Het goede doel

soldiers-coffins.jpg

Nog maar een paar dagen geleden probeerde een wat opgefokt bloggertje op “boilingpoints” mij te vertellen dat er een Derde Wereldoorlog aan de gang was. Volgens hem was die begonnen op de dag dat er twee vliegtuigen in de Twin Towers in New York binnenvlogen. Het mocht allemaal best een paar centen kosten, zo vond hij. Het was duidelijk: hij had er zin in al zat hij zelf nog niet in Afghanistan of Irak.

Ik heb altijd het gevoel gehad dat die oorlog pas begon vanaf het moment dat er een ex-alcoholist met waanvoorstellingen door hersenbeschadiging op de rokende puinhopen van de wolkenkrabber zijn arm om een hulpeloze brandweerman heen sloeg. Wat een trieste aanblik! Zowel de brandweerman als de puinhopen als de ex-alcoholist.

Vanmorgen las ik in de krant dat ons de Derde Wereldoorlog staat te wachten omdat er een wereldwijde strijd zal losbranden over olie. Ja, het is al “oorlog” wat de klok slaat. Alsof een mens daarvan niet depressief zou worden. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Hoe vaker het woord “oorlog” in de media komt, des te meer raken we ermee vertrouwd. Des te meer gaan we ook denken dat oorlog heel “acceptabel” is. Zo werkt reclame en zo werkt indoctrinatie want dat is hetzelfde.

Omdat er op “Goedemorgen Nederland” nog wel eens wat luchtige onzin valt te beleven, zette ik die maar aan. Ik had een shot “vrolijke noot” nodig en Mirelle van Markus is daar altijd goed voor, al was het alleen maar vanwege haar onbenullige vragen.

En wat dacht je wat? Zit daar Sven Kockelman te praten over de gevolgen van een tyfoon in Bangla Desh! Hadden ze daar trouwens ook niet een oorlog of is die al weer voorbij? Ik kan het niet bijhouden.

De mensheid kan er maar niet genoeg van krijgen om naar de wapens te grijpen. De aanleiding kan niet onzinnig genoeg zijn of het menselijk ras staat klaar om onderling de hersens in te slaan en er is altijd wel een malloot die daaraan leiding wil geven. Bush, Balkenende, Berlusconi, Blair, Laden, Poetin, Chinese leiders waarvan de ik de naam nooit kan onthouden en ga zo maar door. Allemaal ten strijde  voor het goede doel. Je zou je na al die duizenden jaren toch af moeten vragen of er wel doelen bestaan die zo goed zijn dat je ervoor mag moorden en vernietigen. 

Ja, we zijn behoorlijk opgeschoten dankzij de “evolutie” (wat die dan ook mag inhouden). Geweldige technieken en technologiën hebben we ontwikkeld maar aan de mens zelf zitten nog steeds legio draadjes los. Geen wonder natuurlijk! Wie uitsluitend knutselt en frutselt aan dieren, planten en delfstoffen, heeft geen tijd iets aan zichzelf te doen. Als ons een scheet dwarszit, heeft de ander het gedaan.

Onze “leiders” weten dat ook heel goed duidelijk te maken. “Zij zijn begonnen”,  roepen zij enthousiast terwijl ze nauwelijks weten waar het allemaal begonnen is. Het enige waaraan we nog nooit zijn begonnen, is onze ontwikkeling als mens. Daarvoor zijn we met z’n allen te link, te lui, te laks en te oorlogszuchtig. Dat wordt ook steeds erger. De media en een hele reeks van computerspelletjes maakt ons vertrouwd met het lekkere gevoel bij “oorlog”. Het doet denken aan de lesboekjes van de nazi’s waarin sommetjes stonden die met oorlog te maken hadden. Kindertjes moesten uitrekenen hoeveel bommen van een bepaald type je nodig had om een stad van een bepaalde omvang plat te gooien. Ontwikkeling van de mensheid!

 Geef me dan maar ambtenaren. Die zijn alleen maar links, lui en hebben lak aan de burger. Wat maakt het uit? Die burger neemt toch wel de wapens op “voor het goede doel”.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com 

 

www.community.compuserve.com 

www.planet.nl/planet/show/id=75057/contentid=853904/sc=befab1

www.felix-en-sofie.nl

www.daanspeak.com

www.tweedekamer.blog.nl/defensie/2007/07/18/cda-wil-toch-oorlog-kunnen-starten-zonder-toestemming-veiligheidsraad

www.sargasso.nl

www.mythologie.wordpress.com

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://politiek.wordpress.com/2007/11/19/het-goede-doel/trackback/

RSS feed for comments on this post.

10 reactiesPlaats een reactie

 1. Hoi Kaj,

  Ik vrees dat die olieoorlog al vele jaren aan de gang is. Zelfs Francis Fukuyama heeft daar meerdere malen enige gedachten over geuit.

  Groetjes,
  Dick
  http://www.dickkalkman.nl/

 2. Omdat de 3e wereldoorlog een ander ‘gezicht’ heeft dan de 2 vorige kan die nog wel realiteit zijn.

  Het is niet alleen een botsing tussen de Westerse wereld en de Islam maar ook zoals Dick terecht opmerkt een strijd om de olie.
  Er is niet 1 verstandig mens die zit te hopen op een grote oorlog waarin miljoenen slachtoffers zullen vallen.
  Maar men moet alert zijn op regimes zoals die bestaan in b.v. Pakistan en Iran die beiden de beschikking hebben of binnenkort krijgen over atoomwapens.
  Men kan veel kritiek hebben op de Verenigde Staten en haar beleid in Irak maar men mag de ogen niet sluiten voor de doeleinden van de politieke Islam.

  Die lijken heel vredelievend maar haar uiteindelijke doel is toch het wereldwijd verspreiden van de Islam.
  Er is een verschil tussen een preventieve en realistische visie en een idealistische en naïeve kijk op het wereldgebeuren.
  Ons land is maar klein en heeft geen enkele invloed op de gang van zaken maar heeft vanwege economische en historische redenen parij gekozen voor de lijn Bush of we dit nu leuk vinden of niet.
  Vrijheid vraagt nu eenmaal offers op ieder gebied.

  We leven hier in een Democratie en gelukkig (nog) niet in een Islamitische Staat der Nederlanden.

 3. Vrijheid vraagt offers, dat is mooi maar we zijn klaarblijkelijk ook bereid om die vrijheid zelf te slachten als het om een noodzkelijk vermeende veiligheid gaat. En die opvattingen over de islam? De bewijsplaatsen daarvoor zijn even veelvuldig als vaag. Dat Osama bin Laden heeft geprobeerd een terreur op poten te zetten, dat heeft met die Islam niets te maken. Helemaal niets zelfs, wat niet wil zeggen dat ze niet wordt gebruikt.
  Van de islam op zich gaat dan ook geen dreiging uit, wel van groepen die zich bedienen van Islamitische retoriek.
  Onze regering heeft tegen de wil van de meerderheid van het Nederlandse volk om leugenachtige redenen partij gekozen voor de oorlogspolitiek van Bush. Dat is dus iet een kwestie van `of we het nu leuk vinden of niet` maar van gebrek aan democratie. En historische redenen. Dat bondgeootschap met een land dat Irian Jaja in de ghanden van Indonesie speelde? Tja… zoiets noem je waarschijnlijk eenzijdige loyaliteit. Historisch is het niet te verklaren.

 4. We staan bij de Amerikanen in het krijt omdat we onze bevrijding van het Nazi-bewind te danken hebben aan die Amerikanen.

  Dat betekent geen loyaliteit tot iedere prijs, maar een moslimfundamentalisme die zijn inspiratie ontleend aan de Koran moet bestreden worden.
  In ieder Westers land zijn er moslims die bereid zijn om voor de ‘goede zaak’ te sterven.
  En dat gegeven vraagt niet alleen morele steun aan de Amerikanen maar ook daadwerkelijke steun via deelname aan het bestrijden van o.a. de Taliban in Afghanistan.
  (een meerderheid van ons volk steunt deze strijd).

  Dat we aan de strijd in Irak hebben deelgenomen is met instemming van ons volk gebeurd, demonstraties die het tegendeel zouden bewijzen zijn uitgebleven.
  De Verenigde Staten zijn een supermacht met talloze fouten en gebreken maar nog altijd te verkiezen boven andere regimes zoals in Noord-Korea en Iran waar uitsluitend de knoet regeert en de geheime dienst.
  Bush kan worden vervangen via democratische weg maar er zijn dictators die slechts door de dood van hun macht worden beroofd.
  Echte democratie zou betekenen dat er bij belangrijke onderwerpen een referendum wordt gehouden.
  Vandaag de dag zou een referendum over de gezinshereniging van met name moslims een uitslag opleveren die haaks zou staan op het tot dusver gevoerde beleid.

  Dat we Indonesie en New-Guinea kwijt zijn is een goede zaak. Waren we de Antillen ook maar kwijtgeraakt in de jaren 50; dat zou de volksverhuizing van Antillianen naar Nederland hebben voorkomen en daarmee de druk op onze penitentiaire inrichtingen aanmerkelijk hebben verlicht.

 5. Dat kun je niet menen! We staan bij de Amerikanen in het krijt voor iets wat ze meer dan zestig jaar geleden hebben gedaan? Ga na toch gauw weg? Zittenwe ook nog steeds heel erg boos naar de Duitsers te kijken vanwege hun daden van dezelfde periode? Echt, die schuld is al lang verlopen hoor ( als ze er al ooit is geweest).

 6. Ook voor wat de instemming van het volk betreft is je opvatting uit de lucht gegrepen. het feit dat er niet is gedemonstreerd wil nog niet zeggen dat men het ermee eens is geweest. Dat zou wat moois worden! Dat we Indonesië kwijt zijn een goede zaak, daarover valt te twisten, zowel voor wat betreft de indonesiërs als voor ons. Dat Nw Guinea zo maar in de handen van een dictator is gepleurd door de alom geprezen heer Kennedy was een schanddaad, nog afgezien van de vraag of wij daar hadden moeten blijven. De Antillen en Suriname hadde al lang gewone provincies moeten zijn net zoals Frankrijk dat met Guyana heeft gedaan.

 7. Nog even. Indoesieë wordt zo graag in één adem genoemd maar het land bestaat eigenlijk helemaal niet. Eilanden als Java en Sumatra hebben nauwelijks iets met elkaar te maken. Dat geldt in nog sterkere mate voor de samenhang van de rest van de archipel. Zelfs op een eiland als java (vier keer Nederland) zijn de tegenstellingen al immens. Wie denkt dat Indonesia Merdeka een zegen voor volk en land is geweest, kent het land wel heel slecht.

 8. De (Linkse) stelling dat de Nazi’s zijn verslagen door Amerikaans kapitaal en Russchisch bloed moge misschien enige kern van waarheid bevatten maar de inzet van miljoenen Amerikanen in de strijd tegen Duitsland, Italie en Japan mogen we niet vergeten.

  En hadden we dan liever de Russen mogen begroeten als onze bevrijders?

  Loyaliteit met enige kritische kanttekeningen is de gepaste houding t.o.v. de Verenigde Staten.

  Wat hebben wij immers niet te danken aan de Amerikanen en hun cultuur?
  Frank Sinatra, Elvis Presley, de hamburger, het Internet, papa Bush, Al Capone, zoon Bush, Charley Chaplin, Donald Duck, Mickey Mouse, Coca Cola enz. enz.

  Dat we de Gordel van Smaragd zijn kwijt geraakt onder druk van de VS is inderdaad een feit maar het koloniale tijdperk was definitief voorbij na de 2e wereldoorlog.

  Toch denken wij met enige weemoed terug aan dit roemruchte tijdperk (de VOC-mentaliteit).
  Toen heerste er welvaart en rust in Indonesie; geen opstandige moslims die bomaanslagen pleegden en de sharia willen invoeren.
  Als er enige opstandige elementen zich roerden werd Van Heutsz er op af gestuurd.
  Streng maar rechtvaardig wist hij de orde te herstellen; nu nog wordt zijn naam met ontzag en respect uitgesproken in onze voormalige koloniën.
  Hadden we nog maar figuren zoals Van Heutsz, dan waren de buurtvaders en de buurtregisseurs niet nodig om de orde te handhaven in de 40 probleemwijken die ons land telt.
  De softe aanpak van vrouw Vogelaar en Job Cohen werkt van geen kanten, daar is zelfs de meest geharde geitenwollensok het mee eens.

  Ons volk heeft een mentaliteitsverandering nodig.

  Weg met de jaren 70-politiek van de PVDA, het heeft ons een mislukte multiculturele samenleving opgeleverd, de asielzoekersindustrie, een eindeloze gezinshereniging en een periodiek generaal pardon.
  Ons land is klein en kan niet ongelitimeerd asielzoekers opvangen vanuit de gehele wereld.
  Dus een immigratiestop voor moslims en een zeer streng asielbeleid want zelfs de allochtonen in ons land vinden dat er hier te veel vreemdelingen wonen.

  Er zal een inhaalslag moeten worden geleverd op het gebied van integratie.
  Een eventuele uittreding uit de EU moet serieus worden overwogen; want het kan niet zo zijn dat er enige honderdduizenden gelukszoekers uit Roemenie en Bulgarije onze samenleving komen ontwrichten.

  Genoeg is genoeg en er zijn grenzen aan onze tolerantie en politieke correctheid.

 9. Ik ben de VS niets meer verschuldigd, over de smaragden valt een lange discussie op te zetten Van heutsz is mijn man niet en hij heeft ieg niets gedaan om de band met Indie te versterken, integendeel en ik vind Job Cohen een verstandig man.

 10. whahaha


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: