Galanterieën

gentleman_early_20th_century.jpg

Een heer die de deur openhoudt voor een dame, haar uit haar jas helpt en in het restaurant haar stoel van tafel schuift. Ook in deze jaren van emancipatie wordt het nog op prijs gesteld. Misschien heeft het ook iets met mijn leeftijd te maken, dan denkt zo´n jongedame `ach laat die ouwe, die snapt nog niet zoveel van emancipatie`. Uit galanterie zal ze dat alleen maar denken en niet zeggen.

Eén keer heb ik een dame meegemaakt die geërgerd reageerde toen ik voor haar de deur open hield. `Walgelijk, dat seksitische gedrag`, siste ze en ik had meteen door dat het niets zou worden tussen ons . De bitch! Hoewel, het daagt wel uit natuurlijk want “the stronger the bitch, the stronger the catch, the stitch and surely the scratch (SM= Sensitive Misseses)”.

Oké, het is geen tijd van galanterieën nu iedereen, mannen en vrouwen, zo ongeveer hetzelfde zijn geworden, een soort hedonistische hermafrodieten, zal ik maar zeggen. Toch komen er nog wel momenten van galanterie voor. Ik hoopte er gisteravond op tijdens de raadscommissievergadering en er gebeurde ook inderdaad zoiets.

Er lag een omvangrijk voorstel van het college van B&W voor, een voorstel waarover overigens al jarenlang wordt gesproken en dat nu gedeeltelijk is bijgespijkerd. Tijdens de discussie bleek dat de hele oppositie moeite had om het voorstel zo maar in twee avonden (commissie en raad)  weg te kauwen. Er was meer tijd nodig voor bestudering. De collegepartijen vonden dat onzin en voelden weinig voor uitstel van de beslisdatum met een maand.

Aan de andere kant lopen de voorbereidingen al jaren en je zou je dus kunnen afvragen wat een maand voor verschil uitmaakte. De wethouder dreigde nog met de wanhoop van de middenstanders in het gebied maar ja, iedereen is zolangzamerhand wel gewend aan de wanhoop van winkeliers. Niets ernstigs onder de zon dus.

Na een schorsing van de vergadering stelde de oppositie zich echt als één man op en maakte ze met nadruk duidelijk dat ze meer tijd nodig had. En toen gebeurde het. De enige echte gentleman in de commissie, een vertegenwoordiger van de VVD, verklaarde geen bezwaar te hebben tegen uitstel als de hele oppositie dat verlangde.

Kijk, dat is galant. De collegepartijen hadden weliswaar gewoon hun zin door kunnen drijven maar ze boden de complete oppositie de ruimte. Dat mag ik graag zien. Overigens, toen de gentleman over de dam was, volgden er meer vertegenwoordigers van collegepartijen. Zij toonden zich plotseling allemaal behoorlijk toegeeflijk. Goed voorbeeld doet goed volgen, ook al zo’n ouderwetse gedachte.

Misschien is het niet meer dan een gebaar maar galant zijn bestaat uit gebaren, een gebarentaal die alleen maar niet wordt verstaan door de bitches, of ze nu man of vrouw zijn.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

 Service

www.gentleman.nl

www.filmtotaal.nl/clicks/c.php?s=1&i=24404

www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=1H1H9QG0

www.dgoodwin.dangerouslyinc.com

www.amazon.com

Advertenties

Testen is pesten

easypicture0009.jpg

Elke dag zie ik een regiment aan mooie vrouwen passeren en méér dan ééns vraag ik me af of ik bij zo’n passante geen goede kans zou maken. Ik bedoel, net zo’n kans als andere mannen en jongens. Gelijke kansen voor iedereen bij het vervullen van ambities. Wat zou dat mooi zijn.

Eigenlijk lig ik een neuslengte voor. Ik ben intelligent (al zeg ik het zelf), ik verdien goed, ik kan aardig babbelen en ik weet welke dingen in het leven de wereld leuker maken. Tot slot: ik kan ontzettend charmant zijn.

Tegelijkertijd heb ik ook een handicap. Ik lijd aan fundamentele verlegenheid en een ingebouwd gebrek aan zelfvertrouwen. Kijk, daar ga je al. Niks gelijke kansen in de samenleving want de negatieve eigenschappen werken niet alleen door in de relationele sfeer. Ze hebben bijvoorbeeld ook invloed op de acquisitie van werk dat ik op zich best aankan. Misschien trekken verscheidene vaste lezers hun wenkbrauwen verbaasd op want dit blog getuigt toch lang niet altijd van de mankementen die ik hier vermeld. En toch is het zo.

De laatste jaren stel ik mijzelf wel eens de vraag of al die negativiteit eruit gekomen zou zijn als ik op school eens wat frequenter was getest. Hoe meer ik me dat afvraag, des te harder klinkt het antwoord “nee”. 

Een verlegen kind met een gebrek aan zelfvertrouwen kan het gewoon niet leuk vinden om keer op keer getest te worden. Weten dat je een opdracht best aankunt maar schrikken voor de objectieve test maakt je niet gelukkiger en ook niet zelfverzekerder.

Ooit studeerde ik geschiedenis MO en ik weet nog hoe ik heb gezweten voor het examen, hoe onzeker ik was. Mij laat de gedachte maar niet los dat ik betere resultaten had gehaald als ik er wat zelfverzekerder aan was begonnen. Ik ben weliswaar geslaagd maar niet met topcijfers terwijl het vak toch mijn liefde heeft.  Dat gebrek aan zelfvertrouwen haal je er met een test niet uit, ook niet met een toets. Integendeel, steeds weer breekt de pleuris uit omdat er zo’n rottoets aan zit te komen.

Gelijke kansen voor iedereen. Het klinkt zo prachtig maar leidt dat ook tot de gewenste aanpak? Ik kijk met heel veel bezorgdheid naar al die kindertjes die vanaf hun tweede jaar keer op keer worden geprest om steeds maar hogere prestaties te leveren. Te concurreren op jonge leeftijd en te streven naar nog betere resultaten. Waar en wanneer komen die jonge mensjes nog aan zichzelf toe?  Wanneer leren ze nog zichzelf te ontdekken? Daar is toch helemaal geen tijd voor als ze alsmaar bezig zijn met het leveren van prestaties die goed zijn in de ogen van ouders en al die “grote mensen” die daar ver achter staan?

Natuurlijk is het van belang dat mensen een goede taalontwikkeling hebben. Niet voor niets zit daar het woord “ontwikkeling” in. Dat betekent dat er iets groeit, gestaag ontstaat en zich verankert in een kind.

Het lijkt mij dat je geen gelijke kansen ontwikkelt door kinderen zo lang mogelijk met zo ingewikkeld en moeilijk mogelijke opdrachten te pesten. Gelijke kansen maak je door kinderen de kans te geven te ontdekken wie zij zijn en wat ze met hun leven willen. Voldoende tijd en ruimte om te spelen in de vroege jaren is daar een belangrijke basis voor. Het lijkt mij een steviger fundament dan een voortijdig begonnen opleiding voor toetsen.

Nog even dit: de grootste fout die wij kunnen maken is de kinderen zelf te vragen wat ze ervan vinden. Misschien vinden ze het wel allemaal leuk maar dat wil nog niet zeggen dat het ook goed voor ze is. Een kilo snoep vinden ze ook leuk.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.stichtingstudiebol.nl

www.todeboon.nl

www.members.home.nl

www.moniquearntz.web-log.nl

www.intensievemenshouderij.nl

www.hetlaatsteavondblog.web-log.nl

Uitstraling of schandvlek?

zwervers1.jpg

In zijn boek “De goede stad” heeft Geert Mak een hoofdstuk gewijd aan het onderwerp “nostalgie”. Ooit sprak hij die tekst ook uit als lezing.

Ik zal niet het hele hoofdstuk herhalen maar kort en goed komt het er op neer dat mensen op zoek zijn naar een “thuis”. Eigenlijk zijn wij allemaal thuislozen die een “thuis” zoeken in het verleden. In de hedendaagse vormgeving van de wereld kunnen wij dat thuis niet vinden. In de meest extremistische vorm verlangen we terug naar een samenleving die nooit heeft bestaan maar waarin we maar al te graag geloven. Dat is wat Geert Wilders doet en nog een hele heksenketel van malloten.

Thuisvoelen is belangrijk. In dat opzicht lijken we allemaal even ontheemd te zijn als de vreemdelingen die naar ons land komen. Omdat we op die toestroom nog vat denken te kunnen krijgen, zeggen we tegen de vreemdeling “pas je aan, dit is ons land”,  ook al weten we zelf niet precies welk land we bedoelen.

Tot zover de filosofie. In mijn stad bestaan al sinds jaren voornemens om het stationnetje uit de negentiende eeuw te slopen. Sterker nog, dat gaat één dezer dagen gebeuren. Het is nodig vanwege de uitstraling van de stad, de nieuwe functie die het stationsgebied zal krijgen en de veiligheid. Vanwege dat laatste wordt een onderdoorgang onder de spoorlijn aangelegd zodat de gelijkvloerse kruising kan worden verwijderd. Die is volgens ProRail namelijk gevaarlijk.

Waar ze die kolder vandaan halen, is mij een raadsel want er is nog nooit een ongeluk gebeurd en een onderdoorgang brengt ook weer risico’s met zich mee, zij het andere.

Het tweede argument is de nieuwe functie die de stationsomgeving moet krijgen. Het moet een verkeersknooppunt worden met kantoren en dienstverlenende voorzieningen. In werkelijkheid was het daarvoor niet nodig geweest om het stationnetje te slopen. Integendeel, er hadden heel goed functies in ondergebracht kunnen worden.

Het derde argument is de uitstraling van de stad. Die uitstraling moet bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de stad en aan haar vermogen om de bevolking vast te houden. In groter verband is dat volgens mij absoluut ongewenst. Wie Europees denkt, snapt dat de bevolking juist helemaal niet vastgehouden moet worden. Ze moet uitzwermen over de Europese Unie, het Vierde Rijk. Ze moet mobiel worden en minder gekluisterd raken aan haar geboortegrond. Begrijp me goed, niet meer reizen maar wel meer verhuizen naar gebieden waar dat nuttig en nodig is. Mijn dochter heeft in die zin al het goede voorbeeld gegeven door in Barcelona te gaan wonen.

Volgens de stadsbestuurders moet de stad een “eigentijdse uitstraling” krijgen. Die eigentijdse uitstraling is gek genoeg belangrijk voor de toekomst. Eigentijds en de toekomst, dat gaat niet samen.

Het verlangen van de overheid strekt zich bij voortduring uit naar de toekomst, in de hoop dat de samenleving over een jaar of dertig weer een “thuis” zal kunnen bieden aan de bevolking. Ondertussen zitten we met opengebroken wegen en onherstelbaar vernield historisch erfgoed.

Want dat is het natuurlijk. Het stationnetje mag wijken van de deskundigen omdat er nog veel meer voorbeelden van dezelfde bouwstijl van stations zijn. Het is niet uniek. Wat is dat voor zieke gedachtengang? Dit stationnetje op deze plek is wel degelijk uniek. Het bood de mensen een bouwsteen voor hun “thuis”.

Met haar streven naar nieuwe uitstraling en “klaar zijn voor de toekomst” ontneemt de overheid de bevolking haar zekerheden. Gek genoeg wil diezelfde overheid nu juist rgaag zekerheden bieden en stimuleren. Het doet sterk denken aan de man die op de boomtak zat die hij aan het afzagen was. Ik vraag me af of het nieuwe stationsgebied niet veel meer een schandvlek zal zijn dan de verwachte “uitstraling”.

En bij de toekomst sluit het zeker niet aan want die gaat veel meer in de richting van de negentiende eeuw. Dat blijkt uit de volledig immorele manier waarop TNT Post medewerkers ontslaat terwille van de cijfers. Leve de vrije markt! Ik zeg het al jaren, als het aan onze ondernemers en overheid ligt, dan ziet onze toekomst er uit als 1848. In dat jaar kwam het Communistisch Manifest uit van een zekere Karl Marx. Daar waren destijds goede reden voor en die zijn nu aan het terugkeren.  

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

 

www.thuisloos.net

www.nostalgienet.nl

www.menscentraal.nl

www.kinderspul.blog.nl

www.brandweerdelft.nl

www.writersblog.nl

Moge God ons behoeden (een nieuwe bede in de troonrede)

newsartcontimage_85_430_269_scl.jpg

https://politiek.wordpress.com

Published in: on 19 september 2007 at 4:00  Geef een reactie  

Lekker ongelukkig

smile.gif

Misschien ben je gek als je iets koopt bij de Mediamarkt maar vandaag dacht ik dat ik gek werd toen ik een deel van de Miljoenennota las, of liever een boek onder de titel “Macro Economische Verkenningen”. 

Dat geschrift houdt zich bezig met economische ontwikkelingen in de hele wereld en in Nederland en vooral de gevolgen voor Nederland. Met enige tegenzin kan ik nog begrijpen waar het voor nodig is maar…

Tegen het eind van het toch al niet al te boeiende geschrift besteedden de auteurs maar liefst 13 pagina’s aan het onderwerp geluk. Het gaat dan om “interessante” onderwerpen als “welvaart en geluk”, “economie en geluk”,  “het meten van geluk” en andere rimram. De conclusie van het geheel was dan ook dat de verbanden tussen geluk, welvaart en economie nog niet helemaal duidelijk zijn. Tussen neus en lippen door krijgt de lezer nog even het verwijt dat hij ook wel eens stomme dingen doet en dus veel ongeluk aan zichzelf te wijten heeft.

Mij mond viel echt open. Waar denkt dat kluppie in Den Haag eigenlijk dat ze zich mee bezig moet houden? Willen ze alsjeblieft afblijven van het laatste territorium dat nog zo’n beetje voor mezelf is overgebleven? De dames en heren van het kabinet kunnen niets veranderen aan mijn gevoelens van geluk en ik wil ook niet dat ze zich ermee bemoeien. “Weg wezen, vies beest`, zou ik willen zeggen.

In het boek 1984 van George Orwell eist op een goed moment één van de hoofdpersonen het recht op om ongelukkig te zijn. Hij heeft gelijk, mijn geluk is mijn domein.

Tenminste, dat dacht ik tot vandaag maar na lezing van de dertien (ja, inderdaad 13!) pagina´s begreep ik het. Het gaat het kabinet er helemaal niet om mij gelukkig te maken voor mijzelf. Nee, wie zich gelukkig voelt, produceert meer en beter. Kortom, het gaat uiteindelijk toch weer om mijn arbeidsprestaties ter wille van de economie. Mijn geluk draagt daardoor bij aan het geluk van anderen die veel geld verdienen aan mijn inzet. Zit de wereld niet prachtig in elkaar? Echt, je kunt huilen van geluk!

Tot sterkte,

 

Kaj Elhorst

https://politiek.wordpress.com

 

Service

www.e-liner.nl

www.warhoofd.web-log.nl

www.amsterdam.pvda.nl

www.fredzijn.punt.nl

www.forum.leerlingen.com

www.kabeltje.web-log.nl

Aan de lijn

effibbird.jpg

Ja, het zal wel weer een fraai gezicht wezen. Dinsdagmiddag, breedgerande hoeden met vol geplamuurde gezichten, de nieuwe adel verzamelt zich in de Ridderzaal, inderdaad: de ridderzaal.

Wat waren in de Middeleeuwen zo de vereisten die aan een ridder werden gesteld? Nou, hij moest onder meer de angstigen en behoeftigen steunen. Ridderlijk was dat. Kijk, dat is reden genoeg om eens te kijken hoe we de PvdA van de ondergang gaan redden.

Zoals ik eerder al zei moeten we de oorspronkelijke idealen als startpunt nemen, vooral als ze in de loop van de tijd zijn blijven liggen. Voor de PvdA geldt dan met nadruk het ideaal van de “verheffing van het volk”. Daarvan is nooit iets terechtgekomen.

Wel van de verspekking van portemonnees maar dat heeft alleen maar geleid tot overconsumptie en een schandalige vorm van energieverspilling. Wie nooit iets heeft gehad, wil ook wel eens als een prins leven. Maar dat had niet gehoeven, mits de mensen niet alleen op school waren opgeleid maar ook opgevoed. Geestelijke ontwikkeling, daar hadden de rode heren en dames niet zoveel benul van

En dus gaan we nu als socialist “de verheffing van  het volk ” hoog in het vaandel schrijven. Hoe doe je zoiets? Verheffing heeft volgens mij te maken met geestelijke ontwikkeling en dat is nu precies waar het de afgelopen veertig jaar aan heeft ontbroken. Het opkomende “proletariaat” kreeg wel de centen maar niet de geestelijke weerbaarheid die daarbij hoort. Dat wil zeggen: het vermogen om hartgrondig te denken  en daar nog plezier in te hebben ook. De arbeidersklasse werd van onderdrukt slavendom een massa van plezierzoekers. Dat heet doorslaan naar de andere kant.

Om daarin evenwicht aan te brengen is veel vorming nodig. In het Frans heet een leerling niet een leerling maar een élève, iemand die wordt opgeheven. Opvoeden komt in de plaats van opleiden.

In de komende jaren gaat het er niet om dat we onze economische positie kunnen handhaven niet om de concurrentie. Het gaat erom een hechte samenleving op te bouwen in Nederland en Europa. Daarvoor is een culturele invalshoek nodig. Geschiedenis, aardrijkskunde, volkskunde, literatuur en taal horen een prominente plaats te krijgen in het onderwijs. Die vakken bieden daarbij de mogelijkheid tot veelvuldige en diepgaande discussie over waarden, normen en vooral het wikken en wegen daartussen, het afwegen van belangen en mogelijkheden. Dat schenkt de jongeren het vermogen om te denken en…creatief te zijn. Creativiteit is niet anders dan de talloze toepassingsmogelijkheden van woorden, gedachten en voorwerpen te zien. Dat leer je door te discussiëren en onverwachte  invalshoeken te ontdekken. Creativiteit is straks vele malen belangrijker dan de kennis van wiskundige formules.

Didactisch en pedagogisch gezien zal dat in de eerste plaats moeten worden ontwikkeld door interessante informatie of informatiebronnen aan te bieden. Daarnaast is er discussie nodig want discussiëren is hardop denken. Echt discussiëren, debatteren, luisterend naar de tegenpartij. En zo … verheffen wij het volk.

Natuurlijk er zijn doeners, mensen die minder intellectuele vaardigheden lijken te hebben. Mensen bij wie die vaardigheden dieper onder de oppervlakte liggen. Hen verheffen wij door te beginnen met de daad, de handeling en op basis daarvan start de discussie. Intellectualiteit is voor een goed deel oefening. Wie het volk wil verheffen, moet die oefeningen toestaan en niet vertroebelen met inferieure zaken zoals het “aanleren van de bètavakken”. Dat komt vanzelf, als de jongeren eenmaal inhoud hebben gekregen.

Verheffing van het volk, maar PvdA, er is méér nodig. Ik ga niet alles voorkauwen, ik heb slechts een voorbeeld gegeven. Al het overige mag uit uw discussies in partijverband voortkomen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

 

www.leokrans.nl

www.cultuurbereik.nl

www.digischool.nl

www.users.telenet.be

www.dbnl.org

http://www.ggdfryslan.nl

Lijn trekken zonder Verdonk, Rutte, Pronk of Bos

icarus2.jpg

Jarenlang heb ik als voorzitter leiding gegeven aan een lokale politieke partij en dat waren tropenjaren. Het was niet eenvoudig en de partij is inmiddels ter ziele. Ik weet hoe het komt: gemakzucht van de burger.

Zo’n veertig jaar geleden besloten we dat het afgelopen moest zijn met de verzuiling. Niet de ideologie maar de individuele wijsheden moesten maatgevend zijn. Motto’s als “iedereen is uniek” werden gemeengoed en hadden direct gevolgen. Al die unieke mensen moesten met elkaar in grote groepen komen tot consensus, overeenstemming over van alles en nog wat. Bij voorkeur had niemand ergens verstand van want met deskundigheid kon je de argumenten van de anderen van tafel vegen en dat heette in die tijd “autoritair”.  Zelden zijn er in de geschiedenis zoveel autoriteitjes geboren als toen. Een lange rij van kleine dictatortjes  zoals Hans Wiegel, Marcel van Dam en André van der Louw(compleet met Stalinsnor om te provoceren), Hans van Mierlo en de hele Provotop maakten hun opwachting.  

En maar kletsen en tong verslijten en bombastische taal uitslaan over mondigheid en maakbaarheid van de samenleving en nog meer van die flauwekul. Het waren mooie tijden maar het was goed geweest als er ooit een eind aan was gekomen. Helaas gebeurde dat niet. Erger nog, onder Wim Kok barstten de sluizen van het kolderdepolder helemaal open.

God ging overboord, ideologieën gingen overboord omdat ze alleen maar leidden tot moord en onderdrukking (daarbij was het oog eenzijdig gericht op Nazi’s en pseudocommunisten in de USSR of China). In plaats daarvan werd het individualistische gedachtengoed de hoogste waarheid. De grote EGO was geboren. Pim lag al in het Rieten Mandje op de Nijl.  

En nu zitten we met de gebakken peren want ego’s zullen nooit de plaats in kunnen nemen van ideologieën of God omdat de ene ego nu eenmaal niet bereid is de ego van de ander vrijwillig boven zich te plaatsen. Met God kan dat wel omdat hij van een onmenselijke grootheid is. Daaraan kan niemand tippen, onaantastbaar en dus ook feilloos ondanks alle zinloze vragen die beginnen met het woord “waarom?”

Volledig ten onrechte worden nu Verdonk en Rutte of Bolkestein en Zalm aangezien voor geetselijke grootmachten die zij niet (kunnen)  zijn. Misschien zijn ze wel uniek maar niet uniek genoeg.

Laat niemand zich blij maken met de gedachte dat de VVD in de nesten zit. Dezelfde ontwikkelingen zullen zich voordoen bij andere partijen, de PvdA voorop. De eerste tekenen daarvan zijn al te zien naar aanleiding van de verkiezing van de voorzitter en de schrikbarend slechte verkiezingsresultaten.

Juist de VVD en de PvdA hebben hiervan last omdat zij geen macht plaatsen boven de zelf gekozen leiders. Om die reden heeft het CDA er minder mee te maken en zal de ChristenUnie er (voorlopig) niet aan gaan lijden. Dat laatste geldt ook voor de SP totdat…zij haar beginselen laat verwateren.

Ja zeker, de beginselen, daar gaat het om. Zij vormen ook het begin van het medicijn. Zowel bij de VVD als bij de PvdA zullen intensieve discussies gevoerd moeten worden over abstracte begrippen zoals de eigen “maatschappijvisie”. Literatuur, oude beginselen en leidende ideeën uit het verleden kunnen daarbij als uitgangspunt dienen. Nee, ze zij lang niet altijd geschikt om opnieuw in ere te worden hersteld. Ze kunnen wel het startpunt vormen voor nieuwe maatschappelijke doeleinden die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten.

 Maar…de intellectuele discussie kan daarbij niet gemist worden: gestructureerd, goed georganiseerd en zelfs gedirigeerd.

Op die manier ontstaan nieuwe beginselen die groter en hoger zijn dan individuele ego’s. Zeker, een deel van de leden zal uit de partij stappen, andere komen er in. Dat is niet erg. Er ontstaan wel nieuwe, goed ingekaderde stromingen die de achterban duidelijkheid geven en een ideaal om naar te streven. Dan kan iedereen binnen  de partij één lijn trekken. 

Natuurlijk, de partijen kunnen ook voortgaan op de weg van dweilen en zwemmen tussen de oevers. Dat zal uiteindelijk leiden  tot de ondergang van de partijen en tenslotte tot de afbraak van de democratie. Deze maakt dan plaats voor een dictatuur die haar eisen formuleert op basis van de behoefte aan veiligheid en zekerheden. Wel vervelend voor iedereen die echte mondigheid bezit. Het wordt tijd dat we niet alleen jongeren grenzen opleggen maar ook onszelf. Gemakkelijk? Nee, gemakkelijk wordt dat niet.

 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

 

www.idealen.headline-interactive.nl

www.schrijversinfo.nl

www.nieuwezijds.nl

www.opvoedadvies.nl

www.jurgenverstrepen.typepad.com

www.xpin.nl

25000!!!

53372804optim.jpg736.jpg97717.jpg0102025894400.jpgirak_minister_informatie.jpgist2_2617156_fanfare.jpg

Rita!!! Ne0-Conservatieven!!! Moderne Burgerij!!! Mark!!! Jan en Jan!!! Postmaterialisten!!! Opwaartse carrieristen!!!Socialisten!!! Liberalen!!! Geertisten en Wilderianen!!! Femke!!!!! Rou- en Vreugdevoet!!!

 

BEDANKT!!!

https://politiek.wordpress.com

Published in: on 16 september 2007 at 6:57  Geef een reactie  

Rita Verdonk en haar prostaat

zijkant.jpg

Vandaag is het de Europese Dag van het Prostaat en Manneke Pis voert er campagne voor. Of je het nu gelooft of niet, het is toch echt waar.

Ik neem voor het gemak maar even aan dat iedereen weet wat een prostaat is. Voor alle duidelijkheid: het is een manlijk orgaan dat ervoor zorgt dat hij niet gaat zeiken tijdens het verrichten van handelingen die tot een vruchtbaar resultaat moeten leiden. Oudere mannen, van mijn leeftijd dus, hebben er vaak last van omdat ze denken dat ze vruchtbaar kunnen zeiken. Overigens, en dat is ernstiger, kan het orgaan ook kankercellen ontwikkelen maar dat is niet altijd het geval als het opspeelt. Of liever: het af laat weten. 

Een dysfunctionerend (een onwoord uit het onderwijs) prostaat leidt tot vlekken in de broekspijpen en draagt dus niet bij aan het goede imago van de eigenaar van het ding. Gelukkig kan het prostaat ook worden verwijderd maar de zeikproblemen blijven dan toch nog.

Een manlijk orgaan. Het zal dus niemand verbazen dat Rita Verdonk tot voor kort een prostaat had: Mark Rutte. Hij probeerde te voorkomen dat het zeiken begon op het moment dat er een vruchtbaar resultaat in zicht was. Nu is er van Marks ervaringen met vruchtbaarheid weinig bekend en dat was al niet hoopgevend en is het ook nu niet.

Als Mark het prostaat was, dan was Rita de pisbuis, het orgaan waarmee de man zijn gezeik normaal gesproken afvoert. Het opvallende van de hele zaak is nu dat op 13 september het prostaat zich heeft losgekoppeld van de pisbuis. Uniek zelfs. De vraag is of het prostaat daarmee zal afsterven maar dat is een kwestie van nog even afwachten.

Zeker is dat de pisbuis zonder prostaat een eindeloze stroom, hoe zei Wilders dat ook al weer? “Een tsunami” aan gezeik zal opleveren. Wat dat betreft kan de pisbuis zich heel goed aansluiten bij de riooloverstort en dat is de PVV. Het zou zelfs mooi zijn want als pisbuis en overstort tesamen vloeien, exploderen beide vermoedelijk. Wat er overblijft is wat vochtig gepruttel.

In de rioleringswereld spreken ze van “afkoppelen” als er aparte leidingen worden aangelegd voor vervuild water en gewoon regenwater. Overstorten worden dan gesloten. Daar ben ik voor. Overstort dicht en de pisbuis afkoppelen. Op naar het heldere water. Manneke Pis, ge zijt mijn man! Dat wordt echt wel wat tussen ons als België straks aan duigen ligt.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

 

www.prostaat.nl

www.urolog.nl

www.afkoppelen.com

www.raymond.hyves.nl/blog/717025/Rita_Verdonk_aan_de_telefoon_met_HQ/xHn

www.mark-rutte.hyves.nl

www.reneeteunissen.nl

Gelukkig!!!!!

3202-p-229919.jpg

Wat zijn we toch een gelukkig volkje met elkaar! En terecht want wie een beetje om zich heen kijkt in de wereld, snapt dat we alle reden hebben om gelukkig te zijn. Geen tsunami’s, geen wijd verspreide honger en epidemie, geen vijanden die ons land bezetten om ons te helpen, geen oorlog.

Nederlanders voelen zich veel gelukkiger dan een paar jaar geleden. Ik ook, ik ben zo gelukkig met het Sociaal Cultureel Planbureau dat dit soort onzinnige mededelingen doet aan de hand van hun geluksmeter. Wat een domper trouwens voor iedereen die zich niet gelukkig voelt. Kennelijk doet hun gevoel er voor de samenleving niet toe. En dan te bedenken dat ongelukkige mensen dat gevioel vaak toch al hebben.

Verder ben ik gelukkig met, ja met wat eigenlijk? Een voetbaloverwinning op Albanië? Een flatscreen tv (die er voorlopig bij ons niet in komt vanwege het asociale energieverbruik), de toenemende populariteit van de PC Hoofttrekker waarin de chauffeur zich zo veilig voelt dat hij het hele overige verkeer in gevaar kan brengen en er bovendien voor zorgt dat zijn fijnstof in mijn ogen terechtkomt?

Ik ben wel gelukkig met mijn vrouw, mijn kinderen, mijn dieren, mijn whisky en mijn werk. Volgens mij is dat eigenlijk genoeg om gelukkig mee te zijn.

Gelukkig ben ik natuurlijk niet met die idioterie van de vredesmissies, zoals die oorlog in Afghanistan waaraan we met volle energie meedoen en die volgens onze superchristelijke Minister van Defensie tot vaderlandslievende  gevoelens moeten leiden. Je mag namelijk best doden als je er eerst een goede drogreden voor hebt bedacht. Hollands vlag, je bent mijn glorie, Hollands vlag je bent mijn lust, ‘k roep van louter vreugd victorie, als ik u zie aan vreemde kust ( nou ja, met die kust valt het wel mee in Afghanistan, hoewel er inderdaad een verrekte breed strand is).

Ja, we zijn gelukkiger, meer geld in de portefeuille en minder bang voor terreur. Nou zeker! Wat ben ik bang geweest zeg! Na die befaamde elfde september heb ik wekenlang onder de salontafel gelegen uit angst dat er een bom op mijn hoofd zou vallen. Na de moord op Pim Fortuyn heb ik me maandenlang op mijn slaapkamer opgesloten uit vrees neergeschoten te worden op straat. Nog enger was, even later, het idee dat een gek je twee messen in de borst zou steken. Elke ochtend sloop ik, alsof ik in het Achterhuis woonde, naar beneden om te kijken of er geen doorgeladen pistool in de brievenbus lag. Niks van dat alles. Kennelijk ben ik niet belangrijk genoeg.

Eigenijk ben ik pas dit voorjaar weer uit mijn schuilplaats gekropen om om mij heen te zien. En zie, de tuin was er nog, de straat, de stad, het platteland, het buitenland, vrienden, bekenden, ze waren er allemaal nog. Het is toch geen wonder dat ik gelukkig ben?

Nu word ik de laatste tijd wel weer wat bedroefder als ik al die strenge mannen zie zoals Wilders en Jami en al die andere kerels die alsmaar hun eigen agressie over straat willen gooien zonder dat iemand daarop mag reageren. Misschien kruip ik binnenkort wel weer terug in mijn schuilplaats. Daar ben ik pas echt gelukkig.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com 

 

Service

www.home.wanadoo.nl

www.home.planet.nl

www.blog.seniorennet.be

www.frontpage.fok.nl/nieuws/81629

www.communityplaza.nl

www.vrouw.blog.nl