Geert Wilders is een rechtse rat

rat-sniffing-600.jpg

Nooit zal iemand mij bij Geert Wilders in de auto aantreffen. Dat heeft niets te maken met die airbag die hij op zijn hoofd heeft maar wel met zijn verkeersgedrag. Hij haalt voortdurend rechts in, desnoods over de vluchtstrook, en zegt dan dat zijn medeweggebruikers ook alsmaar links blijven rijden. Ja, onverantwoordelijk verkeersgedrag speelt zich vooral rechts af, zoals Heynsbroek ook al toonde.

Ik moest eraan denken toen ik Wilders vanmorgen nog maar weer eens hoorde zeggen dat de Publieke omroepen een links boevennest zijn. Daarmee dumpte hij Andries Knevel en Mathijs van den Brink in één klap in de linkse hoek bij de VPRO. Voor mijn gevoel kan Wilders niet zo goed het onderscheid maken tussen links en rechts en misschien moeten we het hem leren met hooi en strooi. Links hooit het land en oogst en rechts strooit met beschuldigingen.

Nou, dat lijkt me wel weer ongenuanceerd genoeg. Het lukraak schelden met termen als “links”en “rechts”,  SS-er, Nazi en fascist heeft geleid tot een flinke slijtage van al die begrippen en er is nog nauwelijks iemand die een fatsoenlijke definitie ervan durft of kan geven. Daarom durf ik rustig te zeggen dat Wilders een rechtse rat is want “rechts” betekent niets meer en een rat is een uitermate nuttig dier dat ons van veel rotzooi verlost*.

Toch heb ik die kop niet voor niets gekozen. Het klinkt heel anders dan “Geert Wilders kiest rechtse terminologie” of “De PPV houdt duidelijke rechtse elementen in zich”. Beide formuleringen zijn nauwkeuriger dan de kop hierboven maar ze trekken geen aandacht  en daar gaat het om. Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van de naam Geert Wilders “hits” oplevert en in combinatie met een agressieve one-liner gaat dat nog beter. Dus vooruit met de geit…

Dat onderzoek was van mijzelf en proefondervindelijk door het afwisselende gebruik van felle, ongenuanceerde koppen en meer verantwoorde teksten. De laatste kregen aanmerkelijk minder bezoekers. Ook “neuken” ligt erg goed bij het publiek evenals “moslimterrorisme”, terrorisme”, “dramatisch ongeluk”, “aanslagen”, “Bush ïs gek”,  “politici liegen”(wordt al minder) of “Aids mag van de paus”. Allemaal koppen die leden tot snel succes, d.w.z. `hits`. Als blogger gaat het daar immers om. 

 

french_revolution-large.jpg

Waar het op neer komt is dat koppen die de negatieve emotie raken, de meeste kans op succes bieden. In dat opzicht hebben mensen zich niet ontwikkeld sinds de eerste man de eerste vrouw aan haar haren naar zijn grot sleepte ( een fabeltje want de eerste vrouw was Ciska Dresselhuys en die wil niemand in zijn grot hebben (50 points!)).  

Wie de emotie van mensen raakt, heeft het meeste succes. Eigenlijk moet ik zeggen “het snelste succes”. Ook de ogenschijnlijk positieve emotie van de lach wordt daarbij misbruikt door grapjes vooral te laten bestaan uit leedvermaak. De reclame op tv en radio staat er bol van. Vreemd genoeg maakt de politicus daarvan zelden gebruik. Integendeel, in het politieke debat mag emotie niet meetellen. Daardoor ontstaan vaak bloedeloze debatten waarbij de tegenstanders elkaar soms met allerlei wetenschappelijke rapporten om de oren slaan. Heel vaak zonder ze ooit gelezen te hebben. Alleen de resultaten die erin zijn vermeld, tellen.

Nu interviewde ik gisteren een vrouwelijke wetenschapper die zich daarover verbaasde. Zij toonde zich verwonderd over het gemak waarmee bestuurders en politici heenwalsen over vraagtekens en twijfels die in veel rapporten, ook in de hare, liggen opgesloten. “Ik denk vaak dat ik die verantwoordelijkheid niet op me zou willen nemen”, zei zij. Ze heeft gelijk want beslissingen, zogenaamd, op basis van wetenschappelijke onderzoek leiden meestal tot desastreuze resultaten. Maar ja, zoiets heet een `leermoment`en dan is iedereen weer tevreden.

Hoe komt dat toch? Waarom laten politici zich zo gemakkelijk afserveren? Gisteravond was ik er nog getuige van hoe een wethouder in zijn eentje zonder enige zichtbare moeite een hele raadscommissie om zijn vinger wond. Er zal nog wel wat gedebatteerd worden in de komende raadsvergadering maar de eerste winst is binnen. Naar mijn mening komt het door het marketingsyndroom. Door de allesoverheersende verkopersmentaliteit zijn we eraan gewend geraakt dat een succesje met een soepel praatje en wat wetenschappelijk ogende leuterpraat binnen te halen valt. Lukt dat niet, dan laten we ons overbluffen door het soepele praatje en wetenschappelijk ogende leuterpraat van de ander. Dat is raar want de democratie geeft ons het recht om het met elkaar oneens te zijn, altijd, heftig, voortdurend en gefundeerd.

De bereidheid tot voorbereiding en onderzoek is onvoldoende aanwezig, ook bij onze politici. De bereidheid om de confrontatie werkelijk aan te gaan en een debat met degens in de hand te voeren, is al lang weggesmolten door gepolder, overtrokken gevoelens van menselijke gelijkheid en gebrek aan eigen structuur. Die structuur zou een samenhangend geheel van politieke emotie en rationele inzichten en informatie moeten bevatten. Aan beide ontbreekt het. De emotie is uitgebannen en informatie inwinnen kost de hedendaagse politicus teveel tijd en inspanning. Alles moet snel en gemakkelijk.

Als ik Geert Wilders een rechtse rat vind, is het zaak dat ik rattenvanger of rattenval word. Dan moet ik hem op rationele wijze in de val lokken en mag ik mijn emotionele trots tonen als het beest gevangen zit. Dat mag allemaal als het leidt tot de verwezenlijking van mij politieke doelstellingen, gedragen door mijn achterban. Dat is iets heel anders dan voortdurend naar de ander te wijzen en, godbetert, te stellen dat via zijn aanpak onze doelstellingen nooit gehaald worden. Nee, natuurlijk niet dumbo! 

Varen op eigen kracht, laat zien wie je bent en geef eens minder een interpretatie van de doelstellingen van de ander. Die doen er niet toe, ze zijn dom, per definitie asociaal en volledig ontoepasbaar. Als politicus zou je gek moeten zijn als je daaraan al teveel woorden vuil maakt. En zo doet onze rechtse rat dat ook. Hij heeft doorzien hoe het politieke spel gespeeld moet worden. De standpunten van zijn tegenstanders zijn slechts decor, zijn eigen ideeen acteren.

Geert Wilders is een rechtse rat, nu is het wachten op de linkse rattenvager.

 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

*Mijjn vrouw wijst mij er zojuist terecht op dat een rat ook de vlooien bij zich draagt die de pest verspreiden. Tja…

https://politiek.wordpress.com

En lees tijdens het reces eens een goed boek dames en heren politici! Heus het helpt! U kunt ook kijken op www.mythologie.wordpress.com. Vanaf volgende week komt hier een oude, wijze politicus aan het woord.

 

ratio1.jpg

Service 

mattiastimmen.web-log.nl

latin.blog.nl/tropical_salsa_etc/2006/11/29/de

www.eventbuzz.nl

www.yayabla.nl

www.denieuwereporter.nl

www.dietsekameraden.nl

www.nederkrant.wordpress.com

www.phlegmnet.nl

www.frietmetstoofvlees.blogspot.com

antifa.web-log.nlantifa.web-log.nl

The URI to TrackBack this entry is: https://politiek.wordpress.com/2007/07/06/geert-wilders-is-een-rechtse-rat/trackback/

RSS feed for comments on this post.

19 reactiesPlaats een reactie

 1. De Qur-An is een heilig boek. Net als de bijbel EN net als de TALMUD. De TALMUD bevat oa. het eerste testament; de bijbel het eerste en tweede testament De Qur-An bevat beide en veel meer. De Qur-An erkent Jezus (….) als profeet en stelt dat Mohammed (….) de laatste profeet is van God wat Allah betekent in het Arabisch. Boodschappers zullen er wel zijn en deze gek (daarmee bedoel ik dus wilders) is zeker geen boodschapper, maar een politicus die de weg kwijt is en zodoende het terrorisme aanhangt. Je hoeft geen theomaan te zijn om respect te hebben voor een geloof. Mijn kennis van het Arabisch is bij lange na niet te evenaren bij de verzen in de Qur-An. ik heb helemaal geen kennis van het Arabisch als het op de Qur-An aankomt niemand heeft deze behalve degenen die de Qur-An onderzoeken en hebben geschreven. Alleen de Imams zijn hier een voorbeeld van. Wel heeft een ieder het recht om heilige boeken in huis te hebben alsook de Qur-An.

  Derhalve kan ik wel zeggen dat het woord moslim betekent : gelovig. als je als christen wordt gevraagd of je moslim bent dan zeg je ja; want je gelooft in god (Allah in het Arabisch) als christen. De interpretatie van de Qur-An moet overgelaten worden aan diegenen die daartoe het recht hebben. Politici dienen zich afzijdig te houden van elke vorm van kritiek op welk geloof dan ook. Doen zij dat niet dan zijn het terroristen, die niet verschillen van dictators die hun daden rechtvaardigen door passages te reciteren uit de Qur-An.Extremistische moslims, fanatieke moslims, of moslim terreur (termen die TE vaak gebruikt worden in de media) zijn zaken die niet met elkaar samen gaan. Je kan geen gelovige zijn en tegelijkertijd geweld nastreven. Dit duidt meer op het politieke belang bij het stigmatiseren van gelovige mensen. Het zijn extremisten, fanatiekelingen, terroristen, fundamentalisten en absoluut geen moslims, dit woord hoort dus helemaal niet samen genoemd te worden met woorden die uit de politiek stammen. Als moslim behoor ik me eigenlijk helemaal afzijdig te houden van deze discussie echter leven we in een vrij land waar participatie bij nationale discussies zeker in dit soort gevallen absoluut onontbeerlijk is. Hoe vernederend ik het ook mag ervaren deel te nemen aan deze smakeloze discussie vindt ik wel dat terroristen gestraft en tot de orde geroepen moeten worden indien zij zich schuldig maken aan laster praktijken. De rechterlijke macht in nederland moet optreden, omdat de vernederingen, en beledigingen vanuit de politiek nu wel echt heel erg ver gaan en anderen daaraan macht gaan ontlenen bij het rechtvaardigen van terrorisme. Omdat dit het heel nederland aangaat vindt ik tenslotte dat wilders gearresteerd moet worden voor zijn uitspraken.

  Het is jammer datik een heel betoog moet houden over zaken die bij het overgrote deel van de bevolking gewoon bekend zijn maar kennelijk hebben we in nederland 600000 analfabeten erbij.

  Salam Aleykum !

 2. “Doen zij dat niet dan zijn het terroristen, die niet verschillen van dictators die hun daden rechtvaardigen door passages te reciteren uit de Qur-An”

  Daar hebt u eem sterk punt. Politici die hun wil opleggen voor zover het gaat om religieuze overtuigingen, vertonen inderdaad veel overeenkomst met terroristen of dictators. Het is verbijsterend als een man die zichzelf ziet als voorman van de Nederlandse cultuur, erop uit is mensen te beperken in hun geloof of denken. Overigens ben ik het ook nooit eens geweest met het verbod op Mein Kampf en ik ben tegen een verbod op ontkenning van de holocaust. Een oud, Duits, gezegde luidt “Gedanken sind frei”. Tegen detijd dat zelfs die niet meer vrij zijn, zijn we ver afgedwaald van een sultuur die Wilders zegt te willen verdedigen.
  Het probleem zit hem in het feit dat Nederlanders zijn vergeten wat hun cultuur is. Dat zijn ze vergeten door historie en gebruiken over boord te zetten als “oubollig” of “onbelangrijk””. Daarom begrijpen ze niet meer dat een ander wel graag vasthoudt aan gebruiken en gewoonten of zijn of haar cultuur eerbiedigt.
  In de ogen van Wilders en zijn achterban bestaat cultuur ook hoofdzakelijk uit economie, schelden op elkaar en technologie. Alsof er geen andere waarden zouden bestaan. Deze groep toont zich agressief in de wetenschap dat ze haar eigen cultuur te grabbel heeft gegooid. Nu keert ze zich tegen die van anderen omdat ze die als bedreigend aanvoelt. Ze ontbeert immers de geestelijke weerbaarheid die een eigen cultuur kan geven. Persoonlijk maak ik me sterk dat Wilders de Koran noch Mein Kampf ooit zelfs maar in handen heeft gehad, laat staan gelezen.

 3. Helemaal mee eens. Wilders moet weg! Breng je stem uit op: http://www.wegmetwilders.nl

 4. Ik weet het niet. Als hij bespottelijke uitspraken doet, hebben we niet veel aan hem. Even zo goed vertegenwoordigt hij een misleide kudde en het is goed om de gedachten daarvan te kennen. Politiek leeft bij gratie van de uitersten en niet bij een algemeen welbevinden in het midden. Dat wil, ten overvloede gezegd, niet zeggen dat ik zijn standpunten deel.

 5. Uitspraken de heer Wilders tav de Koran/Oorlogsverklaring aan beschaving en mensenrechten

  Met zijn schotschrift, waarin wordt gepleit voor een verbod op de Koran en Deze wordt vergeleken met Mein Kampf, heeft de heer Wilders definitief de oorlog verklaard aan de fundamentele en universele grond en mensenrechten, die de basis vormen voor werkelijke beschaving

  Geachte Redactie en lezers,

  Uiteraard bent u op de hoogte van de recentelijk door de heer G Wilders, gedane uitspraken, waarin hij in een aan de Volkskrant toegezonden ingezonden stuk, een pleidooi heeft gehouden voor een verbod op de Koran en daarenboven dit voor moslims Heilige Boek heeft vergeleken met ”Mein Kampf”

  Het is evident, dat deze opmerkingen niet alleen de uiterste consequentie vormen van zijn op racisme en haatzaaierij gebaseerd gedachtegoed, waaraan ik reeds eerder in een artikel aandacht heb geschonken
  Eveneens heeft hij mi hiermee definitief de oorlog verklaard aan de fundamentele universele grondrechten en mensenrechten

  Evident is, dat hij in zijn pleidooi voor de beeindiging van de religievrijheid, eveneens alle registers opentrekt tav de door hem genoemde associatie tav de Islam in het algemeen en het ”islamterrorisme” in het byzonder, zonder het aanbrengen van enige nuance, uiteraard het feit negerend, dat religieuze bewegingen van radicale herkomst bij alle religies voorkomen

  De heer Wilders kennende, mag uiteraard in zijn schotschrift een directe racistische aanval, niet ontbreken op ”leugenaars en criminelen” [de Wilders-versie van voor oorlogsgeweld, vervolging en economische ellende gevlucht zijnde vluchtelingen en asielzoekers] en ”criminele allochtonen” [in de Wilders-visie is de belangrijkste in Nederland voorkomende criminaliteit, gelegen in de aanwezigheid van ”niet-westerse” allochtonen]

  Recentelijk refereerde hij in verband met verdachten van een steekpartij nog aan ”drie beesten van Surinaamse afkomst”

  In dit verband zal er door de Vereniging van Surinamers in Nederland, terecht, aangifte tegen hem worden gedaan

  Zie

  http://www.adbzeeland.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=371

  De struisvogelpolitiek van het ”negeren”

  Er zijn publicisten en politici, die van mening zijn, dat het van geen belang is, aandacht te besteden aan deze recente abjecte racistische aanval van de heer Wilders op zowel moslims in het byzonder, allochtonen in het algemeen en vluchtelingen en asielzoekers in het byzonder

  Daarover denk ik anders

  Niet alleen is het negeren van dit stuitende Wilders schotschrift een klap in het gezicht van duizenden moslims, vluchtelingen en allochtonen, die toch al de sociaal-politieke zondebokken vormen, met name na 11 september 2001, daarenboven leert de contemporaine geschiedenis [met name de periode 1933-1945], dat het negeren van politici, die een op een racistische hetze gebaseerd politiek programma uidragen, meer dan levensgevaarlijk is

  Dat er in bovenstaand geval reeds sprake was van de consolidatie van een op racisme en zondeboktheorieen gebaseerd staatsbestel en een en ander hier, gelukkig, nog slechts de politieke aspiraties van een bepaalde stroming impliceert, maakt geen verschil

  Niet alleen mag de heer Wilders reeds bogen op 9 zetels in het Nederlandse parlement, waaruit zijn maatschappelijke draagvlak blijkt, gevaarlijker is nog, dat discriminatoire kwesties als de associatie van moslims en allochtonen met criminaliteit, door Wilders voorgestane maatregelen als administatieve detentie voor terreurverdachten en het promoten van een totale migratiestop, steeds maatschappelijk bespreekbaarder worden

  Een afglijding naar acceptatie van zijn abjecte ideeen, ook bij de landelijke politiek, die nu al stilaan ideeen van hem adapteert, is levensgroot en levensgevaarlijk

  Daarom is verzet tegen zijn uitspraken en ideeen van het grootste belang

  In het kader daarvan heb ik een ingezonden stuk geschreven over zijn ”Koranuitspraken”, dat ik aan een aantal kranteredacties heb doen toekomen, evenals aan de heer Wilders zelf

  Onder P/S vermeld ik de brief aan de heer Wilders, alsmede mijn ingezonden stuk
  Allereerst echter vermeld ik de door de heer Wilders gedane uitspraken tav de Koran

  Overigens heb ik hem eveneens mijn in het aprilnummer van de Uitpers [www.uitpers.be] gepublicerde artikel tav zijn gedachtegoed doen toekomen

  Onderstaand dus beide stukken vermeld

  Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme!!

  Vriendelijke groeten

  Astrid Essed
  Amsterdam

  P/S

  A Koranuitspraken de heer Wilders:

  Zie

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article451338.ece/Genoeg_is_genoeg_v

  B Brief aan de heer Wilders

  Geachte heer Wilders,

  Ik wil graag uw aandacht vragen voor het volgende

  Ik heb vanaf uw uittreding uit de VVD fractie uw politieke loopbaan met meer dan gewone belangstelling gevolgd en reeds in een vroeg stadium helaas tot de conclusie gekomen, dat uw gedachtegoed racistisch van conceptie is, aanzet tot haat tegen moslims in het algemeen, allochtonen in het byzonder, alsmede vluchtelingen en asielzoekers

  Met uw recente uitspraken tav de Koran, waarin u dit Heilige Boek hebt vergeleken met Mein Kampf, hebt u een niet zozeer een ”grens” overschreden [hoewel dat enerzijds zeker het geval is], maar tentoongespreid, waartoe uw gedachtegoed in extremis leidt

  Ik dit kader acht ik het van belang, u mee te delen, dat ik zojuist aan een aantal gezaghebbende kranteredacties een ingezonden stuk tav uw gedachtegoed heb doen toekomen

  Ik acht het een kwestie van wel door mij gehanteerd fatsoen, u een en ander onder P/S te doen toekomen

  Eveneens doe ik u een recentelijk door mij tav uw gedachtegoed geschreven artikel toekomen, hetgeen is gepubliceerd in het aprilnummer van het gezaghebbende kritische Belgische nieuwswebsite ”de Uitpers” [www.uitpers.be]

  Tot mijn verheuging is er tevens door twee advocaten tegen uw Koranuitspraken aangifte gedaan, die hopelijk mag leiden tot een veroordelende gerechtelijke uitspraak

  Zoals u ongetwijfeld zult weten is volgens artikel 137, c en d, zowel belediging van een bevolkingsgroep [en haar religie], als het aanzetten tot haat, strafbaar

  Het is van groot belang, dat de op de internationale mensenrechtenregels gebaseerde fundamentele Nederlandse grondrechten en rechtsregels worden gehandhaafd

  Afglijding hiervan, zoals door u wordt voorgestaan, zal leiden naar een niet-democratisch model in Nederland

  Ik behoef niet aan de contemporaine geschiedenis uit de vorige eeuw te refereren om u in herinnering te brengen, waartoe dat kan leiden

  Met beleefde groeten

  Astrid Essed
  Amsterdam

  C Ingezonden stuk

  Titel:

  Koranuitspraken de heer Wilders in strijd met fundamentele grondrechten

  Geachte Redactie,

  Ik heb met verontwaardiging kennisgenomen van het pleidooi van de heer Wilders voor een verbod op de Koran en zijn vergelijking met ”Mein Kampf”
  Directe aanleiding vormt de door hem terecht veroordeelde mishandeling van de heer Ehsan Jami, voorzitter van de vereniging van ex-moslims

  In de eerste plaats is dit pleidooi een schending van de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van religie, daarenboven maakt hij zich schuldig aan criminalisering van moslims in het algemeen en in het byzonder in Nederland

  In de tweede plaats is de Koran, evenals Bijbel en Torah, gebaseerd op naastenliefde en geloof in een God van Liefde en is evenzeer als bij een moslimminderheid, bij christendom en Jodendom sprake van een door een minderheid bedreven gewelddadig gedrag.

  Voorbeelden zijn o.a. de bomaanslagen door Amerikaanse christenfundamentalisten op abortusklinieken en het door Israelisch-Joodse religieus fanatieke kolonisten gepleegd geweld tav de Palestijnen in de bezette gebieden, waarbij behalve van mishandeling soms sprake is van moord [gebaseerd op in het Oude Testament voorkomende passages]

  Het merendeel der christenfundamentalisten en orthodoxe Joden is echter, evenals moslimorthodoxen, apolitiek en vreedzaam, zoals Amerikaanse anti-terreurexperts hebben bevestigd

  In de derde plaats geeft de heer Wilders blijk van een racistisch standpunt, door zowel te spreken over ”gewelddadige moslims”, als ”criminele allochtonen”

  Recentelijk heeft hij nog in verband met verdachten van een steekpartij, gesproken over ” drie beesten van Surinaamse afkomst”

  Evident is, dat de heer Wilders zowel aanzet tot haat als racisme, waarmee zijn gedachtegoed een bedreiging is voor de Nederlandse rechtsstaat

  Astrid Essed
  Amsterdam

  D Verwijzing naar in het aprilnummer van de Uitpers [www.uitpers.be] geschreven artikel tav het politieke gedachtegoed van de heer Wilders

  Zie

  http://www.indymedia.be/nl/node/8398

 6. On 10 augustus 2007 at 1:07 Henk Boelman Said:

  Vergeet je pilletje niet te nemen.

 7. Als U vindt dat Wilders niet uw mening verkondigt, dan kunt u hem toch gewoon doodschieten? Dat is heel gebruikelijk in dit land.

 8. Dat is helemaal niet gebruikelijk, al past het mogelijk wel in uw opvattingen Als u geen kritiek kunt verdragen, kunt u toch ook in Wit-Rusland gaan wonen? (Dat zeiden ze vroeger ook al tegen ons!) Of probeer het eens in uw rechtse bondgenotenwoestenij in de VS

 9. Overigens vind ik dat u, meneer nuance, aanzet tot haat en agressie en dat is voor de rechter te brengen. Wist u dat? .

 10. Jan Peters moet zich maar eens nader verklaren. Die reactie is inhoudelijk noch verhelderend Is hijzelf misschien uitsluitend van het “lekker lui aan het strand” type?

 11. On 2 september 2007 at 10:02 politiek Said:

  Ik vind het een ziekelijke comment: Wilders moet weg!
  Dit hebben we eerder gezien Pim Fortuin en Theo van Gogh moesten zeker ook weg.
  Tegen Pim Fortuin werd ook een hetze gevoerd door de linkse kerk.
  En nu weer een hetze tegen Wilders natuurlijk net zolang totdat er een mafketel zich geroepen voelt om dit “gevaar” voor democratie uit de weg te ruimen.
  Ik vind dit behoorlijk ziekelijk en dacht misschien is die meneer ziek in het hoofd en heeft hij zijn medicatie vergeten.
  Meer bezorgdheid van mijn kant. 🙂
  En nee ik lig bijna nooit aan het strand te druk met werk geen tijd voor, jij wel?

 12. Ik heb niet alleen geen tijd voor het liggen aan het strand maar ik houd er ook niet van. Overigens ontspan ik me graag op andere wijze, bijvoorbeeld door een fikse wandeling door het bos.
  Of die meneer echt bedoelt dat Wilders de weg van Van Gogh en Fortuyn moet gaan, weet ik niet. Ik zou daar niet voor zijn al vond ik vooral Van Gogh een verschrikking van de bovenste plank. Je schijnt nooit te mogen zeggen dat iemand iets over zich afroept. Toch ben ik van mening dat mensen die zich op Van Goghiaanse wijze uiten wel degelijk veel negatieve aandacht naar zich toe trekken met alle risico´s van dien. Dat betekent niet dat ik ooit moord kan goedkeuren.
  Ik geloof bovendien niet dat Wilders uit de politiek moet verdwijnen al zou het mooi zijn als zijn aanhang slonk. Hij vertolkt en kanaliseert veel ongenoegen en vooral voor dat laatste mogen de andere politieke partijen hem dankbaar zijn. l

 13. On 9 september 2007 at 9:38 politiek Said:

  Ben zelf ook meer een bos mens.

  Ik vond van Gogh juist wel leuk gewoon lekker direct zonder een sausje politiekcorrectheid.
  maar ik kan me ook wel voorstellen dat veel mensen moeite met hem hadden.
  En dat Wilders veel negatieve aandacht trekt dat moge duidelijk zijn maar hij heeft op veel punten toch echt wel gelijk.
  Alleen verwoordt ze vaak zo heel erg beroerd.
  En het is toch bedroevend gesteld in Nederland dat je een mening niet meer kunt geven zonder voor je leven te vrezen, een mening die overigens nog gedeeld word door steeds meer Nederlanders.
  Een recente peiling had het over 18 zetels dan praat je toch over meer dan 1 miljoen mensen.
  En deze stemmen krijgt hij alleen omdat hij durft te zeggen wat een groot deel van de bevolking denkt en waar de gevestigde politiek zijn kop voor in zand steekt.
  En sterker nog gewoon zegt het publiek snapt het niet!
  Guusje ter Horst wil ons de Islam nog wel eens even uitleggen schijnbaar missen we de positieve kanten ervan.
  En Donner vind dat de Nederlanders Azijn Zeikerds zijn want de politiek doet toch zoveel goeds we willen alleen de negatieve kanten zien.
  We moesten maar meer vertrouwen hebben in de politiek.
  Diezelfde man vond het een tijdje geleden niet zo, n slecht idee om de Sharia in te voeren.
  Maar ik kan hem een waslijst aan punten geven waarom mensen geen enkel vertrouwen meer hebben in de politiek.
  Of Wilders hier nou de oplossing voor is ik weet het ook niet.
  Maar het kan volgens mij nooit erger zijn dan die bak ellende waar we nu mee opgescheept zitten.

 14. Geloof me, het kan veel erger worden. Wilders heeft gelijk in sommige opzichten en dat had de NSB destijds ook. Daar zit hem het grote gevaar als er partijen tegenover staan die de weg kwijt zijn.

 15. En dan nog dit: Wilders vertolkt niet wat veel mensen denken maar wat zij voelen. Daartussen is een groot verschil al worden denken en voelen veelal met elkaar verward wat leidt tot de vertaling van gevoelens als zouden zij gedachten zijn. Bij denken gaat het om een bewuste afweging van objectieve feitelijkheden. Bij voelen gaat het om de verzameling van indrukken. De meeste mensen zijn wel in staat hun mening (gevoel) te geven maar geen argumenten (gedachten).
  Dat neemt niet weg dat gevoelens serieus genomen moeten worden want juist vanuit het gevoel komen zaken als agressie voort. Dat betekent dat er meer impulsen aan het gevoel gegeven moeten worden die positief uitwerken. Is dit een elitair standpunt? Ja, gelukkig wel en tegelijkertijd is het ook waar.

 16. Onderbuikgevoelens, daar is Wilders mee bezig. Door de opkomst van internet, zijn veel mensen gaan groeperen op fora. Dat is opzich niet zo erg, maar het gaat tot in het extreme toe. Iedereen kan overal bij. Geert Wilders profiteerd hiervan. Een stukje deskresearch en hij weet wat hij moet schreeuwen.

  Er moeten oplossingen komen. Hij beledigd. Jan Peters, ik respecteer je voorkeur voor Geert Wilders, maar dan alleen aangaande de fatsoenlijke punten (over verzorgingstehuizen etc) en niet over zijn rare uitspraken. Ik ben van mening dat je hierdoor de NSB-er-types voedt, mensen niet meer kijken naar de rest van de standpunten en dat je er niks mee opschiet.

  Met als gevolg, dat mensen die zich aangesproken voelen (dit zullen er heel wat zijn, door het generaliserende gedrag van meneer Wilders) hierop reageren. Elke reactie word heftiger en heftiger. EN mensen, zitten we nu daadwerkelijk te wachten op extreme-londsdale-types (ja, ik generaliseer ook, maar dat willen ze graag, isset niet?) die met witte veters (voor geweld tegen moslims) of rode veters (je hebt een moslim fysiek naar de klote geholpen) bijelkaar komen in Duitsland, om hier vervolgens met zn allen dé groet der groeten doet en elkaar voeden!? Voeden met onheil?

  Is het dan niet gek, dat de extreme moslims hierop reageren? Maar dat mag niet!? Goh, hoe heet die organisatie/sekte, iets met combat 18, of combi.. ik weet het niet meer.

  Laten we de koraan verbieden en de bijbel bestaan. Want Christenen doen of deden niks verkeerd..

  Oplossingen zoeken, dat is belangrijk, niet verbieden.

  Liefs Miranda

 17. Hi,

  I’m from Canada 🙂 and I think I found a new place to hang

  So, what’s everyone think about the Olympics?

 18. scascacs

 19. I agree with everything you wrote. Great stuff.

  rocker x gaming chair


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: