Indonesië is geen land

valkuilen

Ik kan me nog goed herinneren hoe Michael Gorbatsjov reageerde op slachtoffers van oorlogsgeweld in Noord-Pakistan. “Die mensen beseffen niet eens dat ze in Pakistan wonen”, zei hij toen. En ja, ik denk dat hij gelijk had. Deze week werd mij gevraagd “wat is een land”?” omdat ik beweerde dat Indonesië geen land was en het nooit zou worden ook. Het antwoord op die vraag is eenvoudiger te geven dan het lijkt.

Een land is het grondgebied dat wordt ingenomen door een staat en een staat is de organisatievorm van een volk. Daarmee komen we op glad ijs want over het begrip  “volk” zijn de allerafschuwelijkste oorlogen gevoerd. Toch is er wel een definitie van “volk” te geven. Een volk is een groep mensen waarvan de gemeenschappelijke historische, culturele en eventueel raciale kenmerken en ervaringen sterker zijn dan de kenmerken die hen scheiden. 

Dat nu is ook precies de reden waarom Indonesië geen land is. Er woont geen volk maar er woont een mengeling van volkeren. Daarin onderscheidt het land zich bijvoorbeeld van de VS. Daar wonen wel heel veel verschillende rassen maar zij vormen toch één volk. Overigens zijn de bindende factoren daar uiterst dun en blijft de kans op uitéénvallen steeds bestaan. Aan de andere kant wordt de band hechter naarmate ze langer voortbestaat.

Indonesië huisvest een scala aan volkeren die niets met elkaar te maken hebben. De Atjeher voelt geen enkele verwantschap met de Dajak. De Oost-Javaan heeft nauwelijks verwantschap met de West-Javaan, de Papoea onderscheidt zich van de meeste inwoners van Indonesië niet alleen door historie en cultuur maar ook nog door ras en godsdienst en hetzelfde geldt voor de Molukker.

Zeker, Java is een meltingpot van Indonesische volkeren geworden maar zij zij niet met elkaar verbonden door een gemeenschappelijke historie en ook niet door een gemeenschappelijk doel. Dat is ook al weer een verschil met de VS. The American Dream glanst weliswaar niet meer zoals ze dat in het verleden deed maar ze vormt wel een band. mensen gingen en gaan naar de VS om een beter leven te hebben. De negers en Indianen zijn de uitzondering daarop maar…het streven van de eerste groep is er volledig op gericht om zich meester te maken van die droom.

Nu is mij verweten dat ik met mijn stelling dat indonesië geen land is, de kolonialen en hun gedrag heb willen goed praten. Dat is niet het geval, ik heb ze wel wat minder willen criminaliseren. De zogenaamde onafhankelijkheid van de Indonesische Republiek heeft voor een groot deel van haar bewoners niet minder maar meer onderdrukking gebracht dan koloniale tijden. Nu zou dat nog te verteren zijn als de onderdanen van de Soesoehoenan van Soeroekarta of van Djokja onderdrukt werden door hun eigen “Heer der Heren”. Dat is niet het geval. Het is veel erger geworden want de Atjehers, bijvoorbeeld, worden nu onderdrukt door de Soesoehoenan van Djakarta, de president dus. Sinds de Indonesische onafhankelijkheid hebben Indonesische machthebbers misdaden tegen hu eigen bevolking begaan waarbij de daden van Jan Pieterszoon Coen en van Heutsz verbleken. Zegt de naam Ventje Soemoeal iemand nog iets?

Voor de Atjeher, de Lombokker, de Balinees of de Timorees en zeker voor de Papoea is het er eigenlijk alleen maar erger opgeworden. De onderdrukker zit dichterbij en is dus gevaarlijker. Ondertussen is het de Heer in Djakarta die verordonneert dat de inwoners van Kalimantan (Borneo) hun bossen verliezen. Eén van de zwaarste aantijgingen aan het adres van de koloniale planters was dat zij de bevolking verplichtten gewassen te verbouwen waaraan de Indiërs zelf niets hadden. Ze ware goed voor de internationale markt. En zie: het bestuur in Djakarta doet precies hetzelfde in het kwadraat.

“Maar ze besturen nu toch zichzelf?” Dat blijkt dus niet het geval te zijn. Alle vruchten van verkiezingen en hard werken komen terecht op de creditcards van de Soesoehoenan en zijn volgelingen. Nee, de inwoners van Indonesië zijn  er met hun “merdeka” geen milimeter op vooruitgegaan. Erger nog, de schijn van zelfbestuur heeft ze verder van hun autonomie afgedreven.

De onmenselijkheid van de koloniale onderdrukking in Nederlandsch Indië valt niet te ontkennen. Er zijn voorbeelden geweest van jhet platbranden van akkers en dorpen. Er zijn onmenselijke strafexpedities geweest maar…er waren ook andere en betere verhoudingen. De dekolonisatie werd dan ook niet gedragen door een meerderheid van de Indiërs. Dat kon ookniet omdat veel mensen niet eens beseften dat ze in Nederlandsch Indië woonden.

De dekolonisatie vond plaats doordat in Nederland een beeld was ontstaan van de harteloze koloniaal die de zieleige inlander onderdrukte en terroriseerde. Misschien werd dat beeld nog versterkt doordat ene reklatief groot deel van de kolonialen aanhanger was van de NSB. Dat viel in 1945 natuurlijk niet te pruimen. Het laatste duwtje van de dekolonisatie werd gegeven door een groep verwende en verwesterde Indiërs onder leiding van Soekarno en Hatta die nooit meer dan enige tienduizenden aanhangers hebben gehad. Een representatieve hoeveelheid van de Indische bevolking was dat nauwelijks te noemen.

Daarom zou het goed zijn als we ons niet steeds weer door hypes lieten meeslepen. Voor zover het de Antillen aangaat, zou het beter zijn om af te zien van die zogenaamde onafhankelijkheid. De eilanden zullen het slagveld worden voor de VS en Venezuela en ten prooi vallen aan de slinkse politieke acrobaten die nu eenmaal overal te vinden zijn. Nee, de status van “gemeente” zou een goede oplossing zijn. Het zou ons niet voor de tweede keer een archipel in de ellende doen storten.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.singel54.nl/therapie/valkuilen.php

www.skepsis.nl/valkuilen.html

www.carrieretijger.nl/carriere/vrouwen/valkuilen 

www.indonesie.nl/id/1/568/kalimantan.html

www.lucaswashier.nl/?p=4358

www.blogcatalog.com/post-tag/antillen

www.knorrr.blogspot.com/2007/12/zeitgeist.html

www.onderwijsbeeldbank.geheugenvannederland.nl/…/vak,geschiedenis/hoofdthema,4/subthema,50/onderwerp,215

 

 

 

The URI to TrackBack this entry is: https://politiek.wordpress.com/2008/06/21/indonesie-is-geen-land/trackback/

RSS feed for comments on this post.

6 reactiesPlaats een reactie

 1. Mooie blog

  Hieronder is er ook een leuke blog over Indonesie

  http://blog.londoh.com/

 2. fuck you !
  jij bet dood makker

 3. Op 18 Augustus 2008 plaatst Sudirman Said een reactie:
  “fuck you”
  “jij net(bent) dood makker”

  ZEER INPULSIEF en SS schijnt niet te kunnen lezen!!??

  Saudara Sudirman Said yang terhormat,jangan langsung merendahkan diri!
  *Beste broeder Sudirman Said,verlaag je zelf niet!!
  Kebebasan mengungkaoan pendapat,yalah sesuatu HAK manusia!
  *Het recht van vrije meningsuiting is een recht van ieder mens!

 4. Ook in Nederland woont een mengeling van volkeren!
  Spreken verschillende dialecten en/of talen,hebben andere gewoontens en hebben ook culturele verschijdenheid! Een Limburger is geen Grononger – een Hollander is geen Twentenaar enz.enz.
  Nederland is ook een land met oorlogs verleden en is ook een land geworden door vele invloeden van verschillende bevolkingsgroepen en soorten die van alle windstreken het kleine landje aan de Noordzee kwamen bewonen en zo een land/staat is gaan formen!
  Of zie ik het verkeerd??

 5. Natuurlijk! Maar afscheidingsbewegingen zoals Indoneië die kent, zijn hier nooit geweest. Verschil in ras en taal is in Nederland oorspronkelijk nauwelijks een zaak van belang geweest. Ik zeg: Indonesië IS geen land. Misschien is het er wel een over pak weg 500 jaar. Nou, dat is een reden om feest te vieren. Indonesië is een eenheidsstaat geworden op basis van een verwrongen ideologie. En waarom moest Nieuw Guinea er later nog zo nodig bij.

 6. Nederland is niet te vergelijken met Indonesië. Aanvankelijk, zo rond 1500 woonde er een redelijk homogene (raciaal, linguistisch en cultureel)bevolking. Het Joodse element was de grootste minderheid maar die was toch ook vrij klein. De gebieden waren voortgekomen uit de Bourgondische Kreits en hadden een afmeting van zo’n 150 bij 500 km. Daarbij komt dat dit gebied eerst om godsdienstige redenen (de 80 jarige oorlog) en later nog een keer om politieke redenen (1830, Tiendaagse Veldtocht) uiteen is gevallen. De godsdienststrijd verenigde rond 1600 een groot deel van het thans Nederlandse gebied.
  Indonesië meet 4000 bij zo’n 1500 km en telt raciaal, cultureel en liguïstisch grote verschillen. Nieuw Guinea, de Molukken en Atjeh willen los van het land zodra het kan. Op Kalimantan (Borneo) en Sulawesi wonen volkeren die zich coor de Indonesische regering ronduit uitgebuit voelen, en terecht. Ook in religieus opzicht is er geen eenheid (Christenen, Moslims (meerderheid) en zogenaamde natuurgodsdiensten en Boeddhisten zijn er te vinden. De “vreemde volkeren” zijn hier niet geïmporteerd maar zijn autochtoon. De verschillen met Nederland zijn meer dan levensgroot.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: