SP fuseert met PVV (nieuw en beter)

schimmen

Het zijn me wat vlaggende dagen en dat is mooi ook. Rood, wit, blauw, oranje, rood solo en nog veel meer. In pracht- en in krachtwijken, wapperde de driekleur of verhulde het proletarisch vaandel de achtergebleven sociale voorziening en ontwikkeling. Halfstok en heelstok wisselden elkaar af, kortom één poel van nationale gevoelens en sentimenten. Mooi hoor! Het zal Rita goed gedaan hebben en misschien Geert ook wel. Wie weet. Veel maakt het niet uit want, nou ja…

Zoals in mij vorige column al naarvoren kwam, komt bij sommigen het gevoel op dat de SP en de PvdA uit hetzelfde nest stammen en ik heb die gedachte meteen weer neergesabeld. Wie het Nationale politieke spectrum overziet, ontdekt eigenlijk maar drie partijen die enige opwinding veroorzaken, twee die aardig zijn en de rest is te onduidelijk of te standvastig om voor bespreking in aanmerking te komen.

Onder de eerste drie versta ik de PvdA, de SP en de PVV. De fusie tussen twee eerstgenoemde partijen sluit ik uit al kan het best zijn dat er over en weer individuen en zelfs groepen migreren. Eerlijk gezegd komen PVV en SP misschien veel meer voor een fusie in aanmerking. In de afgelopen jaren is al wel eens gebleken dat de beide partijen hun voornaamste aanhang halen uit dezelfde prachtwijken en krachtbuurten. Er leeft binnen de SP een zeker autochtoons gevoel.

Het verschil tussen beide partijen zit hem in de presentatie, iets wat op een goed moment trouwens uiterst belangrijk kan zijn. De optredens van Wilders voor wat betreft de Koran staan bijvoorbeel ver weg van de spreekbeurten van Jan Marijnissen terwijl die toch ook niet voor een kleintje vervaard is als het om controversiële uitspraken gaat. Vooral het ongebreidelde nationalisme van de PVV kan een barrière zijn voor fusie op korte termijn. Maar er is meer. De PVV heeft vreemdelingenhaat tot haar “unique sellingpoint” gemaakt. De SP keert zich daar in haar programma’s juist tegen. 

Dat neemt niet weg dat beide partijen vooral opkomen voor groepen mensen die zich verwaarloosd voelen, achtergesteld en ondergewaardeerd. Dat geldt trouwens ook voor TON van Rita Verdonk. Er broeit een zwaar maatschappelijk stuk onvrede in de samenleving. Die onvrede groepeert zich rond chauvinisme, financiële achterstand, gebrek aan sociale samenhang, gevoelens van onveiligheid en betutteling door de overheid. Die overmaat aan regels, en een veel te zware belastingdruk, staat in schril contrast met de vormen van onvrede die ik daarvoor heb genoemd. Immers, ondanks al die bemoeizucht is de samenleving nog steeds allesbehalve ideaal!

Het lokale socialisme van de SP en het nationaal-sociale gevoel van PVV en TON raken elkaar en overlappen elkaar zelfs hier en daar. Les extrêmes se touchent. En toch…als ik het zo op een rijtje zet, zie ik de fusie tussen SP en PVV er nog maar niet zo één twee drie komen. Geert Wilders en zijn nationale radicalisme zijn daar de grootste barrière voor.

En dan die derde partij, de PvdA? Een fusie? Misschien hebben we het daar nog eens over. In elk geval kan ze niet duimen draaiend achterover leunen totdat de anderen elkaar hebben opgevroten. Dat blijkt alleen al uit de interne kritiek. Nee, de PvdA moet terug naar haar authentieke wortels. Dat wil zeggen: de bundeling van de hoop en idealen van mensen die afhankelijk zijn van arbeid. Dat lijkt een niksje maar Raymann (is Laat) zei het ooit goed: “Wat nou, middenklasse? Drie maanden werkloos en je hebt geen dak meer boven je hoofd.”

Afhankelijk van een inkomen…wie zijn dat eigenlijk? Verreweg de meeste mensen maar er zijn ook daartussen grote verschillen. In het belastingdossier van 2007 voor de begroting 2008 is een hoofdstuk te vinden over het meten van geluk. Dat is een beetje een bespottelijke uitvinding maar er staan toch wel wat opmerkelijke zaken in. Zo bestaat er een inkomensniveau dat mensen ertoe brengt niet langer nadrukkelijk uit te zien naar “meer”.  Dat bedrag ligt op het ogenblik, als ik het goed heb, zo rond de 55.000 euro per jaar.

Op dat moment heeft men een soort economische tevredenheid bereikt. Toch zijn ook deze mensen nog afhankelijk van hun arbeid. De uitspraak van Raymann geldt voor hun in beginsel ook al kunnen ze het misschien wat langer uithouden dan drie maanden. Het is aan de PvdA om alle mensen die niet van eigen vermogen kunnen leven te bundelen. Uiteindelijk hebben zij allemaal hetzelfde belang. Daaronder vallen werknemers maar ook zelfstandigen. Arbeid is het kapitaal en dat verdient waardering.

