Ochtendkrakers (6)

 

duigen

Je wordt wakker en je denkt:

– wordt er bij TON nu geld Verdonkeremaand of verdwijnt het in het Sinkputje? Het blijft vast niet bij één ton of..eh…TON. Kan ik nu straks trots zijn op Nederland 1, 2 of 3?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

“TON, een trots in de branding”

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.trotsopnederland.com

www.venv-blog.nl/trots-op-nederland

www.krispijnbeek.nl/2008/01/13/trots-op-nederland-revisited

www.rita-verdonk.hyves.nl/blog

 

 

Nu had ik nog wel zo’n leuke reactie bedacht voor Alphenaartjes Christelijke Economie maar ja, die mafkees heeft me nog steeds geblokt. Stom hè?

keeshond

Http://politiek.wordpress.com

Tweeën van één

Napoleon

Ook in de politiek zijn er momenten die een nieuw tijdperk inluiden. met het aftreden van Marcus Bakker was bij de CPN de fut eruit. Weliswaar ontstond er later een Nieuwe CPN maar die heeft tot op heden weinig waardering geoogst. Marcus daarintegen was bij vriend en vijand geliefd vanwege zijn scherpte en humor. Grappig hè, er zijn maar weinig Kamerleden met humor maar als er één optreedt, dan wordt hij op handen gedragen. Door vriend en vijand.

Zal het zo ook gaan met Jan Marijnissen, de man die niet alleen de SP leidde maar de partij ook was? Dat was voor een groot deel te danken aan zijn opvattingen over leiderschap. Hij mocht tegen Balkenende zeggen dat hij visie en leiderschap miste want Jan Marijnissen beschikt over beide. Misschien ben je het er niet mee eens, maar ze zijn er wel. Hoewel, zittend op de achterste banken van de fractie bestaat de kans dat hij met het leiderschap ook aan visie inboet

Het is wel opvallend dat visionairen en leiderschapstypen alom worden gewaardeerd maar dat zoveel politici die rol niet op zich durven te nemen. Onder het mom “wie ben ik?” treden ze veelal zwalkend van catastrofe naar catastrofe op. Zij zijn zich niet bewust van hun wezenlijke taak en blijven zich “gewoon” opstellen.

Wie een partij leidt, zou nooit gewoon mogen zijn. Partijleden zouden erop toe moeten zien dat er altijd een ongewoon iemand wordt gekozen als leider. Ongewoon omdat die zich onderscheidt van de massa en het boegbeeld van de partij vormt. Bij een leider gaat het niet om inhoud maar om eigenschappen als zelfvertrouwen, innemendheid, passie en harmonie. De inhoud komt van de mensen die achter hem of haar staan.

Zal Agnes Kant het stokje kunnen overnemen? Zij heeft de passie maar niet de innemendheid van Jan. Zal De Wit hem kunnen opvolgen? Hij heeft de innemendheid van Jan maar niet zijn passie. Dan maar samen? Neem want het geheel is meer dan de som der delen en dus moet er een geheel komen dat het geheel van Jan kan vervangen. Jan Marijnissen zal zijn of de partij zal niet zijn, zo zou je kunnen zeggen.

Natuurlijk, Agnes of De Wit kunnen  tussenpaus zijn maar daarna moet er weer een sprekende figuur komen. Of niet natuurlijk en dan zal de bloem van Jan aan glans verliezen. En hij zal het aan moeten zien. Ach ja, elk leven kent zijn tragiek.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com 

 

Service

www.SN.nl/Leiderschap

www.slimmeboeken.nl/leiderschap

www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-vaardigheden/visie-ontwikkelen

www.media-visie.nl

www.web-visie.nl

www.davidrietveld.nl/pivot/entry.php?id=1497

www.sp.nl

 

 

     

Kopen, kopen, kopen, niet kijken

superstore

Kees de Kort, of Cees de Kort doet mij altijd weer schrikken. De man mag dagelijks een berg ellende over Nederland uitstrooien via BNR. Het gaat dan vooral over de sores van beleggers, de problemen van de huizenmarkt in de VS en alle ellende die de financiële goeroes daar over zichzelf hebben afgeroepen. Allemaal om de Amerikaanse beleggers een masturbatief orgasme te bezorgen.

Van het dna van het sperma dat daarbij behoort, zijn in Nederland ook de sporen te vinden en dat tast het zenuwstelsel aan. Dominees en pastoors zeiden het vroeger al: handjes boven de lakens, jongens. Overigens hadden ze daar zelf veel moeite mee, maar dat terzijde. Je kon zelfs ruggenmergkanker krijgen van het “trekken”.

Nou, je kunt wel zeggen dat de financiële markt inderdaad behoorlijk ziek is maar aan de andere kant krijgen we er toch maar niet genoeg van. In mijn woonplaats hebben we nog maar net een nieuw stadshart op poten gezet met een reeks van nieuwe winkels, of er moet nog meer bij komen. Aan de andere kant van de rivier wordt het oude dorpshart omgetoverd tot aanvullend stadshart en ook daar moeten weer flink veel winkels komen. Tegelijkertijd is het de bedoeling om een multifunctioneel “leisure”centrum te openen met…alweer veel winkels en een oude fabriek wordt omgebouwd om er…winkels…in  te vestigen.

Zo zie je dus hoe twee aan elkaar tegengestelde bewegingen rustig voortgaan, zich onbewust van de bestaande situatie. Dat zal wel bij de hedendaagse dynamiek en flexibiliteit horen: niets aantrekken van de werkelijkheid. Intussen gonst het land van de sociale onrust want buschauffeurs en hun collega’s van de tankwagens krijgen een belabberd inkomen. De één wordt slecht betaald terwijl de ander zich blauw betaalt aan de brandstof voor zijn voertuig. Die buschauffeurs hebben ze eerst nog geprobeerd zoet te houden door een zelfbetaalde loonsverhoging. De  immer te laat zijnde stuurmannen trapten daar mooi niet in. Nee, als het om de protemonnee gaat, laten ze hun kop koffie desnoods wel half leeg staan. Dan is het haasten geblazen.

Ja, en half Nederland ziet de inhoud van zijn portemonee slinken. Niet omdat er niet hard genoeg wordt gewerkt. O nee, want vanwege de noodzaak van arbeiden worden zelfs de IVF-kindertjes het grootste deel van de dag in kazernes gedumpt. Nee, het komt door de economie, de conjunctuur die sinds het gemasturbeer in de VS begon sterk is verminderd. En met die sterk vermagerde portemonnees moeten de burgers nu maar al die winkels bezoeken, winkels, koopbordelen waar je je steeds meer kunt vergapen aan alles wat je nog niet hebt. Ja, daar kun je als schuldhulpverlener natuurlijk niet tegen op.

Al die winkels zijn natuurlijk goed voor de economie maar heel slecht voor onze kindermondjes. Ik vraag me al wel eens af of er gezinnen zijn waar wel een plasmascherm maar geen dienblad met ontbijtbordjes in huis is. Nou ja, zo’n plasmascherm kan natuurlijk heel goed als dienblad dienen, als het gezin eindelijk heeft gemerkt hoe duur zo’n kreng in het gebruik is. Dat heet dan weer multifunctionaliteit.

Nee, meer winkels, ik zie er de lol niet van in. Het zou wel goed kunnen zijn om meer soorten winkels te hebben, winkels die echt een verscheidenheid aan kwaliteit en aanbod laten zien. Dat hoeven er niet per se meer te zijn. Maar ja, het is de volstrekt bespottelijke en zelfs misdadige  concurrentieslag tussen gemeenten die stadsbesturen dwingt tot alsmaar meer, mooier, groter en fantastischer. Daarbij moet het ze toch een doorn in het oog zijn dat ze nooit wolkenkrabbers zullen hebben die uitkomen boven de hoogbouw van Benidorm.

Dat is jammer want uitgerekend daar, en langs de hele Middellandse Zee staan we bekend als het volkje van “kijken, kijken en niet kopen”. Gewoon, verstandige zuinigheid. Dat laatste stukje verstand proberen onze stadsbesturen met hun tsunami (laat ik het woord ook eens gebruiken) aan winkels er uit te rammen. “Kopen lul”, lijken ze te zeggen, ook tegen degenen die oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied komen. Onder het mom van integratie natuurlijk. Iedereen “Consu-mens”. Dan zijn we toch allemaal zo’n beetje hetzelfde? 

Tot sterkte,

Kj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.modefabriek.nl/index.php?page=9_3

www.nauticringsuperstore.nl

www.urbanmag.be/artikel/1208/kroniek-van-de-overdaad

www.vrouw.blog.nl/beauty/2008/01/08/vrouwen-met-parfum-overdaad-mogelijk-depressief

www.lucaswashier.nl/?p=5932

www.libertarian.nl/NL/archives/000559.php

www.zestienmiljoenmensen.web-log.nl/zestienmiljoenmensen/2004/03/consumentisme

 

 

 

 

Opiumbollen en gedoogbeleid

cocaine

Eén van de leukste onderdelen van het journalistieke vak is het bijwonen van de raadsvergaderingen. Het betekent inzicht in ontwikkelingen in de eigen gemeente en het geeft een goed beeld van de manier waarop intermenselijke verhoudingen in elkaar kunnen zitten. Gisteravond deed zich daarbij een wonderlijk schouwspel voor.Of moet ik zeggen “hoorspel”?

Eén van de geachte volksvertegenwoordigers verkondigde open en bloot dat het Nederlandse gedoogbeleid ten aanzien van drugs een belangrijke oorzaak was van dakloosheid. Ik dacht dat mijn oren van mijn hoofd vielen en dat de opiumbollen door de vergaderzaal zweefden. Eén keer inademen en..inderdaad!

De stelling van de geachte afgevaardigde zou betekenen dat In de VS en Frankrijk het daklozenprobleem voor een groot deel opgelost zou moeten zijn. Daar hanteert men immers nog steeds het wat (k)rampachtige “war om drugs” model? Nu is mij niets bekend van opzienbarende vermindering van het aantal daklozen in die landen. Sterker nog, ik meen te weten dat zowel de drugsoverlast als de dakloosheid er weliger tiert dan in ons landje. Is het, tussen haakjes, trouwens niet opvallend dat het aantal “blowers” onder vroegpubers in Nederland is afgenomen?

Volgens mij zit de volgorde dan ook iets anders in elkaar. Ik vermoed dat iemand allereerst te maken heeft met psychische of sociale problemen of allebei of psychosociale problemen, zo u wilt. Dat leidt tot de behoefte aan een roes en één van de middelen daartoe hebben wij “drugs” genoemd. In wezen maakt het niet uit of de “patiënt” de greep krijgt op alcohol, medicijnen (verwaarloos die niet!) of drugs. Het doel blijft hetzelfde. Kortom waren er geen drugs verkrijgbaar, dan zou dezelfde persoon naar drank of drugs grijpen. Het hangt er maar vanaf wat het best bereikbaar is. Eenmaal verslaafd, dan kan dat leiden tot geestelijke verwarring en dak- en thuisloosheid.

Het probleem bij de drugs zit hem aan de ene kant in het gebruik ervan en aan de andere kant in de criminalisering van het gebruik. Wij moeten die twee scherp van elkaar scheiden. De bestrijding van het gebruik ervan is, net als bij teer en nicotine, in de eerste plaats een zaak van volksgezondheid. Dat betekent dat vooral voorlichtingscampagnes soelaas kunnen brengen. De criminalisering ervan, de misdadige achtergrond van de handel, is eenvoudiger te verhelpen. Door legalisering.

Nu krijg ik op die opvatting wel eens de reactie: “maar dan gaan de criminelen hun activiteit naar een ander terrein verleggen”. In de eerste plaats twijfel ik daaraan. Criminelen hebben al lang alle mogelijke illegale terreinen bezet die bestaan. Zij zijn inventiever in dat opzicht dan wij met z’n allen bij elkaar. Die verschuiving zal niet zo gauw plaatshebben al kan het zijn dat een andere vorm van criminaliteit (wapen- en/of vrouwenhandel) met nog meer enthousiasme bedreven gaat worden dan nu.

Ja, maar ik maak me sterk dat die criminele gebieden gemakkelijker te bestrijden zijn dan drugshandel. Waarom? Omdat vrijwel niets zo wijd verbreid is als de behoefte aan een roes. De kracht van criminaliteit neemt toe met de behoefte aan het product dat ze levert. Wat dat betreft is het net economie. Overigens betekent dat ook dat de concurrentie toeneemt en die vindt in criminele kringen altijd op geheel eigen wijze plaats. Ze wil nog al eens in het straatje van de politie te pas komen.

Kortom, mijn grootste vrees ligt niet bij het drugsgebruik en de handel erin maar wel bij de misvattingen en fabeltjes die erover worden rondgestrooid. Nu ik mijn oren weer aan mijn hoofd heb gehangen, weet ik het zeker. Opiumbollen in de raadszaal, of ze nu drugs bevatten of politieke denkbeelden, we zullen ze nog lang moeten gedogen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http//politiek.wordpress.com

Service

www.frontpage.fok.nl/nieuws/88093

www.moedigemoeders.nl/index.php?id=1934

www.drugsforum.nl/viewtopic.php?p=175368&sid=6084587cb23e03d7ac07ab75d775d203

www.mens-en-samenleving.infonu.nl/politiek/4916-gedoogbeleid-coffeeshops-in-nederland.html

www.daklozen-arnhem.nl

www.internationaalverzet.blogspot.com/2007/01/armoede-in-de-vs-750000-daklozen

www.sargasso.nl/archief/2008/03/28/tentenkampen-met-failliete-amerikanen-buiten-hollywood

 

 

Ochtendkrakers (4)

bezuinigen

Je wordt wakker en je denkt:

– het is wel wat al te gemakkelijk om alleen vredesacties af te schaffen ter bezuiniging op de rijkskosten. Verder kunnen we ophouden met drugsbestrijding (alles legaliseren en de criminaliteit is weg als met Cilit bang);

– de ministeries van EZ en SZW samenvoegen;

– de ministeries van LNV en VROM samenvoegen;

– de ministeries va BiZa en BuZa samenvoegen;

– de ministeries van OC en W en VWS samenvoegen;

– de Provincie als bestuurslaag opheffen;

– een eind maken aan de voortdurende stroom van reoganisaties die steeds weer worden ingehaald door de volgende reorganisatie en dus nooit renderend zijn;

– ophouden met wegen aan te leggen of te verbreden. Werkgevers moeten hun medewerkers maar stimuleren om met OV te gaan en vooral te komen.

Nou, als je vlak na het wakker worden zoveel hebt gedacht, is het weer tijd voor bed.

Welterusten!

 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com 

Service

www.szw.nl

www.vrom.nl

www.minez.nl

www.buza.nl

www.biza.nl

www.vws.nl

www.ocw.nl

www.venw.nl

 

 

Oranjegekte (6)

pierrot

Nederlandse supporters zijn over de hele wereld geliefd door hun krankzinnige gedrag. Vanmorgen zag ik voor het eerst een  brulshirt. Dat bestaat uit een shirt met een dubbele voorkant. Als je het voorste pand optilt, komt er een grote, brullende leeuwenbek tevoorschijn en geen gore, blote bast zoals iedereen natuurlijk eigenlijk hoopt.

Ik kan Endemol aanraden om binnenkort met het “lulshirt” op de markt te komen. Het is karakteristiek platvloers en geeft eigenaar en omstanders precies wat je ervan verwacht. “What you see is what you get”, zou ik zeggen. 

Zou dat ook voor ons kabinet gelden? Ik word daar de laatste tijd alsmaar troostelozer van. Naast de heilloze wens om de accijns en de BTW te verhogen, dweilt er een discussie over proefjes met embryo’s en…nu wordt er ook nog gehakt in de AWBZ. De zorg voor de minstgelukkigen van onze samenleving kan best een stukje minder, zo vindt dit kabinet van overwegend linkse signatuur.

Zolangzamerhand zou ik aan Wouter en André toch willen vragen: “Noem eens drie …”, nou vooruit één dan. Nee, ik weet het niet meer hoor. Volgens mij is dit kabinet bezig alle verlangens van het vorige clubje Balkenende te vervullen en de reden waarom blijft mij onduidelijk. Nederland is er de laatste tijd echt niet socialer op geworden omdat er misschien wel gratis schoolboeken komen. Daar schiet me nog zoiets te binnen: de kinderopvang, die moest toch gratis worden?

Ik begrijp ook niet waarvoor al die teleurstellingen nodig zijn. Als je als kabinet geen geld meer hebt, hef dan eens een aantal acties op die echt nutte- en nodeloos zijn en die niets toevoegen aan onze samenleving. Acties ook die niet eens iets te maken hebben met de zo innig gekoeterde solidariteit. ik bedoel natuurlijk dat gefrut in Irak en Afghanistan. Of in Tsjaad of in welk-land-dan-ook. Dat kost me elke keer eindeloze sommen geld en het heeft nog nooit een gunstig resultaat opgeleverd. Hoe vaak moet ik dat nou nog zeggen? In Uganda stonden ze elkaar laatst ook al weer te koppen af te hakken. Laat toch gaan!!!

Natuurlijk weet ik ook wel dat onze voorvaderen voor een belangrijk deel de oorzaak zijn geweest van de talloze troebelen in Afrika en Azië en straks misschien in Bolivia. Maar wat kan IK daaraan doen? helemaal niets, zoals keer op keer blijkt. Je dempt de ene bodemloze put met de andere en uiteindelijk vallen ze allemaal in duigen.

Valt Elhorst van zijn sociale geloofsbrieven af? Nee hoor, helemaal niet, integendeel. Ik zie voor mij die mensen met een handicap die zich tegen elke stroom in voortbewegen metbehulp van al dan niet elektrisch aangedreven wielen of die zich wentelen in hun eeuwigdurende beddelijke omgeving en ik zie hoe we daar stelen om het in een hopeloze poel van ellende uit te geven. Dat mijne heren en dames is wanbeleid en crimineel tegelijk.

Ik snap het wel maar ik wil het niet meer. Over, uit en afgelopen. O nee, ik ga geen PVV stemmen of TON. Ik ga niet van de regen verhuizen naar de slagregens. Nee, dat niet. Maar ik zou zo graag eens willen dat er echte keuzen werden gedaan en beslissingen genomen. Weg met die politiek van “we moeten het iedereen” naar de zin maken en dat dan afwentelen op degenen die zichzelf helemaal niet kunnen verweren. Dat is niet alleen wanbeleid en crimineel, het is nog laf ook. 

Ik steek jullie de hand met de rode roos toe maar laat die nou niet bij de eerste de beste kennismaking de kleur bruin aannemen. Nu is er nog de oranjegekte die de mensen eene beetje zoet houdt. Straks is er de Tour de France en zijn er de Olympische Spelen maar daarna, daana volgt de anticlimax. Ik houd mijn hart vast. Met Prinsjesdag zal de Oranjegekte zijn doodgebloed.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.pierrotfashion.be

www.bloemenstudiopierrot.nl

www.gedichten-freaks.nl/toon.asp?num=180680

www.edwardvandevendel.blogspot.com/2007/01/desillusie-door-marieta.html

www.nlpop.blog.nl/festivals/page/8

www.nieuwsblad.be/Archief/Artikel/index20030412NBRA12042003_028.aspx 

www.elsevier.nl/nieuws/europese_unie/artikel/asp/artnr/72187/index.html

 

 

 

 

Ochtendkrakers(3)

bustrip

Je wordt wakker en je denkt:

– ik zou willen dat buschauffeurs alleen buiten de dienstregeling om mochten staken.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Vraagje: Als het waar is dat het openbaar vervoer nergens naartoe rijdt, altijd vertraging heeft en overal te lang over doet, waarom maken de reizigers dan zo’n stampij bij een staking?

Service

www.fnv.nl

www.connexxion.nl

www.arriva.nl

www.rover.nl

www.groningen.nl

 

 

 

Oranjegekte (5)

messenslijper

Vandaag hoorde ik in de verte een ambulance met drietonige hoorn passeren maar mijn eerste gedachte ging uit naar een oranjefan die aan het toeteren was. Niemand ontkomt aan het virus dat Oranjegekte heet, op welke manier dan ook. Voor de rest is het vanavond voor de fans kijken naar Spanje-Rusland of naar mijn blog.

Dit wordt een lang verhaal en poets de brillenglazen of lenzen dus maar even op. Vandaag was er het wekelijkse gesprek met het college van B&W en één van de collegeleden vond dat ik aan het scherpslijpen was. Ik heb er lang over nagedacht of ik dat als een verwijt of als een compliment moest zien en uiteindelijk besloot ik tot het laatste. Ik ben van huis uit positief ingesteld. Bovendien: scherpslijpen is bij tijd en wijle wel degelijk een goede journalistieke tactiek.

Door middel van scherslijperij kun je zaken boven water krijgen en de consistentie van het overheidsbeleid onder het vergrootglas leggen. Scherpslijperij lijkt mij dus toegstaan, sterker nog, het zou veel vaker moeten gebeuren. In mijn ogen laten tal van journalisten zich met een kluitje in het riet sturen door een overheid die hen beschouwt als verlengstuk van de afdeling voorlichting of Communicatie. Slechts een enkeling heeft de moed om door te vragen of op de vierkante millimeter vragen te stellen. De uitdrukking “scherpslijperij” wordt daarbij gebruikt door overheidsmedewerkers die de desbetreffende journalist in diskrediet willen brengen. Daarmee is dan de vragenstroom gestopt. Wel op dat moment, in elk geval.

Het heeft natuurlijk allemaal te maken met de relatie pers-overheid, het inherente wederzijdse wantrouwen. Nu ben ik daarvan wel enigszis op de hoogte door mijn werk als docent journalistiek. Een veelgestelde vraag is of journalisten zich onafhankelijk kunnen opstellen tijdens een personferentie. Mijn antwoord daarbij is altijd dat zoiets wel degelijk kan maar dat je er niet altijd vrienden mee maakt. Onafhankelijkheid kan aanleiding zijn voor een vraagstelling die degene die een persconferentie geeft, niet zo leuk vindt. Overigens houdt dat dan meestal ook in dat die conferentie door hem of haar slecht is voorbereid. Een training met een vraag-en-antwoordspel samen met een advocaat-van-de-duivel hoort tot die voorbereidingen. Er behoort te zijn nagedacht over de mogelijke vragen die opduiken.

Dat doen wethouders en burgemeesters over het algemeen beter als zij naar een raadsvergadering gaan dan wanneer zij een persconferentie geven. Een onvolwaardig antwoord in de gemeenteraad kan namelijk directe gevolgen hebben voor hun positie als bestuurder. Een journalist is gemakkelijker de mond te snoeren door een sarcastische opmerking. Alles draait tegenwoordig onverbloemd om de knikkers, niets meer om het spel. Toch snijdt de politicus of bestuurder zich daarmee zelf in de vingers. Een scherpe vraag waarop een goed doordacht antwoord komt, dat is pas echt scoren! Gemakkelijk is het niet. 

Laten we eerlijk zijn: bestuurders en journalisten zijn elkaars spiegel en de verwijten over en weer liegen er dan ook niet om. Journalisten heten in bestuurdersjargon al gauw negatief, lastig, onfatsoenlijk en inpertinent. Bovendien zouden journalisten altijd gauw op een gemakkelijk succesje uit zijn.

Dat laatste geldt, voor zover het klopt, echter ook voor bestuurders en politici. Niets is mooier dan een journalist die linea recta een hiephoi verslag maakt van een besluit of evenement dat de bestuurder of politicus zo na aan het hart ligt. Niets is zo mooi als een journalist die alleen vragat naar technische achtergronden en niet zeurt over beleid en onwenselijkheden. Nee, zo’n journalist bezorgt de politicus waarlijk een gemakkelijk succesje. Wie zou dat niet willen?

Tweede Kamerleden zelf roepen van tijd tot tijd dat ze blij zijn als erf een hype is, zoals de arrestatie van Nekschot. Dan hebben ze tenminste iets te doen en het levert al gauw de mogelijkheid tot scoren op. Voor de rest van de tijd weten ze kennelijk met hun werk niet goed raad behalve zelf nieuwe hypes bedenken. En ik geef het toe, ja ook journalisten geven zich over aan hypes. teveeel als het aan mij ligt, zij zoeken inderdaad veel te gemakkelijk succesjes. Dat is waar maar het geeft de dames en heren politici geen pas hun eigen fouten te verwijten aan een andere beroepsgroep.

Wat natuurlijk ontbreekt, is het respect voor elkaars werk. Journalisten gaan bijvoorbeeld veel teveel onderzoeken onder burgers wat zij vinden van bepaalde bestuursbeslissingen. Dat allemaal oner het motto van democratie en mondige burgers. Waarom dat slecht is? Omdat deze burgers het overzicht missen en helemaal niet mondig zijn maar grotendeels maar wat blaten. Er zijn minstens zoveel burgers te vinden met een tegengestelde mening. Bovendien maken journalisten zich daarmee tot spreekbuis van een bepaalde groep burgers. Weg, journalistieke onafhankelijkheid. De journalist is dan niet langer objectief of neutraal maar wordt partij. En dan zit je…

Want bestuurders proberen journalisten voor hun eigen karretje te spannen en soms lukt dat ook nog. Wie daaraan niet meedoet, krijgt een slechte beoordeling van “de politiek”. Het lijkt er op die manier op dat journalisten de vooruitgeschoven posten worden van belangengroeperingen. Burger tegen bestuur, een soort EK maar dan het hele jaar door.

Het nadeel ervan is dat er voor die journalisten nooit gejuich zal opgaan, geen Oranjegekte zal uitbarsten en geen huldiging. het grotoste risico ervan is dat de journalist kop van jut wordt. Dan heet het al gauw dat het allemaal verkeerd in de media is gekomen. De boodschapper is de schuld. Om zich daartegen te verdedigen, is een beetje scherpslijperij best toegstaan. Wat mij betreft kunnen de journalistieke messen niet scherp genoeg geslepen zijn.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.rk-kerkplein.org/…/religies-en-levensbeschouwingen/interreligieuze-dialoog/leer-denken-in-veelvoud

www.tertio.be/archief/2005/T262/T262-5j.htm

www.wieringa-advocaten.nl/nlblawg.php?id=315

www.express.be/sectors/nl/media/humo-bezorgd-journalistieke-onafhankelijkheid/80764.htm 

www.denieuwereporter.nl/?p=1530

www.weblogs2.nrc.nl

www.villamedia.nl

 

 

 

 

Oranjegekte (4)

Onderschatting

Drie-nul dus. Een hoop getoeter. Zat er in, voorlopig ga ik niet meer Italiaans eten. De kwaliteit is echt ver beneden de maat. Tja, dat komt er van als je je tegenstander onderschat. O ja, die “Ciampioni del monde” waren zo overtuigd van hun overwinning. Alsof Berlusconi zelf meespeelde, nou ja die kijkt wel uit want hij zou onmiddellijk het veld worden uitgestuurd vanwege valse trucjes. Nou, mooi geen overwinning dus! Toeter, toeter, toeter, en, Majesteit, bedankt voor het lenen van uw achternaam! Dat maakt wel weer een paar ton Groene Draeck goed.

Nou, dat was wel weer genoeg nationalisme. Tja, het is nooit een goed teken als je je tegenstander onderschat. Overschatten is ook niet goed maar op waarde schatten, daar gaat het om. En laten we eerlijk zijn, daar ontbreekt het nog al eens aan. Het gebeurt ook om de haverklap in de politiek want met een werkelijk verbazingwekkend dédain worden partijen als PVV en TON door anderen behandeld. Natuurlijk als er wat direct te duelleren valt, dan geven we van Jetje. Als het om de waan van de dag gaat, dan laten we ons horen. Maar…is er ooit wel eens een fatsoenlijke analyse gemaakt van het optreden en de achtergronden van Nieuwrechts? 

Nee, daar beginnen de spindoctors en ander goedkoop gespuis liever niet aan. Te moeilijk voor de grijze celletjes, zullen we maar zeggen. Het valt natuurlijk ook niet mee om je eigen oorsprong nog eens te leggen naast die van die nieuwe partijen.  Om te beginnen willen gevestigde partijen nog wel eens roepen dat zij tenminste principes hebben. Dat klinkt allererbarmelijkst want met een hartgrondige gekreun en gezucht nemen zij veelal afstand van hun ideologie. Het staat een beetje raar om je daarop ineens voor te laten staan.

In de tweede plaats hebben PVV en TON wel degelijk ook principes en ideologieën al zijn die niet uitgewerkt in een monografie zoals het Christendom en het socialisme of liberalisme. Wie een reeks van websites doorkruist en leest waar zich de steun voor Wilders en Verdonk bevindt, zal ook de principes ontdekken. En laten we eerlijk wezen, het Communistisch manifest van 1848 bestond in wezen ook alleen maar uit een verzameling leuzen. Leuzen die bedoeld waren om de massa in beweging te brengen. Hetzelfde vinden we terug bij PVV en TON.

Abraham Kuyper, grondlegger van het CDA (via de AR) trapte bij voorkeur heilige huisjes om, Schaepman, grondlegger van het CDA (via de RKPN en KVP) liet zich ook niet onbetuigd. Troelstra, grondlegger van de PvdA (via de SDAP) had bijna de monarchie de nek omgedraaid en de ergste van allemaal was Thorbecke, grondlegger van de VVD (via de Liberalen) die de koning zijn mantel uittrok en hoed afschopte. Opstand, revolutie, rebellie en onvrede zijn de voedingsstoffen van nieuwe partijen.

Ik schat zo maar in dat de PVV een groot deel van haar achterban vindt in de achterstandswijken waarvan Vogelaar prachtijken wil maken. Een achterban die bestaat uit massa’s mensen met smalle portemonnees die zich bedreigd voelen en soms ook bedreigd zijn door allochtone indringers in hun ooit zo knusse woonomgeving. Niet de emancipatie van de arbeider en zijn verheffing ervan maar de herwaardering van de Nederlandse volkswijker is het grote streven. Met alle achterlijkheid die daaraan kleeft maar ook die achterlijkheid is teer bemind. Het is dezelfde laag van de bevolking die in de dertiger jaren van de vorige eeuw de kern van Hitler’s SA vormde. Daarmee zijn de hedendaagse vertegenwoordigers nog niet direct antisemietische vechtersbazen.  

Het zijn de paarsen geweest onder leiding van Kok die op een goede dag de arbeider tot bourgeois maakten. Tussen PvdA en VVD waren alleen nog weat kleine verschilletjes op te ruimen. Niets dat wezenlijk van belang was. Paars was een reactionaire beweging die het proletariaat in de kou liet staan. Ja, Kok presteerde het zelfs om te beweren dat het proletariaat niet meer bestond. Hij schudde zijn ideologische veren af en legde zich te rusten in het bedje van kapitalisten en graaiers. De liberalen, intussen, werkten maar al te graag mee aan de verheffing van een deel van de middenstand om daarmee hun eigen sociale gezicht op te poetsen. De polder op zijn diepst.

De achterban van TON bestaat, denk ik, vooral uit kleine ondernemers die in vele opzichten de nadelen van een overgereguleerde samenleving ervaren en zien hoe hun zuurbehaalde winst voor een groot deel in de schatkist verdwijnt, onder meer door het beruchte “kwartje”. Dat laatste was ook al weer beKOKstoofd door de paarsen. Het is dezelfde laag van de bevolking die in de dertiger jaren van de vorige eeuw als “keurige burger” op Hitler stemde. Daarmee zijn de hedendaagse vertegenwordigers nog niet direct ook Nazi’s. 

Het is de felheid en agressie die uit deze verontwaardiging, gevoelens van wanhoop, onvrede naar voren komt, die de andere partijen verrast, beangstigt zelfs. Dat was niet nodig geweest als ze onderweg beter hadden opgelet. En als ze die analyse van PVV en TON als nog willen hebben? Ja, dan kunnen ze zich bij mij melden en dan zal ik een offerte opstellen want ik heb me al lang geleden voorgenomen niet te gaan behoren tot welk proletariaat dan ook. Daarbij moet ik dan wel weer terdege rekening houden met de macht en de pracht van mijn mogelijke opdrachtgevers. Ik onderschat ze niet en ik overschat ze ook niet. Als de klus geklaard is, kan ik misschien weer rustig aan de pizza. 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.nujij.nl/jessica-simpson—inkijk-is-een-zware-onderschatting

www.utnieuws.utwente.nl/new/?artikel_id=40613

www.natutech.nl/00/nt/nl/49/nieuws/2444/index.html 

www.nieuwemedia.web-log.nl/nieuwemedia/2008/05/gevestigde-elit.html 

www.taxim.nl/2007/03/26/moeder-onderschatten-belang-variatie

www.intensievemenshouderij.nl