De waagschaal

weegschaal.jpg

In onze gemeente wil de wethouder Sociale Zaken de voedselbank overbodig maken. Hij ontkent de noodzaak ervan niet bij voorbaat maar volgens hem moet een beschaafde samenleving anders omgaan met ernstige armoede.

Om de juiste aanpak te kiezen heeft hij gegevens nodig van de gebruikers van de voedselbank. Deze kan hij krijgen van de voorzitter van de organisatie en daar zirt hem nu de kneep. Van meet af aan heeft de voorzitter dwarsgelegen. Het lijkt erop dat hij zijn eigen positie belangrijker vindt dan de nood van zijn clientele. Nu saboteert hij de gang van zaken met allerlei halve en valse argumenten. Daarmee maakt hij zichzelf verdacht. De wethouder is van VVD-huize. Zou de voorzitter cooperatiever zijn bij een wethouder van de SP of GroenLinks? 

Vanwege de wet op de privacy kan de wethouder daardoor geen steek verder. De goedbedoelende gratis groentenboer, bakker en slager zal nu toch echt eens de weegschaal naar de juiste kant moeten laten doorslaan.

Evenwicht in de landsregering is al even moeilijk te vinden. Voor de verkiezingen stelde Wouter Bos dat hij geen vice-premier onder Balkenende zou worden. Nu wil PvdA-voorzitter Van Hulten dat Wouter toch een kabinetszetel inneemt. Opzetje of niet, het is`gelul van een dronken aardbei`, om het zo maar eens te zeggen. De man of vrouw die in een politieke partij de meeste touwtjes in handen heeft, hoort in het parlement thuis. Dat past in het zogenaamde duale systeem waar de politieke lijn van een partij los staat van de koers van het kabinet. Als voornoemde man of vrouw toch zitting neemt in het kabinet, moeten de teugels in andere handen komen.

Volgens het partijbestuur benadrukt Bos´ ministersschap het vertrouwen dat de partij in het nieuwe kabinet heeft. De dronken aardbes is nog steeds aan het woord, kennelijk. Een partij neemt deel aan een kabinet omdat zij er vertrouwen in heeft. Wie deelneemt aan een kabinet waarin geen vertrouwen bestaat, werkt mee aan de Libanonisering van het land.

Ik heb een hekel aan de term `politiek leider`. Liever gebruik ik termen als `voorman` of `fractievoorzitter`. In het parlement kan deze zijn of haar stem vrijelijk laten horen en kritiek sopuien als dat nodig is. Als lid van het kabinet is het hem of haar niet mogelijk. Vice-premier en politiek voorman tegelijk wegen teveel. Ze doen de weegschaal op een rare manier doorslaan. Of moet ik zeggen: waagschaal?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst.

 https://politiek.wordpress.com

Service

http://www.parlement.com

Dwaalspoor

blackhole.jpg

Vandaag begeef ik mij op glad ijs. Op gevaar af onmenselijk, gevoelloos, terroristisch en antidemocratisch genoemd te worden, wil ik op een ernstige zaak ingaan: de Shoa.

Ik gebruik het Joodse woord liever dan dat vreselijke, Amerikaanse propagandistische woord “holocaust”. Ik vind het authentieker en het doet de ernst van de zaak meer eer aan. Shoa past bij de ingetogenheid, de melancholie, kol nidrei en het Joodse volk. Daarmee heb ik. denk ik, voldoende aangegeven hoe afschuwelijk ik de gebeurtenis vind. 

Uitgesproken hypocriet vind ik het om zestig jaar na dato de ontkenning van de Shoa te verbieden. Uitgerekend uit de pen van een Duitse dichter kwamen de woorden “Gedanken sind Frei”. Je kunt iemand voor malloot verslijten, je kunt iemand als psychopaat beschouwen, zoals de huidige president van Iran, maar een verbod? Een verbod op het denken? Dat sluit aan bij het boek 1984 van George Orwell en daaraan werk ik niet mee.

Dat het voorstel van Duitsland komt, is nog enigszins te begrijpen. Het is helemaal niet “chique” maar doodeenvoudig een middel om de emancipatie van het Duitse volk te voltooien. En terecht. “Voor ons verboden, dan voor jullie allemaal verboden”, is de boodschap.

Het verbod op de ontkenning werd oorspronkelijk ingesteld om propaganda van ondergrondse Nazigroepen in Duitsland, zoals de Weerwolven, te bemoeilijken. Het was ook nodig om te zorgen dat leerkrachten voor de klas zich een beetje gedroegen. Voor hen was het op z’n minst niet gemakkelijk maar wel verplicht om te spreken over de wanddaden van ouders en grootouders. Hetzelfde gold voor politici en journalisten of schrijvers. Het heeft gewerkt.

Nu moet er dan een Europees en als het even kan, een wereldwijd, verbod komen. Dat maakt de Shoa meer uniek dan de realiteit verdraagt, hoe walgelijk ze ook was. Tegen de achtergrond van alle andere genocides in de loop van de geschiedenis, wordt er ineens één uitgepikt. Toegegeven, ze was uiterst scherp georganiseerd en koel voorbereid maar de genocide op zich is niet erger dan de moordpartijen onder Indianen door de blanke Noord-Amerikanen. Ook niet erger dan de moordpartijen door Indianen onder de Eskimo’s en de verdrijving van de laatsten naar ijzige streken. Of denken we soms met z’n allen dat de Inuit van louter pleizer in de poolstreken zijn gaan wonen? De uitroeiing van Armeniërs door de Turken, de slachtingen van de Soedanese regering in Darfur en Zuid-Soedan, de vergassing van Koerden en Sjiïeten in Irak, ik mag het allemaal ontkennen maar niet de Shoa. Wat is dat voor zieke gedachtengang?

Ondertussen laten we toe dat onze jeugd willens en wetens, strak georganiseerd en gelegaliseerd door het principe van de vrije markt geestelijk wordt vergiftigd. Zonder problemen mag zij kennisnemen van gewelddadige films, moorddadige spelletjes en seksuele programma’s waarin respect voor de andere sekse als ridicuul wordt gezien. Dat gebeurt doelgericht onder het mom dat er “nooit is aangetoond dat deze zaken negatieve invloed hebben op de jeugd.” Die redenatie is net zo bespottelijk als de stelling dat reclame geen uitwerking heeft.

Kortom, we verliezen ons in de schanddaden van het verleden, kennen één daarvan onterechte exclusiviteit toe, maken ons zelf kwetsbaar voor puberale en onverantwoordelijke acties als een congres over Shoa ontkenning in Teheran en maken onze eigen jeugd rijp voor de eerstvolgende gewelddadige massahysterie. De schuld van onze voorvaderen weegt kennelijk zwaarder dan het geluk van volgende generaties.

Niet in de ontkenning van maar in de onverschilligheid voor de Shoa ligt de ware misdaad. En door een verbod op de ontkenning maken we nu juist die onverschilligheid gemakkelijker. Discussie en denken worden uitgepoetst. 

Nou, dat moest me echt even van het hart. Denk er eens over, reageer, discussieer, val me aan maar laat u niet meeslepen door valse argumenten.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://politiek.wordpress.com

Service

www.shoa.de

www.inuit.org

www.scarlet.nl

www.indianen.net

De vijf

hoogbegaafd.jpg

De vijf was volgens mij in het verleden een boekenserie maar sindskort kun je er ook een andere betekenis aangeven. De vijf slaat ook op de vijf procent echt intelligente Nederlanders.

Als je er zo over nadenkt betekent het onderzoek rond het IQ nog al wat. Stel: u scheldt op straat iemand uit voor debiel. Grote kans dat u gelijk heeft! Voor sommigen zal die betiteling eerder een compliment dan een belediging zijn, objectief gezien dan. Maar ja, gelijkhebben is ook niet altijd goed en het valt lang niet iedereen mee een compliment te accepteren.

Volgens het IQ onderzoek zou maar een kwart van de bevolking over een redelijke tot zeer goede intelligentie beschikken. Dat betekent bijvoorbeeld dat er 112 achterlijke leden van de Tweede Kamer rondlopen. Nu sluit ik niet uit dat er concentraties van intelligentie bestaan. Zelfs als je de getallen omkeert, loopt er op het Binnenhof toch nog een substantieel aantal stommerds rond.

Als u met uw familie van veertig man aan tafel zit, zitten er vermoedelijk dertig achterlijke types bij. Werkt u bij de krijgsmacht dan heeft u op z’n minst ruim vijftigduizend hoogst domme collega’s. Bij de belastingdienst zijn dat er 15.000 al schat ik het percentage van de dommerikken in beide genoemde organisaties hoger in.

Waarom? Ik vermoed dat het aantal achterlijken en debielen toeneemt naarmate de medewerkers meer volgens vaste regels en voorschriften moeten werken. Nou, dat kun je van beide genoemde overheidsinstellingen toch wel zeggen.

Werkt u daarentegen op een Universiteit, dan loopt het percentage met een laag IQ weer daverend terug. Volgens mij is intelligentie als water. het stroomt naar hetzelfde punt om tot een fantastische climax te komen.

Dommigheid werkt anders. Dat waaiert alle kanten op omdat dommerds niet begrijpen dat ze samen iets moois tot stand kunnen brengen. Tja, we zouden hier nog veel meer fraaie cijfers achter elkaar kunnen zetten. In elk geval betekent de uitkomst van het onderzoek dat er 800.000 zeer intelligente Nederlanders zijn. De vraag is: wat gaan ze ermee doen en wat gaan we ermee doen?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.cbs.nl

www.mystats.nl

Published in: on 29 januari 2007 at 2:17  Geef een reactie  

Brokken

effibbird.jpg

Het kan Bonnie St.Clair niet schelen dat ze een IQ heeft van 56. Nou, daarmee bewijst ze het zelf, zou je zo zeggen maar helemaal eerlijk is dat niet. Wie een laag IQ heeft, zal nooit een hoog intelligente persoon na kunnen doen. Wie echter een hoog IQ heeft, kan best net doen of hij verschrikkelijk stom is. Misschien heeft onze Bonnie haar best wel gedaan. Dokter, o dokter…

Hoe dan ook, driekwart van onze bevolking is achterlijk, debiel, imbeciel of zelfs idioot. Dat heeft een onderzoek kortgeleden uitgewezen aangezien de grens van 90 niet of nauwelijks werd gehaald. Eénvijfde is begaafd tot redelijk intelligent en zit tussen de 90 en 110. Slechts één op de twintig mensen is echt intelligent en stijgt boven de 110 uit.

Het is een wonder dat er niet meer brokken worden gemaakt. Inmiddels is met dit onderzoek wel duidelijk geworden waarom we bureaucratie en regeltjes nodig hebben. Wie dom is, kan niet “schakelen” en zelf passende maatregelen bedenken op het moment dat het nodig is. Hij of zij zal een boek nodig hebben waarin staat wat er moet gebeuren. Als het boek er niet is, moet een chef uit zijn hoofd kunnen opdreunen wat de meest wenselijke handelwijze is. Het is niet anders en we zullen ermee moeten leren leven. Wie dom is, kan er ten slotte niets aan doen. Mij bekruipt overigens de angst dat juist domme mensen vragen om het afschaffen van regels. Zij begrijpen de noodzaak niet.

IQ kun je niet leren of uitbreiden. Je kunt het wel ontwikkelen maar nooit verder dan de persoonlijke bovengrens. Je kunt het ook ongebruikt laten. Het is als een auto met een tank die vol zit met zestig liter benzine. Zolang er niet wordt gereden, is het zinloos. Er zal ook nooit meer benzine in kunnen dan zestig liter.

Wat te doen? Voor alle duidelijkheid: bij mij is bij herhaling objectief vastgesteld dat ik ruimschoots tot de vijf procent behoor. Nu we weten hoe het met de nationale IQ staat, is er voldoende ruimte om aan de vijf procentsgroep meer invloed en macht te geven. Daaruit komen dan weer heel goede regels en voorschriften voort die door anderen kunnen worden uitgevoerd. Daarbij worden zij begeleid door de 20 procent die in staat is de regels en voorschriften min of meer te begrijpen en soms enigszins te interpreteren. De uitslag van het IQ onderzoek suggereert ook dat het goed zou zijn om slechts aan 25 procent van de bevolking het kiesrecht te geven. Laten we daar eens over praten met een aantal intelligente mensen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.testmijniq.nl

Modern

yellow.jpg

“Tegenwoordig is alles moderner”, het is een kreet die je wel eens hoort en die behoort tot de ernstigste verkrachtingen van de taal. Vaak wordt ermee bedoeld dat alles zoveel beter is dan vroeger. Ze past bij een uitdrukking als “In de zomer is alles warmer” of  “als je buiten staat kun je naar binnen kijken”.

Dat alles “moderner” is, is een open deur. Dat wil zeggen dat veel van wat zich vandaag afspeelt, bij deze tijd hoort. Sterker nog: het bepaalt deze tijd. Dat wil niet zeggen dat het allemaal fantastisch is.

Op het ogenblik ben ik verdiept in een boek van een zeventiende eeuwse VOC koopman, de held van Balkenende. Wat opvalt is dat de techniek en stand der wetenschappen in die tijd eigenlijk helemaal niet geschikt waren om reizen naar Indië te ondernemen. Fatsoenlijke technieken om voedsel te bewaren gedurende zeer lange tijd, bestonden niet. De nodige kennis om gezond te blijven was er evenmin. Bovendien was varen een uitermate onveilige bezigheid. Scheepjes die eigenlijk bestemd waren voor handel met Engeland, Zweden en Frankrijk of Spanje moesten nu ineens de halve wereld rond.

Het doet denken aan onze eigen “moderne” tijd. Tegenwoordig doen we veel met computers, bijvoorbeeld de administratie van overheidsdiensten of utiliteitsbedrijven zoals energie- en waterleveranciers. Meer dan eens haperen die krakkemikkige krengen en dan zijn fouten het gevolg. Verkeerde belastingaanslagen, veel te hoge rekeningen, brieven aan overledenen en noem maar op.

De computer van deze tijd is eigenlijk helemaal niet geschikt om al dat zware werk te doen. Zowel de hardware als de software zijn in wezen tot niet veel anders in staat dan functioneren in het verband van een electronische typmachine. Inmiddels hebben we wereldvernietigende wapensystemen in handen geven van deze onderontwikkelde rotzooi. Rotzooi die we elkaar tot in de huiskamers opdringen omdat `ze niet meer weg te denken is`.

Daaruit blijkt eens te meer dat onze technische hulpmiddelen weliswaar “moderner” zijn geworden, dat wil zeggen, anders dan vroeger. Wijzelf zijn niet veranderd. We zijn nog steeds bereid ons lot te laten bepalen door vermeende moderniteit. Het wordt hoog tijd dat we onze hersensystemen ook eens laten bijstellen.

Dat zal wel niet gebeuren nu gebleken is dat 75 procent van ons een IQ heeft van 90 of lager. 20 procent komt niet verder dan 110 en slechts 5 procent haalt een hogere waarde. Van zo’n dom ras kun je eigenlijk alleen maar ongelukken verwachten, modern of niet. 

 

 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

service

www.animatiemagazijn.nl

www.onzetaal.nl

www.members.lycos.nl

 

Rijk van ’t slijk

542_body12.jpg

Gisteravond hadden we een heerlijke ossebuco met twee van de drie kinderen en twee vrienden. Het huis van die vrienden is begin van het jaar afgebrand maar we proberen de contacten warm te houden.

Het werd een dolkomische avond en we besloten met z’n allen dat we genoeg hadden van de baantjes met kleine inkomens. We zouden ons gaan richten op de seksindustrie. Gek genoeg is daar nog steeds veel geld te verdienen. Persoonlijk moet ik er niet aan denken dat je ervoor zou moeten betalen, maar goed. Je moet iets over hebben voor het goede doel.

Omdat de overheid ons steeds aanzet tot innovatie, kwamen er bij ons twee heel nieuwe plannen op. Leegstaande boerderijen zouden we omzetten in “hoerderijen” waar de stadse recreant volledig in de ban en de sfeer raakt van de melkveehouderij. De voormalige stallen worden daarbij ingericht als afwerkplek compleet met stro en koeienlucht. Dat allemaal in het kader van vernieuwend ondernemerschap in het buitengebied. In dat verband valt er nog wel een Europese subsidie binnen te halen ook, denk ik

Bovendien gaan we de sekstoerist een wel heel bijzondere ervaring presenteren. We bieden faciliteiten aan boord van een vliegtuig aan. Het toestel maakt tijdens de overeengekomen genotsperiode rondjes boven Nederland. Bovendien maakt het een “vrije val” waarbij de gast het gevoel van gewichtloosheid ervaart. Een paar keer per vlucht. Champagne en kaviaar serveren we alleen op het vliegveld en na de laatste van deze “hot swifts”. Wij hadden zo gedacht dat een dergelijk spektakel wel aantrekkelijk zou zijn. Wie het allemaal nog te simpel vindt, krijgt de gelegenheid om samen met een jongedame of jongeman per parachute naar aarde terug te keren. Eerst afrekenen natuurlijk en…goedkoop is het niet. Misschien leuk voor uitjes met zakenrelaties. De naam van de vliegmaatschappij? S(ex) I(n) T(he)A(ir). SITA dus. Het kan ook nog leuke reality tv opleveren voor TV Tien, waarvoor wij dan weer de rechten incasseren natuurlijk, Johnnie boy!  

Het wordt allemaal heel professioneel opgezet en de holding heet Lucht Van Avontuur Holding (LuVA Holdinggroep BV). Over beursgang wordt nu al nagedacht. Nu willen wij via deze weblog graag een klein marktonderzoek doen. We roepen onze lezers dus op te reageren met een 1 (positief) of een 0(negatief), daarmee tegemoetkomend aan het digitale tijdperk. We zijn benieuwd want als de uitslag positief uitvalt, gaan we erg rijk worden.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.debaak.nl

www.innovatie.startpagina.nl

www.minez.nl

Eerlijk delen

1138982165968_thumb2_vrek2.jpg

Het leven is een pijp kaneel

Ik vreet hem op, in zijn geheel

Wie zo nodig iets wil delen

Zoekt maar eigen pijpkanelen

Ik geef mijn pijpje mooi niet af

Ja, hallo, ik ben niet maf!

Wie goed en rijk en mooi wil leven

Moet echt níks aan een ander geven

’t Is allemaal  verloren spul

Wees liever vrekkig en nóóit gul

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

 Nee!

Published in: on 27 januari 2007 at 1:42  Geef een reactie  

Voorloper

zwerf01.jpg

Hoe kan het toch dat ik zo vaak met mijn boodschap voorloop? In 1975 kondigde ik de spoedige ondergang van de USSR aan, ik voorspelde van te voren de ellende die we in Irak en Afghanistan zouden gaan beleven en…ik maakte enkele jaren geleden al duidelijk dat het onderwijssysteem helemaal verkeerd in elkaar zat. Het is nu zover dat zelfs de scholieren protesteren.

Als overheid zou je je ogen uit je kop moeten schamen maar dat gebeurt niet. Nee, het ministerie gaat de zaak onderzoeken want “wetenschappelijk onderzoek”  is heilig. Kinderen die vragen om iets te leren, dat moeten we eens onderzoeken. De tijden van de Maagdenhuisbezetting lijken weergekeerd want ook nu stelt de overheid geen vertrouwen in de jeugd.  En dat in de tijd van het “klantgerichte” denken.

Onder het mom van het nieuwe leren krijgen de leerlingen de kans om helemaal niets te leren. Uitsluitend vaardigheden zijn belangrijk en parate kennis is naar de achtergrond verdwenen. Door een aantal drammende politici en een legioen aan half-intellectuele “deskundigen” zijn rapporten de wereld ingeholpen waaruit bleek dat het allemaal wel “kon`. En als iets kan, dan móet het. Dat is een eigentijds uitgangspunt.

Nu doet al heel lang een theorie de ronde dat mensen vroeger allemaal over een zekere helderziendheid beschikteni. Met behulp daarvan konden zij zich orienteren en de weg vinden. Die vaardigheid hebben de meeste mensen niet meer. Ze is afgestorven doordat we ons zelf afhankelijk hebben gemaakt van externe hulpmiddelen (sextant en later het kompas bijvoorbeeld). De laatste jaren is daar de computer bij gekomen, mobiele telefoon, gps, tomtom en noem maar op. Allemaal veel beter natuurlijk. We hebben verstandskiezen die we niet gebruiken bij de maaltijd omdat we anders zijn gaan eten. Als we doorgaan met yoghurtontbijtjes zal een nog veel groter deel van het gebit afsterven al blijven er wat stompjes over. In de wetenschap heet dat `rudiment`.

Als we onze hersenen niet blijven oefen door kennis te nemen van zaken en die kennis waar nodig te vergroten en te veranderen, dan zal een steeds groter deel van onze hersenen afsterven. Ze worden dan rudimentair. De vervanging ervan is dan te vinden in kunststof kasten, een nieuw ras dat ons met onze vele rudimentaire organen als dier gaat beschouwen. Daarvan maken ze materialen voor kleding, voedsel en automaten die ze steeds verder ontwikkelen..

Het zou mooi zijn als we onze kindertjes ook eens de kans gaven hun hersens te trainen en dat kan alleen maar met behulp van kennis. Kennis draagt bij aan zelfvertrouwen, van verdomming krijg je slaven. De kenniseconomie zit allereerst in ons hoofd en de daaraan verbonden fantasie en dromen. Zonder dat, sterft het menselijk ras vanzelf uit. Voor deze planeet wel fijn trouwens want dan is het afgelopen met de ongebreidelde exploitatie.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://politiek.wordpress.com

 

Service

www.dementie.be

www.dementia.nl

Jingeting

983_9a0467ee26ca32852023f1512dc2003e.jpg

Herinnert u zich deze nog? “Remco Camperts “Jonge Ding” van Professor “Mallebrootje”, de uitvinder van de electronische hooivork’en niet te vergeten het automatische zelfwashandje voor kippen.

Mallebrootje is sinds zes jaar president van de VS onder de naam “Mad Roll”en hij is de uitvinder van democratie in Irak. Hij zet de reeks dus voort. Het Jonge Ding is hier gebleven en ik ken haar persoonlijk. Gisteravond kwam ze na de raadsvergadering naar me toe bij de napraatttafel. Ik heb toen een beetje de clown uitgehangen, dat doe ik wel eens. Het hoort bij het onbezonnen gedrag waarover ik eerder iets meldde. Het is de enige kritiek die mijn moeder op me heeft.

Ik durf hier best te bekennen dat ik het Jonge Ding graag mag. Ze behoort, met stip, tot de categorie vrouwen waarvoor ik elders op het weblog al eens mijn voorkeur heb uitgesproken.  Oeps! Weer zo’n beginnersfout waarmee ik binnenkort om de oren word geslagen maar ja ik moet iets zeggen om de rest van dit verhaal goed te maken.

Het Jonge Ding zit met haar leeftijd. In de afgelopen tijd heb ik al eens geprobeerd om haar via de zachte weg duidelijk te maken dat het echt geen probleem is. Opmerkingen als “je hoeft je voor je leeftijd niet te schamen” enzo. Het haalt allemaal niets uit en dus moet het maar eens op de harde manier. Je doet het tenslotte voor een ander. Daar komt bij dat ik afgelopen jaar zestig ben geworden. Toen ik dat tot drie keer toe op mijn weblog meldde, zei ze: “Je zit er wel mee, hè?”

Het Jonge Ding is 19 jaar, vijf maanden en vijf dagen jonger dan ik .Omdat ze zo met haar leeftijd zit, bekruipt mij soms het bange vermoeden dat ze denkt dat ik elke ochtend uit mijn kist kruip, verbaasd dat het deksel nog open staat. Tja, dat lijkt een drama maar ik sta daar anders tegenover. Van de week nog riep iemand tegen mij op straat “val toch dood”. Dat heb ik beantwoord met “die dag gaat zeker komen”.  De onderkaak van mijn opponent raakte van verwarring haast de grond.

Hoe dan ook. Het Jonge Ding is ook erg ongeduldig en dat hangt vast samen met de voortschrijdende tijd. Gisteravond, na het clownsgedrag, vroeg ik aan een bevriend raadslid dat bij de tafel stond wat een “ping” is. Hij weet daar alles van. Mijn weblog staat open voor “pings”en ik wil graag weten wat dat ik daarvan moet denken. Misschien zijn het wel codeboodschappen van Al Quaida en zit ik binnenkort op Guantanamo Bay. Hij kom me geruststellen maar het Jonge Ding kreeg de kriebels al weer en nam heel plotseling afscheid. “Als het technisch wordt…”zei ze met een allercharmantste glimlach. Ze is tenslotte geen ing

Dat was jammer want ik had nog een heel lijstje van dingen die ik met haar wilde bespreken. Dat heb je na zo’n kerstreces. Wat dan? Ingeting! Dat is Zweeds voor “wat dan ook maar” en het hangt samen met het Engelse “anything“. Zweeds, Engels en Nederlands zijn verwante talen en dus zal nu wel duidelijk zijn wat er bedoeld wordt met Jingeting. Ik hoop dat de klappen niet te hard aankomen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.debezigebij.nl

Gelaten

liefde-8001.jpg

De liefde op het eerste gezicht

Voltrok zich spontaan, was doelgericht

Bewust van ’t gevaar dat het niet lang kon duren

Genoot ik de maanden, de weken en uren

Toch voelde ik mij in ’t geheel niet gerust

Belaagd door gelaten, hooghartig, vol lust.

Terwijl ik haar langzaamaan in de dagen verloor

Zag ik een vrouw met één oog en geen oor

Haar oog was briljant, en uiterst charmant

Op het Tweede Gezicht viel ik toen door de mand

“k Heb het eerste gezicht voor wat het was maar gelaten,

Zonder die schoonheid echt ooit te haten

Nu heb ik al jaren een geweldige schat

Daar heb ik SBS 6 niet voor nodig gehad.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service 

www.brandwonden.nl

www.gedichtenparadijs.nl