Livestro, zijn rechtse tuig, de linkse tragiek

smw_sea_mon.jpg

Gisteren ontdekte ik dat een zekere Ben Kok bij de opening van een nieuwe moskee een reclamevliegtuigje erboven heeft laten cirkelen. De tekst gaf te kennen dat de christelijke God de enige ware is. Ben Kok noemt de Islam een bedriegelijke godsdienst omdat de moslims keer op keer beweren dat Allah de enige god is. Ja, ik heb ook uit de geschiedenis, nog heel recentelijk begrepen, dat christenen zoiets over hun God nooit zouden zeggen. O sorry, ik vergis me, als een Christen zoiets zegt, heeft hij natuurlijk gewoon gelijk.

In mijn ogen is Ben Kok een godsdienstwaanzinnige die hoort bij het rechtse tuig als Livestro, Ayaan Hirsi Ali, meneer Boekestein, Geert Wilders, Rita Verdonk, Blood and Honour, het Vrije Volk, de Dietsche Kameraden, de Nederlandse (of moet het `Nederlandsche` zijn?) Volksunie en meer van dit verdriet. Zeker, ik gooi ze allemaal op één hoop hoewel ik het woord `hoop` nooit in verband heb willen brengen met `rechts`. Die ene hoop zal het rechtse regiment zeker aanspreken aangezien ze zelf voortdurend aan generalisaties doen.

Pas dus op! Wat mij betreft heeft `rechts` niet te maken met een godsdienstige overtuiging maar het kan er wel mee samengaan. Rechts houdt een onverbloemd superioriteitsgevoel in dat voortkomt uit frustraties die grotendeels door links zijn veroorzaakt. De voorkeursbehandeling die buitenlanders soms kregen en krijgen, de toegeeflijkheid tegen zielig ogende mensen, hebben bijgedragen aan de verwording van buurten en wijken. Gezellige volksbuurten veranderden in sfeerloze steenwoestijnen waar de oorspronkelijke bevolking zich niet thuisvoelde en -voelt. Die oorspronkelijk bevolking had namelijk geen flauw begrip van `hoe om te gaan` met de nieuwe buren. En dat was wederzijds. Links heeft daar behoorlijk wat steken laten vallen.

De oplossingen die het rechtse tuig aandraagt zijn allesbehalve oplossingen. Zij zijn gebaseerd op de gedachte dat de nieuwkomers zich `doodgewoon netzo moeten gaan gedragen als wij`.  Dat zal al evenmin iets opleveren als de `we-zijn-allemaal-mensen-en hippie` gedachte van links. Integendeel het provoceert en jaagt de andere partij terug in zijn of haar hok. Het vertrouwen neemt er niet door toe terwijl dat wel zou moeten.

Daar komt bij dat het rechtse tuig ons meesleurt in een wereldwijde provocatie vol van `grote offensieven` in Irak en Afghanistan en misdadige handelingen zoals het tot ridder slaan van Salman Rushdie. Wat heeft die laatste eigenlijk uberhaupt voor betekenis voor de mensheid? Nul! De man kan niet schrijven en doet niet anders dan provocaties uitdelen aan gemakkelijk kwetsbare groeperingen. Zielig is hij allerminst maar wel doortrapt.

De `grote offensieven` vormen vooral een flink stuk symboliek want zij zullen de `eindoverwinning` niet dichterbij brengen. Misschien schakelen de `vredestroepen` wel één of twee organisaties uit maar daarvan maken vier of vijf andere organisaties dan weer gebruik om zelf rotzooi te trappen. Dat is een soort caroussel waarvan westerse politici en militairen geen flauw benul hebben. Dat er strijders sneuvelen is in de ogen van deze groepen niet betreurenswaardig maar heroisch en noodzakelijk. Zij staan niet dagenlang stil bij een gesneuvelde kameraad maar worden door iedere dode opnieuw gevoed in hun geloof. Het geloof dat de `vredebrengers` vooral de duivel vertegenwoordigen.

Het is de tragiek van links  dat ze zelf het rechtse tuig stevig in de zeilen heeft geblazen door niet scherpzinniger te denken en te handelen. Nu moet links tegen de stroom oproeien en dat kan alleen affect hebben als er intelligent, uiterst zorgvuldig maar ook vastberaden wordt gehandeld. Geen vastbijterij in het fata morgana van de maakbare samenleving maar zeker ook geen overgave aan `laat-maar-waaien-en-als-het-ons-niet-bevalt-slaan-we-de-ander-op-zijn smoel` tactiek van rechts.

Koersen tussen Scylla en Charybdis. Als er één beeld uit de Griekse mythologie wijs- en waarheid bevat voor de alledaagse praktijk, dan is het dit wel. Dat is geen schipperen, ook al lijkt dat beeld over te komen. Het is sturen naar een evenwichtige samenleving waarin mensen weer zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor hun daden in plaats van uitsluitend mee te deinen op de golven. Zelfs het rechtse tuig zal daar wel bij varen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

 

 

scylla.jpg

https://politiek.wordpress.com

 Service

 www.geenstijl.nl

www.forum.at5.nl/viewtopic.php?t=3463

www.hetvrijevolk.nl

www.dietschekameraden.nl

www.etiennevermeersch.be/media_reacties/bio-ethiek_uvvinfo

www.nvu.info

www.vb.be

The URI to TrackBack this entry is: https://politiek.wordpress.com/2007/06/20/rechts-tuig-linkse-tragiek/trackback/

RSS feed for comments on this post.

35 reactiesPlaats een reactie

 1. Beste Kaj,

  Je presenteert jezelf als docent journalistiek, ook gespecialiseerd in interviews.
  Dat blijkt hierboven uit je artikel bepaalt niet; een hoop geschreeuw en weinig wol met etiketplakken op mijn persoon zonder “”gespecialiseerd interview””
  Als je daar nu echt goed in bent, houd dan eerst dan interview maar met mij, dan krijg je ook antwoorden, waar je wat aan hebt.
  Overigens, die tekst achter dat vliegtuigje luidde:
  “”Jezus, de enige weg tot de Vader””
  Theodor Holman en Max Pam bleken dat wel te kunnen waarderen in hun programma “”ketter en geest”” op vr. 15 juni, podcast Desmet live.
  Ik hoor graag nader over mijn interviewvoorstel via de mail,
  Shalom,
  Ben Kok
  (joods-christelijk pastor)

 2. Het feit dat je op een gevaarlijke manier provoceert, wil niet zeggen dat ik je niet zou willen interviewen. Ik vraag me wel af voor welk blad maar ik kan het onderzoeken. Ik zou trouwens niet weten waarom een goed interviewer er geen persoonlijke mening op na mag houden en waarom een columnist geen interviews zou kunnen afnemen.Theodor en Max! Ja, nou noem je me er ook een paar!Wat je tekst betreft: het is een blijk van geloofszwakte als je je eigen god moet aanduiden als degene die de “enige” weg geeft. Kennelijk moet je jezelf nog heel veel bewijzen. Ik zou het bijna godslasterrlijk willen noemen want ik geloof niet in de “enge beperking” maar in “de ruimte van het alles.” Hoe zou je het trouwens vinden als de moslims op Kerstmis een vliegtuigje boven je kerk laten vliegen met de tekst: “Allah is groot en de enige God”.”?

 3. Waarde Said of Kaj?,
  In een mogeljk nader interview zal ik graag op de vragen ingaan; voorlopig maak ik bezwaar tegen schandalige beledigingen op niets gebaseerd.
  Vertoon enig fatsoen en ga eerst es in normaal gesprek, wat ik overigens ook heb gedaan met de moslims ter plekke met veel moeite van mijn kant.
  En dan verlaag ik me niet tot schandalig schelden zo als u hier doet, maar ik geef een zeer liefdevolle tekst mee aan moslims met een dwaalleer gebaseerd op de koran met 164 haatteksten mbt. alle niet-moslims.
  Ik ben benieuwd naar uw reaktie,
  shalom,
  Ben Kok
  (joods-christelijk pastor)

 4. Alleen al de uitdrukking Joods-Christelijk wijst op een dwaalleer. Joden en Christenen hebben alleen gemeen dat zij een boek gebruiken dat in hetzelfde gebied tot stand is gekomen. Joden wensen niet eens Jezus te zien als een echte Messias. Joods-Christelijk is een terminologie die berust op een vage fantasie die verbondenheid veronderstelt door de aankondigingen in het OT en de uitspraken en gebeurtenissen in het NT. Dat een liefdevol geloof zo denigrerend kan reageren op het geloof van een ander is ten hemel schreiend. U maakt een karikatuur van het Christendom. U misleidt ook door te zeggen dat u een geloof van liefde aanhangt en ondertussen liefdeloosheid predikt door te spreken over “het nig ware”. Wat erger is, stelt u op gelijke hoogte met degenen die u aanbidt. U immers alleen, en uw Gideonsbende, heeft het “ware geloof”.
  Het is overigens opmerkelijk dat de “liefdevolle en wakers over vrijheid van meningsuiting”altijd de mond vol hebb U kreeg de lifdevolle teksten er klaarblijkelij met moeite uit terwijl u dat moeiteloos af zou moeten gaan. Inhoudelijk ingegaan bent u dan ook nog niet op mijn stelling dat de uitdrukking “enige ware” het meeste lijkt op een godslastering.
  Said? Soit!

 5. Beste Kaj of Said of hoe de naam verder ook mag zijn,

  Het ontbreekt u kennelijk aan moed of bekwaamheid om als “”deskundig interviewer”” zo’n interview te organiseren.
  Vooroordeel, ongefundeerde argumente, scheldwoorden die gewoon blijven staan zonder excuses; geen nivo.
  Ik laat het hierbij en wacht af, of u ooit in staat blijkt te zijn tot normaal gesprek of interview.

  Tot slot uw laatste regel: JHWH is de neinge ware en uitsluitend via Yehsua ha Mashiach (Jezus Christus) kunt u met Hem in relatie komen.
  Dat leert de Bijbel heel duidelijk, of u dat nu gelooft of niet.
  Dus volgens de Bijbel ben ik niet Godslasterlijk bezig, ook zeker niet, als ik het eens ben met de Bijbelse verkondiging, dat er:
  “”maar 1 God is, JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jakob en dat Yehsua Zijn eniggeboren Zoon is””

  Shalom,
  Ben Kok
  (joods-christelijk pastor)

 6. Het is wel heel jammer dat Ben Kok deze namen interpreteert als zouden zij voor iedereen in de hele wereld de enige weg zijn. Hij begrijpt niet dat er weliswaar één weg wordt aangegeven maar deze heet op een andere plaats anders. Daarom spreek ik van godslastering. Niet God bepaalt bij Ben kok de breedte van de boodschap maar Ben Kok doet dat.
  Dat ik niet een goed interview zou kunnen afnemen is niet waar. Ben Kok ziet het verschil niet tussen mijn mening op dit weblog en mijn objectiviteit bij het interviewen van wie dan ook. Als morgen een zekere heer A Hitler zou bellen voor een interview, zou ik daarop ingaan. Objectief maar niet in de positie van voorlichter of propagandist. Ik krijg de indruk dat Ben dat onderscheid niet zo goed kan maken.

 7. Beste Said,

  Uiteraard ken ik de gedachte, dat je via alle religies en denkpatronen bij de Schepper uit zou moeten kunnen komen.
  Het joods-christelijk geloof sluit die gedachte uit, want Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus) zegt Zelf in Joh. 14:6 “”Ik ben de weg,de waarheid en het leven; niemand komt tot (JHWH)de Vader, dan door Mij””.
  En daar wordt dan niet bedoeld, dat Yehsua een soort algemeen pricipe zou zijn, dat zich in elke religie o.i.d. manifesteert.
  Dat kan ook niet, want alleen in de joods-christelijke geloofsbeleving wordt JHWH mens in de Zoon, om de straf op de zonde te dragen voor elk mens, die zijn zonde belijdt en deze genade in Yeshua, de Zoon, aanvaardt.
  Zo’n bewijs van liefde en rechtvaardigheid kent geen enkele andere religie o.i.d., vandaar dat Yehsua ook kan zeggen, dat Hij de enige weg is tot de Vader.
  Dus: JHWH/Yehsua bepaalt de breedte van Zijn boodschap, niet ik; wie ben ik om dat te durven doen?

  En als u Hitler zou willen interviewen, mag u het mij ook doen, of kwalificeert u me naast godsdienstwaanzinning (wat ik zeer beledigend vind van u en ook vezoek direct te corrigeren met excuses) ook nog als onmogelijker/slechter dan Hitler?
  In dat geval daarvoor ook graag uw welgemeende excuses.

  UIteraard een objectief interview, hoezo zou ik het onderscheid niet kunnen maken met een objectieve interviewer en propagandist?
  Als u een deskundige interviewer bent, verwacht ik juist die objectieve houding.

  Shalom, tot interviews,
  Ben Kok
  (joods-christelijk pastor)

 8. Nou. Dit begint te lijken op een discussie tussen mij en mijn gereformeerde huisgenoot. Een waarbij wij nooit nader tot elkaar zijn gekomen, maar wel tot het punt waarop we begrepen dat verder praten zinloos werd. Destructief haast voor onze huisgenoten-verhouding. Zo te lezen zijn jullie dit punt aan het naderen, zo niet al overschreden. In mijn optiek als buitenstaander zie ik twee opties. Of jullie gaan om de tafel met een zo open houding mogelijk en interviewen elkáár, of jullie laten de boel de boel. Naar mijn weten staat nergens geschreven dat iedereen het met elkaar eens moet worden. Maar mocht ik me vergissen, kan ik alleen maar zeggen dat ik blij ben dat er zoiets als grondrechten bestaan. Succes!

  Groet,
  Marlous

 9. Marlous,

  Je hebt gelijk dat de kans op “het eens worden” zo goed als nul is, zeker gegeven het feit dat ik niet eens tot een christelijke of welk ander kerkgenootschap ook behoor. Wat voor mij de reden is om dit gesprek voort te zetten is juist de publiciteit ervan. Ik vind dat iedereen mag weten wat de achtergrond is van een negatieve actie van de ene religie ten op zichte van de andere. Die komt op deze manier goed tot uiting. In de tweede plaats irriteert mij de arrogantie van iemand die zegt dat hij de wijsheid in pacht heeft en zichzelf daarmee op het niveau van God plaatst, mateloos. Het feit dat elk greintje relativeringsvermogen ontbreekt ervaar ik als storend.
  Ik zou de discussie nooit zijn aangegaan als Ben Kok het niet in zijn hoofd had gehaald om boven een moskee die werd geopend een vliegtuigje met reclameteksten voor de christelijke God had laten vliegen. Het maakt in mij ogen duidelijk dat iemand niet alleen een star geloof heeft in zijn God maar ook zichzelf overmatig serieus neemt.

 10. En Marlous, het feit dat Ben mij nu aanspreekt met Said betekent dat iedereen duie het niet met hem eens is tot een andere categorie mens wordt gerekend. Ja, ik weet dat ik heb gezegd dat de naam mij niet uit zou maken maar dat hij komt tot de toepassing daarvan, zegt meer over hem dan over mij. En het zijn de door jou genoemde grondrechten die ons moeten beschermen tegen dit soort starheid, daarom ben ook ik over die rechten heel blij. Mijn vrijheid koester ik.
  Ben: Goed, misschien niet waanzinnig maar dan toch op zijn minst fanaat. Inderdaad, zo’n bewijs van liefde bestaat niet in andere religies en dat is nu juist precies de reden waarom dat vliegtuigje er nooit had mogen zijn. Wie liefde preikt en haat doet, is misleidend en u mag mij vertellen welke godsdienst de gelovigen aanzet tot hypocrisie.

 11. Ha Kaj,
  Als niet-Christen en door sommigen zelfs Humanist genoemd, deel ik je ergernis. Vandaar ook de heftige discussies met mijn huisgenoot die de Bijbel ziet als Het Woord van God. Letterlijk. En dat terwijl ik niet geloof dat er zoiets als ‘letterlijk’ bestaat. Zeker niet in het kader van de interpretaties waar je als mens niet aan ontkomt. Alleen waar jij Kaj, de ruimte voor neemt, sluit ik die op een gegeven moment liever af. Eindeloos doorgaan zonder toenadering vind ik zwaar. Jij hebt er een doel mee en dat is mooi om te horen. Vandaar mijn bijdrage:-)

  Vaak denk ik namelijk het volgende: Als vrijwel alle religies liefde, warmte en vertrouwen/overgave predikken, dan zou het vanuit dat standpunt de taak van de mensen zijn om dat uit te dragen naar de wereld om hen heen. Als Christen, Moslim, Jood, enz. Het staat iedereen bovendien vrij om te proberen anderen te overtuigen van het Goede. Ook dat. Maar vanuit liefde. Niet vanuit dwang, woede, haat, vliegtuigjes, en ander soortige negatieve uitingen. Zo lees ík de Bijbel. En als de godsdiensten elkaar dwarsliggen, of mensen komen tot de conclusie elkaar niet te kunnen overtuigen, dan is dat ok. De poging is gedaan en dan vind ik ook dat je als gelovige moet vertrouwen in het oordeel van jouw verlosser.

