Ochtendkrakers (26)

Je wordt wakker en je denkt:

– Ab Klink wil de horeca uitroken.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.myvideo.nl/watch/4186155

www.kajman.wordpress.com

www.sairaramira.wordpress.com

 

Hoofddoekjes en hersenhoekjes

Het was wel weer even schrikken vandaag. Een minister die de laan uit werd gestuurd en haar opvolger kwam er naadloos achteraan. Het lijkt weel organisatie! Veel commotie natuurlijk over die geluidloze opvolging, te meer omdat het niet zo gemakkelijk lijtk te zijn om Aboutalebs post in te nemen. Kunnen ze niemand vinden met een dubbele nationaliteit? Ik kan het me niet voorstellen, ik ken ze tot in de hoogste kringen van dit land.  Sörensen misschien? 

Hoe dan ook, Ella Vogelaar heeft kortgeleden nog verklaard dat moslima’s vooral niets in de weg gelegd moet worden bij het dragen van hoofddoekjes. Ik ben het met haar ééns en degene die denken dat hoofddoekjes de integratie in de weg staan, hebben vermoedelijk last van schimmige hersenhoekjes. Hoe kun je nu toch geloven dat je de integratie bevordert door mensen hun gewoonten en gebruiken onmogelijk te maken?

Hoofddoekjes zijn een symbool van vrouwenonderdrukking. Tenminste, dat is een veel gehoorde opvatting. Dat betekent dat de bestrijding van hoofddoekjes symboolpolitiek is. Nu is dat geen nieuws want, bijvoorbeeld, de hele drugsbestrijding in het :”vrije westen” is een schanddalige vorm van symboolpolitiek. Die hoofddoekjes kunnen er ook nog wel bij. Het tegengaan van hoofddoekjes zal echter niet tot het gewenste resultaat leiden. Vrouwenonderdrukking heeft plaats in binnenkamers, de moskee en de kerk, de synagoge, de camping en noem maar op. Sissende,nauwelijks hoorbare stemmen of geschreeuw en gekrijs van neanderthalische mannen die denken dat niemand hen durft te horen, onopgemerkt blauwgeknepen armen maar ook voleldig tot moes geslagen gezichten, dat zijn de middelen waarvan vrouwenonderdrukking zich bedient. Hoofddoekjes! Je kunt ze zien als vrouwenonderdrukking maar ook als hoofddeksel.

En trouwens, waar zijn we nu mee bezig? Integratie of vrouwenbevrijding? Moet alles weer door elkaar en geprakt worden totdat het één grote, onherkenbare soep is zodat niemand er nog iets van snapt?

Het zou helemaal niet zo gek zijn als we ons tot één thema tegelijkertijd probeerden te beperken. Dat maakt de kans op succes aanzienlijk groter. Persoonlijk vind ik hoofddoekjes vaak heel charmant staan, vooral als ze gepaard gaan met hoge hakken, oorbellen of piercings en spijkerbroeken. Hoeveel nationaliteiten bezit zo’n meisje eigenlijk? Ook met één paspoort kun je er twee hebben.
Als een hoofddoek een meisje de zekerheden geeft die ze nodig heeft om onze westerse samenleving te leren kennen, dan pleit ik voor de hoofddoek.

Nee, Ella had in elk geval voor wat betreft de hoofddoekjes het gelijk volledig aan haar kant en trouwens, mijn moeder droeg vroeger ook een hoofddoekje. Het was toen heel gebruikelijk en niemand zeurde over onderdrukking.

In plaats van steeds weer terug te komen op getuttebol over vrouwenonderdrukking, zouden we beter eens kunnen kijken naar de krankzinnig fundamentalistische stokpaardjes waarmee we in het””vrije westen” door de wereld galopperen: mensenrechten, positieve discriminatie, glazige plafonds, seksuele vrijheden, recht op vrije meningsuiting, wetenschappelijke bewijsvoering en nog een paar futiliteiten. Wie al die onderwerpen onder een vergrootglas legt, kan alleen maar concluderen dat we in het “vrije westen” niet eens in staat zijn los te komen van rechten die we ons zelf voortdurend aankletsen. Dat is een vorm van autisme.

Kletsen, ja, daarin zijn we echt niet minder goed dan vrouwen met hoofddoekjes. Volgens mij is al dat geklets een symbool van de onderdrukking van zelfkennis en denkvermogen. Denk daar maar eens over na, trek je in jezerlf terug en doe desnoods een hoofddoekje over je gezicht. Als je maar eens even een tijdje stil bent.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst,

https://politiek.wordpress.com

Service
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/87510
nl.novopress.info/?p=1045
http://www.maghreb.nl/2007/08/17/vogelaar-verbod-hoofddoekjes-is-onnodig
nl.wordpress.com/tag/hoofddoekjes
http://www.sairaramira.wordpress.com
http://www.kajman.wordpress.com

Uitgevlogen

Vanmorgen was er op Goeiemoggel, kom maar op met die rochel”, en jongeman die een aantal totaal overbodige gadgets liet zien. Zo toverde hij een fotolijstje te voorschijn waarin ééns in de zoveel tijd een andere foto kon verschijnen. Ik zag het helemaal voor me: Kijk, vrienden, op deze foto staat mijn  schoonmoe…de koe van de buren.”

Het lijkt mij typisch het moment om met dit soort toekomstige bric a brac op de proppen te komen. We zitten in een financieel florissante periode en je moet mensen dus zeker aanzetten tot de aanschaf van producten waar ze nooit van hun leven iets aan zullen hebben. Prachtprodukten, zou ik bijna zeggen.

Over prachtprodukten egsproken. Gisteravond hoorde ik tijdens een vergadering van de raadscommissie dat Ella Vogelaar geen minister meer was. Weg integratie, weg prachtwijken, helemaal uitgevogeld en uitgevloegen… Ik wist niet zo goed wat ik daarmee moest want echt lekker ging het op dat ministerie natuurlijk niet.

Vanmorgen, na de aanschouwing van de totaal overbodige gadgets, kreeg ik te horen wie haar opvolger zou worden en daarvan schrok ik helemaal. Een vertegenworodiger van de grachtengordel van Amsterdam! Nu is de Grachtengordel een prachtwijk maar of alle achterstandsbuurten van Nederland erop moeten gaan lijken, weet ik niet.

Vooral voor het thema “integratie” is niet zo zeer een academische titel nodig als wel een enorme vracht aan geestelijke bagage. Die had Ella niet in voldoende mate en deze advocaat beschouw ik ook al als een geestelijke lichtgewicht. Natuurlijk heeft de PvdA kandidaten die voor zo’n functie in aanmerking komen maar de noodzaak tot het doen van partijpolitieke keuzen lijkt nog voorop gestaan te hebben. Dat doet de partij over het algemeen geen goed, op de lange duur.

Voor het hoofdpijndossier moet je over kennis beschikken, empathie en de vaardigheid om afstand te houden. Vooral die twee laatste neigen tot conflict en toch zijn ze allebei onmisbaar. Bovendien moet je uiterst vaardig zijn op het gebied van de communicatie op alle niveaus. Bij dat laatste hoort ook de communicatie met Wilders en Brinkman (alias PVV) en daarvoor is een speciale handigheid vereist.

Of Ella vogelaar het thema tot een goed einde had gebracht, weet ik niet. Ik weet wel dat het één van de zwaarste ministeries van het hele kabinet is. Hier zou met recht een duo op passen, minister en staatssecretaris dat héél hecht en in het volste vertrouwen in elkaar samenwerkt (een zeldzaam goed op het Binnenhof).

Het lijkt mij dat het CDA dit departement maar al te graag aan de PvdA overliet als “struikelmoment”. Misschien ben ik te gemeen, teveel politiek geïnfecteerd. Het zou kunnen zijn maar ja, zo gaan die dingen daar “in Den Haag”.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.vrom.nl/pagina.html?id=24947

www.zorgwelzijn.nl/…/ella_vogelaar_over_inburgering_welzijn_mag_wel_wat_meer_creativiteit_tonen.htm

www.volkskrant.nl/binnenland/article503059.ece/Afbraakbeleid_prachtwijken

www.integratiepartij.nl

www.sairaramira.wordpress.com

www.kajman.wordpress.com

 www.pvda.nl

 

Mannetjesleeuw

Achtendertig jaar geleden was ik als dienstplichtig militair bij de commando’s op bezoek voor een kortstondige opleiding. Een luitenant der commando’s gaf ons schietles. Ik deed het zó goed dat hij mij een kop koffie in het vooruitzicht stelde als ik het vierde schot even nauwkeurig zou afgeven als de eerste drie. Het ging naast.

Kortgeleden vroeg een jonge blom van een raadslid mij of ik wel een man was. Altijd leuk natuurlijk, jonge blommen, maar eerlijk gezegd weet ik het antwoord op haar vraag niet. Mannen zijn doelgericht en worden al helemaal gek ervan als ze het doel van hun handelen volledig in hun greep hebben. Het doel is voor hen een obsessie. De prooi moet daadwerkelijk gevangen worden. Bij mij werkt dat anders. Zodra ik weet dat ik een doel kan grijpen, is voor mij de lol er al af. Als ik de prooi kan grijpen, is het wel weer mooi geweest. 

Voor mannen is het neuken een ultiem doel op zich maar voor mij zijn er waarlijk wel groter genoegens denkbaar dan het vrijen met een vrouw en…nee, het vrijen met een man is geen redelijk alternatief. Nee, zodra een vrouw aangeeft dat mijn verlangens bevredigd kunnen worden, zit ik al weer te kijken naar de volgende. Naar bed gaan is voor mij veel teveel gedoe. Ik ben daar gewoon te lui voor. Bij mij is de reis belangrijker dan de bestemming. Maar manlijk is dat soort denken niet. Dus nou, zie zelf maar.

Het doet mij een beetje denken aan de mannetjesleeuw die, liggend bovenop de heuvel, over zijn vrouwtjes heen kijkt en er één wenkt. Het wijfje sleept zich vol hoop en met veel energie naar boven maar halverwege wuift het mannetje al weer met zijn poot: “Ach nee, laat ook maar zitten”. Het vrouwtje keert onverrichter zake terug, nagegrijndsd door haar soortgenoten maar hopend op een nieuwe kans.

Ik ben nu sinds een jaar of dertig actief als journalist en de laatste twintig jaar houd ik mij meer dan gemiddeld bezig met politiek. In de afgelopen twintig jaar ben ik door het hele politieke midden een keer of zestig aangezocht om lid te worden en zelfs zitting te nemen in een fractie maar ik heb dat nooit gedaan. Het doel lag binnen handbereik en had daarmee al veel van zijn glans verloren.

Vanmorgen las ik in de meest Volkse krant van Nederland een artikel over narcisme. Ja, misschien ben ik wel narcistisch ingesteld. Heel verschrikkelijk lijkt mij dat niet. Ik ben in elk geval een tevreden spinnend mens. Dat kunnen maar heel weinigen mij nazeggen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.beleven.org/verhaal/narcissus

www.narcissusquartet.com

www.kruidenheksje.spaces.live.com/blog/cns!3348813E11E97D10!227.entry

www.jacoja.skynetblogs.be/post/5475813/al-wat-van-narcissus-overbleef

www.forums.marokko.nl/archive/index.php/t-2247660-p-5.html

www.forum.fok.nl/topic/772033

www.trendystyle.net/liefderomantiek/mannenseks.html

www.sairaramira.wordpress.com

www.kajman.wordpress.com

 

 

Rouvoet heeft groot gelijk en Peter R. de Vries is óók te koop

Rouvoet heeft groot gelijk. Hij maakt zich zorgen over de seksuele moraal van de Nederlandse jeugd en dat hoort hij als Minister van Jeugd en Gezin ook te doen.  Hert is wel jammer dat hij zich daarbij een beetje teveel laat leiden door een actuele tv-uitzending want daarmee wordt hij een soort tv-dominee en de seksuele moraal daarvan is niet altijd onberispelijk te noemen. En natuurlijk, meteen waren er weer mensen die Rouvoet beschuldigden van betutteling. Kletskoek. Een minister moet betuttelen. Het ligt in het karakter van zijn functie dat hij zich bemoeit met ons dagelijks leven. Dat is geen betuttelen maar besturen. En inderdaad, Nederlanders zijn ongeleide projectielen en die willen niet worden bestuurd.

Hoe staat het mijn eigen seksuele moraal? Niet zo best. Ik ben een vrijdenker en -doener maar, eerlijk is eerlijk, ik ken mijn grenzen. Mijn grens ligt ook bij het gebruik van seks als geld. Mijn seks is geen ruilmiddel en ik zou dan ook op het vergulde randje geen “God zij met ons willen zetten”. Als het ruilmiddel wordt, kan dat beter zijn “God beware me”. Seks als ruilmiddel is hoerderij en ik heb er inderdaad bezwaar tegen als kinderen van elf of twaalf jaar op die manier ermee leren omgaan. Ik weet het, ik ben ouderwets.

De Rutgerstichting herkent dat niet want gemiddeld hebben kinderen op hun zeventiende voor het eerst seks. Kennelijk begrijpen ze bij die stichting de betekenis van het woordje “gemiddeld” niet zo goed. Die gemiddelde leeftijd maakt het zelfs heel aannemelijk dat kinderen in de prepuberteit seks als geld gebruiken. Daar gaat dat liedje toch ook over? “Kinderen een kwartje”.

Rouvoet heeft gelijk dat hij zich zorgen maakt maar hij zou zijn zorgen veel breder kenbaar moeten maken. Het gaat al helemaal niet meer om seks alleen. Kinderen in onze tijd zijn doordrenkt van de marketingmantra: alles is geoorloofd als het maar geld oplevert. Daar maakt Peter R. de Vries zich bijvoorbeels ook schuldig aan. Hij ziet in de psychose van Joran van der Sloot een uitstekende marketingtruc voor zijn eigen rottige programmaatjes.

Nu zal hij mij wel met de kijkcijfers om de oren slaan om aan te tonen dat hij geen rottige programmaatjes maakt maar ja, je moet eens zien hoeveel van mijn  buurtgenoten kunnen staan staren naar een hoop stront die een hond heeft achtergelaten. En…hoeveel erin trappen.

De man is ook nog op zijn pik getrapt ook doordat die hele zaak met Natalee Holloway Joran niet achter de tralies heeft gebracht, gaat hij nu de hele aardbol rond om die jongen te pesten. Ik dacht altijd dat John de Mol de grootste pooier van de tv-wereld was maar dat blijkt Peter R. de vries te zijn. Alles is geoorloofd als het maar geld oplevert. 

Als die rechtschapen Peter ook maar één greintje gevoel in zijn bast zou hebben, zou hij Joran al lang het adres van een goede psychiater hebben gegeven. Met een beetje zelfkennis was hij daarzelf ook eens langs gegaan. Maar ja toen Petertje opgroeide was er nog geen Rouvoet die hem kon betuttelen. De enige zelfkennis die hij heeft is de eikel waar hij elke dag weer tegenaan kijkt. Wat jammer nou.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service 

www.pooierbak.jouwpagina.nl

www.icce.rug.nl/~soundscapes/VOLUME03/Big_Brother.shtml

www.hoerenweblog.nl/betaalde-tienerseks-adam-neemt-toe

www.forum.fok.nl/topic/822426

 

www.peterrdevries.nl

www.amazon.com/Life-Def-Sex-Drugs-Money/dp/0609807153

www.pedagogiek.net/content/artikel.php?contentID=1037&subname=Jeugdzorg&sectieNR

www.paginax.nl

www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/onderzoek-naar-diverse-vormen-van-tienerseks.aspx

www.schoolenveiligheid.nl/aps/PPSI/news/Seksualisering/Onderzoek+naar+tienerseks.htm

www.kajman.wordpress.com

 

 

 

 

