Von der lage Dunk

Prinsenvlag

Vanmorgen was het weer eens zo ver. Morgen is het Koninginnendag en dus barstten de discussies los over de wenselijkheid van de monarchie. Dat is hetzelfde als op Sinterklaas een discussie te beginnen over de wenselijkheid van allochtone bisschoppen.

Nu zou ongeveer driekwart van de Nederlandse bevolking voorstander zijn van de monarchie maar dat bleek tijdens de uitzending van BNR niet. Een lange rij van tegenstanders meldde zich aan. Dat heb je altijd tijdens radioprogramma’s die naar meningen vragen. De sikkeneuren hebben de overhand.

Daar kwam bij dat ze aan het begin van het programma belden met pseudo historicus Von der Dunk. Die man houdt er toch wat vreemde ideeën op na. Als historicus houdt hij staande dat een republiek beter past in onze eigen tijd, dat ze minder geld kost en dat ze leidt tot gecontroleerde macht. Dat is nu toch wel heel vreemd voor een historicus. De Nederlandse ervaringen op het gebied van de republiek zijn niet hoopgevend. De zeventiende eeuwse republiek ging op alle genoemde punten mank. De republiek die kortstondig heeft bestaan in de Franse tijd kon alleen overleven door de Franse tijd en doordat ze kortstondig was.

In het buitenland gaat het niet veel beter. De Amerikaanse republiek kost klauwen met geld, zoals we nu weer zien tijdens de verkiezingen. Over de corruptie en schandalen aan het hof in het Witte Huis kunnen we hele archieven vol schrijven en dan bedoel ik niet de seksuele uitspattingen van Kennedy of Clinton. Het Watergate-schandaal prijkt nog steeds als kroon op het corrupte bouwwerk van de Amerikaanse republiek. Gecontroleerde macht!

Dan hebben we de Franse republiek. Nou, aan corruptie geen gebrek zoals de vorige president nog aan alle kanten aantoonde en het zou me niets verbazen als Sarkozy zich er schuldig aan maakt. De Duitse dan? Is er iemand die weet hoe de Duitse president heet? Horst Köhler, heel goed! En weet iemand precies wat hij doet…eeeuhh. Gecontroleerde macht! Ook in Polen is een republiek die tot voor kort nog werd gekenmerkt door de corrumptieve samenwerking tussen twee eeneiïge broers. En wat te denken van Wit-Rusland (Loekasjenko) en Groot-Rusland (Poetin). Over de republieken  in het Midden-Oosten wil ik het niet hebben (de president van Israël is vorig jaar nog aangeklaagd voor verkrachting). Gecontroleerde macht!

“Maar ja”, zeggen Von der Dunk en medestanders: “Een president kun je er na een paar jaar uitschoppen.” Heel goed, dat kan bij een koning die er een potje van maakt ook hoor! De wet kent daar voldoende mogelijkheden voor.

Natuurlijk, er zijn republieken waar alles wel netjes lijkt te gaan maar dat geldt voor veel monarchieën ook, zeker voor de Nederlandse. Toch wil ik nog een argument naar voren halen dat Von der Dunk ook noemde. Met republiek zou de Nederlandse politiek volwassener worden. Volgens hem zoeken politici nu steun bij het staatshoofd als het een beetje te moeilijk wordt. “In een republiek moeten de mensen het dan zelf doen:”, zei hij. Dat is toch een ongekende gotspe!

Wie bedoelt hij eigenlijk met de mensen die het zelf moeten doen? De ministers? De parlementariërs? Het volk als geheel? Met een beetje historisch en maatschappelijk inzicht zou je toch wat minder vaag moeten zijn en wat minder uit je nek moeten kletsen als een onvolwassen brulaap. Een over het paard getilde Bonobo zullen we maar zeggen. Hij zou toch ook moeten weten dat de strijd tussen republiek en monarchie een voortdurende golfbeweging is. Door de eeuwen heen. Hij zal toch ook wel weten waarom de Romeinen zo lange tijd tuk waren op de republiek om haar uiteindelijk toch weer op te geven? Dat weet hij toch ook wel als historicus?

Daarbij komt dat hij zich ophoudt met mensen van bedenkelijk laag allooi zoals de aanhang van de PVV, atheïsten en agnostici. De twee laatste groepen zijn toch al belast met een geestelijke afwijking. Zij verdragen niemand boven zich die zij niet zelf hebben aangesteld en dat wijst op een fundamenteel dictatoriale inborst.

En er is meer laag allooi. Het meest absurde argument dat ik heb horen gebruiken tegen de monarchie is  dat “als je er goed over nadenkt, de Oranjes vreemdelingen zijn”. En dat zeggen wij in een land dat overloopt van de Cohennen en Citroenen, de hugenoten, Noormannen (Tensen en Jensen). En waar komt de naam Von der Dunk eigenlijk vandaan? Zonder vreemdelingen zou er geen Nederlandse natie bestaan.  

Nee, we zitten nog zo gek niet met onze monarchie want er IS in elk geval nog een instantie die boven de partijen KAN staan. Dat kan ze doordat ze volledig onafhankelijk is van groepsbelangen. Daarbij staat de monarchie door de jaren heen garant voor een goede merknaam en een brandpunt van herkenbaarheid in binnen- en buitenland. Juist het feit dat ze ongebonden is en continu, geeft haar gemakkelijk toegang tot menig regiem, onder welke president dan ook.

Daar komt bij dat de monarchie beter geschikt is om nationale cohesie tot stand te brengen dan een president die altijd zijn oren moet laten hangen naar bepaalde belangengroepen. Die nationale cohesie is een veel egzocht verschijnsel. Toegegeven, het zou typisch Nederlands zijn om alle hulpmiddelen voor die cohesie weg te halen om haar vervolgens toch na te streven. Tijdens het hoogtepunt van de woningnood werd de meerderjarige leeftijd verlaagd, waardoor het aantal woningzoekenden toenam. Nee, de monarchie is een deel van de Nederlandse cultuur al is het dan zoals Prrins Claus ook zei: “We hebben een republiek met een erfelijk staatshoofd”. En zo moet het ook blijven want juist die situatie past in de Nederlandse samenleving.

Als Von der Dunk dat soort gebrek aan efficiency op het oog heeft als grootste kenmerk van de republiek, ja dan maken we in Nederland een goede kans. En verder, goddank leeft de discussie niet erg in Nederland. Eigenlijk is die hele republikeinenclub maar een onbetekenende vlek in de kantlijn. Laten we het er dus niet meer over hebben en de vlag en wimpel uitsteken, veel plezier morgen!!!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.encyclo.nl/begrip/Prinsenvlag

www.coffeeshopderepubliek.nl

www.republiekbloemendaal.nl

www.republikeinsgenootschap.nl/Namen.htm

www.republikeinen.nl

www.smithsonsplace.blogspot.com/2008/02/ons-best-bewaarde-staatsgeheim-peter-de

www.web.planet.nl/news/waagmeester

 

 

 

 

De Amerikaanse stad Ontario heeft een groot tentenkamp opgezet voor mensen die het slachtoffer zijn geworden van de kredietcrisis. Deze vindt haar basis in het ongebreideld aansmeren van hypotheken. In het tentenkamp hebben de bewoners geen enkel recht en ze mogen niet eens hun eigen spulletjes meebrengen. Andere Amerikaanse steden doen helemaal niets voor de slachtoffers. Ik vind dat er méér vrije markt moet komen en concurrentie en armslag voor ondernemers. God bless America!

vrije markt

 

Http://politiek.wordpress.com

 

Opwaaiende zomerrokjes, jurkjes en bloesjes

opwaaiende jurk

Ja, de oude, wijze Franse filosofen zeiden het al “”La démocratie, c’est une chose impossible mais désirable (en zoals een Fransman betaamt): “Elle est une femme”.

Nu weet ik niet wat deze heren ingewikkelder vonden, de democratie of de vrouwelijke chicanerieën maar zeker is wel dat beide ook in onze tijd niet meer weg te denken zijn. Laat ik mij deze keer echter tot de democratie beperken want dat alleen al is een zware brok.

In een haast overmoedige bui riep Wouter Bos nog maar een jaar geleden dat de kinderopvang gratis moest zijn en Plasterk en de andere meisjes zeiden het hem braaf na. Ach zo’n meisjeskostschool is nog zo gek niet als je wat moeite hebt met de orde. Maar het leuke van dat al is dat de orde wel in je hoofd begint. De orde die je in de samenleving wilt zien, moet eerst in je hoofd leven. Daarom ambieer ik geen enkele bestuursfunctie want mijn hoofd is een bron van chaos.

Even zo goed, wie bestuurt, moet een ordelijk hoofd hebben en dat betekent ook dat je je niet al teveel op sleeptouw laat nemen door opwaaiende rokjes en zomerbloesjes. Dure kinderopvang blijft dure kinderopvang en je moet streng zijn. Roep niet dat het ook gratis kan want die bloesjes gaan er niet losser van zitten en je werkt jezelf in de nesten.

Pourquoi?  zou ik in dit verband haast willen zeggen maar het lijkt me toch allemaal erg helder en klaar. Kijk, persoonlijk ben ik helemaal niet zo’n kinderopvangfanaat maar ik heb gemakkelijk praten. Mijn kinderen zijn op een leeftijd dat ze zichzelf kunnen opvangen. Sterker nog, ze schijnen zich al warm te lopen om mij op te vangen.  Maar wat ik zeggen wil is iets anders.

Wie bestuurt met een hoofd vol orde, weet hoever hij of zij kan gaan met beloften en toezeggingen. Bepaalde zaken zijn nu eenmaal onmogelijk of niet te overzien ook al kraait heel het gepeupel er nog zo hard om. Een ordelijk hoofd laat zich daardoor niet van de wijs brengen of…het houdt tot aan zijn laatste snik vast aan de eenmaal gedane belofte. Dat betekent dus: weg opbouwwerkers uit Afghanistan en geld vrij maken voor de kinderopvang. En geloof me, die opvang kost een schijntje in vergelijking met het nodeloze getrappel in het Sodom en Gomorra van de Taliboem.

Wie bestuurt, stelt vanuit een ordelijk hoofd ook prioriteiten: dit wel en dat niet. We kunnen niet alles tegelijk doen. Dat zou wel mooi kunnen zijn maar het is onmogelijk. Prioriteiten netjes in het gelid en tellen totdat er geen stuiver meer is om uit te geven. Dat is de boodschap.

“Maar ja, de kosten bleken hoger te zijn dan we hadden verwacht.”Nou, dat is een klein beetje onzin. De kosten waren hoger dan jullie graag hadden gewild, dat is een betere omschrijving. Of misschien moet het gedroomd zijn. Tja, dames en heren politici, dat heet anticiperen en dat kun je ook alleen maar doen vanuit een ordelijk hoofd.

Wat duidelijk is, is dat de forse verhoging van de kinderopvang onwenselijk is. Niet omdat ik een aanhanger ben van de kinderopvang, ik ben helemaal geen aanhanger van andermans kinderen en zeker niet in mijn huis. Ik houd wel van ons democratisch gestel. (Ik wilde nog even “bestel” zeggen maar ik vond “gestel” toch mooier) Een zware verhoging van de opvang, maakt de democratie ongeloofwaardig en ja…dan ligt de keuze gauw voor de hand. Het gepeupel heeft liever een betrouwbare dictator die zekerheid biedt ook al is het een moeilijk draagbare zekerheid, dan een wispelturige flierefluitende democratie die een lange neus trekt naar iedereen. Dat is pas echt onverteerbaar. Wie zich als vrouw zo gedraagt, krijgt het lid op de neus. “C’est normal, hein?”

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

 

Service

www.naaldhakken.info/modules.php?name=News&new_topic=2

www.radarkinderopvang.nl/files/gratis_kinderopvang.pd

www.nu.nl/news.jsp?n=865925&c=2000

www.hetkanwel.net/2005/03/26/kinderopvang-moet-gratis

www.comitep.be/2004/Nl/2004NL-I.htm

www.beroepseer.nl/blog/?p=97

 

 

 

100.003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

oranje

Dat mooie getal prijkte op mijn teller toen ik vanmorgen de computer startte. Lezers bedankt!

www.politiek.wordpress.com

 

Published in: on 28 april 2008 at 4:40  Geef een reactie  

OPZIJ voor HEM

breiclub

Vorige week stelde ik een door mij zeer gewaardeerd vrouwelijk raadslid voor om in een duobaan het hoofdredacteurschap van OPZIJ, Neerlands enige breiclub op papier, op ons te nemen. Zij is een gematigd feministe. Het leek mij leuk om gezamenlijk aan een project te werken en ik zag het als de beste oplossing voor het wat navelstaarderige teutebollenblaadje. Echt, er is heus wel iets van te maken.

Ik stelde daarbij dat ik dan de journalist zou zijn en zij …de vrouw. Ja, ik ben een geboren journalist en zij is een geboren vrouw. Vooral aan dat laatste weiger ik te twijfelen. Daaraan is ook niets denigrerends want het “vrouw-zijn” is bij OPZIJ een specialisme, zowel in de presentatie als voor wat betreft de inbreng. Mijn belangstelling voor het hoofdredacteurschap van het blad kent verscheidene kanten. In de eerste plaats ben ik al vele jaren rijp om een volwaardig hoofdredacteurschap op te nemen. Dat heeft dus te maken met een soort beroepseer.

In de tweede plaats meen ik het beter te kunnen dan Ciska Dresselhuys en in de derde plaats vind ik dat er met OPZIJ best iets te doen zou zijn. Wie de positie van de vrouw wil verbeteren, moet natuurlijk de vrouw mobiliseren maar dat is maar één deel van het verhaal. In de tweede plaats, of eigenlijk de eerste, moet de wereldhervormer zich richten op de man. OPZIJ moet dan ook grotendeels een blad voor de man worden. Het moet duidelijk maken hoe breed en boeiend de kwaliteiten van de vrouw zijn. Op een manier die de man aanspreekt. Tja, dat lukt niet door een beetje potterig bij elkaar te kruipen en lieve briefjes aan elkaar te schrijven, ook niet in de vorm van een tijdschrift.

En dan die maatlat! Die is toch alleen maar bedoeld voor de kneuterige lezeressen van het blad om zich te verkneukelen aan het afzeiken of bewonderen van een manlijke personage? Wat een gotspe! Je gaat toch in een blad voor vrouwenemancipatie geen mannen ten tonele voeren die het fantastisch hebben gedaan of die zelfs maar de moeite waard zijn om genoemd te worden? Daarmee maak je zo’n man veel te belangrijk en eerlijk gezegd…vrouwvriendelijkheid hoort vanzelfsprekend te zijn voor mannen. Als je ziet wat ze verder doen met vrouwen! Ze zouden zichzelf totaal ongeloofwaardig en verachtelijk maken als ze zich niet vrouwvriendelijk opstelden. Nou ja, kennelijk zijn veel mannen ongeloofwaardig en verachtelijk, maar dat terzijde.  

Het is maar één van de vele voorbeelden van vrouwen die zich in eigen vlees snijden want…wat te denken van Agnes Jongerius en haar vrouwenquota voor topposities in het bedrijfsleven? Daarmee probeerde zij vermoedelijk te solliciteren naar de baan van Dresselhuys want o, o, o… Snapt zij eigenlijk wel dat zij daarmee de vrouw denigreert en verlaagt tot een wezen dat een rollator nodig heeft om te trainen voor de 100 meter horden op de Olympische Spelen? Stel je toch voor dat je als vrouw op die manier aan een hoge baan komt. Dan zit je toch echt in een kutpositie.

Nee, OPZIJ wordt, als het aan mij ligt, een blad voor HEM. Een man als hoofdredacteur die ook naar buiten toe optreedt, maakt duidelijk dat de emancipatie bij de vrouwenbeweging ver is gevorderd en dat zij heeft begrepen wat goed voor haar is. Een vrouw als hoofdredacteur maakt duidelijk dat vrouwen belangrijke maatschappelijke posities kunnen bezetten en…dat het blad nog steeds draait om de vrouw. Een vrouw die jonge vrouwen kan stimuleren om zich in te zetten en om moeite te doen. Een zelfbewuste vrouw die de dagelijkse discussies rond de verdeling van taken kent.

Zo één is het raadslid waarvan ik sprak. Nu moet ik toegeven dat mijn werkpakket wat meer mogelijkheden biedt om een hoofdredacteurschap te incorporeren. Dat komt doordat zij tot op heden geen redactionele activiteiten uitvoert en ook niet lijkt te ambiëren. Zij heeft overigens wel een artikel geschreven voor het PvdA-blad “Lokaal Bestuur” waarin zij de absurditeit van de eerder genoemde vrouwenquota aantoont. Ja, ik weet wel met wie ik zaken wil doen.

OPZIJ voor HEM, het moet de nieuwe insteek worden voor de reconstructie van een tijdschrift dat nu alleen nog maar geschikt is om de kattenbak van een vrouwtjespoes schoon te maken. Dat lijkt me een mooie afsluting want ik ga deze column gebruiken als sollicitatiebrief.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.deverzethendel.cvanlangeveld.nl/

www.opzij.nl/opzij/show/id=18755

www.radicaalfeminisme.nl

www.vrouwennuvoorlater.nl/divers/dollemina.htm

www.wijblijvenhier.nl/index.php?/archives/1551-Opzij-discrimineert.html

www.nu.nl/news/1527097/36/rss/Opzij_moet_mannen_een_kans_geven.html

 

 www.opzij.nl

 

 

Geur

hondje

Het is onwaarschijnlijk zo belangrijk als geur is. Kortgeleden woonde ik een bijeenkomst bij waarop voormalig Artisdirecteur Frankenhuis duidelijk maakte dat vrouwen een man uitkiezen voor de voortplanting, vooral op basis van de geur! Vrouwen hebben een neus voor dominantie, carrière en leiderschap. Dat is belangrijk want met één eitje in de maand moet je zuinig zijn.

Toen ik dat verhaal vertelde in een ander gezelschap, vroeg één van de aanwezige dames zich af waarom vrouwen niet meer aan risicospreiding doen. Je kunt dat vertalen met “waarom gaan ze niet vaker vreemd?” Ja, inderdaad, waarom niet? zou je denken.  Nou ja, daarover valt veel te zeggen maar vrouwen gaan, vooral op vakantie, vaker vreemd dan mannen. Tussen de 20 en 30 procent van de vrouwen doet het wel eens met een ander. Dat “for the record”.

Daar komt bij dat vrouwen wel degelijk ook geuren opvangen van mannen die ze eigenlijk leuker vinden dan hun geslaagde partner. Creatievelingen mogen dan misschien niet in eerste instantie dan toch zeker wel in tweede of derde instantie zich verheugen in een zeer hoge populariteit. Zo’n creatieve man is eigenlijk veel leuker dan een carriererunner. Echt, ik ben het daar volledig mee eens en ik ben blij dat vrouwen dat hebben ingezien.

Geur is dus belangrijk en dat geldt ook voor de politiek. De geur van kletskoek, losbolligheid of leugens trekt gregeld door de wandelgangen van het Binnenhof. Zo zijn de meeste politieke partijen wel blij met de keuze van Mariëtte Hamer als fractievoorzitter van de PvdA. Ze is namelijk niet zo actievoerderig als Diederik Samsom. Daar omheen hangt de geur van eigenbelang.

In de eerste plaats begrijp ik niet waar die andere partijen zich mee bemoeien.  In de tweede plaats zijn die andere partijen natuurlijk bang voor een actievoerderige fractievoorzitter van de PvdA. Actievoeren willen ze graag zelf doen en voor de rest is het de kunst om met veel gefluister en gemeut onder tafel de touwtjes in handen te houden. De fractievoorzitter van de PvdA moet daar geschikt voor zijn.

Een andere doordingende lucht kwam de tv-kijker tegemoet toen de Amerikanen Noord-Korea weer eens beschuldigden van nucleaire steun aan Syrië. Inderdaad, de befaamde foto’s kwamen op tafel. Foto’s die ook aan de wereld werden getoond toen het ging om de vermeende massavernietigingswapens van Saddam Hoessein. Rond die foto’s hangt de geur van list en bedrog.

Die lucht domineert ook rond het idee dat de Chinese regering wel wil praten met de Dalai Lama. Ze zouden daar nu ineens de tijd rijp voor achten. Natuurlijk, de Olympische Spelen van peking stinken al behoorlijk naar bederf. Zelfs Airwicked met z’n veelgeurige instrumentarium kan daar niets meer aan doen. 

De Chinezen zijn bang dat de Dalai Lama uit is op onafhankelijkheid van Tibet. En waarom ook niet? In de vijftiger jaren werd de hoogstgelegen natie ter wereld op brute wijze door China overrompeld terwijl het absoluut geen enkele bedreiging vormde voor de superstaat. Toch heeft de Dalai lama gezegd dat hij genoegen neemt met autonomie. Is dat even een meevaller voor de Bende van Honderd in Peking!

Geur, inderdaad, ik ben er gevoelig voor. ik heb een neus voor nieuws want dat heeft oo altijd een bepaalde geur. Iets zweterigs. Ik heb een neus voor alles waar vrouwen een neus voor schijnen te hebben en soms heb ik de neiging mijn neus achterna te lopen. Tja, twintig tot dertig procent kans dat ik goed zit.

Daar zit dan toch ook weer de geur van gewetenloosheid, gebrek aan verantwoordelijkheid, onbetrouwbaarheid en noem maar op…aan. Ik denk dat ik maar eens stinkend mijn best ga doen om doodeenvoudig de weg naar mijn eigen geluk te volgen. Dat ligt vooral in mijn creativiteit. Ik ruik succes al kan eigendunk het spoor vertroebelen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.lichaamstaal.com/geur.html

www.degroenegeur.nl

www.flaubert-nl.com/aan_emma.htm

www.politicsinfo.net/forum/viewtopic.php?t=19356

www.extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/395/Wantrouwen_tegen_politieke_elite_is_terecht

www.toinevanbergen.web-log.nl/toinevanbergen/2005/10/hans_boxem_de_g.html

 

 

 

Muts, kluts, aambeeld en Edda

hamer

Gisteravond was ik op een discussie-avond over internationale contacten op lokaal niveau. Als gespreksleider trad Wim Deetman op al weet niemand precies waarom. Hijzelf ook niet, zo bleek.

Het werd een vergadering van gelijkgestemden. Weinig discussie of debat, weinig duidelijke standpunten maar, ik moet het zeggen, er kwam wel iets uit. De vraag is of het beklijft want de hele bijeenkomst had de uitstraling van iets dat je weer gauw vergeet.

Dat is misschien wel karakteristiek voor onze tijd. Zet een bundel welwillende mensen bij elkaar en laat ze plannen maken. De mooiste ideeën komen naar voren om vervolgens weer weg te zinken in de dagelijkse melodie van het bestaan.

Het past bij de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Het moet mij van het hart, ik beschouw Mariëtte Hamer als een echte muts. Ze mummelt en frummelt en misschien bouwt ze ook bruggen alleen is er niemand die er overheen wandelt. Waarom niet? Omdat er niemand is die bij Mariëtte Hamer in de buurt wil zijn, behalve haar man en kinderen misschien.

Dat goed bedoelde gemummel past in hetzelfde vakje als het goedbedoelde gesukkel van gisteravond. Je denkt “wat mooi”! En dat is het nou net. Het is allemaal te mooi om verder teveel energie in te steken. Ik had liever Diederik Samsom gezien als fractievoorzitter. Dat is een man die de vergelijking met Jan Marijnissen en Alexander Pechtold aankan. Hij ziet er open en eerlijk uit, is nergens bang voor en…hij kan praten. Niet mummelen maar praten.

Diederik doet mij denken aan de Noorse god Thor, die zijn hamer (ja, ja)  hoog boven zich in de lucht in het rond slingerde en recht op zijn doel afging. Geen twijfel mogelijk over zijn bedoelingen. De keuze voor Mariëtte maakt wel veel duidelijk. De fractie kiest een muts want ze mist haar kluts. Bruggenbouwer! Ga toch weg, gek! De PvdA heeft geen bruggenbouwers nodig maar stenensjouwers. De PvdA heeft mensen nodig die met alle energie die in hun is , gewapend met goede ideeën behendig en vol zelfvertrouwen in het strijdperk kunnen treden tegen de Jannen, de Geerten, de Rita’s en Alexanders.

Nu ben ik altijd degene geweest die zei: inhoud gaat voor de vorm, voor het imago. Dat ben ik nog steeds van mening maar soms maakt de vorm onderdeel uit van de inhoud en dat tijdperk is nu aangebroken. De PvdA zou met Diederik kunnen laten zien dat inhoud en vorm één geheel zijn. Hoevaak Mariiëtte ook op zaken hamert, het aambeeld zal er niet onder lijden. Als Diederik dat met zijn blote vuisten doet, versplintert de tegenstand. Ik zie eerder Diederik met twaalf strijdwagens de strijd winnen dan dat Mariëtte dat met 43 zetels zal doen.

Heeft iemand zich wel eens afgevraagd waarom D66 zo stijgt in de peilingen? Dat heeft minder met het gedachtengoed van D66 te maken dan  met de opstelling van de partij. Op het ogenblik is D66 niet zo zeer een redelijk als wel een fatsoenlijk alternatief. TON en PVV zijn te populistisch, de VVD te rechts, de SP te links en GroenLinks te intellectueel. D66 is ook vooral het fatsoenlijk alternatief voor PvdA-ers die dit kabinet niet zien zitten, in elk geval liever niet te lang.

Nee, de dames en heren van de PvdA-fractie slaan met Mariëtte behoorlijk de plank mis en de spijker op zijn tenen. Dat doet zeer want als je al niet eens weet wat goed is voor je eigen club, hoe moet je dan oordelen over zaken die ons allemaal aangaan?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.mariettehamer.pvda.nl

http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2008/4/22/220408_hamer_portret.html

www.telegraaf.nl/binnenland/3845251/_PvdA-coup_tegen_Hamer_mislukt

www.scage.web-log.nl/scage/2006/11/politiek_op_tv.html

www.retecool.com/post/hahaha-wat-een-muts

www.urlcolumnist.pctv4you.com/22/04/2008/pvda-gaat-verkiezingen-winnen-met-mariette-hamer

www.kyokoinatome.com/?p=170

www.politiekeweblog.nl

www.debatplaats.vara.nl

 

 

 

 

Bof en sof!!!

 

game

Ik kan mij de dagen dat ik de bof had nog heel goed herinneren. Helemaal niet leuk. Ik zag er nog gekker uit dan anders, het deed pijn en ik moest thuisblijven. Bah! Gelukkig houd je er niets aan over tenzij je de ziekte tijdens je puberteit krijgt. Of liever, in dat geval houd je er niets aan over. Je loopt kans dat je onvruchtbaar raakt.

Dat die mensen in de Bijbelgordel, zij zij gordeldieren?, hun kinderen niet willen vaccineren, moeten ze in dit geval helemaal zelf weten. Natuurlijk, je kunt van de bof wel iets ergs krijgen maar vaccinaties zijn ook lang niet altijd onschuldig. Lekker vrijheid, blijheid dus, voor die zwarte kousenkinderen is dat eens een keer iets heel nieuws. Een ontdekking, een ervaring, een beleving iets wat je leven inhoud geeft.

Zou je als generaal ook zo tegen de dood van je zoon aan kunnen kijken? Je bent volledig viersterren generaal, er kan dus niets meer bij op je schouder en dan sneuvelt je zoon die nog maar een “luizige” twee sterretjes had. Voor het hele journaille maak je dan duidelijk dat je vindt dat je ergens in moet geloven. Je zoon kan toch niet voor niets zijn gestorven? Het is toch een goed doel? We wullen (Henk Kamp) die mensen daar toch helpen? Het is bizar als de tragedies in je leven je dwingen om in zulke luchtkastelen te moeten geloven. Misschien moet je er generaal voor zijn. Eén ding is zeker: ook als militair kun je je niet laten vaccineren tegen sneuvelen. Sneuvelen is dus gevaarlijker dan de bof. Het maakt daarbij niet uit of je in de Bijbel gelooft of niet. Hopelijk is er nog plaats tussen de sterren van die generaal, voor het hoofd van zijn vrouw.

Als journalist kregen we de kans de generaal te condoleren. Het zijn woorden die ik haast mijn bek niet uitkrijg. Wel ge-con-do-leerd: het klinkt zo cliché, zo vals zo niet-doeltreffend. Maar goed, als het moet dan rochel ik het wel even. Een sof!

Een sof is ook de verkeerde keuze die de PvdA-fractie heeft gedaan. Natuurlijk, de nieuwe fratievoorzitter had de voorspelling al in haar achternaam zitten: Hamer. Dat neemt niet weg dat ik het maar een slap hamertje vind. Persoonlijk had ik veel meer gezien in die rooie rakker van een Diederik Samsom. Onversneden sociaal-democratie, ook wel Red-Peace genoemd! Maar goed.misschien is mevrouw Hamer toch nog een betere keuze dan die veel te fatsoenlijke meneer Timmermans. Is het trouwens niet opmerkelijk dat de ene kandidaat “Hamer” heette en de andere “Timmermans”.  Bij mijn weten deed Samsom alles met zijn blote knuisten, niks vals, niks onechts.

Blote knuisten, net als Rocky, het grote voorbeeld dat Hilary Clinton vandaag moet volgen in Pennsylvania. Eerlijk gezegd, ik weet het niet. het lijkt er toch op dat ze de sigaar gaat worden en dat Barack van haar wint. Het lijkt erop dat hij de eerste zwarte presidentskanidaat wordt. En dan? Ik houd mijn hart vast. Ik heb zo’n verschrikkelijk onaangenaam gevoel dat die stoere bink McCain van hem gaat winnen. De man die ooit dacht leuk te kunnen zingen over “Bomb. bomb, bomb, Iran”. Dan wordt George Bush de Zinloze opgevolgd door John McCain de heilloze. Ik vind het geen prettig vooruitzicht, een sof die ons allemaal nog veel meer gaat raken dan de soffen die ik hiervoor heb genoemd.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.nieuwsbank.nl/inp/2008/04/02/R156.htm

www.bof.nl

www.sof.gentsefarmakring.be

www.stefkeuh08.blogspot.com/2007/05/sof-

www.stef.htmlwww.bloggen.be/categorie_blog_overzicht.php?categorie

www.gamevillage.nl/showthread.php?t=31202

 

 

 

.

 

Integratie uit de gratie

Hond en katDe afgelopen weken heb ik op een andere site een aardig debatje gevoerd over integratie en assimilatie en alles waardoor mensen zoveel mogelijk op elkaar gaan lijken. Dat alles onder het mom van de foutieve gedachte dat alle mensen gelijk zijn. In mijn ogen zijn ze alles behalve gelijk maar wel gelijkwaardig. En gelukkig maar!

Vanmorgen werd ik nog eens gestijfd in mijn opvatting. Ik sprak een  Marokkaanse moslima van begin twintig. Zij vertelde mij dat ze haar inkopen veelal doet bij een Marokkaanse winkel, niet ver van haar huis. Nee, ze komt nooit in de Turkse winkel die even verderop is. Als Marokkaanse kijkt ze wel lekker uit!

Toen ik haar verhaal hoorde, moest ik ineens denken aan een gesprek dat ik ooit had gevoerd met een jonge Turkse. Zij is lid geworden van een politieke partij en ze is zelfs het jongste raaslid in mijn gemeente. Met haar jeugdig enthousiasme wil ze zich inzetten om allochtone vrouwen het huis uit te krijgen en meer van de wereld te laten genietn. Ik vond dat toen prachtig en ik vind het nog steeds schitterend. Dat meen ik echt.

Toch is er een vraag die mij toen al meteen te binnen schoot. Hoe zullen Marokkaanse, Somalische en andere vrouwen reageren als zij hen komt vertellen  hoe ze zich in onze samenleving moeten opstellen? Zullen zij  niet meteen roepen: “Jij Turkse, jij bent hier ook vreemd! Wie denk je wel dat je bent?” Zij was daarvoor niet bang en vond dat andere haar niet als Turkse moesten zien. Dat is mooi gedacht maar de werkelijkheid is anders. Dat bleek ook uit de woorden van mijn gesprekspartner van vanmorgen.

Als autochtonen spreken wij altijd heel gemakkelijk en snel over “allochtonen” en daarmee vergeten we we dat het gaat om mensen van ruim 100 nationaliteiten. Nationaliteiten die elkaar in het land van herkomst soms bestrijden of helemaal niet zien zitten. Nationaliteiten die elkaar belachelijk of minderwaardig vinden. Het is onbegonnen werk om hen aan te spreken op hun allochtone positie en te vergeten welke andere scheidslijnen er zijn. Mijn Marokkaanse gesprekspartner zal eerder in een Nederlandse winkel haar boodschappen doen dan in een Turkse of Somalische.

Nu heb ik daar eigenlijk best vrede mee. In de VS leven al honderden jaren talloze nationaliteiten grotendeels vreedzaam langs elkaar heen. Ze hebben een minimum aan gemeenschappelijke kenmerken zoals het spreken van Engels (niet eens allemaal), respect voor de nationale vlag en de plicht om in dienst te gaan.

Ook in Nederland zou het helemaal niet erg zijn als de diverse bevolkingsgroepen doodleuk langs elkaar heen leefden, ieder in de eigen cultuurkring. Daaraan zijn wel een paar voorwaarden te verbinden. Zo is het zaak dat groepen ook met respect langs elkaar heen leven. Bovendien moeten de groepsleden een gelijkwaardige kans maken een economisch bestaan op te bouwen. Niet gelijk maar wel gelijkwaardig. Die integratie? Die komt of komt niet maar in elk geval komt ze uiterst langzaam. Vreeemde culturen komen per jet en gaan te voet.

Wat mij betreft is de integratie uit de gratie. Dan kunnen we ook die belachelijke Islamdebatten afsluiten en het gewoon weer gaan hebben over onderling respect.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.blogger.xs4all.nl/bezinnen/articles/189922.aspx

www.reliflex.nl/article.aspx?ArticleId=288

www.coolegames.com/spelletjes/582-Hond+en+kat.html

www.kathalijnebuitenweg.hyves.nl/blog/11528229/Integreren_ho_maar/Dgtm

www.denieuwereporter.nl/?p=1513

www.gregoriusnekschot.nl/blog/index.php?title=ahmed_aamp_suhayb_tegen_assimilatie&more=1&c=1&tb=1

 

 

De zoon van de nieuwe opperbevelhebber der strijdkrachten is samen met een soldaat vanmorgen gesneuveld in Afghanistan.

Dat is een persoonlijke tragedie

Dat is collectief een gelegenheid tot bezinning (die wel weer niet zal worden aangepakt)

Dat is journalistiek gezien bizar en absurd.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

www.politiek.wordpress.com

Opgeblazen monument