  En niet gaan schermen met De Enige. Er zijn vele Enigen; dat is op z’n mist opzienbarend te noemen. Vandaar dat mijn idee zou zijn; vertrouw als gelovige op je geloof. Op hoe jij het beleeft. En gun anderen de ruimte daarvan af te wijken en zelfs jouw Enige te bekritiseren. Ook zij zijn je naaste, of je dat nu leuk vind of niet. En als bekeren niet lukt of niet gewenst wordt, waarom dan veroordelen? Dring het geloof niet op. Ik kan me geen werkelijke bekering voorstellen die gebaseerd is op agressie en dwang. Hooguit aan de buitenkant, gevoed door angst wanneer er weer eens een regime wordt opgelegd door derden die het beter denken te weten. Maar een mens’ geloof wezenlijk veranderen, is iets waar hij of zij zélf al dan niet voor moet/kan kiezen.
  En daarvoor is die vrijheid hard nodig.

  Zo. En dat was wel weer genoeg Humanistisch-verantwoorde praat voor de zondagochtend. Toch zo’n verkeerde studie nog niet..

  Marlous

 12. Marlous,
  Geen verkeerde studie, zeker niet. En inderdaad, die persoonlijke keuze van gelooof kun je alleen in vrijheid maken. Nota bene de Bijbel zegt ook Het geloof kan ik u niet schenken` (M.a.w., je moet het zelf doen). Overigens wil het feit dat ik niet bij een kerkgenootschap ben aangesloten niet zeggen dat ik niet religieus ben. Daar heb je al weer zoiets. Wat ik bij Ben Kok ernstig mis is het volgende:
  Wij kunnen de zon zien vanaf de polen en vanaf het zuidelijk en noordelijk halfrond, vanaf de keerkringen en vanaf de evenaar. Elke keer zie je de zon op hetzelfde moment anders. Sterker nog, als het bij ons dag is, is het in de andere helft van de wereld nacht. Ik denk dat het geloof oorspronkelijk zo gegroeid is, vanuit de plek die een volk op aarde bezette. Daarbij komen heuvels, bergen, bossen, rivieren, zee en zelfs de verschillen in lucht. Hoe zou je nu respectloos kunnen zijn tegenover de manier waarop iemand vanuit één van die andere gezichtshoeken het al aanschouwt? En respectloos vind ik het geval met dat vliegtuigje en zo vind ik ook het benoemen van een `Enige waarheid`. Dat is alsof je zeggen wil `Alleen degenen die de sterren zien vanuit Bethlehem, zien ze zoals ze zijn`.
  Bij de Chinezen is het Taoisme ontstaan en de beroemdste uitspraak die daarbij hoort is `Wie Tao kent, noemt Tao niet.` Daarmee wilde men de onbegrensdheid van Tao aangeven en toch zit daarin de tragiek. Wie die spreuk gebruikt, heeft Tao al 2 keer genoemd.

 13. Goedemorgen Kaj/Said (dat heb je met nepnamen:dan kun je iemand niet correct benoemen, maar dat ligt geheel en al bij jouw wijze van jezelf voorstellen),

  Zelfs de burgemeester van Amersfoort respecteert mijn vrijheid van meningsuiting en een moslim-gemeenteraadslid van Gr.Links, Oczan, legt zich daar bij neer, morrend en zonder enig contact te zoeken voor nader gesprek, want hij heeft zelfs de koran nog nooit gelezen, zo deelde hij me mee op een debatavond enige tijd geleden.
  Mijn actie was een liefdevol alternatief vor de islam/moslims, voor het geval ze een alternatief zoeken.
  De NIO hield er wel een interview over, wat vandaag om tussen 13 en 13.30 uur op Ned.2 te zien is; herhaling zaterdag 7 julli 11.30 uur.
  Ik hoop, dat in de montage het ca. 30 minuten interview, waarin ik alles kon zeggen, e.e.a tot zijn recht komt; commentaar en vragen hoor ik evt. wel.

  Mijn vliegtuigactie met leifde voor de moslimmedemens wordt door velen zeer gewaardeerd en moslims mailen me met oprechte vragen.
  Zij zien ook wel het verschil met de uit de islam gemotiveerde vliegtuigactie van 9/11 met 3000 doden; dat was haat pur sang.
  Die suggestie van Marlous vnd ik te waarderen: een goed interview of gesprek, ipv. etiketten plakken/schelden/niet op aargumenten ingaan e.d.
  Dus tot sprekens, al was het maar om de verschillen in denken in kaart te brengen?
  Want ik laatjouw je ongeloof, of hoe je eigen zineswijzen, laat mij de mijne.
  En laat Bin Laden de zijne, of dat toch maar niet?
  Shalom,
  Ben

 14. correctie spelfouten: liefde/want ik laat jouw je ongeloof en/of eigen zienswijzen, laat mij de mijne.
  En laat Bin Laden c.s. de zijne, of dat toch maar niet?
  Shalom,
  Ben

 15. Hallo Ben,

  Helaas heb ik alleen de laatste 10 minuten kunnen kijken, maar ik was blij met wat ik zag. De herhaling staat in mijn agenda.

  En ook voor Kaj, schrijven, bloggen, msn-en, chatten.. hoe mooi ik het ook vind soms, het gevaar van misinterpretaties ligt snel op de loer. Wegens gebrek aan oogcontact, lichaamstaal en intonatie kan de geschreven taal nogal misleidend zijn. We lezen als snel, wat we dénken te lezen. Maar. Mocht er een interview komen tussen jullie, ben ik uiteraard erg benieuwd naar de uitkomst!

  groet,
  Marlous

 16. Marlous,
  Ongetwijfeld. helaas heb ik er helemaal niets van gezien, misschien moet ik maar eens naar de herhaling kijken. Ik sta altijd open voor iets nieuws. Natuurlijk ben ik het met je eens dat je dingen wel eens anders leest dan
  > ze bedoeld zijn maar wat moet ik dan met deze uitspraak van Ben Kok?
  >
  >
  “De islam is een misleidende godsdienst. Elke vrijdagmiddag, als de
  > minaret de mensen oproept naar de moskee te komen, klinkt de boodschap:
  > ‘Er is geen god dan Allah’. Moslims noemen het een gebedsoproep, maar het
  > is een leugen. Het is een vervloeking, pure afgoderij die over de stad
  > wordt uitgestrooid”.strong>
  >
  > Is dit wel voor tweeërlei uitleg vatbaar?

 17. Ben, dat ook moslims wel het verschil zien met de vliegtuigactie in New York, had je daaraan dan getwijfeld?

 18. Veel moslims verlenen als “”zwijgende meerderheid”” steun aan 9/11 e.d. en ook aan wat er nu in Londen gaande is.
  Enquete’s in Engeland geven dat ook aan!

  Wie de NIO uitzending wil zien, kan op http://www.gemisteuitzending.nl terecht bij NIO of ook zaterdag 7 juli 11.30 uur.
  Compliment voor de NIO: heel fair gemonteerd, de essentie van wat ik bedoel werd goed weergegeven.

  Bedankt voor de waardering Marlous, we zien wat Kaj/Said nog wenst te interviewen,
  Shalom,
  Ben

 19. Ach ja, Ben, onderzoeken…ze zij zo geloofwaardig als Tony Blair. Misschien wil je me ook even uitleggen wat er liefdevol is aan onderstaande tekst want als journalist ben ik objectief en nieuwsgierig.

  > “De islam is een misleidende godsdienst. Elke vrijdagmiddag, als de
  > minaret de mensen oproept naar de moskee te komen, klinkt de boodschap:
  > ‘Er is geen god dan Allah’. Moslims noemen het een gebedsoproep, maar het
  > is een leugen. Het is een vervloeking, pure afgoderij die over de stad
  > wordt uitgestrooid”.strong>>

  Of is het weer eens verkeerd in de media gekomen? Dat kan natuurlijk ook.

  Salaam aleikum,

  Said

 20. Beste Said (van die namen snap ik dus echt niet, maar goed)
  Als het nu zo is, dat er maar 1 Schepper/God is, dan zijn alle zgn. goden dus afgoden, die niets opleveren.
  De Bijbel leert, dat JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jakob de Enige is.
  Hij is overduideljk anders dan al die afgoden, incl. Allah, die geen zoon heeft en JHWH inYehsua ha Mashiach (Jezus Christus) wel en uiteraard ook heel anders qua Persoonlijkheid, vg. Bijbel en koran.
  Dan is het toch liefdevol om misleide mensen er op te wijzen, dat ze op een fout spoor zitten?
  Ik doe dat in verschillende termen, afhankelijk van de situatie en personen.
  Begrijp je?Of vind je dat weer de arrogantie ten top?
  Nou ja, Yehsua zegt van Zichzelf:””Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan
  door Mij”” Joh. 14:6

  Shalom,
  Ben

 21. Misleide mensen komen al dan niet zelf met de vraag om een alternatief. Ik hoef ze die alternatieven niet voortdurend voor de voeten te gooien. Daar komt bij dat JHWH en Allah (de naamsverwantschap met Elohin is verbijsterend opvallend) best eens dezelfde zouden kunnen zijn, maar dan vanuit een andere gezichtshoek gezien. Raciaal zijn Arabieren en Joden verwant maar niet hetzelfde en zo zit het met het geloof ook. Oude Testament en Koran hebben meer met elkaar gemeen dan Oude Testament en Nieuwe Testament. “In het huis mijns vaders zijn vele kamers”.
  Ik herinner mij discussies uit het verleden over een soortgelijk onderwerp. “Als je ziet dat iemand ligt te verdrinken in de gracht, spring je toch ook in het water om hem te redden?” Al gauw bleek dat dit soort vergelijkingen mank gaan aangezien er een vergelijking wordt gemaakt tussen onheil op aarde en in het hiernamaals. Dat is redelijk onzindelijk. Bovendien schreeuwt een drenkeling meestal om hulp tenzij hij of zij zelfmoord in gedachten heeft. Daarvan is in het geval van de moslims zelden sprake aangezien zij niet uit zijn op eigen ondergang. het ongevraagd hulp bieden aan mensen doet mij denken aan het volgende. Stel dat ik een aantrekkelijke vrouw zie en ik merk en hoor aan haar dat ze lijdt onder haar huwelijk. Stel dat ik haar verleid om haar een moment van geluk te te geven, sterker nog: om haar over te halen voorgoed gelukkig te zijn met mij zonder lijden? Wat dan? Mij is nog nooit gebleken dat zij die zich in hoge mate op de Bijbel beroepen in zo’n geval te hulp willen schieten op de omschreven wijze, ook niet als dat de “enige” weg is.
  Jij hebt mij overigens de naam Said toegedicht, niet ik.

 22. Kaj, Hmm.. Dat gedeelte zat niet in het deel wat ik tot mij genomen heb. En het is niet bepaald het meest subtiele wat ik ooit gehoord heb. Zeker niet omdat Ben geen nuance aanbrengt in bovenstaande reacties.
  Om maar weer even terug te komen op mijn huisgenoot; ik weet dat hij heel hard hoopt dat ik Jezus als mijn Verlosser ga zien. Het doet hem pijn dat het voor mij echter anders ligt. En Ben, ja. Voor hem is het inderdaad liefde omdat hij mij het beste gunt van wat hij zelf kent. Ik waardeer dat en vind het zelfs een compliment. Maar het zou arrogant worden, paternalistisch en ongewenst wanneer hij zijn geloof zou opdringen. Opeisen, zoals sommigen denken te moeten doen.
  Wanneer het ene geloof bóven het andere wordt gesteld, is er iets soortgelijks aan de hand. Maar het staat toch geschreven? Ja. En er staat ook geschreven dat alle mensen op aarde als Moslim geboren worden. In een ander boek, dat wel. En door een andere God.

  We zijn allemaal vrij om te denken wat we willen. Ook dat wij de besten zijn, of tot het enige geloof behoren. Dat mag allemaal en ik ben blij met die ruimte, al vind ik bovenstaande gedachten niet bepaald charmant. Ondertussen telt voor mij echter in toenemende mate, wat mensen dóen vanuit hun geloof. Of ze een constructief leven leiden of dat ze afbreuk doen aan zichzelf en/of anderen. En of je dan Jood of Moslim of Christen bent? ‘Liefde’ is altijd de boodschap geweest. En liefde bouwt op.

 23. Marlous en Ben,

  Naar aanleiding van wat Marlous hier schrijft, kan ik je vertellen dat ik juist vandaag liep te denken: “Het maakt niet wat je gelooft,maar wel welke consequenties je eraan verbindt.” Dat wil overigens niet zeggen dat het voor iemand persoonlijk niets uitmaakt wat hij of zij gelooft. Dat is nu juist wel van belang maar voor mij tellen alleen de consequenties.
  Natuurlijk lijkt de stelling van Ben en anderen heel liefdevol maar daarbij kun je veel vraagterkens plaatsen.

 24. Hi Politiek of Kaj,

  Lachen met die namen. Ik zie nu pas, dat er bij elke reactie “”said”” staat, wat ik dor te vluchtig lezen als eigennaam beschouwde ipv. het Engelse woord voor “”zei”” , van “”zeggen””.
  Maar dan stelt Kaj zich voor als “”Politiek””, wat ik ook weer niet snap.
  Houd het gewoon op Kaj.

  Tot zover de bijzaken.

  Mbt. liefde en consquenties ben ik het van harte eens.
  De Schepper/God uit de Bijbel is liefde en bewijst dat, door in Zijn eniggeboren Zoon als mens op aarde te komen en ook nog de straf op de zonde van mensen, die dat erkennen en aanvaarden, te dragen.
  De consequenties van het gleoof in Hem zijn liefde voor Hem boven alles en liefde voor de naaste (elk mens dus) als mezelf.
  Zo vat Yehsua ha Mashiach (Jezus Christus, de Zoon) de hele Bijbel samen.

  shalom,
  Ben

 25. Juist Ben. De vraag is nog steeds wat je met die liefde doet. Bij mijn weten heeft Jezus weliswaar de tollenaars uit de tempel geranseld maar ze daarna niet meer achterna gezeten met zijn prediking

 26. Beste Kaj,
  Hierboven schreef ik al het antwoord op je vraag:
  “”Dan is het toch liefdevol om misleide mensen er op te wijzen, dat ze op een fout spoor zitten?””
  Yehsua (Jezus) verkondigde het evangelie van Gods Koninkrijk vanaf een bootje voor de kust(water versterkt het geluid), vanaf een berg/heuveltop en in de tempel, ook de synagoge en tenslotte vanaf het kruis, waarmee Hij de liefde van de Vader bewees.

  Dus dat ging toch wel wat verder als de tempel schoon vegen.
  Het is dat er toen geen vliegtuigjes bestonden, want anders dan was dat vast ook een optie geweest.
  Maar toen waren er ook gelukkig nog geen moskeeen, geen koran en geen islam.
  Genoeg ander heidendom en Joods wetticisme, wat Yehsua ook scherp veroordeelde.
  Het gaat JHWH immers om de liefde van je hart en niet om regeltjes, die zijn wel goed maar veel minder van belang.
  Shalom,
  Ben

  PS ik blijf mijn vliegtuigje met tekst: “”Jezus de enige weg tot de Vader”” stukken liefdevoller vinden dan die grote vliegtuigen met 3000 doden in de Twin Towers onder de kreet, dat ene allah toch wel de enige en grootste ….. is.

 27. Wat een naargeestige vergelijking. Slaat ook nergens op, dat met die vliegtuigen. De godsdienstige kreten die daarbij werden geslaakt, stonden in dienst van een politieke doelstelling. Ik neem aan dat je die niet hebt, Ben. Of Jezus vliegtuigen gebruikt zou hebben, is verre van duidelijk en verder gaat het wel een beetje ver om de verkondiging van een nieuwe profetie te vergelijken met evangeliserende provocaties. Kennelijk zie je niet in dat JIJ degene bent die verstrikt is in regeltjes.

 28. En zo kunnen we nog wel even; gaan we het hier bij laten of houd je nog een professioneel interview?
  Shalom,
  Ben

 29. Ja Ben, ik weet dat nog niet. Misschien lukt het na de zomer maar ik moet eerst een goed medium daarvoor hebben. Niet zo maar iets.

 30. PURE ONZIN!!! JE BENT GEWOON EEN BEDRIEGER!!!!!!!!!!!!!!!111111

 31. Is Aboeli ook al een vriend van Ben? Of juist niet? Wie is volgens hem de bedrieger? Als hij mij daarmee bedoelt, vind ik het niet zo erg maar ik heb liever niet dat iemand mijn gasten uitscheldt.

 32. Ah Ben Kok is geen dapper man en durft eigelijk niet in dialoog te gaan met moslims dat heeft hij mij bewezen.
  Dat GOD hem de ogen mag openen

 33. Marloes schreef
  En door een andere God

  Hoeveel Goden bestaan er? ik ken er maar Één GOD Allah Dieu etc. Wij geloven allemaal in dezelfde GOD het is de leer die anders is
  Groeten Iman

 34. http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=3294&titel=objectieve_verschillen_tussen_Joods-christelijk_geloof_en_islam

  Beste Said
  Ik las ergens in het begin dat Ben Kok van jou objectiviteit verwacht, lees dit eens door daar zul je zien wat de beste man onder objectiviteit verstaat

 35. Beste Iman,

  Mijn naam is geen Said!!! het gaat hier om het woordje “said” wat verleden tijd is van het Engelse werkwoord “to say”.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: