Grote woorden

geen_verdeeldheid_door_partijen_maar_volkseenheid_nsb.gif

Vandaag las ik een verhaal van mijn vriend Ariel die de PvdA-voorman Ton Heerts aanduidt met de term NSB-er. Het is dus goed om even uit de doeken te doen wat een NSB-er precies is.

Een NSB-er is sowieso moeilijk onder één definitie te vangen omdat er op zijn minst twee stromingen waren binnen de NSB, de oorspronkelijke leden en de meikevers. Meikevers waren de leden die uit opportunistische overwegingen lid werden na de bezetting van Nederland door de Duitsers. Zij werden binnen de partij met laatdunkendheid beschouwd. Voor het overige waren er ook leden van de NSB die de Duitse inval juist aanpakten om hun lidmaatschap op te zeggen

NSB-ers waren mensen met grote verwachtingen van een dictatoriale of autoritaire staatsvorm. Daarbij kenden zij bijzondere eigenschappen toe aan het eigen, Nederlandse volk. Aanvankelijk was antisemitisme niet echt endemisch binnen de partij. Er waren wel racisten zoals Rost van Tonningen. Het racistische element werd gestimuleerd door de fusie met Zwart Front, een splinterpartij van Brabantse origine.

De grote meerderheid van de NSB-ers zag in de Duitse bezetting een belangrijke stap op weg naar het einddoel. In die zin waren zij landverraders, hoewel ze meestal pleitten voor een onafhankelijke Nederlandse staat.

Heeft Ton Heerts voorkeur voor een autoritaire staatsvorm en geeft hij onvoorwaardelijk voorrang aan het Nederlandse “eigen”  volk? Ik heb daarvan tot op heden nog niets gemerkt. Volgens Elsevier heeft hij de pers ingelicht over misdragingen van Nederlandse soldaten in Irak. De redacties hebben daarover verder een bericht naar buiten gebracht dat mogelijk overtrokken was. Dat valt binnen de redactionele verantwoordelijkheid.

De aanduiding van de heer Heerts als “NSB-er” lijkt mij tot op heden ver over de schreef gaan. Misschien is ze zelfs gevoelig voor een aanklacht wegens smaad. Ariel heeft zich zoals gewoonlijk weer eens te sensationeel uitgelaten. Dat alles in zijn onvermoeide strijd tegen “links” en alles wat hij daarmee in verband brengt. Een objectief-positieve houding ten opzichte van de Islam bijvoorbeeld. Dat is wel erg rechts en voor zover ik ben voorgelicht, ligt rechts dichter bij de NSB dan links.

Tot terkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 Service

www.home.zonnet.nl

nsb-artikel2.jpg

Drama

146.png

Reality tv! Er zijn echt geen gouden kooien of smerige huizen voor nodig. Soaps zijn links en rechts te vinden in het “alledaagse”. Vanmorgen waren er twee die zonder al teveel moeite aan elkaar te koppelen zijn.

Ik ben niet iemand die tot drie uur ’s nachts wacht om te kijken hoe de Amerikaanse president de handen al dan niet op elkaar krijgt. De State of the Union heb ik al enkele weken geleden zelf geschreven en iedereen kan de tekst daarvan vinden op dit blog.

Even zo goed is het vermakelijk om George Bush te zien tegen de achtergrond van Nancy Pelosi als de vreselijke Republikeinen-vampier en in confrontatie met een wat zurig kijkende Hillary Clinton. Aan de ogen van de laatste kun je de ergernis aflezen: “Man, wat bazel je nou?” lijkt zij zich af te vragen. Ondertussen doet George, die zijn hele leven lang nog nooit iets tot een goed einde bracht, zijn best overeind te blijven. Die grap van die 20 procent minder benzineverbruik was wel om te lachen. Deze president heeft de belachelijk grote terreinwagens van veel te rijke onthersende Amerikanen alleen maar gestimuleerd.

En dan was er Van Gaal. Ik maak me zelden druk over voetbal en alles wat er omheen hangt maar mijn hemel, wat een zielige vertoning! Hij had kritiek op de bondscoach en dat had niet gemogen, zo vindt de door Van Gaal e.c. opgerichte Commissie Betaald Voetbal. Wat een afgang als je eigen club je laat vallen. Nog groter is de afgang als je er dan vervolgens afscheid van neemt.

Twee mannen, twee drama’s, leuke humor om te lachen. Voetbal is oorlog en oorlog is niet leuk. Dat weten we inmiddels allemaal dankzij Georgie boy. Zonder blikken of blozen wil hij nog zo´n 21.000 jonge Amerikanen aan een spelletje Russisch roulette in de woestijn laten meedoen.

Het blijft een groot spel. Eén van de grootste schurken ter wereld, El Zawahiri (ook El Quaida)  heeft Bush uitgenodigd zijn hele leger naar Irak te sturen om het daar in de pan te laten hakken. Lijkt mij een goed idee want de Amerikanen zullen best in staat zijn om ook die boevenbende van Osama uit te roeien. Dan zijn we in één klap van twee problemen af. Wat een kletskoek van zo´n brulboei!Tweemaal moord, hartstikke leuk. En daarna wordt Van Gaal Bondscoach van Irak om de oorlog voort te zetten. Geen kritiek, want daar maken ze in dat land korte metten mee. Desnoods trekken ze letterlijk je kop van je romp* (zie `scheuren`). Is dat drama genoeg?

To tsterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

 

Service

www.wikipwedia.org  (drama)

 

De waarschuwing

jihad.jpg

haganah.png

Het is bekend. Anoniempje heet Ariel Bruéns. De achternaam zegt me niets maar de voornaam doet me denken aan een Israëlische generaal die Beiroet vermorzelde. Alles de schuld natuurlijk van de Palestijnen en hun bondgenoten.

Nu komt een pijnlijk verhaal. Niemand zal zeggen, behalve wat malloten in Iran, dat de Joden niet hebben geleden. Ik zal nooit ontkennen dat de Shoa een beproeving van de ersgte soort is geweest. Ze heeft even zo goed wel geleid tot discutabele beslissingen. Plotseling kregen de Joden alle recht van de wereld te gaan wonen in een land dat al was bewoond.

Alleen de Britten probeerden die ontwikkeling tegen te gaan. Een paar jaar lang sloten zij zelfs Joodse emigranten in op het eiland Cyprus. Met antisemitisme had dat niets te maken. Op alle mogelijke manieren probeerden zij te voorkomen dat een Joodse tsunami in Palestina tot een drama zou leiden. Maar…de wereld kon het niet meer aanzien. Joden achter prikkeldraad was onbestaanbaar geworden. En daar gingen ze.

Nadat de Joodse verzetsbeweging, Haganah, nog wat Britse militairen had afgeslacht, besloot de VN tot de stichting van de Joodse staat hoewel daar van meet af aan bedenkingen tegen bestonden. Meteen al op de eerste dag van haar bestaan, barstte de oorlog uit. Een teken aan de wand: mene, mene, tekel ufarsin.

Het zou mooi zijn als er serieuze pogingen waren ondernomen om tot overeenstemming te komen maar dat is van beide kanten hardnekkig geweigerd. Zo ontstond de weerzin, een weerzin die zich in de moslimlanden uitstrekte tot het westen dat immers “haar Joodse probleem” in het Midden Oosten had “opgelost”.  De moslimwereld zag het afschuiven van eigen schuld door de westerse wereld als een schrikbarend staaltje van arrogantie. En dat was het ook.

Deze veenbrand gevoegd bij een sluimerende competitie tussen Islam en Christendom, een onbeschaamd uitbuiten van Arabische en Perzische oliebronnen en een onverhuld steunen van schandalige regimes, zoals het Saoedische koningshuis, hebben Al Quaida ontketend.

Natuurlijk, Al Quaida bestaat uit terroristen. Dat is zeker. Ik heb Ariel B. niet nodig om dat te kunnen zien. Ik wil alleen helemaal niet door hem gewaarschuwd worden. Oplossingen zijn er te over voor het probleem maar zijn gestook hoort daar niet bij.

Tot  sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.militair.net

www.vecip.com

Verwilderd

img_0018_300.gif

Ook vandaag weer volop  teksten van die anoniemeling van de Nederkrant die zijn best doet negatief nieuws in omloop te brengen over moslims. Hij vindt steeds weer iets nieuws en gebruikt desnoods de meest scabreuze bronnen.

Nog vreemder zijn de opmerkingen die hij vandaag maakte over de fatwa. Hij zit te verlangen ernaar. De fatwa, voor alle zekerheid, is een goedkeuring van de geestelijke overheid om iemand te vermoorden. Ja, je moet maar driftig verlangen naar iets hogers, zal ik maar zeggen.

Ik denk dat anoniempje een verdomd moeilijke jeugd heeft gehad en nu probeert hij zijn trauma’s uit te leven op de samenleving. Als Ahmet Aboutaleb zijn zin had gehad, was het zover niet gekomen. Het vervelende is dat de auteur zijn gif zo ogenschijnlijk objectief in de publiciteit gooit. Ik vergelijk hem er natuurlijk niet mee maar Max Blokzijl van de NSB kon dat ook erg goed.

Natuurlijk valt anoniempje helemaal door de mand nu hij het opneemt voor Geert Wilders en het woord lijperd niet blijkt te kunnen schrijven. Die twee gaan waarschijnlijk samen: aanhanger van Wilders en niet goed kunnen spellen.  In dat opzicht ben ik dan weer gerustgesteld. Luister eens anoniempje, zodra je echt Nederlandse teksten gaat schrijven en je naam bekend maakt, zal ik je serieus nemen. Tot die tijd blijf je wat mij betreft een, verwilderde, onbetrouwbare hitser en stoker. Afgesproken?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.nederkrant.nl

De ezeldrijver

tbkl_004.jpg

Toen Ahmed Aboutaleb 15 jaar was, reed hij dagelijks op een ezel om water te halen voor zijn geboortedorp in Marokko. Een paar jaar later kwam hij met zijn ouders aan op Schiphol en hij wist het meteen: ik hoor hier niet thuis. Het gastarbeidersgezin was arm en verloren in de kille polders langs de Noordzee.

Gisteravond vertelde hij het allemaal zonder enige schroom tijdens een bijeenkomst in de Rode Hoed. Hij geneerde zich er ook niet voor dat zijn moeder tot haar 55e analfabeet was en dat zijn vader nooit naar hem had omgekeken toen hij naar school ging. Waarom ook?

Aboutaleb is het schoolvoorbeeld van een vechtersbaas die in recordtempo zijn school doorliep. De keuze voor de sociaaldemocratie lag voor de hand en hij steeg snel in de gelederen van de PvdA. Nu wordt hij genoemd als mogelijke minister van Sociale Zaken. Vastbesloten om de polders voor de generaties na hem wat minder kil te laten zijn.

De Amsterdamse wethouder is bereid heel ver te gaan bij overheidsingrepen in gezinnen waar het duidelijk mis dreigt te lopen met de opvoeding. Verantwoordelijkheid van de ouders? Ja, maar dan moeten zij die verantwoordelijkheid wel aankunnen. “We kunnen niet terughoudend zijn bij probleemgezinnen maar tegelijkertijd staatsgevangenissen bouwen voor kinderen die al lang en breed zijn ontspoord.”

Hij heeft gelijk. In het verleden waren het de dorpsgemeenschap en de veldwachter die een wakend oog hielden op de jeugd. Dat is er nu niet meer bij. Vaak ben ik blij dat de sociale controle niet meer zo ver gaat als in de dorpen van weleer. Tegelijkertijd is het waanzin om kinderen op grond van “eigen ouderlijke verantwoordelijkheid” en “privacy” over te laten aan onbekwame ouders.

De Marokkaan aan het IJ toont zich nog steeds ezeldrijver en waterhaler. Hij drijft de koppig en onwillig dolenden in een wenselijke richting. Hij haalt ook lavenis voor de samenleving die niet het slachtoffer wil worden van ontspoorde jeugd.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.kinderboekenplein.nl

www.amsterdam.nl

Ontzinning

31-pluim.gif

Theo Thijssen en de Gelukkige Klas. Ik heb het boek al vele jaren geleden gelezen en vond het best aardig. Langzaamaan blijkt dat `ontlezing` onzin is. Mensen lezen wel en graag. Het is wel van belang om ze op jeugdige leeftijd te interesseren voor het boek. Dat is iets dat veel te weinig gebeurt.

Door onzinnige oceanen van tijd te besteden aan het gebruik van de computer, wordt de aandacht van het boek afgeleid. Nuttig zijn al die computeruren niet. Leren wordt er niet leuker van, het wekt wel meer stress op. Het overmatige gebruik van de computer op school houdt bovendien niet in dat de kinderen later beter worden met het ding. Natuurlijk, ze moeten de fijne kneepjes weten en enige oefening hebben maar voor het overige is al die extra aandacht compleet overbodig. Oefenen doen ze thuis ook al heel veel.

Oefenen met de computer leidt tot ontzinning, de afbraak van ambities en verdrinkingsnood in een overmaat van gegevens en mogelijkheden. Verlies van de wil om iets in de wereld te zijn. Niet voor niets keren steeds meer mensen zich tot de virtuele wereld. Belangrijker is de aandacht voor het boek. Lezen is een prima middel om fantasie en voorstellingsvermogen te stimuleren. Beter ook dan films. Die komen vaak alleen maar met voorgekookte fantasie. Eigen beeldvorming blijft uit. In het verleden is er aan boeken veel te winig aandacht besteed.

Er zijn kinderen groot geworden met de gedachte dat het lezen van een boek verloren tijd is. `In die tijd kun je ook geld verdienen`, menen sommige twintigers en dertigers hoewel ze zelf nog nooit een stuiver hebben verdiend.

Fantasie is vermoedelijk de grootste voorsprong die mensen hebben op computers. Juist in deze digitalitijd is het daarom van belang te lezen. Dankzij fantasie kunnen we de computer de baas blijven. De overheid heeft op dat gebied een schone taak. Overtuigd van de verplichting om de veiligheid van burgers te waarborgen, zou ze deze weg schielijk moete kiezen. Het heeft bovendien het grote voordeel dat we nog eens een Nederkrant meemaken die in goed Nederlands is gesteld en geschreven.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://politiek.wordpress.com

 

Service

www.maurice.nl

www.nrc.nl

 

Triumfeminaat

zebra.jpg

Hoe krijgt ze het toch voor elkaar? Het kapsel van Hillary Clinton zit altijd even onberispelijk. Storm, kou, regen of zon, steeds zijjn er die haast klassiek kunstzinnige slagen in het haar en, niet te vergeten, de onverzettelijke oorknoppen.

Ik zie haar graag. Ze heeft een leuk koppie, ook op haar 59e. Ik maak me geen illusies. Achter het leuke koppie gaat heel wat schuil, mooie en minder mooie dingen. Maar toch, ik zie haar graag ook al is het niet meteen het type waarmee ik als “maatje” de jungle in zou willen.

President van de Vrouwlijke Staten. Waarom ook niet? Het lijkt mij persoonlijk een prachtige ontwikkeling. Het links-radicale miljonairtje zal best iets leuks kunnen doen voor de arme luizen in de brakke onderkomens van die afschuwelijk, eentonige Amerikaanse steden. Links-radicaal voor Amerikaanse begrippen natuurlijk, hè! In het beleid zal ongetwijfeld het stempel terug te vinden zijn van Bill want in huize Clinton geldt één vaste stelregel: even napraten op het kussen en tussen de lakens.

Nog spannender vind ik de situatie die gaat ontstaan als Hillary daadwerkelijk president wordt. In de VS een vrouw aan het roer, in Duitsland Angela Merkel en in Frankrijk de vrouw met de merkwaardige combinatie Présidente Royale. Een drievrouwschap dat een belangrijk deel van de wereld bestuurt. Dat zal toch tot iets moeten leiden dat alle feministische hartjes sneller doet kloppen!

Echt, het lijkt mij heel boeiend om te zien hoe zoiets gaat. Eerlijk gezegd denk ik dat de drie vrouwen netzo zullen handelen als hun manlijke voorgangers. Alleen de presentatie en hier en daar een accentje zal anders zijn maar…ik wacht vol verwachting af. Ze kunnen mij geen groter plezier doen dan een globaal triumfeminaat: Hillary, Ségolène en Angela.  Wauw! Drie is een magisch getal.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.stefbos.nl

www.elsevier.nl

www.tawiza.nl

Published in: on 22 januari 2007 at 8:54  Geef een reactie  

De zweep erover

zweep.jpg

In het Britse parlement kent iedere fractie een tweedeling. Er zijn front- en backbenchers. De frontbenchers ondersteunen de officiële partijlijn. Bij de regeringspartij is dat dus de koers van het kabinet. De backbenchers zijn de bewakers van de ideologie. Zij staan kritisch tegenover de officiële koers van de fractie. De leiding van de backbenchers is in handen van de Chief Whip, de hoofdzweep. Hij voert de backbenchers aan in hun kritiek en maakt daarmee zelfs kans op het premierschap.

De Chief Whip is in Groot-Brittannië echt een begrip. In het verleden was er zelfs een sigarettenmerk dat die naam droeg. In Nederland en ook in Duitsland kennen we dat niet. Daar heerst de fractiediscipline, in wezen een absoluut ondemocratisch verschijnsel aangezien volksvertegenworodigers op persoonlijke titel worden gekozen. Zij zweren of beloven zelfs hun functie uit te oefenen “zonder last of ruggespraak”. De fractiediscipline is in wezen daarmee strijdig.

De vraag is wie de functie van de zweep moet uitoefenen als er zo weinig kritische geluiden uit de fractie naar buiten komen. De aangewezen instantie daarvoor is de pers maar die laat het de laatste jaren veelal lelijk afweten. Veel journalisten schrijven uitsluitend brave stukjes over voornemens, plannen, nota”s en notities en ze durven niet eens achter de coulissen te loeren. Daarmee verlagen ze zichzelf tot verlengstuk van voorlichters en zegslieden.

Ja, dan krijg volksvertegenwoordigers die klagen dat ze het zo druk hebben, zich voortdurend het vuur uit de sloffen lopen en ga zo maar door. Volksvertegenwoordigers ook die zelden of nooit onder het volk komen omdat ze druk doende zijn half begrepen documenten door te ploeteren.

Ik zou zeggen, journalisten, de zweep erover. Gun de mensen op het pluche geen rust en volg ze hinderlijk kritisch. Ga niet, bij wijze van alternatief, onderbuikgevoelens “uit den volke optekenen” als sensationele berichtgeving. Dat leidt tot niets. Nee, bij de politici en bestuurders moet je zijn. En politici…als het ergens jeukt, krabbel dan nog maar eens achter het oor bij de gedachte aan de fractiediscipline.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service 

www.parlement.com

www.debatforums.net

Published in: on 21 januari 2007 at 10:29  Comments (5)  

Islamhater op oorlogspad

300px-wykshield.jpg

Onder de naam Nederkrant verschijnen er allerlei verschrikkelijke berichten over de Islam op wordpress.com. Het is één en al verschrikking als je de verhalen van de auteur moet geloven.

Nu snap ik dat geschrijf wel. Journalistiek heeft de naam onafhankelijk te zijn. Onderzoeksjournalistiek moet bovendien misstanden onthullen. Toch bekruipt mij het onaangename gevoel dat er bij de auteur van de stukken geen sprake is van één van beide. De stukken lezend  kom ik steeds weer tot de conclusie dat hij of zij  uitsluitend de bedoeling heeft een sfeer van argwaan te creëren rond het onderwerp. Daarbij komt dat de man of vrouw niet kan spellen en schrijven. Zowel in het Nederlands als in het Engels maakt hij spelfouten. Dat ondergraaft zijn of haar geloofwaardigheid. Wie de moeite niet neemt fatsoenlijke taal te schrijven, kan nauwelijks serieus genomen worden.

Dat is allemaal bijzonder betreurenswaardig want er zijn rond het thema “Islam en het Westen” zoveel bijzondere en goede dingen te doen. De auteur ziet daarvan af en rijgt uitsluitend verdachtmakingen aan elkaar. Hij spreekt bijna Juan van Oostenrijk na: “In hoc signo”, alleen…volgens mij onderschrijft de auteur ook dat teken (het christelijke kruis)  niet.

Eén ding is zeker..met zijn geschrijf overwint hij niet en overtuigt hij al helemaal niet.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

5000+

champagne-dance-party_l.jpg

Gisteravond hebben we de magische grens van 5000 hits doorbroken. Hartelijk bedankt lezers. Champagne!

 

Http://politiek.wordpress.com

 

Published in: on 19 januari 2007 at 8:15  Geef een reactie