Georgio fit the Battle of Jericho…

Brandenburger Tor of Time Square, de keuze is in de komende jaren aan de toerist die de rampen en het mijmeren zoekt. Toen in de tweede helft van de jaren tachtig van de vorige eeuw de Sovjet-Unie in elkaar stortte, veerde het westen op: het kapitalisme had de eindoverwinning behaald over het communisme. Joeghei!!

Daarbij ontging de dames en heren journalisten en analytici dat er in de Sovjet-Unie al decennia lang geen sprake meer was van iets dat in de verste verte deed denken aan een communistische samenleving. Er was sprake van staatskapitalisme waarbij het financieel/economisch somplex werd bewaakt door partij en leger. De schatrijke bovenlaag verkneukelde zich in zijn yacuzi met schuifdak terwijl de meerderheid van het volk op een houtje beet in een soort betonnen kippenhokken. Sorry voor de kippen want ik zou ze er niet in willen onderbrengen. Het ongebreidelde gegraai van de Breznjevkliek hielp de samenleving naar de knoppen. Er was geen westerse tank die in beweging hoefde te komen.

En zie…Wallstreet has been tumbling down nowadays. En inderdaad, sommige journalisten en analytici roepen dat dit het einde is van de kapitalistische samenleving. Ze zwaaien zelfs al met rode doeken en plaatsen George Bush daarachter als een Stalinistische partijleider. Hij heeft immers verordonneerd dat de financiële wereld door de staat moest worden aangeraakt. Dat heet dan communisme. Onkunde en geblaat beheersen de media. Het lijkt alsof je middenin de Sahel een emmer water over de grond uitkiepert en dan roept “kijk, het regent”.

Nu zijn wij in het “vrije westen” wel heel sterk in dat soort overdrijvingen en verdoezelingen van de waarheid. Als wij ten oorlog trekken, noemen we dat vrede stichten. Als de Russen ergens vrede komen stichten, noemen we dat “oorlog”. Daar zit natuurlijk veel pijn want hoewel Tsaar Peter de Grote op anadringen van minister Nevsky naar Nederland kwam om te leren hoe je een vloot bouwde, blijven wij Rusland als de grote vijand zien. Eerst achter het IJzeren Gordijn en nu onder het verwerpelijke autoritaire regiem van Poetin (the money).

Het kapitalisme is niet ten onder gegaan evenmin als het communisme. Het sodom en gomorra van de hebzucht is ontploft, dat is wel waar. De mentaliteit die hoort bij de SUV’s die geen plaats bieden om ruimer te denken maar wel ontplooiingsruimte hebben voor de pik van de eigenaar.  Banken en verzekeraars waren uitgegroeid tot regelrecht criminele organisaties die ten opzichte van hun klanten het “pluk ze” principe hanteerden. Wie bereid is iets te leren van het verleden, kan wel de vruchten plukken van de gang van zaken op de financiële markten Les nummer één is dat ongeremde hebzucht en geldwolverij onvermijdelijk tot de ondergang leidt. Juist degenen die dachten daar garen bij te spinnen, zijn nu het slachtoffer. Veel mensen dreigden er slachtoffer van te worden en zij zijn nog steeds niet zeker dat zoiets niet gebeurt.

Als hebzucht en onverantwoordelijk avonturisme op de financiële markt de overhand krijgen, dienen de daders onmiddellijk in hun kraag gegrepen te worden. Ze horen ook achter slot en grendel. Het zou niet eens zo gek zijn om een tribunaal op te richten dat de daders uit het verleden aanklaagt. Dat zou rechtvaardiger en vruchtrijker zijn dan operette-achtige organisaties als het Joegoslavië-tribunaal dat uitsluitend er op uit is overwonnenen te veroordelen.

Als het niet lukt om de schuldigen voor deze financiële catastrofe een pak rammel te geven, dan moet dat in elk geval in de toekomst gebeuren. En…overmatig speculatieve technieken zoals “short selling” horen voorgoed verboden te blijven. De beurs heeft tot taak, voor zover ze er één heeft, de handel en wandel van bedrijven te vergemakkelijken. Het is niet de bedoeling bedrijven voor de voeten te lopen ten gunste van de gieren en hyena’s. Sorry voor de gieren en hyena’s want zoveel naargeestigeheid ken ik die dieren niet toe.

Georgio fit the battle of Jericho as Wallstreet was tumbling down. Eén keer doet de man iets dat te verdedigen valt en meteen wordt hij van nakend communisme beschuldigd. Tja, de tekenen aan de wand hebben ons niet bedrogen: mene, mene.. .

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.hyves.com

www.managementscope.nl/scopist/3-wereld/kredietcrisis-mvo-

www.lyricsdownload.com/blof-luchtbel-lyrics.html

www.home.worldonline.nl/~rlion/lp109n.htm

www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=776

www.politicsinfo.net/forum/about47323.html&highlight

  

Zwets en klets

De “algemene bezwaren” zei vanmorgen haast één van de presentatoren van Goeiemorgenwekletsenmaar wat. Hij had bijna gelijk want soms lijken  de Algemene Beschouwingen veel op Algemene Bezwaren. Als kijker heb je er al gauw één groot bezwaar tegen: wat een gezwets en geklets!

Door de Nederlandse jongeren is fractievooritter Mariëtte Hamer van de PvdA tot grootste zwetser van allemaal uitgeroepen. In eerste instantie vind ik zo’n reactie klets. Jongeren zwtsen zelf de godganse dag door en gebruiken daarvoor zelfs een eigen taaltje dat in de Dikke van Dale niet of nauwelijks voorkomt. Voor woorden als vet, wreed en cool hebben ze bijvoorbeeld heel eigen betekenissen bedacht. Mij best maar volgens mij moeten ze begrip hebben voor “jargon”, iets dat zij het liefst met gezwets aanduiden.

Misschien hebben ze daarmee toch ook nog wel een beetje gelijk. Ik gun iedere vakgroep en branche zijn jargon. Jargon dient een doel: voor de leden van de professionele groep biedt het mogelijkheden tot snelheid van communicatie en helderheid. Aan de andere kant biedt het ook mogelijkheden tot vervreemding.

Laatst hoorde ik iemand tijdens een dineetje vragen wat de “additieven” waren van het toetje. Kijk, dat vind ik ontaal. Ik zou liever vragen “wat er allemaal in zit”en in een heel vrolijke bui vraag ik me dan af “wat “ze” er allemaal doorheen hebben gekwakt”. Zelfs Hero Brinkman begrijpt zulke taal en dat is de bedoeling ook. 

Dat zou ook de bedoeling moeten zijn van Mariëtte Hamer en haar collega’s tijdens de Algemene Beschouwingen. Het is een publiek debat en dat betekent dat elke Nederlander er kennis van mag en kan nemen. Door teveel jargon te gebruiken, onthoud je een deel van de bevolking de informatie waarop mensen recht hebben. Dan word je een raar zwetserig mens. Niet omdat je domme dingen zegt maar omdat een groot deel van het publiek je wijsheid niet doorziet. Dat is jammer want dat publiek heeft het recht om over een paar jaar weer voor of tegen je te kiezen.

Ik ben bang dat teveel politici hun debat richten op de collega’s en daarbij op de automatische piloot gaan. De vaktermen gieren je om de oren en draaien voorbij in een langdurige film vol stilistische rariteiten zoals die bij de Tweede Kamer behoren. Beter zou het zijn als de politici zich realiseerden dat het stemvee meekijkt en -luistert. Beter zou het zijn om te doen of het debat daadwerkelijk bedoeld is voor het publiek. Ik kan me niet voorstellen dat kamerleden het Nederlands van de Dikke van Dale niet begrijpen. Electoraal zou het zonder meer voordelen hebben.

Nu begrijpt “het schellinkie”  alleen het wezenloze geblaat van Wilders met wie ik het trouwens eens ben dat “onze jongens””  zo snel mogelijk uit Afghanistan terug moeten komen. Alleen: niet om de orde op straat te bewaren want dat is zwetes en klets tegelijk, het jargon van het PVVee.  Onze jongens moeten daar weg om echt werk te gaan doen dat ertoe doet.

Die kijk op het onderwerp heeft niets te maken met blind zijn voor het feit dat we deel uitmaken van een grotere wereld. Het heeft te maken met het feit dat ik zie dat we deel uitmaken van de wereld. Voor Eimert Middelkoop lijkt dat op gezwets maar ik wil het hem graag eens in gewone mensentaal uitleggen. Als hij dat tenminste kan begrijpen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.vlaamsprogressieven.be/2008/07/24/hoe-wereldvreemd-kan-je-zijn

www.wuz.nl/artikel/54911175.politici-zijn-wereldvreemd.html

www.testbank.hccnet.nl/pcjargon.htm

www.taalkabaal.nl/turbotaal/index.php

www.xs4all.nl/~pbraut/turbotekst.html

www.gezwets.nl

www.members.tripod.lycos.nl/benplop/benplopgezwets.htm

www.pzc.nl/regio/bevelandentholen/3725734/Gezwets-in-Kamer-kan-niet.ece 

www.hyves.com

 

 

 

 

 

  

Ochtendkrakers (20)

Je wordt wakker en je denkt:

– ze kunnen die kinderopvang beter afschaffen. Het is toch voldoende als ze ouders verbieden met hun kinderen te smijten? Dan hoeven ze niet opgevangen te worden.

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.hyves.com

Marcel Roele, het socialisme, de financiële markten en de monarchie

Marcel Roele en ik worden nooit vrienden. De man presnteert zich als wetenschapsjournalist voor HP/De Tijd maar hij beseft niet wat wetenschap is. Voor mij viel hij door de mand toen hij ooit beweerde dat Hitler “links” was omdat de dictator landhervormingen voorstond. Roele gaat af op facaden en trekt zich niets aan van ideologie of samenhang.

Nu hoor ik de laatste tijd niet meer zoveel van Roele maar dat kan aan mij liggen. ik merk wel iets op in de samenleving van zijn vertroebelde wijze van waarneming. De afgelopen dagen, ook vanmorgen nog, brengen de media de overname van AIG, Freddie Mac en Fannie Mae door de Amerikaanse staat in verband met een soort socialisme, ja iemand gebruikte op tv zelfs het woord “communisme”. 

Als historicus en bewuste getuige van de Koude Oorlog ben je dan wel even geschokt. Dit soort journalisten en opiniemakers heeft kennelijk geen greintje verstand van de betekenis van het woord “communisme”of van de inhoud van “socialisme”. De dames en heren gaan af op een verschijnsel dat gelijkenissen vertoont met de genoemde politieke ideologieën en systemen. In werkelijkheid is er nog voor geen millimeter sprake van socialisme en al helemaal niet van communisme. Integendeel.

De overname van de financiële instellingen door de Amerikaanse staat brengen geen beweging in de richting van het socialisme in gang. Dat is jammer want de VS zouden best wat meer socialisme kunnen gebruiken, maar dat terzijde. In werkelijkheid is de overname juist een bestendiging van het kapitalistisch systeem. Het beschermt het bestaande kapitalisme tegen zijn ondergang. Buiten de beide overnames om kunnen kapitalisten met dezelfde agressiviteit, hebzucht en graaimentaliteit doorgaan met hun  activiteiten.

Het was natuurlijk mogelijk geweest dat de Amerikaans overheid geen banken en verzekeraars had overgenomen. Dat zou zonder meer geleid hebben tot een reeks van faillissementen en huisuitzettingen. Karl Marx had dat “Verelendung” genoemd. En inderdaad, het zou de zekerste weg zijn geweest in de richting van een communistische staat. Verloedering, verpaupering en paniek zijn er de vruchtbaarste gronden voor. 

Begrijp me goed, ik heb niets tegen een zekere vorm van kapitalisme en vrije markt. Helemaal niet, in beginsel is het de meest natuurlijke manier om de economie in te richten. Het nadeel ervan is dat grote groepen ondernemers er niet geschikt voor zijn, Hun ongebreidelde geldwolverigheid leidt keer op keer tot crises in het systeem. Het absolute gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel en de groeipsychose van bedrijven in het algemeen, liggen aan de basis van financiële rampen zoals die zich nu aftekenen.

Misschien komt het wel door het grote aantal mannen in ondernemersland. Ooit las ik een alleszins aannemelijk artikel over het verschil tussen manlijke en vrouwlijke ondernemers. Mannen zijn uit op dure auto’s, groei en het bezit technologische onzinnigheden. Vrouwen zorgen voor hun bedrijf als voor een kindje en hebben het besef dat er altijd reserves moeten zijn.

Ik denk dat die analyse klopt. Dat zal de dames Dresselhuys en Mees genoegen doen. Voor Roele heb ik een andere boodschap. Als ik zijn manier van wetenschap bedrijven volg, kan er met Nederland in elk geval op economisch gebied niets misgaan. Een vrouw is ons staatshoofd. 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.xs4all.nl/~mkalk/marx.htm

www.marxists.org/nederlands/lenin/1914/1914marxisme.htm

www.economische-begrippen.nl/Marx.htm

www.scholieren.com/werkstukken/26077

www.aigeurope.com/aigweb/1,2268,9:6,00.html

www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_financien/Barclays_koopt_onderdelen_Lehman_Brothers_.8060009-433.ar

 

 

 

  

Financial Paralympics

1. Gehandicapten en chronisch zieken (Ned) (podium)

2. Lehman Brothers (US) (podium)

3. AIG (US) (podium)

4. Freddie Mac en Fannie Mae (US)

5. Fortis (Be)

6. Aex (Ned)

7 (troostprijs) ABN/Amro (Ned)

8. Staal Bankiers (Ned)

9. VEB (Ned)

10. Hypotheekrente-aftrek (Ned) 

“It ’s all about Bejing there”

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.hyves.nl

Published in: on 17 september 2008 at 8:22  Geef een reactie  
Tags: , , , ,

Chronische lastpakken en leger

Iedereen kan inmiddels weten dat ik 62 plus ben. Je zou het me niet geven maar met zo’n opmerking moet je oppassen. Ooit kreeg ik naar mijn kop dat ik er zo oud uit zag als ik nooit zou worden. Nou…

Met 62 plus kan ik een bonus verdienen van maar liefst 4500 euro als ik doorwerk tot mijn 65e. Wat jammer nu toch dat ik als 62-jarige nog maar 2 procent kans maak op een baan omdat ondernemers mij als een risicofactor zien. Naast het glazen plafond bestaat er ook een grijze muur. In elk geval kan het kabinet gemakkelijk zo’n bonus geven. Wie op zijn 62e al veertig jaar bij hetzelfde bedrijf werkt, is blij dat hij of zij kan stoppen en dus wordt er van de bonus afgezien. Wie als 62-jarige geen baan heeft, zal er ook nooit één krijgen dus dat betekent al wéér geen bonus. Aan de andere kant int het kabinet wel extra belasting van de rijke pensioengerechtigden. Je bent rijk als je een eigen pensioen van 18000 euro hebt. Ja zeker, schatrijk. Ik heb net becijferd dat ik van die paar rotcenten mijn pensioenplannen helemaal niet kan uitvoeren. Rijk! Wie bedenkt zoiets?

Dit kabinet heeft wel meer rare ideeën over de plaatsen waar geld te halen is. Chronisch zieken en gehandicapten gaan er op achteruit. Ik hoorde vandaag een lolbroek zeggen dat ze bij deze tegenwind de rolstoel maar op de rem moeten zetten want dan gaan ze niet voor- maar ook niet achteruit. Humor om te lachen. Ik had trouwens sterk de neiging om bovenin de hoed van hare Majesteit een knikker te gooien om vervolgens te kijken hoelang het duurde voordat die beneden was.

Alle gekheid op een stokje. Hoe komt het toch dat elk kabinet steeds weer kans ziet van de afgekloven karkassen van onze chronisch zieken en gehandicapten nog wat vlees af te sabbelen? We houden echt niet van ze hè? We kijken ten slotte ook niet naar de Paralympics omdat we niet willen zien hoe eeen stel sukkels stoer zit te doen!

Ondertussen gaan de beleggers er trouwens ook op achteruit, de echte rijken dus. Dat komt niet door het kabinet maar door Lehman en z’n broers. Behept met grenzenloze hebzucht zijn de dollars aan hun graaiende klauwen ontrold en nu zitten we er allemaal mee. De financiële indigestie begint zich nu pas overal op de wereld te laten voelen. Behalve dan in Nederland, zo zegt het kabinet. Nou ja, met een tegenvallertje dan voor de meest kwetsbaren dan. Dat krijg je met sociaal-democraten onder gereformeerde curatele. We Shell overcome.

Natuurlijk is er wel geld voor vredesacties en daarom gooide de opperstalmeester van de Tweede Kamer, Wilders, nog maar eens een balletje op. Hij wil het leger naar één van de Goudse wijken sturen om de bussen daar te laten rijden. Nu zijn de bussen elke dag al lang wat leger dus ik zou de soldaten maar binnen de kazernemuren houden. Het vervelende met al dat groen op straat is, dat het haast niet meer terug wil als het eenmaal is losgelaten  Humor om te lachen, alweer.

Vandaag was het prinsjesdag, mooi weer, oranjezonnetje en een stralende Maxima. En een hoedenparade. Alleen Mi Lei Vos van de PvdA had geen hoed. Zij mocht nog niet omdat ze haar opleiding nog niet heeft voltooid (“Ik heb economie in mij portefeuille maar ik moet nog even een cursusje doen hoor”, giechel, giechel). Ach, mevrouw Vos, zo moeilijk is het allemaal niet hoor. Richt uw blikken maar eens op die rijke gepensioneerden met 18.000 euro inkomen. Misschien is er nog wat te halen. Bij de zwaksten van de samenleving is de pot op. Wat maakt het uit, alles wordt minder of leger.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.synoniemen.net/index.php?zoekterm=kluiven

http://www.iex.nl/nieuws/nieuws_artikel.asp?iNewsID=6085810 – 34k – 5 uur geleden

www.trends.be/nl/moneytalk/hoe-gaat-u-rijk-met-pensioen-/site72-section83-article10412.html

 www.aanbodpagina.nl/203792_de_grootste_keus_voordelige_kluiven.asp

www2.60gp.ovh.net/~novacivi/blog/archives/cat_politie_leger_en_veiligheid.html

www.hyves.nl

 

 

Het sprookje dat de toekomst dichterbij wilde halen

 

Ooit toen de mensheid nog in onwetendheid leefde, toen er nog geen weermannen en andere prognotiseurs waren, geloofde zij dat er een hemel was en een hiernamaals. Daar lag de toekomst, dicht in de buurt van haar Schepper. Het streven van de mensheid was om rein en schoon in het hiernamaals voor de Schepper te treden en iedereen te vriend te houden die daarbij kon helpen of…eventueel ter plekke ontmoet zou worden. De engelen bijvoorbeeld. Voor het overige hoopte iedereen, of bijna iedereen, dat die toekomst nog heel lang op zich zou laten wachten. Dat viel meestal tegen want de mensen werden niet zo oud. En trouwens, iedereen geloofde dat kindertjes het gemakkelijkst het hiernamaals binnen zouden gaan.

Later kwam de wetenschap die de mensheid haar geloof ontnam en die haar afleerde in vertrouwen iets voor waar aan te nemen. In plaats daarvan trad het bewijs. De mens werd kritisch over alles, ook over het hiernamaals enzo en al helemaal over degenen die daar naartoe de weg zouden wijzen of ter plekke aanwezig zouden zijn. Engelen werden sprookjesfiguren en maakten plaats voor geleerden met lange baarden. Het geloof temperde, het wantrouwen nam toe en de toekomst leek op aarde te liggen. Heilstaten werden opgericht en nagestreefd door miljoenen gelovigen. Heilstaten op basis van wetenschappelijke redeneringen. De mensen werkten er hard aan om ze te bereiken want daar lag de toekomst. Kinderen kregen de heilstaat ingepompt en moesten op wacht staan voor doden waarvan niemand wist wie het waren maar het had iets met de heilstaat te maken. Hier en namaals onder één dak.  En die kinderen werden pioniers genoemd, de voorhoede van de heilstaat. En ze moesten studeren en werken en ter meerdere eer en glorie van de heilstaat. En het wantrouwen groeide tegen iedereen die niet aan de heilstaat meewerkte.  

En toen kwamen Gorbatsjov en de chip en de Heilstaat ontkleedde zichzelf en zonder het te weten stond ze te kijk in haar onderrok en heel de wereld riep “O, wat idioot. Laat dat nooit meer iemand zijn toekomst worden. En de mensen schaamden zich diep en zochten een nieuwe toekomst. En die toekomst leek binnen handbereik te liggen. De eigen kinderen werden de toekomst. En zij werden op een voetstuk geplaatst en als kostbare schatten bewaakt en bewierookt en de pedofielen die zich altijd achter hiernamaals en heilstaat hadden kunnen verschuilen, gingen aan de schandpaal. Een toekomst zonder pedofilie. En iedereen ging werken aan een wereld voor de toekomst, een wereld voor de kinderen en vergat zijn eigen zieleheil of toverde het om tot aandelen en obligaties zodat de kinderen in een gespreid bedje zouden komen.  Want het wantrouwen was zover gegroeid dat niemand verwachtte dat die kinderen hun eigen boontjes wel konden doppen. En die toekomst werd nog even uitgesteld in de crèche omdat de ouderen er geen tijd voor hadden en moesten werken aan de toekomst. En zo creëerden de ouderen een wereld vol van prachtige obstakels die de kinderen later weer snel afbraken. Al was het alleen maar omdat de ouderen een groot deel van de toekomst in beslag namen want niemand had eraan gedacht hoe oud zij zouden worden. De toekomst was nog nooit zo dichtbij geweest.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.horizon-jeugdzorg.nl

www.bulo-dehorizon.be

www.mundialproductions.nl/?rubriek_id=446&rubriek_subrub=176&module_id=21&page_titel…id_1

www.verkeersnet.nl/milieu/oss-krijgt-’weg-van-de-toekomst’/

www.cms2.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=6775e4dd-5c24-4bb6-88ed-3e155594ad75&lang=nl 

www.library.wur.nl/WebQuery/artik/lang/1689580 – 8k  

 

Verstaan of communicatie

Twee mannen komen binnen in een Amsterdams café. Beidem zijn ze gewapend met een talenknobbel waarin vier talen zijn opgeslagen. De kans bestaat dat zij elkaar goed kunnen begrijpen maar in werkelijkheid valt dat erg tegen. De één is nederlander en hij spreekt Nederlands, Engels, Duits en Frans. De ander is Roemeen en hij spreekt Roemeens, Russisch, Hongaars en Pools. Er zijn maar liefst acht talen in het geding en toch delen de beide mannen geen woord met elkaar. Het is een historisch verhaal uitmijn directe omgeving.

Het Nederderlandse woord “verstaan” is een gecompliceerd begrip. Het betekent dat twee of meer mensen elkaars woorden kunnen horen. Als er teveel herrie omheen is, zeggen we tegen elkaar “ik versta er niets van”. In de tweede plaats betekent “verstaan” dat we de taal van een ander kennen. “Ik versta Russisch” betekent dat we weten wat een Rus in zijn eigen taal zegt. Heel dicht daar tegenaan ligt de betekenis van “begrijpen”: een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. En misschien is dat ook echt zo.

Wie een vreemde taal wil verstaan, moet iets van de grammatica weten. De grote bottleneck daarbij zijn meestal de werkwoorden, althans als het om een Indogermaanse taal gaat zoals Nederlands, Russisch of Spaans. Minstens zo belangrijk is een woordenschat, hoewel die vooral belangrijk is om een taal ook te kunnen spreken. En dan is er nog de onuitgesproken lucht, de spaties, daar waar de ander niets zegt. Wie probeert een vreemde taal te evrstaan, moet ook vooral door hebben waar de scheiding tussen de woorden van de ander ligt. Daarvoor is bijvooerbeeld het taalritme heel belangrijk. Men zegt wel eens dat Fransen zo snel spreken. Dat is kletskoek. Ze spreken net zo snel als wij maar wie slecht Frans kent, begrijpt de spaties niet en weet dus ook niet welke woorden er worden gebruikt.

Dat gebrek aan begripvaardigheid kan zich ook binnen één en dezelfde taal voordoen en daarvoor is het niet eens nodig om een dialect te spreken. Er is ook sprake van als twee of meer mensen met of tege elkaar spreken vauit een heel verschillende achtergrond. Ja zeker, we horen de woorden wel maar we verstaan ze niet. Dat nu is wat er om de haverklap gebeurt bij de communicatie tussen overheid en burger. De lettergrepen dringen in de slakkenhuis van ons gehoororgaan door maar de samenhang en achtergrond ontgaan ons. We richten ons uitsluitend op de concrete geluidsgolven die taal voortbrengt, maar we luisteren niet tussen de woorden door. En dat is net zo belangrijk als “tussen de regels door lezen”.

Karakteristiek daarvoor is de overheid die voortdurend allerlei boodschappen “naar de burgers toe communiceert”.  Daaruit komt de verwarring van geesten naar voren. Je kunt niet iets “naar iemand toe communiceren”.  Communiceren houdt, zoals het woorddeel “com”  al aangeeft een gemeenschappelijke en wederzijdese activiteit in. Je doet het samen. Communicatie is een samenspel.  In dat opzicht onderscheidt het zich van informatie of voorlichting. Communicatie is een vorm van neuken waabij het ideale ritme gevonden moet worden om een vruchtbaar resultaat af te leveren. Ik kies dit voorbeeld maar even omdat het in onze tijd erin gaat als koek.

Een commune is een samenlevingsvorm die in de zeventiger jaren nog opgeld deed maar nu uit den boze is, onder meer vanwege de vrije seks die erbij hoorde. Toch is dat gekwant ook seks is, als het goed is, iets dat je “samen” doet. In onze geïndividualiseerde samenleving zijn we daarin slecht geworden: samen doen. Burgers en overheid vormen zich van te voren een beeld van de toekomst en dat brengen ze aan elkaar over. vervolgens beweren ze dat er is gecommuniceerd. Dat is niet zo, ze hebben iets tegen elkaar gezegd. Dat mondt uit in schelden waarin beide partijen elkaar ervan beschuldigen niet te hebben geluisterd. beide hebben gelijk. Beide hebben niet geluisterd en niets verstaan.  Ze hebben vreemde talen tegen elkaar gesproken en het maakt niet uit of dat er twee, drie of vier waren. Het leidt tot niets zolang er geen gemeenschappelijke taal bij is.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.rtl.nl/(/financien/rtlz/nieuws/)/components/financien/rtlz/redactie/column/12-column_heertje.xml

www.intermediair.nl/artikel.jsp?id=89259

www.hvdgm.nl/ufc/file2/hgm_internet_sites/euveyv/f1962d83f469ce3a68936db26f147278/pu/Horen_e

www.pggm-innovatie.typepad.com/pggm_innovatie/2007/08/de-belangrijkst.html

www.relatie-problemen.nl/communicatie.html

www.verkopersonline.nl/vko-crm/vaardigheden/925/hoe_goed_luistert_u.html

www.nrcboeken.nl/recensie/het-is-goed-luisteren-naar-afwezige-muzieknoten 

 

 

 

 

 

Kloof

 

Nog niet zolang geleden sprak ik hier het vermoeden uit dat bangmakerij de enige manier nog is waarop politici de kloof met de burger kunnen overbruggen. Veel mensen zijn immers bang voor een aanslag, overstroming, werkloosheid, economische malaise, ja zelfs voor de deeltjesversneller in Zwitserland en Frankrijk. Er zijn tijden geweest dat mensen op de MT Blanc klommen om te ontkomen aan het vergaan van de aarde maar dat lijkt mij nu wel de laatste plaats waar je moet zijn.

Bang dus. Nou heb ik daar niet zoveel last van al ben ik wel eens bang voor een kerel van vier bij vier die boos op me is en over de hersenen van een mastodont beschikt maar dat is het dan ook wel zo’n beetje. Maar de politicus die de indruk wekt dat hij of zij die angst kan wegnemen, gooit hoge ogen. Die ogen slaan echter blind als er van die mooie beloften niets wordt waargemaakt. Pas dus op met beloften.  

Gisteravond maakte ik weer een mooie anecdote mee. Eerlijk gezegd heb ik nooit zo in een kloof als nieuw verschijnsel geloofd. In het verleden was de afstand tussen meneer Thorbecke en de gemiddelde middenstander echt heel veel groter dan die tussen Mark Rutte en het eerste het beste studentje met een grote bek. Maar, even zo goed, we praten over een kloof.

De hedendaagse kloof heet niet zo zeer “kloof” als wel “wantrouwen”. Er is geen afstand maar weerstand en zelfs weerzin. We leven in een wereld die aan elkaar hangt van wantrouwen of liever: erdoor uit elkaar valt. Wantropuwen is normaal geworden en wie niog vertrouwen in een ander heeft wordt gezien als een non-realistische halve zool. Zo zit dat.

Ja, dat is niet lekker. Gisteravond woonde ik sinds vele weken weer eens een commissievergadering bij met veel insprekers. Bij de eerste was het al raak. Het was haar taak om de raadscommissie over te halen tot haar standpunt maar daarbij maakte ze geen gebruik van de meest effectieve instrumenten: charme, pamperen, honing smeren en noem maar op. Nee, ze begon meteen volop in de aanval met sarcastische sneers uit te delen, vooral in de richting van de wethouder. Alsof ze bang was geen gelijk te hebben. Alsof ze zelf niet in haar verhaal geloofde en vreesde voor een tegenaanval. Ze vond kennelijk dat de aanval de beste verdediging was. Ze had zich in gegraven in loopgraven en ze moet vrezen dat die ooit eens instorten.   

Overtuigend was ze daarmee niet en ik snap het ook niet. Wie als vreemde bezoeker begint meteen de wethouder in elkaar te beuken, kan verwachten dat er al gauw wat stekels overeid gaan staan. Ook bij sommige commissieleden en misschien wel bij allemaal. Raad en wethouder zijn het lang niet altijd met elkaar eens en ze vechten wel enes ruzies uit maar…de mensen kennen  elkaar goed en ze maken deel uit van hetzelfde systeem. Wie de wethouder hardhandig aanvalt, kraakt het hele systeem af en dat vinden ook de raadscommissieleden niet sympathiek. Sommigen van hen hopen zelf ooit wethouder te worden en zij zijn niet happig op een voorland waarin schelden en ketteren bon ton is. Dom. dom. dom dus.

Woeie weet, misschien had ze harten kunnen veroveren door zich af te vragen hoe de nieuwkomers in haar woonomgeving zich straks voelen in hun nieuwe, nu nog niet gebouwde huizen. Misschien had zij een toekomstbeeld van nieuwe bewoners kunnen schetsen die ook niet allemaal verlangen naar een steenwoestijn en ook wel graag wat groen om zich heen zien. Die waarschijnlijk ook graag de zon in hun huiskaner hebben en over de nodige privacy beschikken. Maar nee, ze koos ervoor zich vast te bijten in haar eigen, deels gespeelde, boosheid. 

De kloof komt dus voort uit een, wederzijds, gebrek aan vertrouwen. Een wederzijds gebrek aan bewustzijn dat men onderdeel uitmaakt van één en dezelfde samenleving. Maar…wat bazel ik nou, dat weten we toch allemaal al? Ik betwijfel het.

Laten we ervan uitgaan dat de bestuurders van de gemeente weten dat de kloof zijn bodem vindt in wantrouwen. Wat valt daar dan aan te doen? Het openen van websites en dat soort hulpmiddelen vormen niet meer dan lapmiddelen. Het gaat erom het vertrouwen te winnen en te voeden. Dat is alleen maar mogelijk door mensen te behandelen volgens een paar ijzeren principes: afspraken nakomen, zorgvuldige en heldere communicatie en echte belangstelling tonen. Misschien zijn er nog een paar maar daar kom ik nu niet op.

Tja, die communicatie, daar ontbreekt het nogal eens aan. Ik stuur zo nu en dan e-mails naar politici waarop ik nooit of tenimmer een antwoord krijg. Dat schept geen vertrouwen. Ik snap best dat de dames en heren het druk hebben maar een antwoordbevestiging is toch wel het minste en…de mededeling dat ik in elk geval binnen een overzienbare termijn een soort antwoord krijg, dat scheelt al heel veel. Dan heb ik het gevoel dat ik ben opgemerkt, dat ik er niet als een lappen lul bijhang in deze samenleving.

Begrijp me goed, ik zie politici niet als oorzaak van het gebrek aan vertrouwen. Dat gebrek is er netzo goed bij de “burger” . Ik vind wel dat de politicus als hoeder van samenleving en democratie een bijzondere verantwoordelijkheid heeft. De kloof, die overbrug je niet met techniekjes en foefjes maar alleen door mensen die elkaar ontmoeten. Het klinkt als een preek maar ik ben geen dominee en ook geen pastoor. Ik ben journalist en het is mijn taak om bruggen te slaan. De kloof kan ik niet dichten maar communicatie helpt wel.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.volkskrantblog.nl/bericht/213134

www.thebecompany.nl/afspraken_nakomen.htm

www.intomartgfk.nl/default.asp?itemnumber=469

www.denieuwereporter.nl/index.php?tag=betrouwbaarheid

www.utwente.nl/nieuws/pers/archief/2006/cont_06-030.doc

www.nl.wordpress.com/tag/kloof-burger-en-bestuur

www.research.nl/index.cfm/27,2294,124,89,html

 

  

 

 

 

Receptiebeest

Netwerken, ik vind het een drama en ik ben dan ook helemaal geen receptiebeest. Op de meeste overvolle bijeenkomsten kom ik uitsluitend mensen tegen die uiterst oninteressante verhalen ophangen en die ook geen oor hebben voor mijn boeiende betogen. Nee, ik vind het verschrikkelijk en ik ben niet de enige. Toen ik nog een vaste baan had, had ik een baas die mij aanried alleen naar recepties te gaan als er iemand zou komen die ik per se wilde spreken. Ik bleef dus vrijwel altijd weg. 

Toch heb ik wel een tactiek gevonden om een receptie nog enigszins dragelijk te houden. Ik probeer mijn gesprekspartners wel eens te vangen door te gooien met een hele reeks belangrijke begrippen. Daarvoor zijn ze bijna altijd in want niemand wil zich de kans laten ontgaan een nieuwe, aandachtvragende term te ontdekken. Daarvoor heb ik de laatste tijd het begrip “Hütenbütel-Effekt”.  

Het is een Duits woord en in Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland wordt het uitgesproken als “Hietenbietle-effekt”.  Nou ja, ook goed. Het leuke van een Duits woord is dat het méér opvalt dan een Engels woord want daarmee is de markt inmiddels overladen.  Het Hütenbütel- Effekt kan ter sprake komen in kringen van politiek-bestuurlijke signatuur maar ook in bedrijfseconomische gezelschappen en zelfs op de financiële markten. 

Het Hütenbütel-Effekt kan, afhankelijk van de omstandigheden, in ons voordeel werken maar het kan ook voor lelijke tegenslagen zorgen en daarom is het zaak dat we het goed beheersen, meten en analyseren. Vooral het moment waarop het zich voordoet is een belangrijk ijkpunt voor de vaststelling van het belang ervan. En ja, ik vind op recepties geregeld mensen die het roerend met mij eens zijn. Ook zij houden niet op te beklemtonen hoe belangrijk het is het verschijnsel te beheersen.

In een enkel, ongelukkig, geval vraagt één van mijn gesprekspartners naar de betekenis van het “Hütenbütel-Effekt”en ik beantwoord dat altijd door te zeggen dat de betekenis onmeetbaar groot is omdat we er allemaal mee te maken hebben. Sommigen proberen mij dan te ontfutselen wat het begrip precies inhoudt maar dat vind ik zo’n weinig professionele vraag, haast een beginnersfout om die vraag te stellen. Ik ga er dan ook niet op in. Soms pareer ik die vraag door naar één van de andere receptiegasten te zwaaien, te roepen “Hoe is het?” en weg te wezen.

Nee, het Hütenbütel-Effekt heeft mij in elk geval al heel wat succes opgeleverd en kortgeleden kwam op een receptie een mij totaal onbekende jongedame tegemoet: “Ik heb begrepen dat u specialist bent op het gebied van de beheersing van het Hütenbütel-Effekt. Kunt u mij uitleggen hoe dat zit?”Dat heb ik toen voor de verandering maar eens gedaan. Het was de mooiste receptie van het jaar.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.hütenbütelverleihunggeselschaft.de

www.paviljoen.nl/nl/recepties

www.elsevier.nl/web/gezin/tipszooverleeftudenieuwjaarsreceptie.htm

www.mstwente.nl/medischefotografie/Algemene%20Fotografie/Recepties.doc

www.blabla.nu

www.blablabla.be

www.tweedekamer.nl

 

 

 

 

 

ew