeisen om tijdens het werk te bidden. Persoonlijk zou ik daarmee helemaal geen probleem hebben want ik heb geen personeel. Mijn eigen “uit het raam staren” is al helemaal ingecalculeerd in de boekhouding dus ook daarin zit geen probleem. Ik vind het een prima plan, een plan dat de mensen in mijn omgeving misschien ook wat gelukkiger en rustiger gaat maken. Dat alleen al is een lust voor mijn oog als ik weer eens uit het raam kijk. Dan voel ik me vrij, ik ben vrij en denk ik aan de dagen in het verschiet als ik vrij zal hebben.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.mentaalsterk.nl

www.rtl.nl/(/actueel/editienl/)/components/actueel/editienl/2005/week23/2005060607.xml

www.bedrijfsgebed.typepad.com/bedrijfsgebed/files/artikel_bidden_en_mediteren_op_het_werk_cnv_akkoord_juni_07.pdf

www.dieetcare.nl/news_article.php?cod=23

www.elsevier.nl/web/gezin/werknemershebbennuookrechtopmeditatie.htm

www.qib.nl/artikelen/tools/22-mediteren-bevordert-de-werksfeer

Ochtendkrakers (31)

Je wordt wakker en je denkt:

– gaan ze Wim Kan nu ook, posthuum, vervolgen voor belediging?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Service

www.nieuws.nl/543624

Politiek, maatschappij en media

Gisteren heb ik mij gemengd in een schriftelijke discussie over politiek, maatschappij en media. Op internet natuurlijk. Minister Plasterk maakt zich zorgen over de pluriformiteit van de media en daarin heeft hij gelijk. Die pluriformiteit staat zweaar onder druk. Dat alles heeft te maken met de slechte financiële positie en de oplossing die de uitgevers van media daarvoor denken te hebben gevonden. Die is even platvloers als banaal.

Het meest in het oog springend zijn de dagbladen maar ook tijdschriften en omroepen lijden aan een chronisch geldtekort en naderende ondergang. Om aan die trend een einde te maken hebben de uitgevers en opdrachtgevers gekozen voor het vertyonen van kunstjes voor het publiek. De media zijn daardoor niet langer informatieleveranciers geworden maar circusnummers. Zolang een succesnummer geld oplevert, is er voortdurend een clown die het opvoert ook al weet hij dat hij op een goede dag zijn nek erbij zal breken.

Kijkcijfers, leescijfers, ze vormen het voer voor de begerige handjes van mediamagnaten of misschien wel magneten die hun product in de eerste plaats zien als een middel om geld te verdienen. Zeker, er moet geld worden verdiend met het uitbrengen van programma’s en informatie maar of dat de corebusiness moet zijn, is nog maar de vraag. De media, ook wel opinieleiders genaamd, hebben een veel verstrekkender taak en bepalen voor een substantieel deel het gedrag van de mensheid. Dat is geen vraag maar een feit. De paniek die de media zien, veroorzaakt onmiddellijk een waas voor de ogen van de burger.

Uitgevers en mediabedrijven hebben daarom hun maatschappelijke taak te grabbel gegooid en hun producten in het winkelwagentje van de supermarkt gegooid. Op die manier zijn ze inderdaad alleen nog maar egschikt om de vis in de pakken (hoewel je moet uitkijken met die drukinkt!)  of onderin de kattenak te stoppen. 

Hoe komt het toch dat de mediabedrijven zich nooit hebben afgevraagd wat de zin en de mogelijkheden van hun eigen producten zijn? Tja, geldwolven kunnen niet denken. Dat gebrek aan denkvermogen heeft geleid tot de zelfvernietigende vooroordelen waaraan de media nu te gronde gaan. Eén van de allerergste is de gedachte dat mensen geen behoefte meer hebben aan informatie. Dat ebspottelijke idee komt onder meer voort uit het algemeen geheiligde “marktonderzoek”. Wat de consument zegt is waar.

In werkelijkheid is dat wat de consument zegt meestal onzin. Hij of zij beseft niet eens dat de behoefte aan informatie er wel degelijk is maar niet de informatie die de media brengen! Dat is een invalshoek die de dames en heren nog niet te binnen was geschoten. met een misselijkmakende hooghartigheid hebben zij ebsloten dat het leesvoer voor de burger eenvoudiger moest worden. De “sukkels” op straat zouden die rotzooi wel vreten. Onze media producenten vergaten daarbij dat ze hun eigen graf groeven. Door de weg in te slaan van simpele en platvloerse sensatieoverdracht, werd hun product na verloop van tijd steeds minder interessant. Klaarblijkelijk. zo meende de burger, waren media bedoeld om platvloers vermaak te schenken. Kon het niet nog wat “opwindender”?

Nee, dat kon niet want de dames en heren journalisten en redacteuren hadden zichzelf vastgeprikt met de opvatting dat zij “objectief” nieuws moesten brengen. De gek die dat bedacht heeft, zou onmiddelilijk moeten worden onthoofd. Objectieve berichtgeving is een fictie van de bovenste plank, bedriegelijk en verraderlijk tegelijk. Met koningin Beatrix zeg ik in dat verband “De leugen regeert”. Niet één journalist kan objectief zijn en…elke opgeleide journalist wéét dat inmiddels ook. Uitsluitend de consument wordt nog met deze kletskoek gevoerd.

Media en journalisten behoren standpunten in te nemen op grond van gedegen journalistiek werk. Dat wil zeggen dat twee media op grond van dezelfde informatie tot twee heel verschillende maar evenzo goed juiste artikelen kunnen komen. De lezer kiest inderdaad het medium dat hem of haar het meest bevalt. Dat zal bijna altijd het medium zijn dat hem of haar gelijk geeft. Mensen willen helemaal niet elzen wat ze zelf  “lekker”vinden. Ze willen lezen, zien of horen dat ze gelijk hebben, niet gek zijn maar goed hebben nagedacht.

Als Plasterk zijn Commissie voor innovatie, vol klinkende namen maar dat zegt niets, die kant op stuurt, dan zal het zeker goedkomen met de media. Verzuiling? Ja, en dat is maar goed ook. Een zuil, of liever een stroming, geeft maatschappelijke betrokkenheid, samenhang of cohesie zo u wilt. En dat is nu precies waarom de rijksoverheid zich met het onderwerp moet bemoeien. Het is een maatschappelijk belang.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.weordpress.com

 Service

www.innovation-media.nl

www.reclameweek.nl/nieuws/marketing-nieuws/9846/innovatie-media-staat-stil.html 

www.foruminnovatievemedia.nl

www.nrc.nl/media/article2118524.ece/Elco_Brinkman_leidt_commissie_innovatie_kranten 

www.henkblanken.nl/?cat=60 

www.marketingfacts.nl/berichten/20061018_paul_molenaar_coo_online_en_media_innovatie_sanoma

     

Barack Obama Supernova

Black is black, the world is black, het was een weinig zeggend liedje uit, ik meen, de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Het hoorde thuis in de “black is beautifulcultuur”. Daarna heeft het nog een 35 jaar geduurd voordat een gekleurde man  het Witte Huis betrad als hoofdbewoner.

Barack Obama heeft meteen bij het begin van zijn eerste ambtsperiode al haast een top bereikt aan populariteit. Maar liefst 79 procent van de Amerikanen denkt dat hij een goede president zal zijn. Jammer eigenlijk want zo’n cijfer kan bijna alleen nog maar naar beneden. Misschien is hij een superster maar pas op voor de supernova, de explosie waarna er zo verrekte weinig overblijft. Hoe luidde de songtekst in Jesus Christ Superstar ook al weer? “He’s a man, he’s just a man. And I’ve known so many men before… he’s just one more”. 

Het maakt natuurlijk wel duidelijk hoe ver George Bush het zelfvertrouwen en het uitzicht op een betere toekomst bij de Amerikanen naar beneden heeft gehaald. Voor hen zou het dan ook te betreuren zijn als de rijzende ster meteen een vallende soortgenoot werd of…een zwart gat. Hoewel, ze hebben beide een voordeel.

Een vallende ster geeft aan dat mensen een wens mogen doen, bijvoorbeeld “ga maar weer omhoog”. Een zwart gat is een ultieme concentratie van energie, een macht die alles om zich heen naar zich toe trekt. Het mooie daarvan is de aantrekkingskracht, het negatieve is het feit dat in een zwart gat elke verdwaalde ziel wordt platgedrukt.

Ik krijg bijna medelijden met een man die zo evrschrikkelijk bewierookt wordt dat alleen de lucht ervan hem wel eens zou kunnen verstikken terwijl de rook hem aan het gezicht onttrekt. Wie Obama “lief” heeft, geeft hem een eerlijke kans, met vergissingen, fouten en uitglijders erbij.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.hln.be/hln/nl/2002/Dossier-Obama/article/detail/582152/2008/12/30/God-niet-welkom-op-inhuldigingObama

www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF17012009_004&ref=nieuwsoverzicht

www.nieuws.be/nieuws/Inhuldiging_Obama_in_Lego_4f51bda3.aspx

Smaakbuddy

Afgelopen donderdag hoorde ik op BNR radio voor het eerst het begrip “smaakbuddy”. Het was mij volslagen onduidelijk wat er achter die term schuilging maar nieuwsgierig als ik ben, ging ik op onderzoek uit. Als ik het goed heb begrepen is een smaakbuddy één van de eigentijdse herders van deze wereld.

Al jarenlang en nu, door de crisis, helemaal slaat de onzekerheid allerwegen toe. Mensen blijken niet eens meer op eigen gezag hun inkopen bij Appie Heijn te kunnen doen. Een fundamenteel gevoel van onzekerheid en argwaan heeft hen bekropen. Daarom moet een smaakbuddy de weg wijzen in het ondoorzichtige woud van levensmiddelen en recepten. Het viel natuurlijk te verwachten in een wereld waarin de consument uit zóveel producten kan kiezen dat hij of zij door de bomen het bos niet meer ziet. Een smaakbuddy biedt veiligheid en de garantie dat de maaltijd goed weg te werken is. 

Vrijdagavond sprak ik iemand die dacht dat de smaakbuddy een “stijlgoeroe ” was  en dat vond ik eigenlijk wel een goed gevonden verklaring voor het woord. Iemand die de richting aangeeft op het gebied van interieur, lifestyle en noem maar op. In dat opzicht zijn er vele goede voorbeelden te geven.  Jean des (vanwaar die “s”? )  Bouvrie is niet de enige. Ook de Eerste kamer blijkt nu een smaakbuddy te zijn.

De dames en vooral heren van de senaat zijn al enige tijd bezig een onderzoek te starten naar de achtergronden van onze deelname aan de oorlog tegen Irak. Een kwestie van goede smaak en een gezonde democratie. Een paar dagen geleden kwam plotseling een document naarbuiten waaruit bklijkt dat de Minister bedonderd is of…zijn mond heeft gehouden. Dat is natuurlijk geen toeval maar het gevolg van langdurig  journalistiek werken. Een lek ook dat nu zijn of haar kans schoon zag.

De kans op een on derzoek naar die vermaledijde deelname is nu sterk toegenomen doordat er nieuwe feiten aanhet licht zijn gebracht, of liever: oude feiten. Het zou best eens kunnen blijken dat het kabinet terwille van een goede band met de VS blind is geweest voor de kritiek vanuit de ambtenarij. Dat is geen beste beurt. Zeker niet in een tijd die zo bol staat van onzekerheid en argwaan als deze. Om in hedendaagse termen te blijven: er zijn nog al wat mensen die hun krediet inmiddels hebben verspeeld.

Dat geldt niet voor de Eerste Kamer die als een echte smaakbuddy steeds de aandacht voor een onderzoek levendig heeft gehouden. Dat was hard nodig want de Tweede Kamer zat door onsmakelijke afspraken rond de kabinetsvorming vast aan de plicht tot stilzwijgen, op straffe van een kabinetscrisis. Misschien zijn er straks wel twee onderzoeken tegelijkertijd en het is de vraag of dat nuttig is. Eén ding is zeker: dankzij de oplettendheid van de Eerste Kamer slaap ik toch een beetje lekkerder en zekerder. De houdbaarheidsdatum van dit instituut is nog niet overschreden! Ik houd van mijn stijlvolle smaakbuddy.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.woordpress.com

Service

www.weekvandesmaak.nl/Smaakbuddy

www.zestz.nl/2008/11/24/smaakbuddy

www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2008/3/19/190308_5jaar_oorlog_irak.html

www.nrc.nl/binnenland/article2117707.ece/Oud-ministers_onderzoek_Irak-oorlog_nodig

www.inspirerendeverhalen.nl/?p=145

www.nwo-info.nl/2008/03/25/irak-de-verkoop-van-een-oorlog

www.weblogs.nos.nl/hoofdredactie/2008/03/21/in-bed-met-rumsfeld-de-oorlog-in-irak-2/

Gejaagd door de wind

Je kunt luchtfietsen, luchtkastelen bouwen, een vrouw achterna lopen,  als 55 plusser solliciteren naar een baan, spoken najagen, tegen windmolens vechten en zelfs iets aanwijzen als windmolen om er vervolgens tegen te gaan vechten, het maakt allemaal niets uit. Je wordt er niet beter van, alleen de anderen gaan erop vooruit. Het bereiken van een doel zal alleen gaan als het doel wil meewerken.

Tot mijn grote schrik moest ik gisteren voor een interview naar Heerlen. Vanuit mijn woonplaats is dat in totaal ongeveer 450 km, een afstand die ik in de vakantie zorgeloos afleg maar op een werkdag is het minder leuk. Daar komt bij dat ons stelsel van rijkswegen doet denken aan de aderen van een zestigjarige die veel te vet eet, nooit beweegt, zuipt als een ketter en rookt als een schoorsteen waarbij hij of zij permanent onder de stress. zit. Kortom, opschieten is er niet bij.

Nu weet je dat van te voren maar het kan altijd erger dan je denkt. Eenmaal bij Eindhoven aangekomen, bleek de wegenbouwer tot een dermate staat van genot te zijn gekomen dat ik er driekwartier tijdverlies aan over hield. Dat overkwam mij nadat ik al drie keer het voorspel had beleefd op andere locaties in het wegennet. Ik kon me toen niet meer onttrekken aan de vraag welke zin dit gewoel in de aarde heeft dat er voor gaat zorgen dat we op een goede dag Australië herontdekken.

Door “infrastructurele werken” zal de verkeersdoorstroming in Nederland in de toekomst veel beter worden. Het doet denken aan de oorlog in Irak: het land zal democratie krijgen. Toedeloe!!! Oorlog is het zeker, oorlog tegen de eigen burger. Het is toch opmerkelijk dat de overheid gedurende vijf jaar werken laat aanleggen die over vijf jaar weer aanpassingen nodig hebben om te voldoen. Zo blijf je aan de gang. Ik moet daarbij denken aan het feit dat ik over een periode van tien jaar vijf keer in de omgeving van Londen ben geweest. In al die tijd heb ik niet kunnen ontdekken dat er iets was veranderd aan de afgesloten rijbanen en zandheuvels langs de kant.

De infrastructurele werken dienen dan ook vooral als permenente ergernis die de gedachten van mensen afleidt van werkelijk belangrijke onderwerpen. Bovendien spekt ze de zakken van de wegenbouwers en dat is goed voor onze economie. Infrastructurele werken vormen hoe dan ook geen enkele oplossing voor onze fileproblematiek. De files kunnen wel opgeheven worden maar alleen door het gebruik van de wegen terug te dringen.

Maar ja, als volk zijn we gek op dat soort voordegekhouderij. Nee, niet de overheid de schuld geven, we doen het allemaal samen. We kiezen ervoor, elke vier jaar weer.

Zo heb je de strijd tegen de drugs, die nooit gewonnen kan worden en een voortdurende subsidiëring van de georganiseerde misdaad inhoudt, de strijd tegen het terrorisme die op zichzelf al heel veel terrorisme met zich meebrengt. Het levert allemaal niets op behalve dat er ettelijke duizenden mensen hun brood mee verdienen.

Nee, als ik al deze mogelijkheden overzie dan lijkt mij het achterna lopen van een vrouw nog het meest aanlokkelijke. Daarbij kun je tenminste nog voor jezelf de illusie hebben dat je ergens aan werkt. En dat, zo zegt men, moet je nu juist niet doen. Zo zie je maar, zelfs de meest vastgeroeste wijsheden zijn onbruikbaar. Niets dan spoken in je hoofd.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.boeken.tweedehands.net/romans/gejaagd-door-de-wind-melanie-mitchell-hardcover.html

www.gedichten-freaks.nl/663518

www.beleven.org/verhaal/het_najagen_van_geluk

www.koevsjinka.hyves.nl/blog/17863069/Stop_Chasing_the_here_and_now/ObGr

www.volkskrantblog.nl/bericht/7227

www.happyhourisvan9tot5.nl/geluk-zoeken-op-de-verkeerde-plek/’

www.pompelmoes.nl/2004/11/geluk

www.mightysociety.nl/media/magazines/mightysociety4