Juliana en Bernhard

Op het ogenblik ben ik ongeveer op de helft van het boek van Cees Fasseur over Prins Bernhard en Koningin Juliana. Laat ik van tevoren stellen dat ik  Cees Fasseur in elk geval zie als iemand die zijn werk als integer historicus heeft gedaan met alle mogelijke persoonlijke feilen die daarbij horen.

Tot op heden kan ik de kritiek op het boek niet delen. Vooral vanuit links-feministische hoek (zo mag je Elsbeth Etty toch wel noemen)  is er nog al gefulmineerd tegen de prominente plaats die de prins in het boek inneemt. Er is zelfs gesuggereerd dat het helemaal vanuit zijn gezichtshoek is geschreven. Dat laatste is echt klinkklare nonsens. Ik kan mij best voorstellen dat de knalrode vrouwen liever een boek hadden gezien dat uit de gezichtshoek van Juliana was geschreven of misschien wel van de vrouw van minister president Drees maar van enige partijdigheid in het werk van Fasseur kan ik tot op heden niets terugvinden. Integendeel, de prins wordt hier en daar in (al) zijn zwakheden ten volle beschreven. Niets aan de hand lijkt mij.

Waar wel sprake van is, dat is het feit dat vooral de prins als handelende persoon ten tonele wordt gevoerd. De koningin komt meer tevoorschijn als speelbal van de Baarnsche Kring (de hele gezapige, plutocratische, volgevreten bende die zich op haast wellustige wijze vergaapte aan de veronderstelde kwaliteiten van  Greet Hofmans). Dat ook oud geld kan stinken, blijkt maar weer eens. Voorts treedt zij op als reagerend op acties van haar echtgenoot. In hoeverre dat de werkelijkheid benadert, weet ik niet. Bekend is wel dat Juliana moeite had met het nemen van beslissingen. Dat betekent vermoedelijk ook dat zij niet snel tot daden overging.

Nee, het boek van Fasseur maakt niet duidelijk dat één van beide koninklijke echtelieden in overmaat iets te verwijten viel. Duidelijk is wel dat de Koningin “under the spell” was van de “diabolo in femina” die Greet Hofmans heette. In één van de hoofdstukken wordt de vrouw “hysterisch” genoemd maar op mij komt zij als een  heel ander type over. Ik kan niet anders dan concluderen  dat mevrouw Hofmans een uiterst doortrapt wezen was dat opzettelijke pogingen heeft ondernomen om invloed te krijgen op staatszaken. Daarbij heeft zij op schandalige wijze misbruik gemaakt van het gevoelsleven van de Koningin en vooral voor haar bezorgdheid om haar kind.

Hoewel ik de militaristische kijk op de wereld van Prins Bernhard niet deel, ben ik van mening dat de prins juist heeft gehandeld door de kat de bel aan te binden. Zowel de Nederlandse Staat als de Monarchie en het huwelijk van Bernhard en Juliana hebben daarvan positieve gevolgen ondervonden. Tot zover mijn voorlopig oordeel.

De banale aantijgingen uit de hoek van het rode feminisme doen mij denken aan de stompzinnige reactie die ik vanmorgen ontving toen ik een hondenbezitte wees op het aanlijngebod. “Maar stelt u zich nu eens voor dat u de hele dag aan de lijn moest lopen”.

Ik heb hem uitgelegd dat wij allen dagelijks zeven maal 24 uur per week aan de lijn lopen. We zetten de vuilnisbak op tijd buiten, zetten thee voor de echtgenote, houden een deur open voor een vrouw en helpen haar in haar jas, eten met mes en vork en poepen in het toilet (en niet middenin de woonkamer of op het waterbed, wat te vergelijken zou zijn met het gedrag van een loslopende hond). Oftewel: een al te voor de hand liggende argumentatie slaat maar al te vaak de plank volkomen mis.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com 

Service

www.nrc.nl/opinie/article2058099.ece/Juliana_werd_immens_onrecht_aangedaan

www.nrc.nl/opinie/article2058326.ece/Rede_Elsbeth_Etty_over_Fasseur

www.devriesboeken.nl/index.php?od=ab&nav=zoekresultaat&inp=feministische%20visie

www.absolutefacts.nl/politiek/index.htm

www.iisg.nl/viva/frmviva.asp?zoek=amsterdam

www.volkskrantblog.nl/bericht/230759

www.blogger.xs4all.nl/groei/archive/2008/11/11/422852.aspx

www.archieven.blogspot.com/2008/12/archief-cees-fasseur-ea-niet-veilig-bij.html

 

 

Zak van Irak

Vandaag las ik een artikel in de meest volkse krant van Nederland waarin de schrijfster zich beklaagt over de PvdA en haar sociaal-democratische gehalte. In sommige opzichten had zij gelijk in andere was ik het niet met haar eens. Een partij is niet een plek waar je je thuisvoelt. Het is een gemeubileerd appartement waarvan de meubels je aanstaan maar misschien staan ze wel op de verkeerde plaats. Mogelijk zou er ook best eens iets weg kunnen.  Het betekent dat je je handen uit de mouwen moet steken.Maar goed.

Eén van de bezwaren die zij tegen de partij heeft het de manier waarop is afgezien van een onderzoek naar de redenen voor deelname aan de oorlog (of vredesmissie)  tegen Irak. Ja, inderdaad, het was mooi geweest als zo’n onderzoek er was gekomen. WEat mij betreft is het daarvoor nu al lang te laat.

De halstarrige weigering van Balkenende maakt zo’n onderzoek volslagen overbodig. Als er niets te verbergen zou zijn, zou er ook geen reden zijn om zo onverzettelijk te zijn in de weigering. Nederland is dus gewoon “verkocht” aan Bush en heeft op een smerige manier gehoereerd met Bush. Dat mens van Babyl;on was er niets bij. Anders kan ik het niet zien. Als klap op de vuurpijl moesten we nog die godvergeten straaljager van hem aanschaffen ook. Het is godgeklaagd maar met klagen tegen God heeft Balkenende meer ervaring dan ik, vrees ik. 

De weigering om het onderzoek door te laten gaan is in mijn ogen een soort terreur. Het is overduidelijk, wat mij betreft is Jan Peter niet meer dan de grootste “Zak van Irak”. Het gevolg zal zijn dat hij (politieke) zelfmoord pleegt en dat in combinatie met zijn terreur brengt hem op een niveau dat ze in Irak heel goed kennen. Misschien zou het aardig zijn om eens met een paar schoenen te gaan gooien. Dat is volgens Bush een blijk van democratie. Als aanhanger van de PvdA kun je er weer niet voor zijn want het heeft met sociaal weinig te maken.

De manier waarop Nederlanders in de kwestie Irak zijn “genaaid” maakt een politieke explosievengordel bij de eerstvolgende verkiezingen niet meer dan een zuiver democratische reactie. Van het CDA blijven alleen nog splinters over. Dat biedt grote kansden aan de sociaal-democratie. Godzijdank, als ik me dan maar niet weer paars hoef te ergeren. De terreur van het poldermodel is net zo moeilijk te verdragen als die van een wat blasé-achtige Christen. 

Polderen leidt tot snelle beloften omdat het een manier is om nog een eigen gezicht te laten zien. Eén van de andere bezwaren van de schrijfster was het achterwege blijven van een veel goedkopere kinderopvang. Ja, dat is een ingewikkelde zaak maar eigenlijk ben ik het met haar ééns. Een herhaaldelijk gedane belofte moet je gestand doen.

Persoonlijk ben ik niet zo’n voorstander van gratis kinderopvang en van al die vrouwenemancipatie met steunkousen maar beloften moet je nakomen. dat vind ik wel. Ja, dat betekent dus dat je altijd heel goed moet nadenken voordat je iets belooft. Overigens zit een goede vriendin van me vandaag te blokken op een antwoordstuk in de Volkskrant. Ik kijk daar met veel belangstelling naar uit. 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.paulvermast.nl/wp/archives/837

www.hyves.nl/redirect/%7C6%7C%7C1831435%7C%7

www.elsevier.nl/web/Artikel.htm?contentid=217636

www.denieuwereporter.nl/?p=1203

www.aol.nl/nieuws/story/VVD-senatoren-steunen-onderzoek-Irak/7233594/index.html

www.nu.nl/algemeen/1455270/vvd-flirt-met-onderzoek-irak.html

www.volkskrantblog.nl/bericht/116865

www.youtube.com/watch?v=DmXoMynM_Xs

Ego domino, ergo sum

Vanaf gisteren ben ik één van de weinige Nederlanders die weet hoe verschrikkelijk verkouden je terug kunt komen uit Spanje. Die verkoudheid heeft zich verspreid tot mijn gehoorgangen en dat is uiterst irritant. Ik leef van de communicatie of in elk geval dat wat ik daaronder versta (verstaan doe ik dus heel weinig op het ogenblik).

Nu is het gemakkelijk om daar chagrijnig van te worden maar je kunt ook proberen die tijdelijke handicap te overwinnen en gewoon door te gaan met je plannen. Dan domineer je datgene wat probeert jou te domineren en dat is altijd goed want als er één ding is dat ik wil zijn, dan is het VRIJ. 

Deze vakantie las ik dat Prins Bernhard niet van dominante vrouwen hield. Ik vind dat flauw. De baas spelen over iemand die geen baas wil zijn, dat is niks. Ik ben gek op dominante vrouwen, ze kunnen me niet dominant genoeg zijn maar ik houd niet van SM.  Ik zal alles  doen om zelf als de meest dominante partij uit de strijd te komen, of liever uit het spel. Dat maakt je vrij. Dominante mannen, daar houd ik niet van want het zijn meestal geestelijke peulebroekjes. Nu meende Prins Bernhard dat fletse vrouwen alleen dochters kunnen krijgen. Dat was een steek onder water in de richting van Juliana. Ik ben het niet met hem eens. ik ken genoeg vrouwen die alleen dochters hebben en die bepaald niet flets zijn. Bovedien, is het niet erg flets om niet van dominante vrouwen te houden?

Maar goed, van de doden niets dan goeds en dus terug naar het onderwerp: dominantie. Dominantie schijnt zich ook te uiten in het timbre van de stem. Een paar jaar geleden ontdekte een universiteit die verlegen zat om een succesje dat het stemniveau van vrouwen in onze tijd aan het dalen was. Dat had te maken met de emancipatie. Ja, sterker nog, het stemgeluid van mannen zou gemidedeld zich in opwaartse richting begeven. Een “Umwertung”?  Zou best kunnen. Ik heb er geen last van want mijn bereik is erg groot. Misschien is dat wel een weerspiegeling van mijn diplomatieke geest. Ik kan mijn stemgeluid afstemmen aan de situatie. Bij een dominante vrouw begin je dus met een hoog stemgeluid zodat ze geen gevaar verwacht . Later zit ze met de gebakken peren.

Tja, het is een kenmerk van deze tijd dat die flexibiliteit ontbreekt. Flexibiliteit houdt in dat je heel goed weet  waar je naartoe wilt maar dat je je eigen route afstemt op de mogelijkheden: zonder je van het einddoel af te late houden. Flexibiliteit is dus iets anders dan je jasje naar de wind te hangen. Dat is meer een gevolg van gebrek aan inzicht bij jezelf. Toch kunnen beide gezien worden als draaikonterij. Dat is de uiterlijke verschijningsvorm. Voor de toeschouwer is dat niet of nauwelijks te controleren al bestaat er in het politieke land wel een middel voor: het lidmaatschap van een politieke partij. Wie actief lid is, ziet wat er gebeurt en…als het niet goed gaat, kan een lid ingrijpen. Niet voor niets heeft de PVV geen leden. Zoiets zou veel te gevaarlijk zijn voor de positie van ome Geert.

Daarmee bewijst hij niet flexibel te zijn en dus ook al verre van dominant. De ware dominante leider zal elke kritiek behendig absorberen, meenemen, zich eigen maken en gebruiken, zodra daartoe een opening geboden wordt. Dat wil zeggen: zolang het een stap betekent in de richting van het einddoel. Zo niet, dan zal de kritiek verstommen of zich met een lager “getuned” stemgeluid laten horen. Tijd voor wisseling van de wacht!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Service

Http://politiek.wordpress.com

www.deadline.nl/news/De+vrouw+met+de+baard:+intiem+en+confronterend

www.roosvangeffen.com/decorontwerp/vrouwmetdebaard

www.praats.web-log.nl/mijn_weblog/2007/06/vrouw_met_baard.html

www.lifestyleagent.nl/2008/12/08/Vrouwen-vallen-op-lage-stem

www.rondjestem.com/…/intermediair_nl%20-%20Deze%20week%20-%20Donkere%20stemmen%20d

www.vollebillen-femdom.blogse.nl

www.ragnelle.com/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=39

www.vrouw.blog.nl/seks/2007/05/29/mannen-worden-impote

nt-van-dominante-vrouwen

 

Dag waan!

Maakbaarheid of laakbaarheid? Wat ligt er aan de wortels van onze samenleving? Verwijten we de ander egoïsme of zetten we ons in voor een betere wereld? Het eerste is het gemakkelijkste, het tweede lijkt veelal op niets uit te lopen. Complottheorieën in overvloed over de oorzaken daarvan.

Zeker is dat het er vaak de schijn van heeft dat alle politieke partijen leven en vegeteren op de waan van de dag. Berichten in de krant bepalen het beleid niet, zo luidt de stelling van bestuurders maar de praktijk is anders. De media bespelen voor een groot deel alles wat er in de wereld aan politieke besluitvorming plaatsheeft. Als journalist zou ik me daar lekker bij moeten voelen. Invloed, daar gaat het om!

Het tegendeel is waar. Ik ben er helemaal niet blij om want de media beschrijven in toenemende mate de waan van de dag en het is uit pure armoede dat politici zich daarop richten. Ik zou veel liever bestuurders zien die een helder beeld hebben van de samenleving waarin we moeten leven. Heel vaak lijken ze daarover niet te beschikken en zo gek is dat niet. Zo op het eerste gezicht hebben we immers alles. Een beetje schaven links en een beetje bijkrabben rechts en: Klaar is Kees! Zelfs als het over normen en waarden gaat, blijft de belangrijkste waarde veelal buiten beschouwing: de autonomie van de individu. Normen en waarden worden opgelegd maar niet tot geestelijk eigendom gemaakt.

De ene keer gaat het om het vastbinden van mensen op hun bed met een Zweedse of andere knellende band. De andere keer gaat het om gebrek aan douchemogelijkheden of een bijtende hond of nog erger: een poepende. Alles is in de ogen van de bestuurders even acuut. In werkelijkheid draait het om het respect dat we hebben voor een ander en dáár zou de actie van bestuurders en politici op gericht moeten zijn. De versterking van de geestelijke ontwikkeling van de individu. Die versterking krijg je niet door veel met computers te werken en ook niet door iedereen gek te maken met het cijferfetisjisme dat bij ons “wetenschap” heet.

Ik weet wel dat we denken dat cijfers een objectief beeld geven van de werkelijkheid maar dat is niet zo. Cijfers verhullen, geven de verkeerde richting aan en versterken het gezichtsbedrog. Menselijk gedrag en ook het wezen van de natuur laat zich niet vangen in cijfers maar ontsnapt er steeds weer aan. Als gladde aal.

Nee, die genoemde ontwikkeling breng je op gang door mensen te leren kijken vanuit méér dan één gezichtshoek, tegelijkertijd en vlak na elkaar. Na de financieel-economische verheffing van het volk, die inmiddels grotendeels is voltooid, moet nu de geestelijke verheffing komen. Een verheffing die bankiers af doet zien van onverantwoorde vormen van marktbewerking, die ondernemers meer gericht laat zijn op uitdagende risico’s dan op kostenbeheersing, die politici ervan weerhoudt bankiers en ondernemers aan te zetten tot “economisch gewenst gedrag” terwijl het gaat om “sociaal gewenst gedrag” en die de “gewone” burger het vertrouwen geeft dat hij of zij méér is dan een consument, inwisselbaar en merendeels irrelevant. Media en onderwijs spelen daarin een centrale rol maar geen allesbepalende.

Als politici en bestuurders een dergelijk principe gaan huldigen, moeten zij nog steeds de krant lezen maar hun handelen zal een vruchtbare bodem hebben die los staat van ééndagspopulariteit. Hè, het lijkt wel een goed voornemen. Alsjeblieft zeg…

 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.waanvandedag.nl

www.optimaal-talent.nl/publicaties/WAAN-VAN-DE-DAG.pdf

www.sync.nl/de-waan-van-de-dag

www.nujij.nl/crossmedia-waan-van-de-dag.110850.lynkx

www.crossroadcoaching.nl/blog/?p=19 www.denieuwereporter.nl/?p=1083

www.erwinblom.nl

www.religionresearch.org/martijn/2008/05/01/media-en-het-scheppen-van-de-waan-van-de-dag

www.bearbull.ning.com

www.mediakritiek.be/index.php?page=7&detail=31

 

 

/

Risicomeiden

Kortgeleden interviewde ik een geslaagde, vrouwelijke ondernemer van een IT-bedrijf. Tijdens het gesprek vroeg ik haar of ze als vrouw bij een klant niet gemakkelijker binnenkwam dan een manlijke concurrent. Het antwoord was veelzeggend: “binnenkomen doe ik misschien wel sneller maar in het vervolggepsrek moet ik veel beter mijn best doen dan een manlijke collega.”

Ik moest aan dat gesprek denken toen ik donderdag in de auto op BNR de zoveelste  oeverloze discussie hoorde over vrouwen aan de top. Die discussies bewegen zich meestal in eindeloze, vicieuze cirkels en het gekke is dat men steeds weer bij dezelfde vertrekpunten begint. Het meest populair in dat opzicht is: “vrouwen zijn niet ambitieus genoeg” en “Nederland loop achter als het gaat om het aantal vrouwen aan de top.” Het eerste argument beschouw ik als een leugen en het tweede is absoluut irrelevant.

Ik ken minstens één vrouw die ik inmiddels als een  goede vriendin beschouw en die zichzelf tot de succesvolle ondernemers mag rekenen. In dat opzicht heeft ze het vermoedelijk verder geschopt dan ik. Nu is dat laatste geen graadmeter maar het is toch aardig om even te vermelden. Zij onderschrijft tegelijkertijd grotendeels mijn mening als het gaat om werkende vrouwen en vrouwen aan de top. Wie ambitieus genoeg is, moet de top kunnen bereiken zonder veel meer moeite te doen dan een man. Niemand hoeft echter naarboven geschopt te worden terwille van het maatschappelijk evenwicht. De hierboven genoemde vriendin voelt zich ook beledigd door gedachten over quota. Vrouwen die over kwaliteiten beschikken, kunnen het best redden zonder overheidssteun. Ik kan die gedachtengang heel goed volgen.

Er zijn wel eens mensen geweest die dachten dat ik een absolute tegenstander was van vrouwen aan de top. Sommige van mijn publicaties lijken ook in die richting te wijzen, vooral als ik spreek over het “glazige plafond” (typ in onder “search”) . Het tegendeel is waar. Ik zie heel veel heil in vrouwen aan de top mits zij zichzelf blijven en hun vrouwelijkheid behouden. Wie probeert een man te imiteren, staat wat mij betreft naast de pot te plassen. (Ja, inderdaad, in dat geval is het “staat”). Broekpakken en stropdassen zijn in mijn ogen voor een vrouw geen teken van emancipatie maar juist van verdere onderwerping aan de man.

Tijdens de discussie hoorde ik het méér dan ergerlijke verhaal van raden van bestuur en commisssarissen die geen vrouw in de bedrijfstop willen toelaten omdat zij risico’s willen mijden. Vrouwen zouden een ander carrièrepatroon vertonen dan mannen. Ja, natuurlijk stelletje idioten! Daar gaat het nu juist om. Het moet ook anders zijn. Bedrijven zouden zich in de handen moeten knijpen en God op hu blote knieën moeten danken als ze een vrouwelijke manager krijgen die haar vrouwelijkheid tot onderdeel van het management maakt. Waarom? Omdat vrouwen, al dan niet genetisch bepaald, andere zienswijzen en kwaliteiten met zich meebrengen dan mannen. Kwaliteiten die het management in een heel goede richting kunnen sturen. Wie die andere, nieuwe inbreng niet aandurft, moet zichzelf geen ondernemer en ook niet eens manager noemen maar professionele looser.

Van de redacties waarvoor ik werk, wordt de meerderheid aangestuurd door een vrouw en ik voel me daar heel prettig bij. Ben ik niet ambitieus genoeg? Gezien mijn ervaring en leeftijd had ik al lang een reeks aan hoofdredacteurschappen op mijn naam kunnen schrijven. Het zou mij qua verantwoordelijkheden en inkomensniveau dichter in de buurt hebben gebracht van mijn eerder genoemde vriendin maar ik houd teveel van het journalistieke handwerk. Dat is óók ambitie. Groeien in het handwerk. Misschien  dat veel vrouwen het moeilijk vinden om dat los te laten. Het zou kunnen zijn en in dat geval zou ik ze graag gelukkig laten zijn in het werk dat ze doen. Het zou mooi zijn als we ons voor het Nieuwe Jaar eens  voornamen wat minder te letten op cijfers in binnen- en buitenland en méér op de geluksscore. Als ik me niet vergis, biedt de financiële crisis in dat opzicht ruime mogelijkheden.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.blogjump.eu/index.php?2008/12/16/1061-hoogtevrees

www.vrouwenmetambitie.nl

www.carrieretijger.nl/carriere/vrouwen/valkuilen

www.adriaanmeij.com/2007/06/15/als-meppeler-meiden-meer-kinderen-baren

www.wietdebruijn.nl

www.carrieretijger.nl/carriere/vrouwen/succes

www.depers.nl/economie/118279/Verplicht-meer-vrouwen-aan-top.html

www.intermediair.nl/artikel.jsp?id=68871

www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Vrouwen/aandetop.html

www.volkskrant.nl/economie/article377306.ece/Aantal_vrouwen_in_top_is_onbekend

Dankzij mijn veel te korte lontje maak ik geen schijn van kans bij dit fantastische kontje!!!

Http://politiek.wordpress.com

Laat 2009 een kaleidoscoop zijn van kleur, schittering en pracht en van veel verdiend krediet

Http://politiek.wordpress.com

Swaffelen tot je een nekhernia hebt

Vanmorgen zag ik een foto waarop het laatste standbeeld van “El Caudillo” oftewel generaal Franco werd weggesleept. Adres onbekend, franco retour dus. Mooi, of niet mooi? Ik houd er in elk geval een plek minder aan over waar ik wel eens zou willen swaffelen. Ik neem aan dat iedereen de betekenis van het woord kent inmiddels en ik ga het ook niet uitleggen want daar heb ik de tijd niet voor.

Zou Osama bin Laden ook wel eens swaffelen? Ik weet er genoeg bij te bedenken maar die ideeën ga ik hier niet uitschrijven want voor je het weet heb je een doodsbedreiging of een Fatwah over je afgeroepen. Ik laat het dus aan de fantasieën van mijn lezers over. Die zijn vaak veel erger dan de mijne maar één wil ik wel noemen:  tegen de St. Pieter misschien?  In zijn ogen moet daar toch de allerergste vijand zetelen? Opwindend! Het zou best een kunnen zijn dat hij in de villa naast die van Berlusconi woont in de Via Frauda. Daarvandaan ben je zo bij de Engelenburcht en het St. Pietersplein. Dat zou ik doen als meet gezochte terrorist. Een plek waar niemand je verwacht en nog onder de beschermende uitstraling van Petrus ook. Hebben ze in Italië een boerkaverbod? Tja, ik weet het niet hoor.

Volgens mij is swaffelen gewoon een variant van iets dat jongetjes al eeuwenlang doen maar dan op een weinig hygiënisch wijze. Vroeger waren er mannen en vrouwen die zeiden dat je van dat jongetjesgedrag allemaal nare ziekten kon krijgen en haar op je vingers. Dat eerste heb ik niet, het laatste wel. Hoe dan ook, ik moest eraan denken toen gisteravond na de raadsvergadering een reeks van mensen weerd opgenoemd met een nekhernia en haar op de bovenlip. Zelf heb ik ook zo’n hernia en ik heb maar verteld dat ik die heb overgehouden van eenval van mijn paard. El Caudillo zat daar ook op en misschien swaffelde…nou ja, laat maar, het wordt allemaal te onsmakelijk hoewel dat in verband met de Caudillo nauwelijks mogelijk is.

De laatste raadsvergadering van het jaar verliep niet helemaal goed. Er was meer sprake van azijnpisserij bij tijd en wijle dan van swaffelen (gode zij dank) maar de gevolgen van de afgelopen raadsvergaderingen waren merkbaar. Verre van positief ook. Een verzuurde stemming levert zelden iets goeds op.

Goeds is er nog genoeg te doen al was het alleen maar bij het “kaders” stellen van de raad. De gemeenteraad denkt dat het daarvoor nodig is dat het college eerst met een voorstel komt maar dat is niet zo. Dat is niet de bedoeling van de nieuwe werkwijze. Nee, de raad moet zelf kaders stellen en met plannen komen en het college mag die invullen zodat er tot uitvoering overgegaan kan worden. Zowel de azijn als overtollige moties voorkomen dat. En er is nog iets: politici hebben moeite met het dualisme, de onafhankelijkheid van de fractie ten opzichte van de bestuurders (het college). Die is onvoldoende.

Nu leven wij niet in het land van El Caudillo of Berlusconi, gelukkig want daardoor blijft de corruptie beperkt. Ik wil ook niet van corruptie spreken maar wel van een soort geswaffel als wethouders al commentaar hebben kunnen leveren op voorstellen, moties en amandementen voordat ze in de raad ter sprake komen. Dat was nu juist niet de bedoeling van het dualisme. De raad maakt daarmee zijn eigen spel morsdood terwijl het onder meer de bedoeling was om raadsvergaderingen spannender en boeiender te maken. 

Eigenlijk is het ook een belediging aan het adres van de eigen wethouder. Kennelijk is die niet in staat om op het moment van de vergadering zijn zienswijze te geven op een voorstel uit de raad. Als dat waar is, is het bedroevend gesteld met het niveau van onze bestuurders.  Dat je als raadslid niet overtuigd bent van dat niveau, lijkt mij onwaarschijnlijk of heel erg verdrietig makend.

Nee, er kan nog veel verbeteren. Uit de raad komen geluiden dat er méér initiatief genomen moet worden maar het blijft stil. Zeggen dat je iets heel graag wilt en er niets aan doen, dat beschouw ik toch vooral als een soort geswaffel. Dat worden dus nog veel meer nekhernia’s terwijl ik graag haar op de tanden zou zien.

Nou, ik zie dat het allemaal niet echt een kerstverhaal is geworden en zeker niet onbevlekt. Dat komt hopelijk weer een andere keer.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.debaasjes.nl/index.php/comments/wat_is_swaffelen

www.doejenix.com/swaffelen

www.icto.leidenuniv.nl/content_docs/verslagen/ppp_Mirande/sld036.htm

www.website-respons.nl/home/downloads/eba2/1181825242/bestand

www.raadslid.nu/watisraadslid

www.marcelvandamadvies.nl/damstenen/eba1/1214822538/bestand

www.tonkock.nl/kaderstelling.htm

www.publieksmodel.nl/output.php?nr=07

www.plassennet.xs4all.nl/2008/jun08/080621-02.shtml

 

De wereld draait door

Vandaag bereikte mij het bericht dat de gemeente “het” nieuwe stadion, de nieuwe Kuip, gaat bouwen aan de oever van de Maas. Ik wist niet eens dat er behoefte was aan een nieuwe Kuip maar het bericht kwam op mij volledig acceptabel binnen. Temidden van financiële crisis , stijgende werkloosheid en toenemend aantal faillissementen maakt Rotterdam plannen voor een icoon met “nationale en internationale allure”. Dat alles voor de lieve somma van ongeveer een half miljard euro.  Maar ik rook niet”, zal de wethouder gedacht hebben. De wereld draait door.

Verder draaiend hoordee ik dat de KLM het hele Martin Air gaat overnemen. Hoewel grootscheepse overnames de laatste jaren mede hebben geleid tot een crisis, gaan we gewoon op de ingeslagen weg verder. Dat geldt ook voor Campina en Friesland Zuivel. Grote fusies hebben nog nooit tot iets goed geleid maar ja, de wereld draait door.

Als klap op de vuurpijl gaat een groep aandeelhouders van Fortis bij de Nederlandse staat een miljardenclaim neerleggen. Natuurlijk, die Nederlandse staat heeft financieel haast niets te doen met ale garantiestellingen, werkloosheid en extra kredieten. In plaats van te wachten op betere tijden, draaien de aandeelhouders door, net als de wereld. Ja, de wereld draait volledig door tot op de dag dat ze stil blijft staan. Dan rolt zelfs het geld niet meer al vermoed ik dat de bal het niet kan laten.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

 

Service

www.fancy.nl/2008/11/27/uit-je-dak-gaan-tijdens-dance4life-’08

www.dewerelddraaitdoor.vara.nl/

www.youp.nl/index.php?p=17781

www.dutchcowboys.nl/socialmedia/15571

www.showbiznewz.nl/artikel_3968_marc-marie-huijbregts-verlaat-de-wereld-draait-door.html

www.dwdd.hyves.nl/

Ochtendkrakers (32)


Je wordt wakker en je denkt:
– een hoofd koken in een snelkookpan, dat geeft toch veel werkdruk?
Tot sterkte,
Kaj Elhorst
Http://politiek.wordpress.com