Rare hond

Ik ben ervan overtuigd dat mijn hond niet dom is en zeker geen minderwaardige intelligentie heeft. Wat mij veel aannemelijker lijkt, is dat zijn intelligentie anders gericht is dan de mijne. In dat opzicht kan ik rustig stellen dat ik hem soms niet begrijp en dat zeg ik liever dan dat ik hem “dom” noem. Zoiets vind ik dom.

Natuurlijk is mijn zienswijze weer eens niet erg geaccepteerd maar daar heb ik niet zoveel moeite mee. Eenmaal een buitenbeentje, altijd een buitenbeentje. Ik geef wel toe dat je behoorlijk ruimdenkend moet zijn om mijn gedachtengang te kunnen volgen. Maar ja…wat is nou het kenmerk bij uitstek van intelligentie? A, juist, ruimdenkendheid. Kortom, mijn hond is niet dom en ik ook niet.

Ik moest daaraan denken toen ik vorige week in het trouwste dagblad van Nederland een artikel las van meneer Kuitert, ook wel bekend als de beeldenstormende dominee. Hij nam het weer eens op voor de niet-gelovigen in dit land. Zij schijnen bedreigd te worden door een naderende ramp in het publieke domein in de vorm van de “nieuwe religie”. Niets van gemerkt maar ja, ik heet ook geen Kuitert.

Zijn betoogtrant en zijn stellingen liggen mij zwaar op de maag. Om te beginnen haalt hij voortdurend de begrippen godsdienst en religie door elkaar. Ik kreeg vroeger op het gymnasium al een 4 als ik zoiets deed. Volgens mij is religie een gevoel van individuele verbondenheid met de omgeving, het milieu in zienbare en onzienbare zin. Daar hoeft niet eens een god aan te pas te komen want ook het Boeddhisme in al haar vormen zie ik als religie (sommige varianten van het Boeddhisme kennen wel goden).

Godsdienst is een vormgeving en structurering van religie waarbij één of meer goden zijn betrokken. In het geval van godsdienst is er ook sprake van een menselijke organisatievorm die in de christelijke wereld veelal “de kerk” wordt genoemd. Ze duidt op een collectief. Het vervelende van collectieven is dat er altijd principes en uitgansgpunten nodig zijn waaraan iedereen zich houdt. Anders is het collectief weg. Vervelend, omdat het collectief ook heel opdringerig en dwingend kan worden. In algemeen maatschappelijke zin wordt dat “sociale controle” genoemd.

In de tweede plaats vind ik dat het betoog van Kuitert eigenlijk helemaal nergens voor nodig is. Het heeft weer alleen en uitsluitend betrekking op de oude vragen rond macht en invloed. Laten we die fase nu eens overslaan en kijken wat er achter die discussie ligt. Ik moet toegeven, de atheïsten en agnosten zulllen wat moeten slikken maar dat geldt voor de godsdienstigen ook.

Ooit heb ik een langdurige en op den duur ook langdradige discussie gevoerd met een erkend agnost die oorspronkelijk uit streng gereformeerde kring afkomstig was. Hij was door de dominee de kerk uitgejaagd met behulp van angstsyndromen over schuld en zonde. Niet erg netjes van een dominee, een man die een vertrouweling en trooster zou moeten zijn.

Een beetje bekrompen had mijn agnost toen maar al het onzienbare afgezworen. Alleen wetenschappelijke bewijzen konden hem nog overtuigen van het bestaan en het nut van de dingen. Eigenlijk is dat raar want voor die bewijzen maken wij gebruik van onvolkomen zintuigen, zoals het gezichtsbedrog bewijst, en misschien ook wel van een onvolkomen geest. Want wie kan met zekerheid stellen dat onze geest meer volkomen is dan die van een hond? Anders, ja zeker, maar meer volkomen? Dat valt niet te bewijzen.

Via die weg ben ik tot de vraag aan mijn opponent gekomen hoe hij de dingen zou zien als hij een hond was. Hij zou waarschijnlijk ontkennen dat er zoiets als “kleur” bestond want hondenogen zijn technisch gezien niet in staat om kleur te onderscheiden. Hij zou zijn baas vermoedelijk als een raar soort hond zien en verder zou hij het bestaan van kunst ontkennen. Kunstvoorwerpen hebben geen enkele betekenis voor honden en zijn niets anders dan al het andere, een milieu om al dan niet tegenaan te piesen.

Digitaliteit en de explosiemotor zou hij naar het rijk der fabelen verwijzen en zo kan ik nog wel even doorgaan. De hondse geest kan al die zaken niet bevatten en dus…bestaan ze niet. Volgens de hond. Het zijn in de ogen van de hond geen “feiten” al ondervindt hij er wel de gevolgen van.

Zou het nu niet zo kunnen zijn dat wij als mens  ontelbare gevolgen ondervinden van iets dat wij niet kunnen bevatten of waarnemen? Mij dunkt van wel en in die zin ben ik ook gelovig. De kans is groot en dat leidt tot twee conclusies. In de eerste plaats zouden atheïsten en agnosten er goed aan doen hun inzichten te heroverwegen. In de tweede plaats is er voor religieuzen en/of godsdienstigen geen enkele reden om hun geloof tot algemeen geldende maatstaf van waarden en normen te maken. Het is immers duidelijk dat ook zij slechts over een beperkte, onvolkomen geest beschikken. Het zou absurd zijn om op basis van iets wat je zelf niet begrijpt, een superioriteitsgevoel te ontwikkelen. Dan maak je jezelf wel tot héél rare hond, een domme zelfs.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

http://i204.photobucket.com/albums/bb266/joke64/wolf20eagle.jpg

www.onzehond.nl

www.hondenplaza.nl/page/hoe_denken_honden.php

www.vvdh.org/teksten%20uit%20maandbladen/Leer%20uw%20hond%20lezen%201.doc

www.kyno-kennis.nl/hondsdenken.htm

www.freethinker.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=1

www.godvoordommen.nl/2008/02/18/jan-peter-balkenende-atheisten-functioneren-niet

www.sairaramira.wordpress.com

www.kajman.wordpress.com

Stampede

“Nog even over geld”, er is een tv-spotje dat met die woorden begint en dat klinkt behoorlijk bizar. De godganse dag gaan de gesprekken van mensen over geld en dan komt er een mafkees aandacht vragen door te zeggen: “Nog even over geld”. 

Toch wil ik het hier nog even over geld hebben. In het Wilde Westen wonen de cowboys, zo is ons al vele malen medegedeeld oor films en series. En het is waar, cowboys bestaan tot op de dag van vandaag en van tijd tot tijd rijden enkelen van hen zelfs nog paard ook. Nu is er al vele, vele jaren één verschijnsel dat cowboys enige schrik aanjaagt: de stampede. Een massale kudde runderen zet het op een lopen en komt pas weer tot stilstand als de pit eruit is. In Afrika komen stampedes van olifanten voor die hele dorpen kunnen vertrappen.

Oorspronkelijk kenden de pioniers in het westen van de VS het verschijnsel van de bisons maar op de uitgestrekte extensieve veehouderijen van het westen van de VS komen stampedes ook voor onder de meer tamme koeien. Cowboys hebben een tactiek bedacht om zo’n op gang gekomen massa bulldozers tot staan te brengen. Ze laten de runderen langzaamaan in een naarbinnen draaiende spiraal lopen. Dat lukt met veel geschiet en zweepgeklap. Op den duur kunnen de voorste runderen dan geen stap meer voorwaarts doen en de kracht verdwijnt uit de kudde. De stampede is over.

Nu wij in de westerse wereld met een wereledwijde stampede te maken hebben, zouden we een soortgelijke tactiek moeten volgen. Het gaat erom de beweging tot staan te brengen. De paniek die is ontstaan door de financiële crisis is maar op één manier echt tot stilstand te brengen: beweging onmogelijk maken. Dat betekent dat de beurzen in de hele wereld met ingang van aanstaande maandag gesloten moeten worden. Alle handel in effecten wordt in de hele wereld stilgelegd totdat de aandeelhouders weer bij zinnen zijn, als ze dat al ooit zijn geweest.

Zo’n keihard ingreep is nodig omdat de handelaren de ene gekkigheid op de andere stapelen. Bij voorbaat begonnen ze de afgelopen week al te speculeren op de mogelijke staatssteun die ING zou krijgen. Zo help je natuurlijk alles wat nog overeind staat met het grootste gemak naar de knoppen.

Een bijkomend effect van de beurssluiting zou zijn dat de wereld heel wat rustiger wordt. Een beursvrije week of maand, zou dat niet heerlijk zijn? Daaraan kan zelfs een filevrije dag niet tippen. En als de koeien allemaal weer tot bedaren zijn gebracht, ja dan kan het gras ook weer groeien en kunnen de dieren weer grazen. Op naar de volgende paniek. Een crisis is nooit financieel maar altijd menselijk.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.calgarystampede.com

www.dutchpowercows.org/faqs/Stamp

www.stampede-ska.hyves.nl

www.forum.blog.nl/forums/viewforum/21

www.paranormaal.blog.nl/general/2008/10/17/de-financiele-crisis-vervolg-voorspelling

www.sairaramira.wordpress.com

www.kajman.wordpress.com.

 

 

 

Het raadsel

Mijn vrouw is gek op puzzelen. Urenlang kan ze gebogen zitten over allerlei vreemdsoortige figuren die dan voldaan moeten worden met de oplossing van de meest onzinnige vragen. Zelf bedenk ik ze wel eens zoals: “Wat doet een verliefd paartje bij het bushokje?” Antwoord: “Abrikozen”. Ik maak liever puzzels dan dat ik ze oplos. Daarom ben ik ook zo gek op de politiek. Gisteravond vroeg mijn oudste zoon of ik niet naar de raadsvergadering moest maar ik antwoordde dat het vakantie was. Zijn reactie daarop was: “O, dus vanavond wordt er niet in raadselen gesproken.” Kijk, dat vind ik leuk.

Soms is er geen sprake van raadselen maar is het beeld glashelder. Vandaag stond er in de meest volkse krant van Nederland een foto die aantoonde dat McCain geen president van de VS moet worden. Hij zag eruit als het debiele, afgepeigerde hondje van Obama met de tong uit zijn bek. Het leek erop dat hij elk moment aan Baracks kont zou gaan snuffelen. Meer in menselijke termen: een alzheimerpatiënt die achter een achttienjarige verzorgster aanzit.

Al even duidelijk was de manier waarop fractievoorzitter Sörensen van Leefbaar Rotterdam zijn agressie, spijt en woede zat te verbijten bij het bericht dat Aboutaleb waarschijnlijk burgemeester van Rotterdam wordt. Ik moest denken aan Repelsteeltje, de gemene kabouter die zo kwaad werd dat hij héél hard op de grond stampte waardoor een kloof in de aarde ontstond waar de kabouter in verdween. Dat zou nog eens mooi zijn. 

Maar niet altijd is het beeld zo helder. Vanmorgen waren er discussie bij “Goedemorgen, hoe staan de koersen…”over de vraag wat de financiële crisis nu eigenlijk was. Het leek alsof alle deskundigen doelloos rondtastten in een onverlichte kelderkast. Niemand had ergens zicht op.

Nu ben ik geen groot financieel-economisch wonder maar ik meen dat die kwalificatie ook niet nodig is om een analyse te geven van de crisis. Het gaat meer om een psychologisch verschijnsel dat bekend staat als “psychose” dan om economische termen. Laten we wel wezen: de simpele neergang van twee hypotheekbanken kan niet de oorzaak zijn van de ineenstorting van het mondiale financiële systeem. Nee, het gaat om menselijk handelen. De psychose, de paniek is de éne pijler geweest van de crisis. Die paniek is ontstaan doordat iemand heeft geroepen dat we op een luchtbeleconomie leefden. Dat is de tweede pijler. Misschien was het iemand die bij Fanny Mae en Freddie Mac al alles kwijt was.

Overigens berustte die opmerking niet op onzin. Er is zeker sprake van een luchtbeleconomie. Het ergste is dat beurs en gewone economie veel teveel verstrengeld zijn geraakt. Sommigen menen dat de beurs de weergave is van de werkelijkheid. Als de koersen dalen, gaat het slecht met de economie. Dat is onzin al is het omgekeerde meestal wel het geval. Dalende koersen geven in beginsel niet méér weer dan de onderbuikgevoelens van de effectenbezitters. Of van een oplichterstruc die “hedgefund” of “kortgaan” heet.

Bij dalende koersen kan de dagelijske economie het nog maandenlang volhouden al zal ze misschien iets minder hard lopen dan anders. Dalende koersen zijn daarom ook nooit een goede aanleiding voor paniek. Trouwens, paniek kent geen goede aanleidingen. Het voordeel van dalende koersen is dat zij weer omhoog kunnen gaan.

Het probleem zit hem in het zicht dat we hebben op beurs en koersen. De ogen van de gemiddelde burger zijn veel teveel gericht geraakt op de beurs. Dat is niet goed want daar speelt zich alleen maar een mondiaal rondje Monopoly af. De oorspronkelijke doelstelling “risicospreiding” van het fenomeen “effect” is veranderd in “cumulatie van risico’s en casino”. Het gezichtsbedrog vertelt ons dat deze hopeloze wanorde de werkelijke economie voorstelt. Daar is geen sprake van. Wie wil weten wat zijn geld waard is. moet letten op de prestaties van bedrijven, vooral in de productie- en transportsector. En daarmee ben ik bij de oplossing van het raadsel: de financiële crisis is een tunnelvisieblik op de beurs. 

Nu lijkt het net alsof die tunnelvisie nog steeds bestaat. Stijgende koersen wekken de indruk dat het allemaal weer beter gaat. Alweer kletskoek want er is echt wel de nodige schade aangericht. De crisis zit in het hoofd van menigeen en kan alleen maar verdwijnen door de ontdekking dat achter de beurs iets veel groters schuilgaat: de economie.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.schizofrenieplein.nl/wat_is_een_psychose

www.parnassia.nl/experience-psychose

www.beurs.nl

www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=6977

www.nuzakelijk.nl/20080928/beurs/financiele-crisis-blijft-beurshandel-domineren 

www.sairaramira.wordpress.com

www.kajman.wordpress.com

www.hyves.com

 

 

 

 

Ochtendkrakers (22)

Je wordt wakker en je denkt:

– smelt spaargeld net zo snel weg als het poolijs? Maar dan hebben we toch nog steeds IJsland over?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Published in: on 17 oktober 2008 at 4:50  Geef een reactie  
Tags: , , ,

Rotterdams zuur

Ahmed Aboutaleb burgemeester van Rotterdam! Het lijkt mij een perfecte voordracht maar ja ik ben geen Rotterdammer. Albayrak was ook een goede geweest maar die had niet gesolliciteerd dus dan houdt het op. En inderdaad, de Rotterdammers op straat leken werkelijk enthousiast over de keuze. Ik kan me dat goed voorstellen. Aboutaleb staat bij mij bekend als integer, visionair, bruggenbouwend, sociaal voelend en recht doorzee op een manier die Rita op de grootste zwabberaar van de eeuw laat lijken. Het zou mij niets verbazen als Aboutaleb de Nederlandse Obama blijkt te zijn.

Maar natuurlijk hadden we weer buiten de waard gerekend. Meneer Sörensen zag zich zelf al zitten als burgemeester en zo was er nog een cluppie van het cluppie van Pim van de Rebellenclub. Stuk voor stuk egootjes zonder doorstroming en natuurlijk ook zelfkickers. Het zure gezicht van Sörensen, fractievoorzitter van de Leefbare Tweede Maasvlakte stond volledig op storm. Dat hij de burgemeester niet eens had mogen aanwijzen was een pruim die niet 1,2,3 weggeslikt kon worden. Hij noemde dat trouwens “onze burgemeester kiezen” in een mislukte poging om de volksmassa’s op zijn hand te krijgen. Laat ik het zó zeggen: “meneer Sörensen zelf is het beste argument om de burgemeester niet door de bevolking te laten kiezen. Zijn gedrag is buiten alle perken”. Zijn stelling dat je niet iemand burgemeester zou mogen maken omdat hij etnisch verwant is aan relschoppers, raakt kant noch wal. Dat moet in Rotterdam toch aanspreken.

Ik kan meneer Sörensen geruststellen, hij heeft niet ééns het charisma van Pim dus het zou beter zijn als hij nog eens ging oefenen voor de spiegel. Mogelijk is dat de enige die in beweging komt naar aanleiding van zijn woorden. Sörensen doet mij het meeste denken aan Napoleon op St. Helena, afgedaan, weggewerkt, de mond gesnoerd en niet eens meer in staat om zijn rechterarm in zijn linker jashelft te steken. Nee, Pim komt niet meer terug, ook geen 100 dagen, zoals Napoleon deed.

Natuurlijk weet heel Rotterdam al lang dat alles goed is als burgemeester als Sörensen het maar niet wordt. Die kan beter weer eens met zijn neus in de geschiedenisboeken gaan zitten. Misschien dat hij daar dan toch nog een reden vindt om een vrolijke twinkeling in zijn ogen te krijgen. Daarmee zou hij dan mogelijk voorzitter van de klankbordgroep van zijn woonbuurt kunnen worden.

Er waren meer chagrijnige gezichten uit de hoek van de Rebellenclub en eerlijk gezegd kan ik me de namen van die would-be hervormers niet eens meer herinneren. Mij lijkt dat Aboutaleb de grootste hervorming is. Een man met frisse inzichten, een onafhankelijke kijk op de zaken en eerzuchtig. O ja, zeker, onze Ahmed is zeer eerzuchtig. In veel gevallen is dat een goede eigenschap. Ze kan alleen maar tegenvallen als ze niet gepaard gaat met soepelheid van geest. Aboutaleb beschikt over beide.

Nu weet ik het weer: Leefbaar Rotterdam was de officiële naam van de Rebellenclub. De dames en heren van die dolle boel zijn inmiddels vet, volgevreten en ideeënloos. Als zij over fantasie en Pims flair zouden beschikken, dan zouden zij naar Huis ten Bosch zijn getogen om Hare Majesteit te overtuigen van de goede eigenschappen van de kandidaat-burgemeester. Het is jammer, jammer, jammer dat de erfenis van Pim door de middenmoot van de fantasieloosheid zo te grabbel wordt gegooid. Het gedachtengoed geslecht door de hoeders. En ik ben nog nooit een fan van Pim geweest. Kan je nagaan!

Leefbaar Rotterdam heeft zichzelf al lang overleefbaard en komt niet verder dan het spuien van wat Rotterdams zuur. Laat de Milieudienst Rijnmond goed uitkijken en houd ramen en deuren gesloten!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service 

www.barackobama.com

www.nu.nl/news/1792037/11/rss/Aboutaleb_mogelijk_nieuwe_burgemeester_Rotterdam.html

www.trouw.nl/nieuws/article1880020.ece/Ronald_Sorensen__Aboutaleb_is_opportunist.html

www.leefbaarrotterdam.nl

www.leefbaarrotterdam.com

www.sairaramira.wordpress.com

www.kajman.wordpress.com

www.hyves.com

Hoe regen ontstaat

Hoe regen ontstaat. Ja, ja, ja, natuurlijk. De dames en heren Plunderaar en Grijpstuiver zijn nog maar net in wat rustiger vaarwater terechtgekomen of de ruzies barsten los. Ze geven elkaar de schuld van de verdwijnput voor 250 miljoen euro die waarschijnlijk is ingericht door de heer wiens naam je niet mag noemen Voldemort. Niemand wist iets, niemand begreep iets, alles was in kannen en kruiken en ineens: alles weg!

Voldemort die zijn kasteel sinds kort op IJsland weer heeft betrokken, glimlacht en grijns ondertussen met een slangachtige blik in de ogen. Deze keer zal die vermaledijde Harry Potter hem niet meer kunnen dwarsbomen! Ruim tweehonderd miljoen is genoeg om alle wezens en armetierige ongelukkigen te kopen en hun bloed te drinken en hun hersenen te eten. Nog even en Voldemort leeft weer! Hij dankt Björk op zijn blote knieën dat zij hem heeft bijgestaan en het licht in de denkkamers van de ambtenaren en bestuurders tijdig heeft gedoofd.  

En ondertussen drupt de regen van de vensterbank van mijn werkkamer. Hoe kan het ook anders. Wie deze armetierigheid van handelen aanziet, kan alleen maar regen verwachten. “Ja, het was een betrouwbare bank, zei men. Nou ja, en toch ook weer een beetje niet want de infornatiebron was Voldemort en zijn leugenachtigheid is nooit helemaal goed te verbergen. “ja, niemand heeft ons bij tijd gewaarschuwd”, riep weer een ander. Bij hem waren de zuignappen van Voldemort al wel heel ver naarbinnen gedrongen. Zij hadden de werking van de grijze cellen aangetast en het denken afhankelijk gemaakt van andermans waarschuwing. Want daar is Voldemort op uit, op het vernielen van onze individuele vaardigheden, ons zelfdenkend vermogen. Hij houdt van systemen, systemen die gestructureerd zijn tot op het kleinste onderdeel en die je met één enkele beweging volledig kunt veranderen. Dan breekt de paniek los. Wie zal ons redden? 

Harry Potter niet want die is ons ontvallen. En zeker ook niet het hoogste gezag van Polen want daar wordt geruzied onder een sierverlichting met het opschrift “Nog is Polen niet verloren”. Nee, misschien is het wel die vermaledijde regen die voortkomt uit het gejank en geruzie en gejijbak en onoplettendheid en wazigheid van geest die nu uit de fles zijn gekomen.

Het zou mooi zijn als we konden toveren en floep: daar ligt een kwart miljard euro, zo maar teruggetoverd uit de krochten van het paleis van Voldemort. Is hij even belazerd! Maar zo gaat het in de echtemensenwereld niet. Nee, de verantwoordelijken zitten elkaar met open bek aan te gluren en verbazen zich over de duisternis die Voldemorts mantel over hun geest trekt. “Gut, hoe kan dat nou? Alles weg! En ik dacht nog wel…

De regen die tussen de onderscheidene stukjes van de puzzel kruipt, die het karton doet opkrullen en nieuwe openingen maakt. De regen zal de uitkomst brengen. De regen, het vocht dat jankende, huilende, woedende en hopeloze burgers loslaten over zoveel hol en leeg en onverantwoordelijk bestuur. Te gemeen, gemeente. Dit onbegrijpelijk verhaal is overzichtelijk te noemen bij het geknoei met de schatting die burgers opbrengen.  Hoe regen ontstaat.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.staff.science.uva.nl/~dcslob/lesbrieven/michiel/Zwartgat.html

www.youtube.com/watch?v=FYakPfrL4Ic

www.planet.nl/planet/show/id=75051/contentid=858781/sc=2ceca6

www.bng.nl

www..sairaramira.wordpress.com

www.kajman.wordpress.com

www.mythologie.wordpress.com

 

 

 

Geen woorden maar daden

Het was FC Feijenoord, de voetbalclub van de enige stad van Nederland waar gewerkt wordt, waarvoor een lied onder bovenstaande titel werd geschreven. Kennelijk viel het met die daden niet erg mee want anders hoef je de mensen er niet toe aan te zetten. Ook in Rotterdam werd dus gewoon teveel geouwehoerd. Een verwijt dat de Roterdammers meestal aan de Amsterdammers maken om er vervolgens oeverloos over door te discussiëren. Dat heeft er soms de schijn van dat erover is nagedacht.

Geen woorden maar daden is ook het motto geworden van talloze politici, bestuurders en anderen die meenden dat ze wisten hoe het verder moest met de wereld. En ze hadden gelijk want praatjes vullen geen gaatjes. Daarbij vergaten ze voor het gemak dat woorden de eerste concretisering zijn van gedachten. Maar ja, het is met gedachten als met het riool: je hoeft er geen belangstelling voor te hebben want je ziet er niets van. Pas als er iets begint te stinken, moet je optreden. Daden!

Zo moet de mentaliteit van onze “daden” mannen wel zo ongeveer zijn. Misschien doelden ze ook vooral op zichzelf: we hebben wel daden maar geen woorden en dus ook geen gedachten. Misschien konden ze niet eens denken. Dat geeft te denken maar dat niet alleen. op het ogenblik zien we opnieuw hoe er wel daden worden gesteld maar gedachten komen er nauwelijks los. Ik geef het toe: denken is zwaar werk, vooral als je niet getraind bent.

Nu de ellende in Oosterwei wat is geluwd en nu de stormen van de financiële crisis wat zijn gaan liggen, komen er ineens allerlei mannen met stevige daden naar voren. Gouda wil draconische maatregelen nemen tegen overlastige jeugd. Kamerlid Spekman maakt het nog bonter door jongeren openlijk te willen vernederen en Wouter Bos wil gemeenten het liefst het recht ontzeggen om hun eigen geld te beheren. Stuk voor stuk zijn het voorbeelden van paniekmuziek na de crisis. Wat is toch die behoefte om zonder adempauze onsamenhangende taal los te laten over de oplossing van een probleem? Dat heeft te maken met het gevoel dat wij niet meer als individu in staat zijn een gedachte te hebben. Er moet altijd eerst over gediscussieerd worden want de gangbare gedachte is dat twee méér weten dan één. Dat is in veel gevallen helemaal niet waar maar we houden ons er als bestuurder wel aan vast.

Het zou mooi zijn als de verantwoordelijke eerst eens gingen nadenken en met gare broden op de proppen zouden komen in plaats van halve onderbuikbroedsels. Een visie, werkelijke visie van de individu. Heus, die deugt ook wel eens. Echt met het verstand, als dat er tenminste nog is. Als het afwezig blijkt te zijn, dan neem ik de boel wel over. Een soort crisismanager dus.

Natuurlijk moet er op al die gebieden iets gebeuren maar het zou prachtig zijn als de overheid begon het goede voorbeeld te geven: nadenken. Natuurlijk, dat geeft Hero Brinkman de kans om nog wat na te blaten in de Oosterwei maar ik zou hem rustig zijn gang laten gaan. Zijn stemgeluid vervliegt in zo’n geval met de wind om in een luchtbel te eindigen. Die spatten ooit uit elkaar, zoals deze weken hebben geleerd. 

Ik wil de dames en heren best een cursus “denken” geven maar daarvoor laat ik me dan wel uitgebreid betalen. Ik denk wel na maar ik ben niet gek. Het is tijd voor een nieuwe periode in de geschiedenis “geen daden maar denken”. Dat is iets wat de laatste tijd veel te weinig is gedaan. Ik heb er geen woorden voor.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.pallasfantasy.nl/denker-penseur-p-2584.html

www.mijnwoordenboek.nl/frans/synoniemen/penseur

www.thebecompany.nl/nadenken.htm

www.sync.nl/stof-tot-nadenken

www.meer.trouw.nl/filosofie/schuldgevoel-moet-je-beter-nadenken

www.sairaramira.wordpress.com

www.kajman.wordpress.com

www.hyves.com

Rabo y esperanto

“Rabo” betekent in de kunsttaal Esperanto “rover”.  Daarover zijn veel grapjes gemaakt maar het heeft de Rabobank nooit kweaad gedaan. “Apotheker” beteeknt letterlijk “afzetter” en ook die betekenis heeft het imago van de apotheker nooit aangetast. Nee, er is veel dat de meeste mensen ontgaat omdat ze er in het dagelijks leven “niets mee hebben”. De sores zijn voor de specialist.

Nu zou de financieel specialist van de gemeente getraind kunnen zijn in solide bestedingen van gemeenschapsgeld. met achteraf beoordelen heeft dat niets te maken, wel met de manier waarop je naar de gemeentelijke organisatie kijkt.

Te vaak en teveel is er geroepen dat de gemeente bestuurd zou moeten worden als een bedrijf en daarin schuilt een grote misvatting. Een gemenete is namelijk in geen enkel opzicht een bedrijf. Er bestaat geen bedrijf in de wereld dat vanuit eigen inzicht zo maar financiële verplichtingen aan zijn klanten kan opleggen. Als een bedrijf zoiets zou gaan doen, dan zouden de klanten vermoedelijk een andere leverancier gaan zoeken. Dat nu is in het geval van de gemeente vrijwel onmogelijk en praktisch ondoenlijk.

De rijksoverheid, provincies en gemeenten kennen ijn de facto monopolisten. Dat is op zich niet erg maar het brengt verplichtingen met zich mee. Een belangrijke verplichting is het verantwoord omspringen met geld dat de burger heeft afgestaan aan de overheid. Niemand, helemaal niemand vraagt van de gemeente veel rendement te behalen op haar geld. Het verzoek is wel om het integer en solide te beheren en te gebruiken.

Het riskante beleggen van gemeenschapsgeld heeft eene onaangename bijsmaak. Waarom zou een gemeente een hoog rendement moeten behalen van haar uitgezette gelden. Om een buffer te vormen? Dat is echt niet nodig. Het heeft er de lucht van dat het geld gebruikt kan worden om “leuke” dingen van te doen. Vooral “leuk voor het college dan. Aardige dingetjes voor de bevolking die het imago van B&W wat kunnen opkrikken.

Nou, die hoop is voorlopig danig de bodem ingeslagen. Het verlies van vele miljoenen door te investeren in spaartegoeden bij een buitenlandse bank, kan zelfs gekenmerkt worden als vervreemding van gemeenschapsgeld. Bij mijn weten is dat strafbaar.

In mijn ogen is het een uitwas van de stemming die de afgelopen jaren in het “vrije westen” heeft geheerst: zolang het geld oplevert is het goed. Het valt echt te hopen dat ambtenaren en bankiers ontdekken dat er ook nog andere waarden en normen in de samenleving zijn. Misschien zelfs wel de waarden en normen die Balkenende ooit heeft bedoeld: zaken zoals betrouwbaarheid, integriteit, solid(ar)iteit en noem maar op.

Wat zou er mooier zijn geweest dan op basis vandie uitgangspunten het overheidsgeld onder te brengen bij de lokaal en regionaal georganiseerde Rabobank. Lokaal helpt lokaal. “Esperanto” is niet alleen de naam van een kunsttaal maar houdt ook een belofte in: hoop. Laten we hopen dat lokale bestuurders en  ambtenaren in de toekomst de schoonheid die het dichtste bij ligt, het meest gaan waarderen. Zo niet, dan krijgt iedere Nederlander van mij het recht om zijn of haar belastinggeld niet aan de overheid af te staan maar zelf te beleggen. op welke manier dan ook. De overheid hoort zich nauwer verwant te voelen aan de hoop dan aan de roof.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.hetvrijevolk.com/?pagina=1339

www.inoverheid.nl/artikel/nieuws/1204477/bestuurders-almere-verspilden-geen-gemeenschapsgeld.html

www.brabant.nl/upload/documentatie/w/wet%20fido%202001.pdf

www.integriteitoverheid.nl/wat_is_integriteit

www.integriteitoverheid.nl

www.books.google.nl/books?isbn=9044121502

www.sairaramira.wordpress.com

www.kajman.wordpress.com

 

 

 

  

Baalen van de markt

Hans van Baalen was weer op zijn best vanmorgen. Hij wil vanuit Brussel goed zorgen voor de markt. Daarmee is niets mis want niet de markt was fout maar het toezicht op de financiële instellingen. Toch weer die falende overheid. Goed zo Hans, zet hem op! Dat geeft hoop voor de energiebedrijven, AKZO, olieconcerns…

Hans en zijn vrienden die zo heilig geloven in de vrije markt, hebben een ziekelijke neiging voor drogredenen in het dna. Wie gelooft in de volmaaktheid van de vrije markt, zou toch geen toezicht daarop nodig moeten vinden? Ondernemers en aanverwanten kunnen het best allemaal alleen af. Daarvoor hebben zij voldoende moraliteit. Wie toezicht bepleit, geeft toe dat de vrije markt niet  zalgmakend is. 

De bestuurder die daarvan overtuigd is, zal een feilloos systeem van toezicht door de overheid moeten toelaten en…als dat niet voldoende is, is diepgaander overheidsingrijpen nodig.

De aandrang tot de drogredenaties van Hans e.c. kan ik me wel voorstellen. Het is natuurlijk mooi om een vorm van “staatstoezicht” in te richten dat kan dienen als kop van Jut of bliksemafleider als er iets misgaat. Het is dan mogelijk om het oog van de toeschouwer af te leiden van de graaiende geldwolven, bonussen voor niets doen van CEO’s en CFO’s en hun ongebreidelde jobhopperij in naam van de loyaliteit en het arbeidsloos profiteren door aandeelhouders. Jammmer Hans, we hebben je door!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.bigbrother.nl

www.brandmerchandise.nl/2007/06/21/vrije-markt

www.hollandsemarkten.nl/braderie/index.php?nav_id=1.2.6&b=6&b_id=279

www.sairaramira.wordpress.com

 

 

 

Dol op Bush

Ik ben dol op Bush en ik ben de enige niet. De man had mij geen groter genoegen kunnen doen dan het land te regeren zoals hij heeft gedaan. Acht jaar lang heeft hij gezorgd voor gevulde bodybags en voor massa’s mensen die van dag tot dag meer ademnood kregen bij het aanschouwen van hun hypotheekverplichtingen. Wie zijn partijgenoten kansloos wil maken voor de opvolging, moet het zó doen. Soms moet je lijden  om winst te kunnen behalen. George, ik bewonder je om je opofferingsgezindheid.

Ik ben de enige niet hoor met een aanhankelijkheidsgevoel als het om George Bush II gaat. Vanavond zag ik een Amerikaanse haar totale overgave aan de man erkennen. Misschien gaat ze nog een gooi naar het Witte Huis doen als stagiaire. Ze had dezelfde waanzinnige uitdrukking in haar ogen als ms Palin. Het is toch mooi om mensen de hysterie van het gezicht af te kunnen lezen. Zolang ze er maar geen bruine of zwarte overhemden bij aantrekken.

Echt ik ben ook gek op McCain hoewel ik nog tot een half jaar geleden dacht dat hij een potato-cutter was. Die van de ovenfrites, niet lekker, wel obesitas. Niet dus. Nee, ik heb echt waardering voor de man. Zoals hij achter zijn kameraden heeft gestaan in de Vietnam oorlog, waanzinnig.  

Zoiets heeft echt niets met heldendom te maken, zols George Bush de afgelopen acht jaar heeft vertoond. Het is meer de absolute hersenverweking. Terwijl ieder normaal mens bij de eerste de beste gelegenheid de hel van Vietnam zou hebben ontvlucht, bleef hij zitten vanuit een eerlijkheidsgevoel. Alsof het om een potje baseball ging. Ik ben er trouwens niet zeker van dat hij daarbij ook altijd zo eerlijk en oprecht is geweest.

Zo’n man, die gevoel niet van ratio kan onderscheiden, moet nu president van de VS worden terwijl hij al lang over de houdbaarheidsdatum heen is. Ik zou in Nederland ook geen premier willen die de leeftijd van 72 had bereikt. Ik mag dat zeggen omdat ik zelf niet meer zover van die leeftijd af ben. Tegen die tijd liggen Alzheimer en Magere Hein op de loer. Met een beetje pech gaat Johnnepon tegen het eind van de eerste vier jaar de wetten ook ondertekenen met zelfbedachte pauselijke titels, net zoals onze koning Willem III heeft gedaan. 

Dan komt het moment dat ms Palin als regentes de boel overneemt. Ik hoop voor die tijd als e-mailbericht te zijn verzonden naar die pas gefotografeerde planeet in dat andere zonnestelsel. Dat gaat in een flits. Wat voor wezens ik daar ook aantref, enger dan Palin kunnen ze niet zijn. Ook niet gevaarlijker. Met haar lieve vingertjes aan de knop, gaan we allemaal naar de knoppen. Eerlijk, de verhaaltjes over Knut en zeehondjes van Pieterburen vallen dan allemaal in het niet bij de verbijsterende apocalyps die zij in haar democratisch gesanctioneerde onbenul kan veroorzaken. 

Eigenlijk gaat Hans van Baalen mij al voor. Met zijn overwegend rechtse mondhoek vertrekt hij naar Brussel en dat is voor de meesten van ons toch ook al een andere planeet. Tenminste, als er iemand op hem wil stemmen. Ik denk dat ik dat maar doe bij de Europese verkiezingen. Weg is weg. 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.mccain.nl/upgrade_flash/upgrade_flash.html

www.nu.nl/news/1786174/2030/rss/McCain_toont_strijdlust.html

www.nujij.nl/russische-krant-noemt-sarah-palin-een-waardeloze.3551796.lynkx

www.gay.eu/article/13423//Palin:_homoseksualiteit_is_keuze

www.nu.nl/news/1729126/1203/Palin_voor_President.html

www.volkskrantblog.nl/bericht/220507

www.stand.nl/forum/showthread.php?t=42207

www.telegraaf.nl/buitenland/amerikaanse_verkiezingen/…/__Bush__McCain_juiste_opvolger__.html?cid=rs

 

PS: McCain probeert Obama zwart te maken…