Rare hond

Ik ben ervan overtuigd dat mijn hond niet dom is en zeker geen minderwaardige intelligentie heeft. Wat mij veel aannemelijker lijkt, is dat zijn intelligentie anders gericht is dan de mijne. In dat opzicht kan ik rustig stellen dat ik hem soms niet begrijp en dat zeg ik liever dan dat ik hem “dom” noem. Zoiets vind ik dom.

Natuurlijk is mijn zienswijze weer eens niet erg geaccepteerd maar daar heb ik niet zoveel moeite mee. Eenmaal een buitenbeentje, altijd een buitenbeentje. Ik geef wel toe dat je behoorlijk ruimdenkend moet zijn om mijn gedachtengang te kunnen volgen. Maar ja…wat is nou het kenmerk bij uitstek van intelligentie? A, juist, ruimdenkendheid. Kortom, mijn hond is niet dom en ik ook niet.

Ik moest daaraan denken toen ik vorige week in het trouwste dagblad van Nederland een artikel las van meneer Kuitert, ook wel bekend als de beeldenstormende dominee. Hij nam het weer eens op voor de niet-gelovigen in dit land. Zij schijnen bedreigd te worden door een naderende ramp in het publieke domein in de vorm van de “nieuwe religie”. Niets van gemerkt maar ja, ik heet ook geen Kuitert.

Zijn betoogtrant en zijn stellingen liggen mij zwaar op de maag. Om te beginnen haalt hij voortdurend de begrippen godsdienst en religie door elkaar. Ik kreeg vroeger op het gymnasium al een 4 als ik zoiets deed. Volgens mij is religie een gevoel van individuele verbondenheid met de omgeving, het milieu in zienbare en onzienbare zin. Daar hoeft niet eens een god aan te pas te komen want ook het Boeddhisme in al haar vormen zie ik als religie (sommige varianten van het Boeddhisme kennen wel goden).

Godsdienst is een vormgeving en structurering van religie waarbij één of meer goden zijn betrokken. In het geval van godsdienst is er ook sprake van een menselijke organisatievorm die in de christelijke wereld veelal “de kerk” wordt genoemd. Ze duidt op een collectief. Het vervelende van collectieven is dat er altijd principes en uitgansgpunten nodig zijn waaraan iedereen zich houdt. Anders is het collectief weg. Vervelend, omdat het collectief ook heel opdringerig en dwingend kan worden. In algemeen maatschappelijke zin wordt dat “sociale controle” genoemd.

In de tweede plaats vind ik dat het betoog van Kuitert eigenlijk helemaal nergens voor nodig is. Het heeft weer alleen en uitsluitend betrekking op de oude vragen rond macht en invloed. Laten we die fase nu eens overslaan en kijken wat er achter die discussie ligt. Ik moet toegeven, de atheïsten en agnosten zulllen wat moeten slikken maar dat geldt voor de godsdienstigen ook.

Ooit heb ik een langdurige en op den duur ook langdradige discussie gevoerd met een erkend agnost die oorspronkelijk uit streng gereformeerde kring afkomstig was. Hij was door de dominee de kerk uitgejaagd met behulp van angstsyndromen over schuld en zonde. Niet erg netjes van een dominee, een man die een vertrouweling en trooster zou moeten zijn.

Een beetje bekrompen had mijn agnost toen maar al het onzienbare afgezworen. Alleen wetenschappelijke bewijzen konden hem nog overtuigen van het bestaan en het nut van de dingen. Eigenlijk is dat raar want voor die bewijzen maken wij gebruik van onvolkomen zintuigen, zoals het gezichtsbedrog bewijst, en misschien ook wel van een onvolkomen geest. Want wie kan met zekerheid stellen dat onze geest meer volkomen is dan die van een hond? Anders, ja zeker, maar meer volkomen? Dat valt niet te bewijzen.

Via die weg ben ik tot de vraag aan mijn opponent gekomen hoe hij de dingen zou zien als hij een hond was. Hij zou waarschijnlijk ontkennen dat er zoiets als “kleur” bestond want hondenogen zijn technisch gezien niet in staat om kleur te onderscheiden. Hij zou zijn baas vermoedelijk als een raar soort hond zien en verder zou hij het bestaan van kunst ontkennen. Kunstvoorwerpen hebben geen enkele betekenis voor honden en zijn niets anders dan al het andere, een milieu om al dan niet tegenaan te piesen.

Digitaliteit en de explosiemotor zou hij naar het rijk der fabelen verwijzen en zo kan ik nog wel even doorgaan. De hondse geest kan al die zaken niet bevatten en dus…bestaan ze niet. Volgens de hond. Het zijn in de ogen van de hond geen “feiten” al ondervindt hij er wel de gevolgen van.

Zou het nu niet zo kunnen zijn dat wij als mens  ontelbare gevolgen ondervinden van iets dat wij niet kunnen bevatten of waarnemen? Mij dunkt van wel en in die zin ben ik ook gelovig. De kans is groot en dat leidt tot twee conclusies. In de eerste plaats zouden atheïsten en agnosten er goed aan doen hun inzichten te heroverwegen. In de tweede plaats is er voor religieuzen en/of godsdienstigen geen enkele reden om hun geloof tot algemeen geldende maatstaf van waarden en normen te maken. Het is immers duidelijk dat ook zij slechts over een beperkte, onvolkomen geest beschikken. Het zou absurd zijn om op basis van iets wat je zelf niet begrijpt, een superioriteitsgevoel te ontwikkelen. Dan maak je jezelf wel tot héél rare hond, een domme zelfs.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

http://i204.photobucket.com/albums/bb266/joke64/wolf20eagle.jpg

www.onzehond.nl

www.hondenplaza.nl/page/hoe_denken_honden.php

www.vvdh.org/teksten%20uit%20maandbladen/Leer%20uw%20hond%20lezen%201.doc

www.kyno-kennis.nl/hondsdenken.htm

www.freethinker.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=1

www.godvoordommen.nl/2008/02/18/jan-peter-balkenende-atheisten-functioneren-niet

www.sairaramira.wordpress.com

www.kajman.wordpress.com

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://politiek.wordpress.com/2008/10/20/rare-hond/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentPlaats een reactie

  1. Overigens moet mij van het hart dat de reactie iop http://www.godvoordedommen.nl getuigt van een platvloerse mentaliteit die je helaas bij dit soort mensen wel vaker aantreft: atheisten en agnosten die op grond van hun eigen gebrekkige denkvermogen menen zich een oordeel over gelovigen te mogen vormen.
    Natuurlijk, de uitlatingen van Balkenende zijn ver beneden de maat maar het heeft geen zin en geen pas om daar op te reageren zoals de redactie van dit onderdemaatse blogje doet. Ja, ik kan het ook en het is ook helemaal niet moeilijk. De dames en heren die zich met de genoemde site bezighouden, zouden er beter aan doen werkelijk eens tot nadenken te komen. Misschien geven ze daarmee een impuls aan het nadenkend vermogen van onze premier. Dan is iedereen erbij gebaat.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: