Geert Wilders, de Joods-Christelijke lariekoek en shoarma

sch_shoarma.jpg

Vandaag las ik het verhaal van een christelijk fundamentalistische Cornelia die vond dat de Heilige Geest ons moest beschermen tegen het Islamitische gevaar. Och jee, je ruikt het al op een afstand, daar kwam ook weer de Joods-Christelijke waarden en normen rimram om de hoek kijken. Conelia mag door de paus heilig worden verklaard want zij ziet dingen die met de beste wil van de wereld nergens te ontdekken zijn. Joods-Christelijke verbondenheid! Volgens mij gaat die niet verder dan een bordje shoarma. 

Dat er zoiets als een Joods-Christelijke cultuur of een Joods Christelijk waarden- en normen patroon zou bestaan, beweegt mij afwisselend tot uitbundige lach- en huilbuien. Het is de lariekoek van Geert Wilders die dit soort terminologie in de wereld helpt. Vandaag hoorde ik één van zijn aanhangers vragen om de opheffing van het Europees Parlement. Als dat Joods-Christelijke waarden en normen zijn, dan zou ik willen voorstellen Duitsland op te delen in een westelijk en een oostelijk deel. En wat dacht Wilders van de restauratie van het Habsburgse keizerrijk? Tenslotte heeft bij Wenen een belangrijke slag gewoed die de Turken, en dus de moslims, tegenhield. 

Zeker, aan onze samenleving liggen Joodse, Griekse en Christelijke waarden en normen ten grondslag maar dat betekent niet dat er een soort gemeenschappelijk patroon of een vorm van eclectische cultuur op zou zijn gebaseerd. Daar komt nog bij dat het Christendom oorspronkelijk een Joodse sekte was en dat alleen door herrie ook niet-Joden het voorrecht kregen er lid van te worden. 

Laten we het allemaal nog eens onder het vergrootglas leggen. In de Oude Testament wordt de komst van de Verlosser, de Heiland, aangekondigd. De religieuze plaats of historische betekenis die deze figuur uiteindelijk zou krijgen, wordt niet duidelijk. De Heiland zou de zonden van de mensen op zich nemen maar of hij daarme ook in de harten van de mensen gesloten zou worden, blijft buiten beschouwing. Deze aankondiging is in wezen de enige verbinding tussen het Oude en het Nieuwe Testament.

Voor het overige getuigt het oudere boek uitsluitend van moord en doodslag en van een wrekende God. Het oudere boek is niet gebaseerd op een geloof van liefde maar op één van angst. Oog om oog valt niet te rijmen met “de andere wang toekeren”. De band tussen de Joodse en Christelijke geschriften is dan ook flinterdun. Het Oude testament en daarmee de Tora vertoont veel meer overeenkomsten met de Koran dan met het Nieuwe Testament.

Als er al een levensovertuiging bestaat die aansluit bij het Christendom, dan is dat het Boeddhisme. De treden omhoog naar een beter leven zijn te vergelijken met de zelfreiniging die de RK-kerk  kent in de vorm van de biecht. Het protestantisme kent de individuele band met het hogere zijn, i.c. God, een belangrijker plaats toe dan het katholicisme en daar ligt ook een verband met het Boeddhisme.

Het Joods-Christelijke samengaan is een mythe. Tot mei 1945 leefden Joden en Christenen in Europa vrijwel volledig gescheiden al deden zij wel zaken met elkaar. Over en weer bestonden tal van vooroordelen en het onderlinge imago was al eeuwen slecht zoals blijkt uit termen als “jodenstreek”en “voddenjood”. In de tweede Wereldoorlog heerste in Nederland een wijdverbreide opvatting dat “die Rotmoffen met hun Rotpoten van onze Rotjoden moesten afblijven”. Joods-Christelijke waarden en normen! De Joden woonden ook vaak in al dan niet gesloten ghetto’s. Niks gezamenlijk waarden- en normenpatroon, niks gezamenlijke cultuur. Over de eeuwen die daaraan voorafgingen, hoeven we het hier liever niet te hebben. De wijze waarop Oost-Europese “Christenen” omgingen met Joden, toont, aardig gezegd, geen vorm van een gezamenlijk waarden- en normenpatroon. Het woord pogrom is niet voor niets van Russische herkomst. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Gewoon integratie door segregatie en in sommige landen was het geregeld moord en doodslag.

De term Joods-Christelijk is een verzinsel van een verkeerd begrepen cultuurhistorie en bedoeld om de tegenstand tegen de Islam op alle fronten te mobiliseren. Vanuit het paranoïde gevoel dat onze samenleving islamiseert, moet er worden gevochten tegen het gevaar van iets dat zelfs door sommigen als “woestijnnazisme ” wordt getypeerd. Dat gaat volkomen voorbij aan de historische functie van de Islam als ordenaar en brenger van recht in een periode van volslagen chaos en verloedering van de Arabische wereld, de tijd waarin Mohammed leefde.

Joden en Christenen delen geen waarden behalve de heilige overtuiging dat hun eigen god de enige ware is. Die overtuiging hebben moslims ook. Ergens las ik dat de Joods-Christelijke waarden “vergeving, vrijheid, rechtvaardigheid en hoop” zouden zijn. Ik eet mijn  hoed op als ik daarover iets in het Oude Testament lees. Ik word kanibaal als ik van die waarden iets ontdek in de uitingen van de partij van Wilders.

Het feit dat Joden en Christenen in het westen eeuwenlang volslagen naast elkaar hebben geleefd totdat er een zekere integratie ontstond, geeft te denken. Ik durf te pleiten voor moslimscholen, moslimtheehuizen en moslimverenigingen en ongemengde wijken en buurten. Wie vanuit zijn eigen cultuur kennis kan maken met andere culturen, zal dat veel gemakkelijker doen. Eerst moet er veiligheid zijn en het vertrouwen geaccepteerd te worden. Dan volgt de toenadering. Zo zit het leven in elkaar. Maar ook van een Islam-Christelijke waarden en normenpatroon zullen we nooit kunnen spreken. Cultrele groepen zullen eeuwenlang hun eigenheid behouden. Het streven moet gericht zijn op vreedzame coëxistentie. De echte integratie verloopt druppelsgewijs en naarmate er minder conflicten zijn, gemakkelijker.

Tot sterkte,

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

http://www.army-chaplaincy.be

www.elsevier.nl

www.forums.marokko.nl

www.wijblijvenhier.nl

.

The URI to TrackBack this entry is: https://politiek.wordpress.com/2007/06/21/geert-wilders-de-joods-christelijke-lariekoek-en-shoarma/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentPlaats een reactie

 1. EU landen blijven Hamas financieren! Dit is een grote ramp.

  Terwijl Hamas jihadisten openlijk voor de terrorisme kiezen, rampzalige politeke leiders van EU blijven de Islamisten steunen.
  Jihad-(heilige strijd)- betekent dat alle niet-islamisten gedood moeten worden: zelfs zonder enige voorwaarden te stellen,worden de miljoenen van ons belastinggeld weer weggegeven aan lieden die ons liefst dood willen hebben,regeren is niet vooruitzien , maar gestoeld op angst voor hen die ons bedreigen.
  Terreur werkt!!
  Zij lachen zich dood.
  Europa betaald op vele wijzen , ook de door ons duur betaalde olie gaat regelrecht naar de barbaren, waaronder Hamas, IS en andere schurkenstaten van midden-oosten.
  Elk volk krijgt de leiders die ze verdienen, door op deze terroristen te stemmen krijg je ook de ellende dat dit met zich meebrengt. Europa maakt vrolijk de centjes over.
  De sukkels; Socialisten en Christenen van Nederland en de EU leren nooit, miljarden van ons belastinggeld naar de Jihadisten sektes van Gaza en Syrie.. ze hebben zat geld voor wapentuig en vernieling, werken doen ze niet, demonstreren des te meer. en waarom geven hun eigen olierijke rasgenoten geen geld aan de palestijnen? omdat die het liever aan ‘ontwikkelingshulp’ besteden b.v.voor de grootste moskeeën van Europa in A’dam, R’dam en meer. is men bang van bepaalde volken dan koopt Nederland en Europa ze af, maar jammer het werkt niet, ze haten ons en wij financieren hun oorlog tegen ons, wij mogen zelfs geen spotprentjes meer tekenen.
  Nederland heeft laatste jaren ca. 13 miljoen Euro overgemaakt aan hamas. jihadisten van Hamas konden met deze geld vele raketten kopen.
  Het is bedoeld voor de arme kinderen aldaar, maar Hamas is de baas en die kan het geld heel goed gebruiken.

  Hulp aan Gaza en nieuwe raketten…
  Treurig dat Nederland deze terroristen steunt om steeds maar weer geld te sturen. Het volk heeft daar niets in te brengen Hamas, een jihadistiche sekte is de baas.
  Hamas is een collectieve sekte dictatuur.
  hamas jihadisten zijn geen vrijheidsstrijders ze hebben een ideologie die mensen in hysterische vreugde doet uitbarsten als er een gedode landgenoot achter een bromfiets wordt aangesleept en als het aantal doden en gewonden van een busbom in Israël bekend wordt gemaakt kan simpelweg niet deugen.

  Er is dan sprake van een achterlijke onmenselijke religieuze ziekelijke verstandsverbijstering.
  Hella’s het westen helpt en adviseert de Hamas dictators en stuurt hulp, de politieke samenwerking met deze gruwelijke jihadisten gaat gewoon door….Door die achterlijke vrouwenonderdrukkunde moordende Islam gaan nog meer mensen dood.
  Jihadizme is geen nieuws, Mohammed heeft tientallen landen veroverd via zijn Jihadistische systeem..
  Een crimineel zal hij leven in een wereld vol maskers in combinatie met een soort woede in zich die voortkomt uit een bepaalde teleurstelling in de samenleving. Hamas en zijn verlenging in Europa, Marokkaanse en Turkse jihadisten nemen de overtuiging dat ze in de steek zijn gelaten.
  Salafistische jihadisme,
  De methodologie van het jihadisme is dat het als basis een afkeer heeft tegen de samenleving. Deze uitgangspunt stemt overeen met de negativiteit van de crimineel. Omdat het jihadisme zich vooral op de islam beroept, draagt het dus dat jasje van ‘waarheid’ in zich waardoor dus deze in wording jihadist steeds het gevoel heeft dat hij gelijk heeft over zijn afkeer tegen de samenleving.
  We hebben in de praktijk gezien dat veel jihadisten ook uit de criminele circuit komen.
  Het jihadisme legaliseert als het ware hun criminele mentaliteit. Ze zijn gewelddadig van binnen. Iets wat ze lang hebben onderdrukt, maar het jihadisme vertelt hen dat er ook een ‘goede’ manier bestaat hoe ze dat geweld mogen uiten.
  De crimineel denkt dat iedereen tegen hem is en dus meer boosheid en woede naar de ‘maatschappij’ heeft. Hij is eerder uit op wraak. Wat een jihadist ook kenmerkt is het stoere karakter van het jihadisme. Psychisch gezien voelt hij zich van binnen waardeloos, maar de stoerheid van het jihadisme geeft hem een schijn-zelfvertrouwen. Wapens, geweld, afkeer tegen de samenleving, boosheid, stoere taal, dreiging (met de sharia en verovering…) geven hem het gevoel dat hij ‘heldhaftig’ is.

  TURKIJE EN HAMAS.

  Sinds de radicale ommekeer van Turkije naar de extremistische Islam is deze coalitie compleet. 

  Turkije steunt opnieuw Hamas.
  “Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten.” – Recep T. Erdoğan
  Het lijkt ons duidelijk wat de premier van Turkije moet met Hamas. Ideologische verwantschap.
  Turkije, dat zich onder leiding van de islamitische premier Tayyip Erdogan in snel tempo van Israël heeft afgekeerd en zich openlijk heeft aangesloten bij de islamitische Jihadisten, heeft gedreigd met een ‘aardbeving’ als de Israëlische luchtmacht het waagt om over het Turkse luchtruim te vliegen… 

  Volgens Erdogan staat het Turkse volk achter de besluiten van zijn regering om de politiek ten aanzien van Israël drastisch te wijzigen.
  Hamas Jihadisten zijn niet minder gevaarlijker dan de Al Qaida of IS militanten..!

  Hamas heeft zijn netwerk over het Midden-Oosten, Europa en zelfs Amerika uitgebreid.
  De Palestijnse afdeling van de Jihadisten, in de hele wereld bekend als Hamas, kreeg de macht in handen in Gaza. De Syrische tak is historisch gezien de grootste georganiseerde terreurgroep, en de organisatie heeft afdelingen in Turkije, Jordanië, Soedan en Irak. 

  Hamas heeft vanaf haar oprichting gepleit voor het toepassen van terrorisme als een middel om haar agenda van islamitische wereldoverheersing te bevorderen. Maar als de grootste radicale volksbeweging in de islamitische wereld heeft ze veel Jihadisten aangetrokken.

  Zoals bij ieder conflict met de Palestijnen gaat het Turkije van premier Erdogan ook nu pal achter Hamas staan. Door de banden met Hamas aan te halen hoopt Turkije ongetwijfeld dat de terreurbeweging in de toekomst niet meer naar verraderlijke EU elite kijkt voor steun.

  Turkse demonstranten bekogelen weer de woningen van een Israëlische diplomaten met stenen. Turken organiseren anti-israilische demonstraties inEuropa… De gewelddadige pro-Palestijnse protesten tegen de Joodse staat ,gekoppeld aan de scherpe veroordelingen door Turkse politici is een grote campagne van de Turkse staat geworden… 
  Die Turken, Saudi’s en Qataries zijn net zulke goede vrienden van de Palestijnen als de antisemieten… Ze staan allemaal paraat om de Joden te vechten tot de laatste Palestijn…

  Tegelijkertijd naar Europa!! Wie begrijpt de waanzin niet? De mogelijke toetreding van Turken tot de EU heeft aanzienlijke geestelijke,politieke en territoriale impact,omdat de islam aanspraak maakt op heel Europa. Erdogan ligt op ramkoers in meerdere richtingen. Hij gaat een einde maken aan de seculiere status van Turkije, Als dat gebeurd is maakt hij op democratische wijze van Turkije een islamitische staat. Tegelijkertijd gebruikt hij Iran om zijn positie in het Midden-Oosten te versterken. Hij denkt dat als Turkije en Iran samenspannen, beiden niet zullen worden aangevallen door het westen als zij Israël gaan aanvallen. De stemming wordt daartoe in Turkije reeds opgefokt. Dit alles gaat gebeuren zodra Iran een kernwapen heeft. Uiteindelijk wil Erdogan het Ottomaanse rijk in alle glorie laten weder opstaan. 
  De moslims hebben al Kosovo en Bosnië gekregen dankzij de sukkels in de NATO. Nadat de moslims Kosovo hebben ingelijfd werden duizenden kerken en kloosters vernield en werden de Servische Christenen het land uitgejaagd.
  Niet geheel toevallig waren dit allemaal plaatsen in gebieden die ooit door de Turken werden bezet. Met andere woorden: Bosnië, Syrië, Libanon en Israël staan allemaal op het Turkse verlanglijstje. Om deze landen en gebieden te kunnen veroveren kondigde minister van Defensie aan dat het Turkse leger verdubbeld zal worden naar maar liefst 1.2 miljoen manschappen. Bedreigingen uit Ankara zijn er ook al: minister van Buitenlandse Zaken Ahmet Davutoglu riep jihadisten op om Israël aan te vallen, zodat de Turken het vuile werk niet zelf hoeven op te knappen.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: