Natalee Halloween

freedom.jpg

After I saw her mother on tv-screen

I thought of Natalee Halloween

I think she took her chance and leaves

And left her parents with their grieves

She used young Joran as a gag

And decided never to be back

I don’t know where she went or blowed

I hope she’s safe far on the road

And maybe when she’s old and wise

She’ll be there to tighten up her ties.

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com  

Published in: on 17 januari 2008 at 9:54  Geef een reactie  

Mijn humeur en Wilders als filmproducent

zombie-psp.jpgacoz-fanfare.jpgagressie.jpg53372804optim.jpg54913.jpg250px-vandale.jpg48yagc31.jpg0102025894400.jpg

Gisteren heb ik een heerlijke rit gemaakt naar Apeldoorn en terug. ik ben gek op autorijden en dus gaan die paar honderd kilometer me met veel plezier en gemak af. Ik geniet van het steeds wisselende beeld van de omgeving. Dat geeft me een euforisch gevoel. Ik zou dus eigenlijk in een prima bui moeten verkeren maar mijnn  humeur is er niet beter op geworden.

Het allereerste nieuwsitem van gisteren had betrekking op de film die Geert Wilders (van de Partij voor de Vilm) gaat maken om iets aan te tonen dat iedereen al lang weet. Wie het nieuws volgt,  kent het betoog van Wilders al zal hij ongetwijfeld wat onsmakelijke details willen laten zien. Het doel ervan ontgaat mij volslagen. Door mensen voor gek te zetten en uit te dagen, brengt hij geen discussie op gang maar wel veel agressie en woede teweeg. In het ergste geval leidt dat tot vernieling van Nederlandse staatseigendommen en handelsboycots ten nadele van het bedrijfsleven. Het ersgte is dat Wilders, zolang hij kamerlid is, niet aangepakt kan worden voor hitserij en haatzaaierij. Hoewel, een kamerlid mag toch ook geen moord plegen?

Hoe dan ook, het lijkt mij de beste remedie om alle schade die de film veroorzaakt op Wilders te verhalen. Daarvoor is een goede reden. Hij onderneemt acties waarvan hij weet of tenminste kan vermoeden dat ze tot grote maatschappelijke onrust en economische schade kunnen leiden. Wie dat willens en wetens doet, moet de consequenties aanvaarden. De vervuiler betaalt.

Aanmerkelijk beter werd mijn humeur toen ik Hans Spekman zag bij Pauw en Witteman. Hans is een eenvoudige jongen maar hij heeft een hart van goud. Eerlijk en sociaal voelend keerde hij zich tegen het nuffige gegraai van Eveline Herfkens die geen flauwe notie heeft van ontwikkelingshulp. Zij ziet in haar VN-baantje gewoon een exclusieve kans tot zelfverrijking en gebruikt daarvoor de verkeerde argumenten. Uitzien op een blinde bakstenen muur? Misschien is dat wel symbolisch voor de geestelijke vergezichten die zij kan oproepen. 

Hans balanceert, afgaand op zijn woorden, op de grens van PvdA en SP. Daarvan zou de PvdA er wel wat meer kunnen gebruiken. Iets meer typisch rood bloed zou de partij niet misstaan. Maar goed, dat gaan we vandaag niet bespreken. Mijn humeur nam vanmorgen bij Goeiemoggel Neelland weer af. Daar zat een hoogleraar alternatieve dierproeven nog steeds bij hoog en bij laag te beweren dat dierproeven nodig zijn. Onzin natuurlijk, je zou met veel meer kans op exacte successen beter mensproeven kunnen doen. De vraag is alleen hoe je de mensen daarvoor uitzoekt.

Is het niet typisch dat de vraag over de selectie pas opkomt als je het hebt over het lukraak selecteren van proefexemplaren uit je eigen soort? Valt het te verklaren waarom we met zoveel meer gemak gewoon maar een bundeltje wezens van een andere soort bij elkaar rapen om lekker proefjes mee te doen? De Nazi’s deden wel mensproeven maar dat beschouwen we allemaal als slecht en onethisch. Misschien niet eens zo zeer vanwege de proeven zelf als wel door de manier waarop zij de proefmensen selecteerden. Zij kozen namelijk voor mensen die zij als minderwaardige wezens beschouwden: Joden, homo’s, zigeuners en socialisten. Mensen die zich bovendien niet konden verzetten tegen die keuze.

Gek genoeg hebben we er minder moeite mee om wezens uit te zoeken die helemaal geen stem in het kapittel hebben. Wezens die zich tegen onze agressie en graaigrage mentaliteit niet eens met woorden kunnen verzetten. Geen chimpansee is bereid om met ons te overleggen over dierproeven, simpelweg omdat hij niet praten kan. De verdediging van de dieren wordt daarom in handen genomen door een groep mensen. Die gebruiken daarbij nog al eens methoden die we meestal niet appreciëren zoals bedreiging, ontvoering, brandstichting en moord. En waarom is dat in dit geval zo verschrikkelijk? Wat zouden de dieren zelf doen als zij wisten waar ze met ons aan toe waren?

Misschien zouden we ons eens iets moeten afvragen. Moeten we niet genoegen nemen met een iets mindere gezondheid? We hebben het toch al zo moeilijk om antwoord te geven op vragen over euthanasie en abortus. Het is toch niet te verkroppen dat we andere, hulpeloze wezens gebruiken om ons eigen ras in stand te houden? Voor het succes ervan is dat in elk geval niet nodig.

Voor zover ik kan zien, hebben we voorlopig alleen maar te maken met een overschot aan mensen dat als een krioelend hoop sprinkhanen de aarde kaalvreet. Wilders zou er beter aan doen om daar eens een film over te maken en over de verschrikkingen van dierproeven. Het conflict dat hij met zijn politieke pornofilm aankaart, heeft ten diepste te maken met die overbevolking.  Onsmakelijke beelden zijn er genoeg te vinden. Mijn humeur zou erop vooruitgaan doordat de man die het bleekmiddel voor zijn haar op dieren heeft laten uittesten eindelijk iets nuttigs is gaan doen. 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.intensievemenshouderij.nl/start/index.php

www.animalfrontline.nl/vivisectie/vivinl.php

www.olgiesblog.blogspot.com

www.ondergrond.tv/de_ondergrond/2007/11/film-wilders-wo

www.maghreb.nl/2008/01/06/film-wilders-te-zien-op-youtube

www.vrouw.blog.nl/fashion/2007/03/14/kans-op-miskopen-neemt-toe-bij-verkeerd-zelfbeeld-en-goed-humeur

Doe normaal

1132868655_smart_monkey.jpg

Vanavond ben ik gevraagd om gespreksleider te zijn op een discussiebijeenkomst over discriminatie. Nu ben ik het als ex-leerkracht en als journalist wel gewend om gespreksleiding te voeren. Een heel ander probleem is natuurlijk het onderwerp, hoewel ik er ops chool ook wel mee in aanraking ben gekomen. Het pesten van medeleerlingen is ook een vorm van discriminatie. Misschien is in de eerste plaats de herkomst van het woord discriminatie veelzeggend. Het is namelijk een brgip uit de wreld van de douane.In het verleden  discrimineerde deze een schip als het geen contrabande, smokkelwaar, bevatte. Discrimineren betekent dan ook letterlijk”ontdoen van de misdaad”.

Meer in het algemeen houdt dat natuurlijk ook in dat zo’n schip werd onderscheiden van de rest. Dat hield nogal wat in want er werd wat afgesmokkeld met schepen. De ingewikkelde bouw ervan maakte in dat opzicht veel mogelijk

In ons moderne taalgebruik betekent “discrimineren” vooral dat je een ander in negatief opzicht onderscheidt van je eigen groep. Meestal gaat het daarbij ook om een onderscheid dat voor een grote groep mensen geldt, zoals homo’s, vrouwen, moslims of negers. De laatste jaren betreft de discriminatie in de eerste plaats moslims. De oorzaak daarvan zit hem vooral in de aanslagen op de twintowers in New York en de moord op Theo van Gogh. Degenen die hen discrimineren benadrukken nogal eens dat zij geen racist zijn want “moslim” is geen ras. Even zo goed vertoont hun gedrag veel overeenkomst met racisme. Zij “zetten immers een grote groep in de hoek” op grond van een gemeenschappelijk kenmerk: het geloof in de Islam. Wie daaraan wil ontsnappen, kan eenvoudig weg de islam afzweren. Dat beweren althans degenen die moslims discrimineren.

Dat “eenvoudig” is nog niet zo simpel. Het gaat daarbij niet eens alleen maar om de vraag of een moslim zijn geloof mag verloochenen. Maar vraag eens het omgekeerde van de mensen die de discriminatie van moslims bedrijven. Vraag hen eens hun geloof in “het recht op vrije meningsuiting” af te leggen. Zij zullen dat niet doen omdat het voor hen het “grooste goed op aarde” betreft. In naam van die overtuiging mogen zij anderen beledigen en discrimineren. Daarmee begeven zij zich op het hellende vlak. Zij komen voetje voor voetje in de buurt van degenen die menen voor hun geloof te mogen moorden en brandstichten. Wat zeg ik, dat laatste is al eens gebeurd.

Daarbij komt dat het “recht op vrije meningsuiting” geldt binnen de verhouding tussen individu en staat, niet tussen mensen onderling. Voor die laatstgenoemde relatie is “respect” de basishouding maar dat zijn onze discriminerende medelandcers al lang vergeten. Onder het motto “Doe normaal” kennen zij zich rechten toe die een ander niet heeft. “Doe normaal”, dat wil zeggen: “doe zoals ik”. En daar draait het om. Wie discrimineert, wantrouwt ieder gedrag dat afwijkt van zijn of haar eigen gewoonten en gebruiken. Hoewel, daaraan is ook een grens. Als je een ander al teveel nadert in in gewoonte en gebruik, zal hij of zij vragen waarom je aan het naäpen bent.

Hier mag ik dat allemaal zeggen Straks, als gespreksleider, moet ik uitsluitend respect hebben voor de mening van anderen. Zij hebben het recht om die in vrijheid te uiten. Ik noteer en vat samen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.1minutemanager.nl/bestuur-strategie/tom-peters-afwijkend-gedrag-goede-manager

www.art1.nl

www.adbhaarlem.nl/spreekbeurt.html

www.144.disco’s-vervolgd-wegens-discriminatie.blog.klup.nl

www.radar.nl/

www.reclamewereld.blog.nl/…/2007/10/27/billboard-met-babyhomo-tegen-disctriminatie-veroorzaakt-rel-in-itali

Duo Holland

janus.jpg

Vanavond zag ik het Duo Holland op tv. Geen soldaten uit Camp Holland, geen minister met een generaal die om een zakdoek leek te vragen: nee,  een vader met zijn dochter. Ja zeker, zij zongen liedjes waarvan zelfs Marianne Weber nog tranen in de ogen zou krijgen en daar kon die zakdoek van die generaal dan weer goede diensten bewijzen. En ja hoor, het hele publiek van de omroep MAX bleerde mee. 

Dit land is bij tijd en wijle om te janken. Niet vanwege de hoofddoekjes of de moskeeen maar door de  echte Nederlanders. Twee echte Nederlanders sneuvelen in Afghanistan, s n e u v e l e n geachte heren en dames van de pers en de politiek. Soldaten in het veld overlijden niet maar sneuvelen. Een oma in bed overlijdt en een doodzieke patient in het ziekenhuis ook maar soldaten in het veld sneuvelen. Dat doen ze al vele eeuwen en altijd voor de prachtigste doelstellingen. Soldaten en records hebben een ding gemeen: ze sneuvelen. En zeker, als we zo doorgaan zal er een record aantal soldaten sneuvelen. Die twee, dat was ook Duo Holland uit Camp Holland, onderweg naar Camp Volendam waar de geur van paling en pas gerookte zeevis al lokte. 

Het is geen wonder. In een land waar oorlog wordt betiteld als vredes- en opbouwoperatie, gebaart een generaal onder de veelzeggende naam ” Berlijn”  alsof hij een zakdoek tevoorschijn haalt om zijn tranen te deppen. Je moet wel durven zeg: luchtmachtgeneraal zijn en de achternaam Berlijn dragen. Ik zou zeggen: bombarderen die hap! En dan op tv een openbare treurnisshow geven vanwege twee mannen die je willens en wetens de dood hebt in gestuurd om een luchtkasteel na te jagen. Als er een ding wordt opgebouwd in Afghanistan, dan zijn het luchtkastelen. Ja, er komt een onderzoek naar het sneuvelen van die twee jongens maar dat is helemaal niet nodig. De oorzaak ervan zijn de geblinddoekte politici die de mannen naar Afghanistan hebben gestuurd. Vanaf dat moment was alles mogelijk.

Samen met een astmatisch angstig kijkende Minister van Defensie die de woordjes nauwelijks nog over zijn paars aanlopende lippen geperst krijgt, vormt de generaal ook Duo Holland. Duo Holland gaat voor opbouw in het moeras dat Afghanistan heet.

Soldaten die door hun kameraden worden afgeknald, ook die sneuvelen. Bij de Amerikanen heet dat ” collateral damage” oftewel: flankerende puinhopen. Twee jongens uit het Hollandse spruitjesbos zijn niet meer dan ” collateral damage”. Zij verwaaien met het Afghaanse woestijnzand mee en geen enkel Afghaan laat een traan voor deze ” opbouwwerkers”. Geen enkele Afghaan zal ze zich ooit herinneren. Ook niet als op een mooie dag er paleizen met gouden daken zullen staan op de plaats waar nu de puinhopen roken.

En aan de horizon ligt Mauretanie, ook al zo’n land van zand met een strand dat breder is dan waar ook in Nederland. En daar verrijzen de eerste tentstokken van de nieuwe oefenkampen voor terroristen. Beter en dichterbij Europa en de VS dan Afghanistan en…verzekerd van het wegblijven van vreemde legers. Die zijn bezig weg te zakken in de Afghaanse verschrikkingen en hebben geen tijd voor Mauretanie.

Duo Holland. Misschien was het wel in de eerste plaats de trein waarin ik vanavond zat en die maar niet op gang kwam doordat er een kapotte goederentrein voor reed. De zegeningen van onze vrijemarkt economie. Een economie die al flink wat glans heeft verloren en jonge Duitsers ertoe brengt de samenleving van de DDR te adoreren. Duo Holland? Het zijn mijn twee lede ogen.

Tot sterkte en niet depressief raken hoor!

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com  

 

Service

www.oruzgan.web-log.nl

www.mindef.nl/missies/afghanistan/uruzgan/index.aspx

www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i003881 

www.eindpunt.blogspot.com/2006/09/rijk-worden-van-opbouw-afghanistan.html

www.delaatsteshow.be/dlsblog2/wordpress

www.vrijemarkt.nl

Ideologie en idioterie

 

340841181_905dfceaf9.jpg 

 ” Ideologie is niets voor mij”, zei Wouter Bos en dat is dan jammer voor hem want daarmee zal hij de harten van zijn tegenstanders niet winnen. Die hebben namelijk wel een ideologie omdat zij daaraan behoefte hebben. Een ideologie is niet zoveel meer dan een leidend beginsel, een steunpunt, iets waaraan de mensen houvast hebben. Dat is belangrijk want anders moeten zij bij elke handeling opnieuw een fundamentele keuze maken en daarvoor hebben ze geen tijd en niemand heeft er zin in ook.

Een politieke ideologie is een leidend beginsel dat duidelijk maakt waar je met de samenleving naartoe wil. Het maakt ook duidelijk hoe je de mens ziet en wat de wereld (het milieu) voor je betekent. Voor een politicus is zijn ideologie belangrijk omdat het hem of haar, de politica, richting geeft. Voor zijn of haar achterban is het belangrijk omdat het een begrijpelijke samenvatting vormt van de bedoelingen van een politicus of politica.

Wie weigert zijn of haar ideologie te verhelderen, bewijst zichzelf geen dienst. Als politicus of politica word je dan beoordeeld op feitelijkheden. Het verband daartussen bedenken de mensen zelf. Veelal geven zij een negatieve uitleg eraan omdat wantrouwen en negativiteit meer in de aard van de mens zitten dan vertrouwen en positiviteit. Geert Mak heeft daar al eens eerder iets over geschreven in zijn boek ” Amsterdam, die goede stad”. Volgens hem is het wantrouwen vooral in ons tijdsgewricht mode geworden.

Vanuit het negatieve denken kunnen pseudo wetenschapsjournalisten zoals Marcel Roele tot de slotsom komen dat Adolf Hitler een ” links”  politicus was. Zijn regiem heeft wetten ingevoerd en beleidsmaatregelen genomen die lijken te passen in een linkse wereldvisie. Sterker nog, zowel hijzelf als Goebbels beweerden bij herhaling ” socialist”  te zijn. Wie de socialistische ideologie onvoldoende kent, zou het bijna gaan geloven. Jammerlijk is natuurlijk dat een gerenommeerd blad als HP/De Tijd aan zulke onzinnige redenaties ruimte biedt, maar…des te gevaarlijker.

Het zou voor Wouter Bos een reden moeten zijn om zijn werkelijke iedeologie eens uiteen te zetten. De boodschap dat de PvdA geen ideologie kent, is idioterie van de ergste soort. Een soort die past bij de idioterie die, haast ideologsich, door Geert Wilders wordt verkondigd. Idioterie ook die leidt tot het vastlopen in bewustzijnsvernauwingen zoals de toepassing van de Sharia of Jihad volgens Al Quaida of het christelijk geloof volgens Ben Kok. Een heldere, duidelijke ideologie leidt tot respect bij anderen. Idioterie heeft alleen maar onbegrip, angst en  agressie ten gevolge. Idioterie is niets voor mij, ideologie bijna alles.

Wouter, ik heb gezegd ” ik kom eraan”!  Maar geloof me, ik zal je een ideologie laten uittekenen! 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.houvast.be

www.wgfilmtv.ugent.be

www.users.pandora.be

www.everthardeman.typepad.com/de_blog_van_evert

www.driesboele.blogspot.com

www.janvanduppen.be/

Kindervreugd

20040506-jan-dwangbuis.jpg

Het is nog niet zolang geleden dat ik jong was. Nog maar 59 jaar geleden kroop ik in de box rond en in 1952 ging ik voor het eerst naar de Lagere School die nu Basisschool heet, al had ik de kleuterschool toen al achter de rug. Ik kan me nog goed herinneren wat we op de kleuterschool deden. We speelden met houten blokken en treintjes, we maakten vlechtwerkjes en we sjouwden met kruiwagens totdat de zandbak van de school was verplaatst. Die moest dan ook weer terug en dat was dubbel pret. Tenslotte was er achter de kleuterschool een bos met herten en die gingen we soms voeren. Kastanjes. Leuk maar wel een beetje eng.

Als puber lag het anders. Ik zat op het gym en probeerde de leraren het bloed onder de nagels vandaan te halen zonder zelf kleerscheuren op te lopen. Soms lukte dat en soms niet. Met sport was ik een absolute 0 maar dat gaf niet. Die leraar was toch gek en nog homo ook. Dat mocht je toen nog heel denigrerend uitroepen.

In mijn vrijetijd hing ik rond in de plaatselijke snackbar en ” dancing”  zoals dat toen heette. Nu zouden ze zoiets een disco noemen maar de bedoeling was hetzelfde: meiden versieren. Ik dronk op zo’n avond, ik was 16 wel twee glazen bier en dat was de enige alcohol die er bij mij naarbinnen kwam, behalve tijdens de kerstdagen en met Oud en Nieuw. Dan kwam er wijn aan te pas. We gingen zwemmen in een zandafgraving waar je minder bekijks had dan in het zwembad en we deden mee aan de rijwielvierdaagse. Een enkele keer jatten we een asbak, een glas of een hoeveelheid bestek uit een restaurant. Reuze spannend. We klierden ook wel, dan gingen we bij mensen aanbellen en vertellen dat hun interieur ons niet aanstond. Om je te bescheuren! 

Later tijdens de beroepsopleiding tot leerkracht hebben we ook nog gespijbeld en vooral weer heel veel meiden versierd. Tot mijn grote spijt heb ik er ook heel wat laten lopen.

Ja, ik weet het, de jongeren van vandaag zijn niet meer van die doetjes. Je moet ze in de gaten houden en vandaag kwam ik nog zo’n stel tegen dat zulke agressieve taal uitsloeg, dat ik inderdaad een straatje om ben gegaan. Ik had er geen zin in, vooral niet na mijn belevenissen van de laatste dagen (lees ” wanhoop”). Ik had er gewoon de kracht niet meer voor om de confrontatie aan te gaan. Misschien kwam het doordat ik als puber ook wel eens door een stel nozems in elkaarwas gebeukt. Vroeger overleefde je zoiets.

Even zo goed kun je je afvragen waarom die jongeren zo zijn geworden. Ik zie toch in de eerste plaats vooral een gebrek aan belangstelling bij de ouders. Die zijn door overheid en bedrijfsleven zo gek gemaakt met werk, werk, werk en carrieremakerij (en vergeet die snerk van Dresselhuys niet!) dat de kinderen zijn geworden tot een soort tierelantijnen aan het gezinsleven. Geen tijd voor het eten, geen tijd voor het huiswerk en al helemaal niet voor de problemen van die kutkoters. Bek houden en kloppen op het toetsenbord, moeten ze! 

Als ze drank willen, nou dan worden ze toch dronken? En wat ze verder de dag door uithalen, het zal de ouders de reet donkerbruin roesten todat de politie met stengun en al voor de deur staat. 

En nu hebben we dan de centra voor Jeugd en Gezin en het ene na het andere programma om de jeugd en jongeren in het gareel te houden. Er zijn zelfs jeugdagenten die de kindertjes erop aanspreken  als ze met kratten bier over straat slepen. Kindertjes ja, want de grootste leugen van allemaal is dat kinderen zoveel eerder volwassen zijn dan wij vroeger waren. Dat is een leugen die de commercie heeft uitgevonden om hun ouders allerlei nodeloze troep zoals MP3 spelers uit de zak te kloppen.

Om het jonge tuig klaar te stomen voor een goede samenleving, zullen de krengen moeten leren lezen en rekenen natuurlijk. Liefst vanaf het moment dat ze van de potjes Olvarit en de moederborst af zijn. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met dat spul van alles en nog wat te leren zodat ze op hun 5e jaar al achter de computer kunnen, om die armpjes zo snel mogelijk kapot te kloppen natuurlijk. Niks hertjes voeren! Achterlijke, oubollige herrie! Dat heet ” voorschoolse opvang” en soms gebeurt dat ook nog buitenschools. Ze leren ook met alle geweld sociaal te zijn op de kinderopvang. Wie zich in een hoekje terugtrekt is asociaal of misschien wel autist of terrorist-in-de-dop. 

Kinderen van deze tijd zijn niet meer gevoelig hoor, voor gezelligheid, tenminste dat willen de salesmanagers je maar al te graag laten geloven tot op de dag dat ze een product bedenken waarvoor gezelligheid nodig is.

In werkelijkheid zijn de pubers van nu nog steeds jongetjes en meisjes die met hun gevoelens en verlangens overhoop liggen en die in de eerste plaats de sterke arm en hand van hun ouders nodig hebben. Maar ja die ledematen zitten in transparante kantoren op toetsenborden de hypotheek bij elkaar te kloppen. Of…ze zijn kapotgeklopt wat de desbetreffende ouders moe en sjagrijnig maakt. Ook al geen goed uitgangspunt voor een virulent gezinsleven.

De kindertjes worden steeds meer in het gareel gehouden door staatsinstellingen en daartoe houden staatsmedewerkers de pubers en kinderen goed in de gaten. Er is een echt stasi-netwerk aan agenten ontstaan die de kinderen op de voet volgt en die elke stap dwars onmiddellijk corrigeert. Er valt niet te ontkomen aan het alziende oog van vadertje staat. Owee de jongeren die op avontuur gaan!

Dat lijkt een maatschappelijk probleem maar het is wel degelijk vooral politiek: politiek die alleen nog maar oog heeft voor de economie, de werkgelegenheid en geld verdienen. Die de mens ziet als productiefactor en dat is een typisch socialistisch begrip. Jammer, dat het als enige van de socialistische principes overeind is gebleven.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.intensievemenshouderij.nl/start/index.php\

www.tradupolis.be/vertalingen/grieks/5-stathmoi/stathmoi

www.dwangbuis.blogspot.com/

www.paulvanbuuren.net

www.kladblog.be/2006/08/10/dwangbuis

www.weblog-kidsenzo.nl/

Het lijkt een maoijkt

Oplispelen, oprispen en engelentonen

angelsong.jpg

En weer is het ze gelukt! Hero Brinkman van de PVV rispt wat onsamenhangende opmerkingen op en meteen is het hele land in rep en roer. De schurkenpartij beschuldigt de bewoners van onze (sub)tropische waddeneilanden ervan corrupt en boefachtig te zijn. Bravo, wat een bijdrage! 

De Antiliaanse regering reageert volledig volgens verwachtingen en ontzegt meneer Brinkman de toegang tot de parlementsgebouwen van het land. Hoe dom! Het was pas echt tactisch geweest als ze hem hadden toegelaten tot dit ” boevennest” en hadden kunnen aantonen dat hij beter eerst zijn tanden kan gaan poetsen voordat hij iets zegt. Gemiste kans dus. Of…hadden ze geen tegenargumenten? Dat geeft te denken!

Nog dommer was de reactie van de Nederlandse parlementsleden die alleen in het gezelschap van Brinkman met de Antilianen willen praten. Krijg je een keer een goede kans om hem buiten te sluiten, maak je er geen gebruik van. Tja…dan richt je dus zelf de schijnwerpers op zo’n over het paard getild eikelbijtertje.

” Nee, we laten de afvaardiging niet door anderen veranderen”, was het commentaar van een VVD-Kamerlid. Nou, daar was ook geen sprake van. Brinkman had zichzelf al buiten de gemeenschap geplaatst. Ik zal binnenkort bij hem op bezoek gaan en van te voren verklaren dat ik hem maar een crimineel volksverlakkertje vind. Dat doe ik wel meer bij bezoekjes. Zinvol en goed voor de sfeer.

Maar het duurt niet lang meer want binnenkort gaat minister Vogelaar veel meer de aandacht trekken. Vanmorgen lispelde een socioloog de problemen op die ons staan te wachten met de Vin-exwijken. Ze voldoen gewoon niet meer aan de behoeften van de volgevreten, zelfvoldane breedbeeldverslaafden die in ons land de groep starters vormen. Al lispelend baande de socioloog zich een weg door het woud van problemen en barrieres die de wijken de komende jaren kunnen veroorzaken. Ik raad de minister aan nu vast veertig ” Probleemwijken voor de toekomst”  aan te wijzen en daar onverwijld aan de slag te gaan. Laat ze vooral ook denken aan ruimte voor het afsteken van nog meer vuurwerk gedurende veertien dagen rond Oudjaar dan de afgelopen jaren het geval is geweest. Mogelijk kunnen in de huizen geluid- en lichtdichte ruimten worden ingericht voor de huisdieren tijdens die bacchanalen die volledig losstaaan van de traditie. Misschien kan ze in de verkeersdrempels vast agenten laten inmetselen die het opstandige, de wipkip ontgroeide, tuig te lijf kan gaan.

Stel je voor dat kroegentochtpoliticus Brinkman straks moet zeggen dat de Vin-exwijken allemaal stijf staan van corruptie en boefjes waar die verwende kereltjes van de politie niet binnen durven te gaan. Ja, wat dan?

Het idee dat je jongeren iets zou kunnen aanbieden om hun tijd zinvol door te brengen, om hun kennis en vaardigheden te verruimen aan de hand van fantasievolle en avontuurlijke activiteiten, dat is natuurlijk van de baan of…John de Mol moet er iets in zien. Zoiets als ” Hoer zoekt vrouw”  of  “Vandaal tot gigolo” (taalgrapje!) of “Kansarm trekt aandacht”  of ” Van probleem tot jongere”. 

Hoe dan ook, de harpspelende Chinese die na de socioloog in ” Goelemoggel Neelland optrad, was een verademing na al die uitzichtloosheid. Vooral omdat de harpiste haar instrument niet aanduidde als ” halp“. Wat zou het Peeveevee daarvan zeggen? Voldoende ingebulgeld? 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.gastheerschap.nl

www.dag.nl/Antillen/

www.dewegvanhethart.com

www.rtl.nl

www.anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2007/05/31/respect-onderzoek-naar-sociale-cohesie

www.resulozdemir.com

www.organisatieactivist.nl/www/belgische-toestanden-het-wilde-zuiden

Wanhoop

efficiencyelephants.jpg

Zaterdag was het dan eindelijk zover voor mij. Ik voelde een flinke druk op mijn borstbeen en liep wat wazig rond. Mijn vrouw, als altijd liefhebbend, stelde voor om maar even langs te gaan bij de huisarts. Zo gezegd, zo gedaan…nou, nou, dat had nog heel veel papieren in de aarde en er zijn zeker drie mensen wezen vragen wat ik voelde, had, sinds wanneer, of ik het wel eens vaker had gehad en hoe het kwam dat ik nog niet dood was of zoiets. Hoe dan ook, veel heisa. Hoewel je nog redelijk gemutst naar het ziekenhuis wandelt, bespringt de wanhoop je al heel gauw.

Dat wordt nog erger als je merkt dat je niet eens even zelf naar de IC afdeling mag rijden maar dat zoiets per ambulance moet, wat een lol. Ik weet nu wat verkeersdrempels bij zwaar gehavende patienten moeten veroorzaken. Hoe dan ook, via via kwamen we eindelijk in het Bronovoziekenhuis aan en daar ging ik meteen aan de slangen, monitors, bellen, infusen en noem de hele reutemeteut maar op. Voor de zekerheid. Ik kreeg het gevoel zelf de regie volledig kwijt te zijn en daardoor nam de wanhoop toe.

Vier keer per dag bloeddruk meten, drie keer in totaal bloed afnemen, spuitjes in de navel en pillen, nauwelijks je bed uit kunnen voor een plas in de angst een ton aan apparatuur achter je aan te zeulen om over andere noodzakelijkheden nog maar te zwijgen…een enerverende ervaring.

Je kunt toch moeilijk als een klein kind ineens gaan bleren dat je geen prikjes en bloeddrukmeting meer wil. Ik ben ook niet iemand die, zoals je op films wel eens ziet, woedend alle slangen uit zijn lijf trekt en gewoon wegloopt.

Bovendien bracht de situatie voor mij een groot voordeel met zich mee, ik kon eens flink duiken in het laatste boek over Harry Potter, tien keer zo goed als de hele hedendaagse Nederlandse literatuur bij elkaar, inclusief de werken van Jan Wolkers. Mij trof een zin wel heel erg sterk. ” Hoewel de dreuzels de dementors (ongebreidelde geestesslurpers) niet konden zien, voelden ze hun wanhoop wel. En dat deed mij weer heel erg aan het dagelijks leven denken.

Je voelt in de hele samenleving een soort wanhoop toeslaan die als het ware ” in de lucht” zit. Die zou natuurlijk heel goed verspreid kunnen worden door onzichtbare wezens. Dat leidt er dan weer toe dat dagbladen en tijdschriften aan de lopende band met onheilsvoorspellingen de aandacht vragen. Ook journalisten ontkomen niet aan de invloed van de dementors.

En daarbij blijft het natuurlijk niet. Politici lijden al aan dezelfde kwaal. In de Oudejaarsnacht zijn er nog al wat opstootjes geweest. Ook relletjes waarbij medewerkers van ambulances in elkaar werden geslagen of brandweermannen  hun werk niet konden doen. En zie: meteen waren er Tweede Kamerleden die forse taal begonnen uit te slaan over straffen en aanpak van vandalen. Verwildersing. Het lijkt alsof ze ineens iets hebben ontdekt om wat te doen te hebben. Raar hoor! Ik dacht dat bestraffing van vandalen een zaak van de rechters was. Het is de wanhoop van politici zonder ideologie die geen flauw benul hebben van de richting waar ze met de samenleving naartoe willen. Zoiets als Wouter Bos die zegt ” ideologie is niets voor mij”. Doe niet zo gek man, wat doe je dan in de politiek? Ik zou zeggen: geen wonder dat je geen weerwoord hebt op fundamentalisten en zelfs niet op Wilders. De laatste heeft wel een ideologie. Hij gooit alles op de afvalberg wat hem niet zint, inclusief de Antillen.

” Ideologie is niets voor mij”. Het sluit aan bij mensen die alsmaar roepen dat ze nergens in geloven, een uiting van wanhoop. Een uiting van het besef dat ze niet weten waarin ze geloven. Voor een politicus is dat niet best. Zelfs D66 heeft een ideologie: iedereen moet de kans krijgen het allemaal voor zichzelf uit te zoeken.  

Bij gebrek aan ideologisch bewustzijn ga je je als politicus dan maar met andermans werk bezig houden. Rechters kunnen nu nauwelijks nog hun werk in onafhankelijkheid doen. Ze worden door politici een bepaalde kant opgeduwd en dat hoort niet. Politici en rechters moeten niet in elkaars vaarwater komen maar het gebeurt voortdurend.

Scheiding der machten, dat is efficient, maar die gedachte gaat helemaal in tegen de opvattingen over efficiency bij politici. Politici willen in hun wanhopige zoeken naar ideologieloze werkzaamheden zoveel mogelijk efficiency bereiken door diensten aan elkaar te koppelen. Dat is goedkoper (wie kan dat bewijzen?) en klantvriendelijker ( o ja?) De zogenaamde 1-loketstructuur. Voor werkelijk alles wat je maar bedenken kunt. Dat zou eenvoudiger zijn voor de klant. Volgens mij is dat nog maar de vraag. De politicus als loket voor bestuur en rechtspraak tegelijkertijd. Is dat een idee?

Ondernemers kunnen binnenkort eeen keer tegelijk inschrijven voor kamer van Koophandel en Belastingdienst. Dat lijkt handig maar schept het ook vertrouwen? Zou het niet veel eerlijker zijn om de KvK  te zien als helpende hand voor de ondernemer? Kan de ondernemer nog wel op een vertrouwelijke manier bij de KvK terecht of wordt het allemaal doorgebriefd? Als ondernemer word je toch overvallen door de wanhoop als je met je vertrouwelijke vragen nergens terechtkan?

Want vertrouwen kan heel belangrijk zijn. Daardoor voelt een ondernemer zich misschien bereid om bij de KvK vragen te stellen die hij bij de Belastingdienst niet zou durven stellen. Als de KvK die vragen inventariseert en de namen wegpoetst, ontstaat een fraaie informatiebron over alles wat tegenzin opwekt bij mensen. Anoniem en representatief en nuttig voor KvK, Belastingdienst en misschien nog wel heel veel anderen. Dat is heel wat efficienter dan voortdurend en in een te laat stadium onderzoek onder ondernemers te houden.

Tja, efficiency heeft vele gezichten. Evenals het pakket medicijnen dat ik heb meegekregen na mijn kortstondige verblijf in het ziekenhuis. Al die pillen en hun bijwerkingen. Nou, ik geloof dat ik nu aardig alles op een wanhoop heb gegooid. Wat er allemaal al niet gebeurt tijdens een nachtje in het ziekenhuis terwijl je voortdurend aan de onregelmatigheden in je hartritme wordt herinnerd door het gebel van de apparatuur. Het is een pil van een column geworden.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 Service

www.xs4all.nl/~maartens/meinadam/spidaap.htm

www.nu.nl

www.wgfilmtv.ugent.be

www.wgfilmtv.ugent.be

www.zappen.blog.nl/nps/2006/05/13/nps_gaat_door_met_asmali_konak

www.deongeletterdewanhoop.blogspot.com

www.blogger.xs4all.nl/pimera/