/

Ochtendkrakers (25)

Je wordt wakker en je denkt:

– misschien houdt die Joran Peter R. de Vries wel voor de gek. Anders zijn die halfbakken “bewijzen” toch niet te verklaren?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

PS: Lees ook www.kajman.wordpress.com

Http://politiek.wordpress.com

Mijn geloof en waardigheid

De laatste maanden merk ik dat mij steeds vaker wordt gevraagd naar mijn geloof, naar mijn beeld van het onzienbare. Bovendien voerde ik op dit blog een langdurige discussie met een bezoeker over het christelijk geloof. Niet dat die discussie tot een conclusie leidde. Ze bleef zo oeverloos als het Meer van Galilea. 

Ik heb het idee dat er een opleving is als het gaat om de belangstelling voor geloof. Niet dat iedereen zich als de beesten aan het bekeren is geslagen maar de belangstelling is er wel. In de discussies is vaak gevraagd wat mijn geloof nu eigenlijkw el inhoudt. Voor degenen die het nog niet hebben opgepikt, zal ik het hieronder nog eern keer uit de doeken doen.

Daarbij valt te bedenken dat mijn geloof voortkomt uit twee ouders: beleving en heel veel nadenken. Het resultaat daarvan is dit mooie kindje: ik geloof in het onmogelijke, eventueel ook ongelofelijke. Ik denk dat alles mogelijk is, ook als het door een menselijk brein niet bedacht kan worden, als het menselijk brein daarvoor doodeenvoudig niet de kaders tot zijn beschikking heeft. Mensen zijn driedimensionaal en hebben over het algemeen vijf zintuigen. Het komt mij onwaarschijnlijk voor dat die begrenzing universeel is.

Nu moet ik daarbij allereerst vermelden dat ik óók geloof dat alles wat de menselijke geest kan bedenken concreet kan worden. Het bewijs daarvoor ligt voor de hand: we beschikken over technieken die bij de mensheid vele eeuwen geleden nog niet eens in de fantasie waren opgedoken. De gedachte dat twee mensen op tienduizenden kilometers van elkaar vandaan binnen enkele seconden met elkaar kunnen praten, is vele eeuwenlang niet bij iemand opgekomen. Wat vandaag onmogelijk lijkt, is morgen trend.

Maar ik doe een stap verder: er zijn ontwikkelingen mogelijk die wij met ons menselijk verstand nooit zullen kunnen bedenken en ook die zijn mogelijk. Zelfs de mogelijkheid dat de mens ooit alles wat mogelijk is kan bedenken, sluit ik niet uit. Nou, dat was een vette hap. Mogelijk verblijven ver weg van ons wezens die contact zoeken met ons op een manier die wij niet begrijpen zodat de boodschap volledg aan ons voorbij gaat. Het zou toch kunnen zijn dat in het AL iets mogelijk is dat geen mens of ander wezen kan bedenken? 

Mijn geloof kent geen meneer met een hoge hoed op, een grijze baard, een pandjesjas, een vestzakhorloge en wandelstok met gouden knop. Toch is mijn geloof wel persoonlijk want ik ken niet veel mensen die in het onmogelijke geloven. Veel mensen klampen zich vast aan de wetenschap die allerlei onmogelijkheden vooronderstelt. Wetenschappers die bij voortduring roepen dat iets niet “kan” werken zijn  er bij de vleet. in mijn ogen zijn het ook geen echte wetenschappers maar dat terzijde.

Dat brengt ons bij de mening van veel ongelovigen dat ongeloof geen geloof is. Daar ben ik het niet mee eens. het is wel degelijk een geloof. Zo goed als de gelovige het bestaan van God niet kan bewijzen, zo kan de ongelovige het niet bestaan ervan niet bewijzen. Dat betekent dat beide groeperingen hun nzichten voor waar aannemen en dat is een definitie van geloof. En als we dan toch allemaal gelovig zijn, dan is er ook geen enekele reden meer om ruzie te maken over geloof en ongeloof. Hooguit over vrijheid en onvrijheid.   

Mijn geloof heeft veel te maken met waardigheid. Wie leeft in het besef dat ALLES mogelijk is, leeft waardig. Hij of zij heeft zij  of haar eigen positie duidelijk gedefinieerd en dat is de basis van waardigheid. Klinkt dat geloofwaardig genoeg?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.planetperplex.com/nl/onmogelijk.html

www.cijfers.net/quiz/nerds.html

www.kennislink.nl/web/show?id=133140

www.synoniemen.net/index.php?zoekterm=onmogelijk

www.nujij.nl/het-officiele-verhaal-kan-onmogelijk-hebben.3995035.lynk

www.poesie1840.skyrock.com/2053313125-onmogelijk.html

www.hf-online.nl/blog/?p=1465

www.redirect.waarmaarraar.nl/blog/5088/ID/325987/GO/0/Onmogelijk_Valkenswaard.html

www.gedichten.misslinz.nl/?p=13

www.sairaramira.wordpress.com

www.kajman.wordpress.com 

 

 

 

Bruidsalphabet

A is een aapje, dat klimt in een touw,

B, dat is Bertus, die wordt nu je vrouw

C is Charlotte die maakt chocola

D dat is Derk, die aapt haar steeds na

E dat is Erik die is nog heel blij

F dat is Frits, die is er niet bij

G dat is Gerrit, die komt nooit meer vrij

H is een homo die ook wel wil trouwen

I dat ben ikke en ik houd meer van vrouwen

J is een jager die maakt nog een keus

K is een keuze die vastligt echt, heus

L is een lul die loopt nog best stijfjes

M is een man die het goed doet bij wijfjes

N is de nacht die het bruidspaar geniet

O is de opa die haast niets meer ziet

P is een priester die de miswijn ingiet

Q is een letter tot mijn grote verdriet

R was eens een sprookje maar dat doet nu niet mee

S is de sluier, die gaat door de plee

T is een drank, die vind ik zo, zo

U dat ben jij op een hoger niveau

V mag niet binnen, zelfs niet bij regen

W die gaat komen na een maandje of negen

X dat is niks, gezegd en gezwegen

IJ is een ijsje dat krijg je nu toe

Z is de thee waar ik mijn koekje in doe.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.HotelSpecials.nl/Romantisch

www.scip.be/index.php?Page=Kleinkunst&Lang=NL&Song=Bruidsnacht

www.allthelyrics.com/lyrics/lais/bruidsnacht-lyrics-189472.html

www.paranormaal.blog.nl/sektes/2008/10/25/sektes-flds-warren-jeffs-ex-lid-schrijft-boek 

MTV in Liverpool

Vandaag is Paul Mc Cartney op de MTV Music Awards in Liverpool uitgeroepen tot grootste Legende.

Well Paul, I don’t know if I will have to congratulate with that since you’re still alife and kicking.

Till strongness.

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

;a

Hellend vlak

Er is een oud gezegde dat ons vertelt dat je met boeven boeven vangt. Vanmorgen zag ik John van den Heuvel bij Goeiemoggel en ik kreeg het idee dat het waar was. Het was mijn gevoel dat deze man helemaal niet zoveel van Holleeder afstaat als hij ons voorspiegelt. Hij heeft dezelfde manier van binnensmonds mompelen waardoor je het verschil niet hoort tussen “ik ben aan de coke” of “ik ben van de kook” of “ik heb hem om” en “ik leg hem om”.

Zijn naam wijst in elk geval op een permanent hellend vlak en ja, het lijkt me ook moeilijk om in de voortdurende omgang met supercriminelen zelf zuiver op de graad te blijven. Maar..ik beweer niets, ik zeg niets, het is gewoon een gevoel. De man werkt nog voor de Telegraaf ook en…maar goed, ik zeg niets, ik beweer niets, ik wéét ook helemaal niets. 

Johnnie Boy was op tv in verband met de herdenking van die heerlijk, heldere ontvoering van 25 jaar geleden waarbij Willem Holleeder de toonaangevende man was. Aan de hand daarvan gingen de aanwezigen nog eens even na hoe de politie indertijd de ontvoerders heeft opgespoord en daarbij trof mij één uitdrukking: “het gaat tegenwoordig allemaal veel professioneler”.

Die uitspraak beschouw ik nu weer als een voorbeeld van de grenzenloze overschatting van onze eigen tijd, die overschatting die ook hoort bij “beleg je maar een ongeluk” en “soms ben ik zo toe aan een platbeeld-tv”. Persoonlijk heb ik meer op met de rechercheurs van 25 jaar of langer geleden dan met de verwende techneuten van onze tijd. Het is toch wonderbaarlijk hoe de speurneuzen van het verleden op grond van ervaring, inzicht en denkwerk tot prachtige resultaten kwamen. Dat noem ik nou de ware professionaliteit. Het simpelweg inzetten van een hele reeks van wetenschappelijke en technische hulpmiddelen en dan nog ernaast zitten, geen kikker van de kant af kunnen duwen, geen deuk in een pakje boter kunnen slaan, laat staan een crimineel in de kraag vatten, kun je nauwelijks als professionaliteit zien.

En we zitten er wat naast. Natuurlijk, jonge rechercheurs zijn uitgerust met een dot technologische kennis waar je beroerd van wordt maar hebben ze ook speurzin? Zijn ze niet veel meer uit op “snel scoren” omdat zoiets beter in de loopbaanplanning past? Ik vrees van wel.

En als het niet gaat om de loopbaanplanning van de rechercheur, dan is het werl de Officier van Justitie die op resultaten aandringt. Tenslotte wil hij ook niets liever worden dan landelijk Officier drugs of procureur generaal of nog veel meer van dat moois.

Ik geef toe dat politie en justitie zijn overladen met een berg absoluut overbodige rompslomp zoals de bespottelijke “war on drugs”. Die zou al lang voor het grootste deel gewonnen zijn als de drugs gewoon vrijgegeven waren. Net zoals dat bij het roken het geval is. Vandaag heeft de Ierse politie weer een vangst gedaan van 1,5 ton cocaïne en het is vrijwel zeker dat op hetzelfde moment 15 ton drugs de EU van buitenaf binnenslipten. 

Eerlijk gezegd heb ik geen behoefte aan pillen en poeders of spuiten. Ik vermaak me uitstekend met een lekker glas whisky, de meest geaccepteerde drug van onze samenleving. Tenslotte berust de hele drugsbestrijding op niets anders dan wat gedoe voor de Bühne waarvoor enorme hoeveelheden justitiegeld worden ingezet terwijl een simpele subsidie van het Minsiterie van Cultuur voldoende zou zijn. Drugsbestrijding begint duidelijke trekken te krijgen van folklore. We vieren de vangst van een lading cocaïne door ons helemaal coma te zuipen. Dag meneer Teeven (die heeft toch ook wel een wat slappe onderlip)!

Kortom, houd eens op over professionaliteit bij de opsporing van criminelen. De ware professionelen zijn mannen en vrouwen die met een minimum aan middelen een goed resultaat kunnen bereiken. De inzet van technologie en wetenschap komt daarna. Het is natuurlijk niet “sexy” om zoiets te zeggen, evenmin als mijn verhaal over drugs. Niet sexy maar wel vruchtbaar Ik geef toe: sexy en vruchtbaar tegelijkertijd, dat is een hellend vlak.  

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service!

www.sexymoeders.nl

www.watisgenomics.nl/genomics/genomics/i000444.html

www.voorzieningen.leidenuniv.nl/general/img/Boeven%20vangen%20met%20statistiek%20nj06

www.rtl.nl/programma/bureaumisdaad

www.rtl.nl/(/actueel/rtlboulevard/nieuws/)/components/actueel/…/2008/…/28102008_john_heuvel_sbs.xml

www.heinekenontvoering.nl/index2.htm

www.volkskrantblog.nl/bericht/198812

www.donder.skynetblog.be/post/2817598/misdaad-loont

www.thomasbakker.wordpress.com/bio-thg-bakker

www.sairaramira.wordpress.com

www.kajman.wordpress.com