Dat betekent niet dat iedereen nu maar als een gek aan het werk gezet moet worden om op zijn 50e met een burn out thuis te gaan zitten. Integendeel, het verdient de moeite om ervoor te zorgen dat mensen steeds meer het werk gaan doen dat bij hun identiteit past. Verworpenen der aarde zijn er alleen maar doordat mensen een welvaartsniveau najagen. Wie het werk doet dat bij zijn of haar persoonlijkheid past, zal nooit verworpen zijn.

Daarin steekt dus een flink element van maatschappelijke bewogenheid maar ook van een zeker religieus besef en in elk geval van een behoorlijke geestelijke ontwikkeling. Alleen met die ontwikkeling komen mensen erachter hoe arbeid en persoonlijkheid “matchen”. (Ik denk, kom laat ik er eens een trendy woord ingooien). Ik durf het haast niet zeggen maar eigenlijk loopt uiteindelijk toch op een fusie uit: tussen werk en persoonlijkheid. Een fusie die “arbeid” maakt tot een manier van leven. 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.sargasso.nl/archief/2008/01/10/nieuwe-sociaal-liberale-partij-fusie-gld66

www.axel.nl/nieuws/?id=219&page=39

www.planet.nl/planet/show/id=101419/contentid=419906/sc=d5fa05 

www.managementboek.nl/boek/9789055944194/50_manieren_waarop_ik_mijn_leven_verpestte_en_hoe_jij_dat_kunt_v… 

www.cnvo.nl/…/artikel/28801/?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&cHash=14ac8efae7

www.blog.duurzaamleven.ne

 

 

 

 

 

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://politiek.wordpress.com/2008/05/03/sp-fuseert-met-pvv/trackback/

RSS feed for comments on this post.

10 reactiesPlaats een reactie

 1. Kaj, wat meer onderbouwing over het anti buitenlander gevoel bij de SP zou wenselijk zijn. En wel raadslid was dat dan die werd beticht van racisme? Nee Kaj ik heb betere stukje van je gezien. Overlapping met de TON en de PVV hahaha laat me niet lachen.
  Veel plezier bij het volgende PvdA congres Kaj.

 2. “er leeft binnen de SP een virulent autochtoons gevoel”
  Kaj wordt wakker… kijk eens in je eigen politieke omgeving, weet je niet dat degene die je nu aanhaalt in je stukje zelf een allochtoon is?
  Altijd handig dit soort stukjes, gelukkig hebben we persvrijheid in Nederland, en uitlokken is ook prima tot op zekere hoogte, maar research doen voordat je als een schaap gaat blaten, zou niet verkeerd zijn.

 3. Ik heb niemand aangehaald, Cornelia en je hoeft niet zo vijandig te doen want het zegt niet zoveel over mijn idee over de SP
  Natuurlijk kan ik me voorstellen dat er een soort schrik rondwaart bij het lezen van de titel van dit stuk. Meer inhoudelijke reacties zijn dan ook welkom. Ze zullen het politieke landschap scherper en helderder maken.
  Ik ben nog nooit op een PvdA-congres geweest maar ik had gehoopt dat iets meer zelfreflectie het gevolg zou kunnen zijn. Heb je overigens ook de conclusie van het stuk gelezen?
  Er moet mij nog even iets van het hart. Ik had natuurlijk niet verwacht dat er uit SP-kringen erg veel enthousiasme zou komen over dit verhaal. Dat is als Luizenfluisteraar ook niet steeds mijn bedoeling. Opvallend is wel dat men hier en op andere weblogs er altijd van uit gaat dat ik mij beroep op uitspraken van anderen. Dat blijkt ook nu weer uit de reacties. Dat is jammer want ik heb dat niet nodig.

  Mijn blik op politiek Nederland is breed en diepgaand genoeg om zelf een oordeel te kunnen vormen. En voor wat dat raadslid betreft, het gaat NIET om een raadslid uit mijn eigen gemeente.
  Er heerst in Nederland een breed, verklaarbaar, gevoel van onvrede heerst dat zich uitspreidt over SP, PVV, TON en, ik wil het best even zeggen, D66 en GroenLinks. Ja zelfs de ChristenUnie is er “rijk” door geworden.

  In het laatste geval gaat het overduidelijk om onvrede met het wegmoffelen van beginselen door PvdA, CDA en zelfs de VVD. Het Kokkianisme zal ik maar zeggen, de man die de ideologische veren had afgeschud (wat een kletspraat!)
  Ik hoop dat partijen begrijpen dat zij op dit blog er zo nu en dan allemaal van langs krijgen. Dat is de betekenis ervan in de eerste plaats. het is NIET mijn opzet uitsluitend kritiek te oefenen op partijen die nadrukkelijk mijn sympathie niet hebben hoewel die categorie voor de oplettende lezertjes maar al te duidelijk zal zijn.

  Wat wel van belang is, is dat partijen inhoudelijk duidelijk maken wat er naar hun mening aan mijn stellingen niet deugt. Het oppervlakkig afkeuren van mijn columns is nu juist een houding die ik liever niet zie: ze komt al teveel voor in politiek Nederland en getuigt van een defensieve houding. Daar moeten we vanaf! Dat geldt zeker voor de partijen die zich liever NIET vereenzelvigd zien met PVV en TON.

  En dan nog even over research. . Nee, lieve Cornelia, daar is dit weblog niet van. Dit blog IS research. Research leidt tot nuance en die mogen de op hun tenen getrapte politici zelf aanbrengen. Door inhoudelijkheid. Journalistiek gezien hoeft er voor een column niet eens research te worden gepleegd. Dat is nu juist het leuke. Een column geeft een mening weer zonder die te onderbouwen.
  En pas op mij mij te betichten van geblaat. Uit de hoek van politiek Nederland komt wel erg veel met wol omhuld geluid!
  Ten slotte nog dit. Eén van de reageerders schreef dat hij/zij wel eens betere stukken van mijn hand had gelezen. Daar ben ik natuurlijk blij om maar ik heb het eerder gehoord: waarschijnlijk vooral van degenen die onderwerp waren van de artikelen die mijn huidige criticaster zo goed vond.

 4. Het is echt grappig dat er dan zo heftig gereageerd kan worden. Ik probeer eerder te zien wat je bedoelt, dan meteen de schreeuwen. Het is toch interessant hoe een ander ergens tegenaan kijkt?
  En als jij dan een andere kijk ergens op hebt, is het dan niet juist een uitdaging om op juiste wijze jouw mening te onderbouwen en te zien of die ander hier al dan niet gedeeltelijk in mee kan komen. Dat lijkt mij de uitdaging van een column. Jouw mening weergeven en onderbouwen, door misschien hetgeen jij wilt laten zien als mogelijk voor een ander te laten blijken.

  Hoe dan ook, ik verwonder me elke keer weer over de reacties! Dat is misschen dan ook wel hetgeen ik grappig vindt aan de reacties..

  Ik denk dat het internet en de toegankelijkheid van informatie en de vele media een bron is van het ontevreden zijn. Jaren geleden kan ik mij herinneren dat politiek niet iets was wat dagelijks aan de orde was in korte gesprekken. Ik zit in de bus ergens heen en hoor overal mensen praten over politiek. Ik denk dat dit ergens natuurlijk een goed punt is, waardoor mensen de politiek niet over het hoofd zien. Maar is het niet veel beter als het niet een dagelijks besproken onderwerp is? Is dat dan niet het teken van ‘tevreden’.

  Doordat enkele kamerleden zo ‘media-geil’ zijn en inspringen op de onderbuikgevoelens, krijg je een grotere verdeeldheid in het land. En het stuurt mensen erop aan om een bepaalde mening te hebben en 1 kant op te gaan. Naar links of naar rechts. Ik weet niet of dat wel de bedoeling is. Ik denk dat ik het zelf ook doe hoor! Doordat ik het zo raar vind wat Wilders allemaal schreeuwt, neig ik steeds erger naar links. Ik denk niet dat dat helemaal de bedoeling is.

  Helaas is het nu ook erg makkelijk om her en der op het internet je mening uit te roepen, het wordt gelezen op radicale fora en mensen stoken elkaar op. Discussies zijn niet netjes meer en er wordt maar wat geschreeuwd. Niet fair en voor diegenen die zich hieraan schuldig maken, gebruik je verstand. Een mening geven kan ook zonder een ander te kwetsen?

  Al met al ben ik alweer een paar minuten aan het tikken en heb ik geen idee meer wat ik heb geschreeuwd 😀 Maar ff wat werken tussendoor ;).

 5. Je reactie snijdt in elk geval hout. Tussendoor werken? Tja, dat risico zit er inderdaad wel eens in, vooral in deze tijd van het jaar. Ik moet er wel bij zeggen dat in elk geval één van de reacties is gegeven door de fractievoorzitter van de SP in mijn gemeente. Die mag natuurlijk best fel uithalen.

 6. Ja, das waar. Maar onderbouwd uithalen is veel interessanter?

 7. Dat is de bedoeling van een column: waarnemingen en feiten tegenover elkaar zetten. Dat maakt zaken voor de lezer duidelijker.
  Iets anders: het lukt me niet om je een e-mail te sturen via de antwoordfunctie. Kan dat?

 8. Ik heb vanwege de veiligheid je tekst hier weggehaald want anders staat alles in de etalage. De gegevens heb ik natuurlijk opgeslagen

 9. Is goed! Thanks!

  Ik vroeg me al af hoe ik het 1 en ander kon wijzigen op een later tijdstip!


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: