Nazi’s als socialisten

810_025_gd.jpg

Vanuit kringen die rond de PVV (Partij voor vreemdelingenhaat) dweilen, wordt nog als eens beweerd dat Nazi’s `socialisten` waren. Het argument daarvoor is het belang dat beide stromingen aan de collectiviteit hechten en hechtten. De bedoeling is duidelijk: het demoniseren van socialisten. De gedachtengang is opmerkelijk want met hetzelfde argument in de hand verklaar ik hier en nu de Paus tot linkse socialist. Ook hij verwacht alle zieleheil van een collectief.

Van tijd tot tijd worden door de de anti-socialisten daarbij ook de uitspraken van Nazivoormannen aangevoerd. Zo zou Nazi propagandaminister Goebbels gezegd hebben “Wir spucken auf dem Kapitalismus”. Ja, uitgerekend Goebbels heeft dat ongetwijfeld gezegd in een context die hem goed uitkwam. Dat de Nazi’s in de Nacht van de Lange Messen de hele socialistische kern uit hun partij om zeep hielpen omdat Hitler het grootkapitaal wilde binnenhalen, wordt voor het gemak vergeten. Slachtoffers daarvan waren onder meer de homoseksuele, links Nazi’-gebroeders Röhm. Socialisten en homo’s behoorden tot de belangrijke groepen slachtoffers van het Naziregime.

Zeker, de strijdliederen van Nazi’s en socialisten vertonen ongeveer gelijkluidende strofen zoals het Horst Wessellied en de Internationale laten zien. Maar dan is er daarnaast ook de Marseillaise “Formez vos bataillons, marchons, marchons…etc”. Was Robespierre en socialist? Ik dacht het niet!

Laten we eens kijken naar de merkwaardige combinatie nationaal-socialisme. Dat is toch wel heel vreemd aangezien het socialsme juist over de landsgrenzen heen kijkt en zeker over de grenzen van het ras of volk! Alleen de benaming nationaal-socialisme al is een contradictio in terminis. Socialisme is per definitie georiënteerd op de internationale soldariteit. Het sluit niemand uit, zoals de Nazi’s bij voorkeur wel deden.

Zeker er zijn socialistische stromingen geweest die in hun perversiteit nationaal-socialistische vormen aannamen. Zo vertoont het Maoisme wel heel duidelijke trekjes daarvan. In de steek gelaten door “big brother” USSR en zich bedreigd voelend door de westerse wereld besloot Mao tot “socialisme op eigen kracht” en daarbij vormde de dorpsgemeenschap de basis van de volksverheffing, helaas gecombineerd met een afgrijselijke dictatuur. Stalin deed het niet beter.

Waar Nazi’s en socialisten zich dus richten op het collectief, daar sluiten de Nazi’s tegelijkertijd bewust groepen uit, de socialisten doen dat niet. Zowel Nazi’s als socialisten hebben grote belangstelling voor moderne technologie en de toepassing ervan. Inderdaad, daar overlappen ze elkaar maar ze hebben het beide ook gemeen met liberalen. Liberalen die weer meer overeenkomst vertonen met Nazi’s vanwege hun voorkeur voor de nationale gemeenschap.

Politieke stromingen overlappen elkaar dus. Liberalen en socialisten hebben gemeen dat ze alle heil verwachten van een aanpak zonder bovennatuurlijke inmenging. Niet voor niets sdpreekt Marx van het “historisch-materialisme. Je zou dus ook kunnen zeggen dat liberalen en socialisten hetzelfde. Op grond van de vele, overige, verschillen zullen we dat toch maar niet doen.  Wat socialisten fundamenteel scheidt van de Nazi’s is hun internationale gerichtheid en de Nazibehoefte aan mystiek. De Nazi’s hechtten veel belang aan de voor christelijke godenwereld en Adolf Hitler sprak geregeld van de Götterdämmerung die in de Edda (de Noorse mythologie)  een belangrijke rol speelt.

Daarnaast is er bij Nazi’s en ook bij de fascisten (die zich van Nazi’s onderscheiden doordat zij geen racisten zijn) de verering van de leider en het corporatieve stelsel. Het voert te ver om dat stelsel hier uiteen te zetten maar het gaat al weer uit van uitsluiting en verschillen tussen groepen. Niet de gelijkwaardigheid die socialisten prediken dus.

Ten onrechte wordt socialisme wel eens gezien als tegenpool van het kapitalisme. Dat klopt niet. Kapitalisme is een economisch stelsel. Socialisme is een politieke, maatschappelijke en economische stroming. Ze gaat dus veel verder dan de kaders van het kapitalisme. Socialisme is in dat verband beter te vergelijken met het liberalisme en stelt tegenover de autonomie van de individu de solidariteit binnen het collectief.

Al met al is de bewering dat Nazi’s “socialisten” waren op zijn zachtst gezegd ongenuanceerd en wat scherper geformuleerd: kletskoek. De bewering is dan ook populistisch bedoeld om grote groepen mensen te mobiliseren tegen een samenleving waarop de socialisten in de afgelopen jaren een fors stempel hebben gezet.

Het is jammer voor de aanhangers maar populistische opvattingen hebben nog nooit geleid tot een betere samenleving. Sterker nog, ze vertroebelen de verhoudingen en maken het voor de gemiddelde mens niet gemakkelijker om politiek verantwoorde keuzen te maken. Scherplsijperij kan goed zijn maar het moet dan wel op grond van deugdelijke argumenten gebeuren.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 Service

www.marxists.org

www.hitler.org

The URI to TrackBack this entry is: https://politiek.wordpress.com/2007/10/07/nazis-als-socialisten/trackback/

RSS feed for comments on this post.

5 reactiesPlaats een reactie

 1. Beste Kaj,

  Je betoog rammelt aan alle kanten, is niet echt gestoeld op feiten, is meer gebaseerd op aannames, en daarbij vertel je wat feiten.
  http://www.libertarian.nl/NL/archives/000610.php
  Lees bovenstaande link maar eens goed door.

  Dat is een reeel opgebouwd betoog…

 2. Ja, wie niet overtuigd wil worden, zal het ook nooit worden. Overigens doet het er niet toe of Hitler links of rechts was. De vraag is of hij in het straatje past van de gangbare socialistische bewegingen en dat is niet het geval.
  De rechtse inslag van Hitler geeft Roele nota bene zelf al aan. Hij sluit aan op de sociale voorzieningen van Bismarck. Wat wil je nog meer! Daarbij komt dat hij nauwelijks bewijsplaatsen noemt.

  De grondonteigeningen waren zeker bedoeld voor verdeling onder Germaanse boeren, niet onder Slavische of Joodse, Romaanse of Griekse. Het ging uitluitend om de suprematie van het Nordische ras en daarbinnen zou iedereen van dezelfde gelukzaligheid kunnen genieten. Nou ja, dezelfde, dat viel ook nog wel tegen want in elke kleine gemeenschap waren duidelijk rangen en standen te onderscheiden. De ongelijkheid was van meet af aan aangebracht. Het was nogal natuurlijk “rechts” om de Sudetenduitsers de grond te geven van Slavische landheren. Daarin schuilt geen socialisme. Wolverine heeft dat deel van mijn betoog niet kunnen ondermijnen. Dat zal ook niet lukken want dan moet hij de holocaust gaan ontkennen en dat mag niet eens.

  Voor het overige is Roele een voor mij onbekend auteur. Ik kan daar honderd andere tegenover stellen die het tegendeel beweren. Daar komt bij dat het onderscheid tussen rechts en links niet wordt bepaald door de hang naar collectivistische neigingen. Zoals ik in mijn verhaal al heb aangegeven zijn er zeker ter rechterzijde net zoveel stromingen die er collectivistische gedachten op na houden.

  Rechts en links hebben historisch verklaarbare definities die iedereen inmiddels is vergeten. Wat Wolverine aanduidt is niet rechts of links maar liberaal. Het zijn de liberalen geweest die de individu naar voren hebben geschoven. Dat is op zich geen rechts standpunt, integendeel, in de negentiende eeuw werden de liberalen geschaard onder de linkse partijen. Ongetwijfeld zal Wolverine een artikel weten op te snorren waaruit het tegendeel blijkt maar het WAS wel zo. Dat valt te constateren uit de talloze hoeveelheden correspondentie en literatuur uit die tijd.

  Rechts en links zijn vooral te onderscheiden op basis van de behoefte om vast te houden aan bestaande of oude sociale en culturele verbanden of het verlangen daarin vernieuwingen aan te brengen. Dat eeste nu is een duidelijk kenmerk van het nationaal socialisme. Herstel van het Nordische ras en invoering van oude verbanden, zoals in Nederland de Sibbe. Die zijn dan vooral bedoeld om de gemeenschap te kunnen controleren. Toegegeven, daarbij maakten zij gebruik van nieuwe technologieën maar die stonden steeds in dienst van het grote nostalgische ideaal. In bepaalde opzichten was Hitler met zijn beweging revolutionair: in de bereidheid alles in dienst te stellen van de terugkeer naar een verkloren. maar nooit bestaand hebbend, verleden. Het nazisme was in dat opzicht een laatste uitwas van de romantiek.

  Daar waar de tekst gaat over nationalisatie van grote bedrijven gaat de schrijver helemaal de fout in. De grote ebdrijven zijn in Duitsland nooit echt voortgekomen uit particulier initiatief maar zijn voortdurend gebaseerd geweest op de belangen van de staat. Dat was al voor Bismarck het geval en daarna zeker. De Nazi’s zijn niet uit sociale overwegingen overgegaan tot nationaliseringen maar uit staatsbelang, uit politieke overwegingen, uit de angst dat er een verbond zou ontstaan tussen het Duitse en vooral Engelse en Franse bedrijfsleven. Zoiets al wat we tegenwoordig zien, toenemende macht van internationals.
  Wat het socialsime heel sterk onderscheidt van het nationaal socialisme is de inclusiviteit van alle mensen. Dat is iets wat het Nazi-idee bestrijdt. Integendeel, het valt terug op oude Germaanse normen, waartden en kenmerken en alles wat daarbuiten valt is minderwaardig. Rusland moest veroverd worden, niet om hen de zaligheid van het Nationaal Socialisme te brengen maar om grondstoffen en slaven te leveren voor het Germaanse rijk. Ja, Wolverine, lees iets meer dan Roele en je zult wijs worden. Roele denkt een gangbaar patroon te kunnen doorbreken maar helaas, hij is gewogen en te licht bevonden.

  Laten we wel wezen, misschien, er is een klein kansje, dat in het Nat Soc een zeker socialistisch ideaal school voor zover het het eigen ras betrof. Althans in theorie. De praktijk pakte heel anders uit. Hetzelfde geldt voor de socialistische gedachten die aan de basis lagen van de Russische en Chinese Revolutie. Dat is een kwaal van revoluties. Ook de Franse Revolutie heeft de Fransen niet de gelijkheid, vrijheid (die trouwens noot samen kunnen gaan) en broederschap gebracht waarvan men zo hoog opgaf.

  Wolverine beschuldigt mij ervan uitsluitend te koersen op aannames. Daaruit blijkt hooguit dat hij zich weinig in de stof heeft verdiept. Wat ik schrijf over de Nacht van de lange Messen, de kampen en de invloed van de Nazi’s op het bedrijfsleven is terug te vinden in tonnen wetenschappelijke literatuur en persoonlijke correspondentie. De link? Rijksarchief en universiteitsbibliotheek. Ik wens hem veel leesplezier.

 3. Als jij vindt dat vrijheid en gelijkheid nooit samen kunnen gaan, waar geef jij je voorkeur dan aan?

 4. Aan de vrijheid maar iedereen moet dan wel in dezelfde mate vrij kunnen zijn. Dat betekent dat mijn vrijheid ophoudt waar die van een ander begint.

 5. […] Bron, Politiek. […]


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: