Tweehonderdveertig jaar is genoeg

camouflage_plugin_example_curtains_2.jpg

Tweehonderdveertig jaar! Ik zag het bij elkaar zitten bij Pauw en Witteman. Daar zaten Harry Mulisch, Henk Hofland en Jan Blokker. Drie oude heren die hun sporen met woorden hebben verdiend. De drie heren lieten zich overduidelijk uit over integratie en immigratie en vooral Harry Mulisch was weinig optimistisch. Dat gebeurt vaak. Degenen die het meest “allochtoon” zijn moeten het minst hebben van nieuwkomers na hen. 

Jan Blokker liet zich positief uit al meende hij dat er van enige integratie pas sprake kon zijn over twintig jaar. Ik kon mijn oren niet geloven. In mijn eigen stad is een grote Molukse gemeenschap, al zo sinds ongeveer 1950. is die geïntegreerd? Als het om werk gaat wel maar de gewone contacten tussen geboren Nederlanders en Molukkers kloppen lang niet altijd even soepeltjes. Zelf probeer ik al jaren van tijd tot tijd nieuws uit de gemeenschap te krijgen en dat lukt bijna nooit, terwijl ik toch verscheidene leden van de gemeenschap bij naam ken.

Nog opmerkelijker is het traject dat de Joden in Nederland hebben doorlopen voordat zij waren geïntegreerd. Hun komst naar Nederland begon zo in de Middeleeuwen en heeft zich tot op de dag van vandaag voortgezet. Nog voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog waren Joden verre van geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Dat was dus zo’n vierhonderd jaar na de eerste contacten. Zelfs na de Tweede Wereldoorlog waren er nog mensen die verlangden naar een “fatsoenlijk antisemietisme”.  Maar, laten  we wel wezen, de holocaust heeft de integratie van Joden in de samenleving zeker flink gestimuleerd.

Hoeveel tijd heb je nodig? Ik zou het niet weten. Ontwikkelingen verlopen meestal via het schema van de generaties. Van de derde generatie is bekend dat ze veelal erg teruggrijpt op de eigen wortels, “roots” zo u wilt. Dat betekent dat waarschijnlijk de vijfde of zesde generatie pas in staat zal zijn onbevooroordeeld onderdeel te gaan uitmaken van de samenleving waarin zij zich hebben genesteld. Dan kom je uit op zo’n tweehonderd jaar. Voor de veiligheid doe ik er nog een generatie bij. Tweehonderdveertig jaar zou genoeg moeten zijn. Precies het aantal jaren dat de heren aan tafel bij Pauw en Witteman  vertegenwoordigden.

Hoewel de heren het niet steeds met elkaar ééns waren, viel er één gedachte toch wel op te tekenen. Het optreden van Wilders levert geen positieve bijdrage aan de integratie. De heren waren van mening dat de overige politici zich van zijn geschreeuw in de marge maar zo min mogelijk aan moesten trekken. Daarmee zouden ze energie overhouden om de ware problemen aan te pakken. Problemen die de agitatie van Wilders mogelijk maken. Die problemen zijn er wel: verloederde wijken, te weinig mogelijkheden om de Nederlandse taal goed te leren, te weinig dwang om de Nederlandse taal te leren, ontwrichting van sociale verbanden in woonwijken door de komst van mensen met een andere cultuur en ga zo nog maar even door.

Nu zegt ons kabinet dat het werkt aan versterking van de sociale samenhang maar ik twijfel eraan. Het afschaffen van het blasfemieverbod werkt in dat opzicht contraproductief. het versterkt de opvatting dat iedereen alles moet kunnen zeggen over een ander wat hij of zij wil. De ander moet dat maar kunnen incasseren. Die opvatting is wel heel erg individualistisch gebaseerd, gericht op het genoegen van de eenling (die scheldt). Dat drijft mensen uit elkaar want mensen “moeten maar kunnen incasseren” is een exclusieve opvatting van degene die aan het schelden slaat. De ander denkt daarover heel anders.

Als we er dus bij bedenken dat het kabinet ook maatregelen neemt waarmee het zichzelf tegenwerkt, ja dan is het nog maar de vraag of we aan 240 jaar genoeg hebben. Er is één troost, zo’n lange periode biedt genoeg ruimte om nog tijdig tot inkeer te komen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress,com

Service

www.integratie.net

www.scholieren.com/werkstukken/17447

www.wijkalliantie.nl/publicaties/intercultureel/derden/artikel/integratiebegrip
www.dutchcowboys.nl/search/8463

www.hetkanwel.net/2008/02/23/turkstalige-krant-voor-betere-integratie

www.maghreb.nl/2008/01/12/boerkini-goed-voor-integratie-in-sport


 

Nou dames, vijftig bezoekjes maar… schrijven ho maar! Daarmee overtuig je die kerels niet, hoor! Zitten de vingertjes vast tussen de toetsen???

 

Allemaal naar www.kajman.wordpress.com dus!

_42720261_austen_makeover2031.jpg

Tot sterkte,  

De glazige glimlach 

www.politiek.wordpress.com

Published in: on 13 maart 2008 at 6:41  Geef een reactie  

Racisme en bloedworst

schaarste.jpg

Ik kan me haast de geur nog heugen van de dagen die ik op het landgoed doorbracht van mijn goede vriend Fentener van Vlissingen. We waren beiden gek op een goed glas single malt whisky. Het was dan ook de geur van Schotland. Ja, niet voor niets bezat hij uitgestrekte natuurlanderijen in het noorden van Schotland. Schitterend! 

Paul, ik mocht Paul zeggen zoals trouwens bijna iedereen, was verzot op zijn choker, een kleedgewoonte die ik van hem heb overgenomen. Hij was ook gek op nadenken, dromen en mijmeren, net als ik. Eén van zijn mooiste gedachten was dat we af moesten van het economische groeimodel. “Groei is nergens voor nodig”, zei hij altijd, ook al groeide “zijn” Makro als kool, “winst moet je maken. Door groei druk je jezelf dood.” Paul was een aanhanger van de gematigde schaarste-economie. Als het maar een doel had, alles moest doelmatig zijn, ook het dromen.

Ik moest aan hem denken toen ik vanmiddag met mijn vrouw zat te mijmeren over de bloedworst die er in de vijftiger jaren wel eens op tafel kwam. Kijk, bloedworst, dat was schaarste-economie. Bloedworst hoort in mijn beleving nog steeds bij de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Het hoort bij de moeizame jaren van wederopbouw en afzien. Ik heb bloedworst trouwens nooit lekker gevonden, ook niet met rode kool en een schijf appel.

En toch hadden we het niet zo slecht. Er was weinig mode, er was niet veel keuze aan etenswaren maar slecht…nee slecht hadden we het niet. Sterker nog, in sommige opzichten was het leven beter dan nu. Er was bijvoorbeeld geen sprake van een wijdverbreid alcoholmisbruik onder pubers. Ten opzichte van het heden is dat winst. En winst, daar gaat het om. Ik ben het met Paul eens.

Wat er ook niet was? Racisme! O ja, er werd wel eens een lelijk woord gezegd over negers. Die waren toen nog niet zo dik gezaaid in de polder. Een enkeling waagde het in 1950 al weer te spreken over een fatsoenlijke vorm van antisemietisme. Ja zeker, het was toen nog toegestaan om te zeggen dat je als Hollandse jongen niet echt gek op Joden was. Maar racisme in de scherpe betekenis van het woord. Nee dat was er niet. Logisch ook. De meeste mensen hadden het gif van het racisme nog glashelder in de herinnering zitten. En bovendien…er waren geen andere rassen in Nederland behalve dan wat mensen uit Indië maar ja, zelfs in mijn thuisstadje Winschoten kon je dat nog nauwelijks een ander volk noemen.

De vrouwen droegen wel eens een sarong maar wie daarom lachte, werd meteen door zijn of haar ouders terechtgewezen. Nu las ik vandaag in de meest Volkse krant van Nederland een artikel  waarin de auteur betoogde dat racisme zonder ras gevaarlijke onzin was. Tja, ik vond zijn betoog een beetje gevaarlijke onzin want volgens mij is racisme zonder ras heel goed mogelijk. Er zijn nu eenmaal mensen die anderen zo ernstig haten of er een weerzin tegen hebben dat zij die ander aangeboren slechtheid toedichten. Aangeboren, ja, zo beschouwen ze dat. Het maakt dan niet meer uit of die slechtheid daadwerkelijk is aangeboren of niet. De reacties zijn er hetzelfde om. De reacties zijn er ook even verwerpelijk om.

Natuurlijk ging het de auteur om de negatieve kenmerken die moslims worden toegedicht. Toegegeven, moslims belijden een geloof en zijn geen ras maar…de tegenstanders beschouwen hen als een ander ras. Dommigeid, agressiviteit en fanatisme zijn in de betogen van anti-Moslims aangeboren kenmerken van iedereen die de islam aanhangt. Zij stellen zelfs dat een gematigde islam onmogelijk is. Wat wil je nog meer? Zelfs de moslim die zich wil onttrekken aan het fundamentalistische geloof, is in de ogen van de anti-moslim nog steeds verdacht en misdadig. 

Waar komt die houding toch vandaan? Er zijn vele bronnen maar ik kan me maar niet onttrekken aan de gedachte dat het iets te maken heeft met de mentaliteit sinds 1955. Niet langer zijn wij mensen van de “winst” en “schaarste”. Nee, wij westerlingen willen alles. Wij willen hebben en nog meer hebben. Wij willen groeien, economisch en ook cultureel. Onze bezitsdrang en hebberigheid is alle grenzen van beschaving te buiten gegaan.  Ja zeker, Turkse obers behoren zich in Alanya te gedragen naar onze maatstaven en dat geldt nog meer als ze in Nederland komen wonen.

Ik mis Paul bijna elke week en ik mis hem nog meer omdat ik een belangrijk pleitbezorger voor schaarste en bescheidenheid heb verloren toen hij in 2006 voorgoed vertrok. Niet dan nadat hij zijn laatste glas single malt met mij had gedronken. Voor hem ben ik blij. Hij had zich niet plezierig gevoeld in onze samenleving van graaien, hebben en groeien. 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.floor.nl/economie/schaarste.html

www.rutgerclaassen.nl/docs/economie%20verlangen.pdf

www.desmetlive.nl/program.asp?lIntEntityId=125

www.stormfront.org/forum/showthread.php/silly-rijken-verschansen-zich-achter-413182.html

www.ineuropathuis.huibs.net/2008/02/aanzetten-tot-racisme-ulfkotte-vriend.html 

www.maghreb.nl/2008/03/01/racisme-is-geen-mening

Vrouwen!!! Krijgen de mannen gelijk en hebben jullie geen gevoel voor humor? Het lijkt erop, gezien de vulling van het forum “Vrouwen tegen humor”(www.kajman.wordpress.com)

_42720261_austen_makeover203.jpg

 

Tot sterkte,

De glazen glimlach

 

www.politiek.wordpress.com

Führer befehl, wir folgen!!!

wessel_horst_pic.jpg 

Vandaag heeft in Duitsland de film “Die Welle” haar première beleefd. Er is minder over te doen geweest dan over het filmpje van Wilders maar ze is veel belangrijker. “Die Welle” toont ons een leraar die uittest of zijn leerlingen gevoelig zouden zijn voor de propaganda van Adolf Hitler, in onze tijd dus. Het antwoord is “hartstikke”. Opvallend is dat veel bezoekers van de film zelfs bijna werden overgehaald om met de hersenloze meute mee te doen die de leraar volgt.

Mondig of niet, de propaganda van Hitler en zijn soortgenoten appelleert aan de behoefte van mensen om onderdeel uit te maken van een collectief, een soort grootste familie, eigenlijk de TROS maar dan anders. “Lekker samen tegen de rest”,  dat is de gedachte die achter de volgelingen van de leraar zit maar ook achter het gedrag van sommige bezoekers van de film. Bezoekers overigens die zich even later daarover verbazen.

De vraag is: “Waarom verbazen zij zich?” Zijn zij geen mensen van vlees en bloed met menselijke gevoelens? Zijn zij Uebermenschen die zich aan gevoelens kunnen onttrekken? Zijn zij mondige burgers en dus in staat tot redelijk en logisch nadenken? Nee, aan dat laatste ontbreekt het sowieso maar ook de andere vragen kunnen met “nee” worden beantwoord.

Al eerder heb ik betoogd dat de grootste aanhang van Adolf Hitler bestond uit keurige burgers die meenden hun belangen te volgen. Met het grootste gemak volgden zij na 1945 ook weer de eerste bondsregeringen van Adenauer. Getraumatiseerd, beschaamd en verdrietig en vooral ook murw gebombardeerd maar overtuigd van de juistheid van de weg die de eerste bondskanselier insloeg.

Er is een “aardig” verhaal over de echtgenote van Baldur von Schirach, oprichter en hoofd van de Hitler Jugend. Zijn vrouw, Henriëtte Hofmann, beklaagde zich bij Hitler over de mensonwaardige wijze waarop Joden in Amsterdam werden opgepakt. Ze had het met eigen ogen aanschouwd en was er misselijk van geworden. Ja zeker, in de hoogste regionen van de NSDAP bestond er dus weerzin tegen de manier waarop het “Jodenprobleem”werd opgelost. Henriëtte Hofmann werd voorgoed verbannen uit de huizen van de Führer. Hij wenste haar nooit meer te zien en ze ontkwam maar op het nippertje aan een concentratiekamp. Het was nota bene haar vriendin Eva Braun die haar daarvoor waarschuwde!

De Nazitop bestond niet uitsluitend uit onmensen en monsters maar uit gewone mensen van vlees en bloed die zich lieten leiden en verleiden door een waanidee. Hedendaagse mensen kunnen dat nog netzo goed als de mensen van 1933. De gedachte dat je met een beledigend filmpje van 15 minuten een discussie kunt aanzwengelen is zo’n waanidee, een waanidee waarin Geert Wilders waarschijnlijk zelf gelooft.

Hoe dan ook, de Nazi’s waren geen andere mensen dan wij zijn. Ze hebben zich op sleeptouw laten nemen. Zeker is wel dat de allerhoogste bazen zoals Adolff Hitler, Goebbels, Himmler en  Heydrich aan psychosen leden maar de massa van de NSDAP bestond uit brave huisvaders en -moeders die een mooie toekomst voor hun kinderen wensten.

Hoe was het dan zo goed mogelijk dat zij zich op sleeptouw lieten nemen? Het waren de omstandigheden. Wanorde, criminaliteit en armoede. Gevoelens van vernedering en wanhoop, van eenzaamheid en verlatenheid, van bespotting en vertrapping. De nederlaag van de Eerste Wereldoorlog en de schandelijke herstelbetalingen hadden hen zo ver gekregen. En dan ineens waren er de gloedvolle betogen van de Führer! Wie zou daar niet wild enthousiast van worden? Iedereen kennelijk, ook in deze tijd. En wie het woord Joden door “Moslims” vervangt, hoeft alleen maar op de grote crisis te wachten. Het Nazidom komt niet met hakenkruizen maar met een rood-wit-blauw vaandel en geblondeerde haren. Blijkens enkele onderstaande links is bijvoorbeeld de Nazi-martelaar “Horst Wessel” nog ongekend populair.

Nu zal maar een kleine groep in die val trappen. Blindelings volgen van wat de Nazileiders in het verleden hebben aangericht, komt zelden voor. Daarvoor moet je ook de holocaust ontkennen en ook dat gebeurt nog dagelijks. Even zo goed, het ware Nazisme sluipt via andere wegen binnen. De eerlijke, open en onschuldig lijkende verhalen die altijd een stuk waarheid in zich dragen. Want er is veel onrecht en daarvoor moeten de tegenkrachten, zij die geen nationalistische kletskoek verkondigen open oog hebben. Geen discussies met Wilders dus maar problemen zien en oplossen! 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.araglin.nl/pivot/entry.php?id=1080

www.bloodandhonour-rvf.com/helden/horstwessel.htm

www.digischool.nl/kleioscoop/horst_wessel.htm

www.nltaal.blog.nl/retoriek/2006/02/07/dat_vond_hitler_ook

www.animatie.blog.nl/algemeen/2006/08/13/adolf_hitler_voor_al_uw_grapjes

www.stormfront.org/forum/showthread.php?t=147557 

  

Je bent burger of je bent het niet

ceamse-4.jpg

Kijk, ik houd van eenvoud en ik zeg maar zo: je bent burger of je bent het niet en als je burger bent dan heb je een mond om open te doen en dus: “We gaan niet naar China.” Nee, natuurlijk niet want daar doen ze heel lelijke dingen met mensen, met kinderen ook en dus gaan we niet naar China. Als je het mij vraagt metselen we een muur rondom China en dan kun je er lekker niet meer in. We saneren de boel door er ene kleilaag overheen te storten en dan hoor je er niets meer van. Ik houd van eenvoud.

Ik houd van eenvoud en daarom moeten er ook minder ambtenaren komen en de ambtenaren die er zijn moet je goedkope prutsspulletjes in handen geven om hun werk vooral helemaal foutloos te doen. Jaha, die prutsspulletjes komen trouwens wel uit China, dus voor we die kleilaag storten, rippen we eerst even die spulletjes daarvandaan.

We gaan niet naar China maar we leggen wel de lat steeds hoger. Dat wil zeggen voor die ambtenaren dan, hè. Minder mensen, minder hoog opgeleide mensen en goed armzalige apparatuur en toch foutloos en op tijd werken. Dat moet toch kunnen? Komen die ambtenaren eindelijk uit hun eeuwigdurende winterslaap, hèèè.”

Hoewel, ik kan me eigenlijk best voorstellen dat ze in China niet aan onze democratie willen beginnen. Eigenlijk hebben ze groot gelijk want democratie is zolangzamerhand natuurlijk wel een soort spelletje “u vraagt, wij draaien” geworden. Dat krijg je naarmate de democratie directer wordt. Mondige burgers die regelrecht de minister voorfluisteren wat hij of zij te doen heeft, dat leidt tot een orgie van lust en doordrammen. Geen doordachte politiek programma’s maar de jungle van de hardste schreeuwer begint zich in West-Europa te ontpoppen. 

Die hardste schreeuwer heeft zich de laatste tijd weer helemaal een slag in de rondte kunnen lachen van de Belastingdienst waar de boel in de kompjoeters vastliep. Dat de Belastingdienst dankzij de Tweede kamer moet werken met kompjoetersystemen die ze zelfs bij de Blokker nog niet als aanbieding de deur durven uit te doen, daar heeft niemand aan gedacht. Het ging er immers om dat de overheid veel goedkoper werd?

Jammer genoeg blijkt goedkoop steeds weer duurkoop te zijn. Dat geldt voor de Belastingdienst, voor de nog komende bezuingingen op de overheid die klauwen met geld kosten, geld dat je beter had kunnen besteden aan een goed overheidsapparaat en bezuinigingen die duurkoop blijken te zijn omdat ze tot een groeiend aantal rampen gaan leiden zoals nu al het geval was met de beruchte 730.000 aangifteformulieren. En omdat het rampen gaan worden, zijn er weer goudgeld kostende reorganisaties nodig. Vanwege de effissjensie. Ja, op dat gebied wordt de lat ook in de toekomst nog steeds hoger gelegd. Totdat er in heel Nederland nog maar één ambtenaar bestaat die oppast dat er geen tweede bij komt.

Wat dat met China te maken heeft? Weet ik het? En wat maakt het uit? We gaan er toch niet naartoe omdat China geen democratie is volgens het totaal uitgepolderde Hollandse model. Het is helemaal geen democratie en dat was Sparta in de Griekse oudheid ook niet en toch mocht het meedoen aan de Olympische Spelen. Sparta was een militaire dictatuur waar ouders hun kindertjes vanaf drie jaar naar een instituut brachten om ze op te laten voeden. De volwassenen hadden daardoor de mogelijkheid om te vechten of te werken voor het vaderland. Nou, zover zal het in Nederland niet komen, lijkt me, toch? Dat van die kinderopvang en voor- en vroegschoolse opvang en kleuters aan de lesstof…dat is allemaal iets héél anders.

Dat is democratisch en…in het belang van het kind en gefinancierd uit de belastinggelden die worden geind en uitgekeerd door…de ambtenaren van de Belastingdienst. En daar komen er steeds minder van dus nou, zie je wel, we lijken helemaal niet op Sparta, of China of…nou hou nou op.Cruiffie…heeeeeeelp! De rest kan Basten! Straks snap ik er zelf niets meer van. Ik houd van eenvoud! Weg met alles en nergens naartoe! Joepieeee… 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.nibudjong.nl/LAS/APP=SEMLITE/_run/01,0514,000,00

www.kennisland.nl/nl/publicaties/nieuwsarchief/2003/Een_overheid_die_innoveert_kan_veel_meer_bezuinigen.html

www.inoverheid.nl/artikel/nieuws/1144173/waarom-lukken-bezuinigingsoperaties-binnen-de-overheid-niet.html

www.marcelbullinga.nl/Slimmere_overheid_maakt_bezuinigingen_geheel_overbodig_sub_213_1_20031113213.html 

www.emerce.nl/nieuws.jsp?id=52097

www.venv.wordpress.com/2008/02/12/20-miljard-sinds-2000-naar-de-k

/

Zielige figuren

dierproeven1.jpg

“Ik sta overal voor open, zo ben ik opgevoed”, het zijn de woorden van een jonge presentator die vanmorgen optrad bij Goeiemoggel, de ochtendrochel! Een jong mens,op zoek naar zichzelf.

Nou dat zal nog een lange zoektocht worden. De jongeman was op bezoek geweest bij de “drag-queens” en van dat bezoek heeft hij een programma-onderdeel gemaakt. “Drag-queens” zijn jongens die er vooral als meisjes uitzien en zich opdoffen alsof ze uit de eerste de beste paaldanserij komen. Ja, want als je een beetje bijzonder bent, dan moet je dat in onze samenleving op een seksueel getinte wijze naar buiten brengen. Dat kan niet anders.

Onze speurder-naar-z’n-eigenste-ik had na afloop wel bewondering voor de drag-queens. Tenslotte moeten die jongetjes dagelijks de spotternijen en scheldwoorden van anderen aanhoren en even zo goed gaan ze door met hun verkleedpartij. Persoonlijk had ik het gevoel dat al deze psychisch beschadigde jongetjes beter af zouden zijn met een bezoek aan de psych. Weg kledij, weg spotternij zal ik maar zeggen.

Zo niet dus de deur die voor iedereen zei open te staan. Hij had ook een bezoek gebracht aan de hare krishnabeweging, iets waarvoor hij helemaal openstond. Dat had je gedacht! Hij begreep er geen zak van en dat gaf hij ook ruiterlijk toe. Dat heb je wel meer met mensen die zichzelf nog niet hebben gevonden. Dat ze van religie niets begrijpen. Maar goed. Overal voor open staan, dat was er niet bij. Ik vond het maar een beetje een zielige figuur.

Minstens zo zielig was de filerijder die zijn tijd in de file verdoet met het controleren van zijn e-mail en zinloze afspraakjes maken met collega’s. Ik gebruik die tijd meestal om over het leven na te denken en dat zou hij ook wel eens mogen doen. Ja, het hoeft niet maar waarom is mijn verhaal niet geschikt voor tv en het cliché-achtige gegiechel van dat mannetje wel? Ik vond het dus inderdaad een zielige figuur. Doordat hij weigert na te denken, zal hij nooit ergens voor openstaan. Zeker niet voor iemand met een andere religie, vrees ik. Of in elk geval: dat straalt hij uit.

Zeker zo zielig is Ronald Plasterk die als minister meent te moeten meedoen aan een bootjesoptocht van de homobeweging Nederland. Gunt hij prinses Maxima haar optreden bij de homobeweging niet? Wat moet een minister Onderwijs en Cultuur bij een manifestatie van homo’s? Zijn homo’s tot cultuurverschijnsel verklaard? En als het Residentieorkest optreedt, speelt Ronald in die club dan mee als eerste violist? Of heeft hij dat orkest inmiddels de nek omgedraaid door de subsidies in te trekken? Ten gunste van de homobeweging natuurlijk? Ik vrees dat het Ronald vooral gaat om zijn eigen imago, zijn “performance”. Zielig figuur!

Laten we wel wezen. Die hele gay-parade is toch eigenlijk een vreselijke vertoning? We gaan toch ook niet als heteromannen een optocht houden rond trekker en pikhouweel? Zo’n optocht draagt helemaal niet bij aan de acceptatie van de homoseksueel maar plaatst hem juist in een volledig verkeerd daglicht en onze minister van cultuur heeft dat niet door.

Onze overheid heeft de afgelopen decennia alles toegestaan dat niet voldeed aan het Hollanderschap: “doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”. Op zich mag iedereen van mij heel raar doen maar doe het dan voor jezelf, niet voor ons. Ik bedoel, raar doen, opvallend of zielig zijn, het zijn toch allemaal zaken waarmee je alleen maar  zelf te maken hebt? Net als met je geloof?

De stimulans van elke bijzondere uitwas ligt aan de fundamenten van de gedachte dat alles  is toegestaan. Daaronder hoort ook het zogenaamde “recht op vrije meningsuiting”. Gisteravond maakte Jan Pronk nog maar eens duidelijk dat zo’n recht alleen bestaat tussen burger en overheid, niet tussen burgers onderling. Daar gelden regels van wellevendheid (Bodar) en respect (ik).

Als een samenleving zich alleen nog maar kan uiten door verkleedpartijen en losbollige demonstraties, beledigende films en gebrek aan psychische hulp voor verknipte personen, dan zijn we met z’n allen zielige figuren.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.thebecompany.nl/open_staan.htm www.stand.nl/forum/forumdisplay.php?f=383

www.leokrans.nl/psychologie/elkaar-aanvoelen.htm

www.hetvrijevolk.com/?pagina=4849&titel=%93Zoo_lang_mijn_ogen_open_staan%94

www.helpmij.nl/forum/showthread.php?t=302018

Doe Maar goes Fitna (en -voor)

morgenlaendisches_schisma.jpg

We gaan ze molesteren

(Koortje): “net als in de fillem”

De Koranteksten leren

(Koortje): “net als in de fillem”

We gaan ze ook besnijden

(Koortje): “net als in de fillem”

’t Worden bloederige tijden

(Koortje): “net als in de fillem”

Met die teksten in hun lijf

(Koortje): “net als in de fillem”

Heb je pas een lekker wijf

(Koortje): “net als in de fillem”

We branden alles plat

(Koortje):”net als in de fillem”

Heel Europa krijgt jihad

(Koortje): “net als in de fillem”

(Koor cross over):

“Hero Brnkman wil die 77 maagden

Die hem in zijn slaap al dagen plaagden

Toen hij net nadacht over de Antillen

Begonnen die meiden loeiend hard te gillen

O ja, hij zou ook best wat willen

(Koortje): “net als in de fillem”

Voorgoed dicht zijn al die monden

(Koortje): “net als in de fillem”

Van alle christenhonden

(Koortje):” net als in de fillem”

(Koortje cross over)’:

En ook niet lekker sliep die brave Graus

Die alsmaar krijste “Moslims raus”

(Koortje): “net als in de fillem”

Geert Wilders neemt de benen

(Koortje): “dat gebeurt niet in de fillem”

Die komt dus nooit meer thuis

(Koortje) “dan maken we een fillem”

De weg was recht en krom

(Koortje): “met hulp van Ome Willem”

Maar dan zonder broodje poep

(Koortje): “dat hoort niet in de fillem”

Want dan loopt alles in de soep

(Koortje): “en dat is lastig met een fillem” 

En nooit kwam hij weer om(Koortje): “Fitna, Fitna, Fitna, oehoehoehoehoehoehoe, Fitna, Fitna, dommedommedommedommedom!”

www.politiek.wordpress.com

(Wat Wilders niet vermeld heeft, is dat “fitna” niet alleen “beproeving” betekent maar ook betrekking heeft op iedere onrust en chaos binnen de Islamitische gemeenschap. Mogelijk is hij daarvan wel op de hoogte en dan is zijn naamgeving van de film haast opzettelijk bedoeld om bedreigend over te komen. Hij immers stuurt willens en wetens een fitna (splijtzwam)  de wereld in. Overigens heeft het Christendom die ook gekend in de vorm van schisma’s)

Service

www.vecip.com/default.asp?onderwerp=373

www.nrc.nl/achtergrond/article957957.ece/Fitna 

www.nieuwnieuws.nl/archives/buitenland/2008/02/dreigement_taliban_om_fitna.html

www.lucaswashier.nl/?p=5922

www.maghreb.nl/2008/02/10/fitna-roept-herinneringen-op-aan-der-ewige-jude

www.leni-riefenstahl.de/

www.roelofstevens.nl/riefenstahl.html

Joop, geloof en liefde: De musical

prev_pdo_keyvisual.jpg

Anne Frank en Dirty Dancing: it’s all the same if it brings you FAME!!!

E N D E

 

Http://politiek.wordpress.com

Published in: on 5 maart 2008 at 4:44  Geef een reactie  

Eeuwig zonde

george_during_put.jpg

Eén moment van angst voor de toekomst is eeuwig zonde. Wie bang is voor de toekomst, is eigenlijk al dood. Hoe zou dat geweest zijn voor die Indiase meneer die na 35 jaar uit de Pakistaanse gevangenis werd vrijgelaten? Met een doodvonnis op zak 35 jaar lang zuchten en wachten. Komen ze of komen ze niet? Ja, ja, de papierwinkel die bij het doodvonnis behoorde was weggeraakt.

Natuurlijk had die man wel eens contact met iemand zoals de cipier. Die moest hem zijn smerige brood brengen maar ja wat wist die analfabeet van de toekomst af? Niks natuurlijk, en dus bleef die Indiër maar zitten. Het doet denken aan de gevangenisputten die de Franse koningen in de Bastille hadden aangebracht met de haast poëtische naam “oublière” wat letterlijk zoveel betekent als “vergeetput”.

In onze wereld is het een zonde om vergeten te worden. Wie vergeten wordt, heeft onvoldoende aandacht gepoetst aan zijn of haar imago, heeft ook geen netwerk opgebouwd en dan nog, zelfs dan nog kun je vergeten worden. Wat een drama.

Dat zou het Japanse dorpje “Obama” niet gebeuren. Ondanks dat de naam die “klein strandje” betekent, stijgt het dorp naar de toppen van de wereldroem dankzij presidentkansdidaat Barack Obama. De burgemeester van het dorp wil graag vriendjes worden met Barack, al was het alleen maar opdat zijn dorpje niet vergeten wordt. Het zal niet lang meer duren of Obama meet zich met Osaka. Wat zeg ik, het stelt Osaka volledig in de schaduw. Osaka schrompelt weg en al haar inwoners verhuizen naar Obama. Het maakt niet uit of Barack president wordt. Obama heeft al gewonnen.

Om niet te vergeten, reikte generaal Dick Berlijn aan de stumpers en stompers die uit Afghanistan terug waren gekomen medailles uit. Ook degenen die onder zijn  bezielende leiding onherstelbaar verminkt raakten, kregen een speldje. Hopelijk zijn ze zelf over een aantal jaren zelf niet vergeten waarvoor dat gekke ding ook weer was. Dat zou best kunnen als hun hersens zijn beschadigd door giftige stoffen uit munitie van eigen makelijk of van de vijand, de Taliboem. Kwijlend en starend  in de verte draaien ze het ding tussen duim en wijsvinger in het rond  terwijl ze sappig prevelen “mooi hè?” Onze “jongens en meisjes” zijn dan “onze demente bejaarden” geworden. Eeuwig zonde, geen eeuwige jeugd.

En misschien hadden ze gered kunnen worden door het gebruik van cannabis want de stoffen in die plant zijn heilzaam tegen dementie. Maar dat kan helaas niet. Op de dag dat “onze jongens en meisjes” hun speldje kregen, vielen maar liefst 300 ME-ers een reeks van cannabiskwekerijen binnen en natuurlijk werd al dat groen meteen verbrand. Midden in het Groene Hart. Ja, alles is beter dan criminaliteitsbestrijding, was het een stakingsactie in de strijd tegen Guusje Geluk?  Zijn we vergeten waarvoor de politie was? Tja, wie de loonstrookjes ziet, zou het wel gaan denken. Niet voor niets gaat de overheid minder details op die dingen vermelden. Op die manier kan de ontvanger tenminste minder goed zien waar zijn of haar geld blijft.

Misschien kun je dat maar beter ook niet weten. Als je erachter komt, besef je ééns te meer: “Eeuwig zonde”. Dat geldt ook voor elke aandacht die de woorden of films van Geert Wilders krijgen. We dumpen het in diezelfde bodemloze put. Het is toch ook eeuwig zonde?  

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.ourworld.compuserve.com/homepages/olgaberger/Castle_bib_M.htm

www.hetprieeltje.net/vandenbrande.html

www.1stap.com/html/zonde.html

www.zondeblog.nl

www.zonde.be/?p=63

www.blog.blergh.be/2008/01/06/zonde