Respect

Gisteravond was het raadsvergadering. Daarin kwam een voorstel naar voren om het optreden van circussen met wilde dieren in de gemeente te verbieden. Goed idee want dieren horen niet te worden ingezet om kunstjes te doen voor mensen.

In de loop van het debat vroeg de fractie van de ChristenUnie om een breder verband. De partij wilde respect voor het leven van ongeboren kinderen en om euthanasie-vragende mensen er ook bij betrekken. “Het zijn allemaal God’s schepselen”. Met dat laatste kan ik het eens zijn maar met de verdere gedachtengang niet.

Het leed dat dieren wordt aangedaan, heeft veelal te maken met menselijke genoegens (lekker eten, shows, gehoorzaamheid, geboortenbeperking dieren). Dat wil zeggen dat het de mensen zijn die er de vruchten van plukken. Bij euthanasie ligt dat anders. De mensheid heeft in zijn streven naar het eeuwige leven middelen ontwikkeld die het leven kunstmatig oprekken. In de praktijk kun je je vaak afvragen of er wel sprake is van leven. Juist in religieus opzicht is het nog maar de vraag of bijvoorbeeld een langdurige comapatiënt nog wel iets heeft van een levend wezen. Fysiologisch mag het dan gedeeltelijk kloppen maar hoe zit het met geest en ziel? Daarbij komt dat euthanasie geen plezier oplevert voor anderen maar voor de patiënt zelf wel een oplossing betekent.

Bij abortus zit de zaak weer een beetje anders in elkaar. Degene die daarvan het “profijt” heeft is de moeder. Met opzet schrijf ik profijt tussen aanhalingstekend want er zijn maar weinig moeders die er echt van smullen. Een feit is dat we nooit zullen weten wat voor een groots mens uit de foetus tevoorschijn gekomen zou zijn. Het verschil met dierenleed is dat niet de ene soort als oppermachtig wezen over de andere soort beslist. Het zijn hooguit de volwassenen die beslissen over het ongeboren levende wezen. Met alle respect voor de kromheid van de vergelijking: mannetjestijgers eten bij tijd en wijle ook de jongen op. Waarom? Omdat een vrouwtje met welpen niet wil paren. Dat beslissen de tijgers onderling, zonder tussenkomst van anderen en met al hert respect voor het leven dat ze kennen.

Tenslotte, ik vind dat dierenleed een zaak is die op zichzelf staat. Zeker, het kernpunt is “respect voor het leven” maar onze omgang met dieren moet niet worden vertroebeld met intermenselijke problemen die we nog niet hebben opgelost. Dat zou de dieren niet ten goede komen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Published in: on 24 november 2006 at 8:01  Geef een reactie  

Bewilderedness (We willen het NIET)

Gisteravond laat had ik een gesprek met een Wilderskiezer. Nou ja, gesprek, zoals dat gaat met een Wilderskiezer. “Normaal”, zo zei hij, stemde hij VVD. Dat vond ik ook vrij normaal. “Maar deze keer heeft de partij een schop onder z’n hol nodig. Ook ik maak me zorgen over immigratie en integratie en het gaat niet goed zo.” Dat was dat. Het was een jongeman die, zo te zien, niet al teveel aandacht besteedde aan gezond eten en die ik op een afstandje al verdacht had van “bewilderedness” (ontworteling). Zou hij ook gek zijn geworden van moskeeën? Zou hij ooit een moskee van binnen hebben gezien?   

Negen zetels, letterlijk omhoog geschoten als een duvel uit een doosje. Een half miljoen racisten heeft de kans gekregen een luide stem te krijgen in het parlement. De laatste keer dat ultrarechts zo’n succes boekte was in de dertiger jaren toen de NSB éénmalig omhoog schoot. De gevolgen waren verschrikkelijk: arbeidsverbod (NSB-ers werden bij de overheid geweerd) en een uniformverbod (dat de NSB-ers omzeilden met het dragen van speldjes en “neutrale” kledingstukken). Pas op: ik maak natuurlijk geen vergelijking tussen de groep Wilders en de NSB. Zó dom ben ik nou ook weer niet. Maar met Freek de Jonge zou ik zeggen, schreeuwen: ” We willen het niet!”(Geef ons alsjeblieft de bestuurlijke hervormingsspinsels van D66 maar weer).

Verwarring(bewilderedness)? Dat lijkt me niet. De linker vleugel is massaal uit de PvdA weggelopen en naar de SP overgestapt. Daarnaast heeft die laatste partij nog andere winst geboekt. De sociale vleugel is uit het CDA naar de ChristenUnie weggevlogen. Zo heeft sociaal Nederland zich een meerderheid in het parlement verworven. En nu formeren! Aangezien het CDA niet met de SP wil regeren en dat ook niet kan, blijft er maar één logische combinatie over, CDA, PvdA en ChristenUnie. Met Rouvoet aan het hoofd van de laatstgenoemde partij wordt dat taai onderhandelen maar het gaat lukken. Laten we daar maar meteen op inzetten. De rest is tijdverlies.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://politiek.wordpress.com

Published in: on 23 november 2006 at 7:54  Geef een reactie  

Verkiezingstoorts (7)

Ongeduld, onmiddellijke behoeftenbevrediging, dat is wat ons beheerst. Ik wil nu meteen weten welke coalitie er morgen klaar staat om dit land verder te voeren. En overmorgen heb ik er al weer zat van. Dan ga ik vier jaar lang zitten zeuren dat het me eigenlijk toch allemaal niet bevalt. Zeuren, klagen, steunen, mekkeren “nee’ zeggen tegen alles en dan…stem ik weer op grond van de aanwijzingen van peilingen en stemwijzer. Niet op grond van programma’s natuurlijk want dat is veel teveel leeswerk Wel weer naar aanleiding van de al dan niet lieve koppies van de lijsttrekkers.Kijk eens, als ik daar op af had moeten gaan, had ik vermoedelijk Partij voor de Dieren of GroenLinks gestemd. Maar…hebben jullie dat allemaal wel goed gezien? Die felle bliksemschichten in de ogen van Femke toen ze tegen Balkenende zei: “Het zijn uw waarden en normen waar ik over wil praten! “Nou, Shakespeare had er het vervolg op “Het temmen van de feeks” over kunnen schrijven. Het viel mij sowieso op dat de enige vrouw tussen al die mannen verreweg de felste was. Eigenlijk zijn mannen toch maar een beetje doetjes. Ook Balkenende die om onverklaarbare redenen tot winnaar van het debat werd uitgeroepen. Dat is iets wat uit de peilingen nooit naar voren komt. Nu we het er toch over hebben: die peilingen zouden afgeschaft moeten worden. Ze maken de lijsttrekkers zenuwachtig, zetten kiezers op het verkeerde been en leiden af van de principes. Strategisch stemmen wordt de mode en dat is eigenlijk hetzelfde als egoïstisch en opportunistisch stemmen. Dat is een instelling die we niet moeten hebben. De kiezer hoort bij het uitbrengen van zijn stem juist een keer over de grenzen van het eigenbelang heen te kijken. Maar ja, dat zal wel weer te idealistisch en te mooi zijn. Zo blijft gelden wat er altijd al gold: na de stemming volgt de ontstemming. Laten we blij zijn met elkaar!Tot sterkte,Kaj ElhorstHttp://politiek.wordpress.com

Published in: on 22 november 2006 at 3:12  Comments (1)  

In 1t

Ja, de titel bevat geen typfouten. Ik zal dat uitleggen. Toen ik negen was, zat ik gergeld op de fiets en trapte ik me lens, met de wind mee en tegen de wind in. Ik was Wim van Est of Woutje Wagtmans en nam elke col totdat de tour gewonnen was. In mijn  achterhoofd hoorde ik het juichende en applaudisserende publiek. Ik was fantastisch en als ik thuis kwam dronk ik een extra glas limonade om de overwinning te vieren. Ja, ja., je kunt voor jezelf een hele held zijn.

Nu hoor ik dat steeds meer mensen seks beleven zonder partner. Ze gebruiken een pornoblad of -site om opgewonden te raken en helpen zichzelf , met of zonder gereedschap. Er worden geen eisen gesteld aan het communicatieve vermogen en ook niet aan de erotische vaardigheid. Ik hoor ze tegen het fotootje voor zich al fluisteren: “Ik ben geweldig, hè?” “Nou zeker”, is dan het vaste antwoord. Dat doet denken aan het publiek dat ik vroeger hoorde.

Een tijdje geleden vermeldde ik een paar keer achter elkaar in een column dat ik 60 was geworden. Daarop kreeg ik de reactie: “Je zit er wel mee, hè?” Nou, dat viel op dat moment nog best mee maar nu begin ik te twijfelen. Ik denk echt dat ik oud word.

Soloseks? Ben ik gek geworden of holt mijn verstand zo achteruit? Kom ik van een andere planeet of verkeer ik in een wereld vol autisten? Ik had nu juist het idee dat seks en in elk geval erotiek vooral iets was voor twee, zo je wilt meer, mensen. Dat daarin iets van gezamenlijk plezier lag besloten. Dat schijnt in deze tijd van individualisme niet meer zo te zijn. Er beginnen steeds meer mensen voor zichzelf, ook op dit gebied. Wat een armmoe (ja, de spelling klopt!). Polsgewrichten en vingerkootjes slijten sneller dan ooit en dat is erg nu de vergrijzing toeslaat. Ik heb het gevoel dat mijn medemens in 1t (spreek Engels uit) verkeert.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Published in: on 21 november 2006 at 12:37  Geef een reactie  

Masculist

Jongemannen let op uw zaak! Vorige week was in aanwezig bij een politiek jongerencafé en daar waren het vooral de meiden die het woord deden. Hoe dat komt? Ik zou het niet weten, er zijn allerlei sociologische, psychologische en zelfs hormonologische argumenten die de ronde doen voor het feit dat meisjes het beter doen op school en dus ook in discussies.

Nou heb ik helemaal geen hekel aan meiden maar ik vind het toch belangrijk dat jongens ook hun plaats weten te bepalen in de samenleving. Wat moet je als vrouw met een man die maar een beetje suffig voor zich uit zit te kijken omdat hij het allemaal niet zo goed weet? Ik heb het gevoel dat zoiets hoogst frustrerend is voor een vrouw zelfs al wordt die leegte gevuld door macho-achtig gedrag of liever, vooral als dat macho-achtige gedrag in de plaats komt van verstandig praten.

Daarom roep ik nu de jongens en jongemannen van deze tijd op om toch vooral voor zichzelf op te komen en hun geluid te laten horen. Ga ook eens met je leeftijdgenoten in beraad en praat eens over iets anders dan sport en motoren of gamen. Een gesprek over studie, werkplezier, wereldbeschouwing en cultuur kan minstens zo spannend zijn. Als je denkt dat zoiets saai is, dan ben je bevooroordeeld, net als scholieren die bij aanvang van het voortgezet onderwijs al heel zeker weten dat wiskunde en Duits moeilijk zijn. Zet hem op, kerels!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://politiek.wordpress.com

Published in: on 21 november 2006 at 11:04  Geef een reactie  

Woede

Het is de afgelopen maanden afzien geweest. Racen van het ene naar het andere moment, interviewen reportage maken, stukken bestuderen, glimlachen tegen beter weten in, geloven in de toekomst, slapeloze nachten, slaperige dagen, weer glimlachen tegen nog meer beter weten in, buikpijn, niet eten, gauw een hap, een slok wegwerken, mobiel gerellebel, de weg zoeken, zweten, te laat komen, gedesoriënteerd raken, geloven in de toekomst, stukken bestuderen, zakelijke bespreking, racen van het ene naar het andere moment, glimlachen, nog meer glimlachen, interviewen, uitwerken, nog meer uitwerken, eenzame, heel eenzame dagen achter de computer, zoeken naar andermans weblog voor wat afleiding, nog meer uitwerken en uitwerken, wachten op reacties, nog meer uitwerken, weer racen en vooral veel glimlachen, alsemaarnietdenkendatikeensjagrijnben, snelle vette hap bij een pompstation, mobiel rellebellen, gezeur, negatief commentaar, positief commentaar, nog meer positief commentaar, een uitnodiging om langs te komen, hopen op vriendschap, alsemaarnietdenkendatikeensjagrijnben, gesprekken diep in de nacht, gesprekken vroeg in de ochtend wat is het verschil?, uitwerken, nog meer uitwerken, de hond uitlaten, alsemaarnietdenkendatikeensjagrijnben, reportage maken, glimlachen, nog meer glimlachen, tanken, de hond uitlaten en…. een blik in de boeken. Wanbetalers, vragen, schelden, vloeken, dreigen, adem inhouden, uitademen, geloven in de toekomst, alszemaarnietdenken datikeensjagrijnben, incassobureau inhuren, uitwerken, hele dagen uitwerken, eenzaam de weblogs van andere scannen waar veel te weinig gebeurt, op die van mij ook trouwens, mail tsjekken, nog eens mail tsjekken,mezelf beter voordoen dan in ben, akwireren, nee horen, weer akwireren, wanbetalers, incassobureau inhuren, opdrachtgever failliet en zie maar dat je je centen krijgt, die eikel van een inspecteur gaat altijd voor en hij hoeft er niet eens van te eten, schelden, je gemak houden, uitwerken, uitwerken, nog meer uitwerken weblogs scannen en….de betalingen zijn binnen, dank u wel!     

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com 

Published in: on 20 november 2006 at 7:35  Geef een reactie  

Verkiezingstoorts (6)

Angst beheerst onze samenleving, angst beheerst de verkiezingen. Premier Balkenende wordt voor angsthaas uitgemaakt, Verdonk is bang voor gelukzoekers, Rutte is bang voor Verdonk en wij kiezers zijn bang voor nog vier jaar bestuur door Balkenende en makkers.

Het valt niet mee om in zo´n klimaat nog een beetje een goede keuze te maken. Afgaan op het `lekkere koppie of kontje` geeft geen garantie voor goede resultaten in de toekomst. Nooit, nergens. In onze wereld van ontlezing en 1 miljoen analfabeten is het ook al heel moeilijk om kennis te nemen van de inhoud van partijprogramma´s. Het ongeletterde proletariaat heeft zich inmiddels diep geworteld in onze samenleving. VVD en CDA willen daaraan nog verder bijdragen door de BTW op boeken en kranten sterk te verhogen. Hé, zou dat een goede reden zijn om een keuze te maken?

De samenleving moet socialer worden of juist economisch sterker. Kan een samenleving sociaal zijn en economisch sterk? Is het voor een sterke economie niet vooral nodig dat iedereen goed voor zichzelf zorgt? Een oude wijsheid zegt dat je pas voor een ander kunt zorgen als je eerst goed voor jezelf hebt gezorgd. Een ander voeden terwijl je zelf ligt dood te gaan van de honger, dat kan niet. Egoisme kan binnen grenzen een fundament zijn voor sociaal gedrag.

Wie goed om zich heen kijkt en oplet, ziet dat het aantal miljonairs elk jaar groeit. Bovendien nemen de vermogens van die miljonairs ook nog elk jaar toe. Zij hebben goed voor zichzelf gezorgd en verkeren nu in de positie om voor een ander te zorgen. Waarom? Zij hebben hun vermogen toch bijeengeschraapt door `hard werken`? 

Dat is misschien wel het meest vernederende argument van allemaal. `Ik heb er ook hard voor gewerkt`. Al die kleine winkeliers  werken zich zeven dagen per week uit de naad en ruim een kwart van hen blijft maar onder het bijstandsniveau hangen. Hard werken is geen garantie voor welstand. Wie een vermogen vergaart, heerft dat nooit alléén gedaan. Hij of zij heeft betere kansen gekregen dan een ander, grotere talenten, meer geluk. Dat zijn geen eigen verdiensten. Het zou dan ook niet meer dan logis ch zijn als de Quote-honderdtallen collectief zouden besluiten om voor anderen te gaan zorgen. Een veel  méér dan eigen bijdrage te leveren.  Ook dat hoort bij het dragen van verantwoordelijkheid, beste rechtsgangers!

Wie daarvoor bang is, wie vlucht naar het buitenland omdat de financiele druk te hoog wordt, mag wat mij betreft een internationaal opsporingsbevel aan zijn broek of haar jurk krijgen. Emigréren mag een miljonair, vluchten niet.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Published in: on 20 november 2006 at 8:15  Comments (2)  

Verkiezingstoorts (5)

Campagnevoeren dat is afzien, het zijn tropenjaren, topsport van olympische kwaliteit, ja zeker, het is niet niks. Deze keer was het laatste weekend dat partijen eens even flink in de bus konden blazen en dan zou je denken dat ze dat ook zouden doen. Nog één keer de spierballen eronder, mensen, en dan uitrusten. Afwachten en hopen dat het niet voor niets is geweest, maar in elk geval zeker weten dat er alles aan is gedaan.. Zo hoort dat te gaan.

Nou, dat viel wel tegen. Eén van de partijen had in mijn gemeente een leuke act bedacht om op straat op te voeren. Echt leuk. Toen ik vroeg hoevaak ze dat zouden doen, was het antwoord: “Een keer of vijf.” Vijf keer? “Het zouden er dertig moeten zijn”, was mijn reactie. Hoevaak moet een straatartiest zijn nummer opvoeren om op te vallen?  Achteraf was twintig keer reëler geweest maar vijf keer…nee, dat is hobbyen, dat is geen campagnevoeren.

Twee partijen waren volledig onzichtbaar in de gemeente en vier partijen gaven de hele zaterdagmiddag acte de présence. Daarvan was er maar één die had besloten nog verder te gaan. In navolging van het Leger des Heils ging deze partij in de nacht van zaterdag op zondag de kroegen in. Ik maak die vergelijking expres want het zegt iets over de bevlogenheid en het geloof in eigen boodschap. Het zegt ook iets over de wetenschap dat in de kroeg wel degelijk stemmen te vinden zijn die er toe doen. 

En het kiezersvolk? Dat toonde zich ’s middags niet buitengewoon geïnteresseerd. Bij de partij die de artiestenact opvoerde, liepen ze bij tijd en wijle dwarsdoor de voorstelling heen. Eén meneer bleef met buggy in de hand en half omgedraaid zelfs middenop de “catwalks” staan omdat hij zo nodig grapjes moest uitwisselen met vrienden. Kopkleppenvolk domineert onze straten. 

Ik weet het niet. Politieke partijen die zich in meerderheid niet inzetten tot en met de laatste druppel zweet en een volk dat alleen maar oog heeft voor de voorgenomen inkopen, wat voor regering verdienen die?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Published in: on 19 november 2006 at 2:28  Geef een reactie  

Onverschilligheid (2)

 Nou dat was wel even schrikken zeg! Onze jongens zijn in Irak zo maar even aan het martelen geslagen. Wie had dat gedacht? Met Jan Peters handboek over waarden en normen op zak en een schoon ondergoed van mama mee, zouden die jongens en meisjes zich toch beter moeten gedragen dan wie dan ook? Het lijkt wel of Nederlandse militairen gewone mensen zijn.

Je kunt natuurlijk beter je mond houden zo langzamerhand. Hoe vaak je ook beweert dat oorlog het allerslechtste en meest beestachtige in mensen wakker maakt, het schijnt niemand te deren. Met een uitgestreken gezicht rondbazuinen dat je loopt te schieten en te bombarderen in naam van de vrede, een vredesactie, dat mag. Het wil maar niet doordringen dat de vrede niet te bewerkstelligen valt door het gebruik van geweld. “Er is geen weg naar vrede, vrede is de weg”, zei Ghandi maar ja…dat was tenslotte ook maar een wereldvreemde eend in de bijt, of zo…toch? En kijk eens hoe hij aan zijn einde is gekomen!

Nu zijn die martelingen natuurlijk koren op de molen van de oppositie in deze verkiezingstijd. Is dat terecht? Ja, dat is terecht omdat het huidige kabinet tegen beter weten in de zogenaamde oorlog tegen het terrorisme van Bush en zijn kliek blindelings is gevolgd. Er is niet gekeken naar consequenties, naar logica, naar noodzaak en naar wenselijkheid of cultuur. Het ging Jan Peter en zijn vrienden vooral om de samenhang van het westerse bondgenootschap. Een samenhang die niet bestaat. We delen maar verrekte weinig waarden en normen met de VS. Waar de Nederlanders graag de sympathie van de bevolking willen winnen, wat ook niet zal lukken, daar hakken de Amerikanen er het liefste op los.

Daarover kun je onderling ruzie maken want het gehak van de ene, brengt de predikers van vriendschap in gevaar. Het prediken van vriendschap draagt aan de andere kant niet bij aan het noodzakelijke gehak. Herrie in het bondgenootschap. Wie de geschiedenis bekijkt, weet dat daarmee de “overwinning” verder weg is dan ooit. Geen wonder want eigenlijk baseert het “vrije westen” zich op onverschilligheid, absolute ontkenning van eigen cultuur en maatschappelijke patronen van de volkeren waarmee we ons bemoeien. Simplificatie onder de noemer “Islam”. Dat is een kenmerk van het Nazidom.

Onverschilligheid voor de ander en de overtuiging zelf het grootste gelijk van de wereld te hebben. Laat het sleutelwoord van deze verkiezingen anders luiden dan “onverschilligheid”. Vrede is de weg.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Published in: on 19 november 2006 at 11:10  Geef een reactie  

Verkiezingstoorts (4)

Druk, druk, druk … onze campagnevoerende politieke “leiders” hebben het druk. Zó druk dat ze zichzelf voorbij dreigen te lopen en de grootste kampioen van het volk laat het dan ook even afweten. De druk wordt hem teveel.

Ik ken mensen die zelf zó druk zijn dat ze het liefste met rustige mensen omgaan. Soms zijn ze er zelfs mee getrouwd. Ik ken ook rustige mensen en die gaan maar zelden graag om met drukke mensen want ze worden er moe van. Ik ken ook drukke mensen die veel omgaan met andere drukke mensen en daardoor bijna nooit tot enig resultaat komen. Soms zijn ze getrouwd met elkaar en dat loopt dan op den duur op moord en doodslag uit. Allemaal ADHD (Alle Dagen Herrie en Drukte).

 Opvallend aan onze lijsttrekkers is dat ze vaak de tijd niet nemen om hun verhaal te doen. Neem Balkenende die het altijd heeft over “gat” als hij “gehad” bedoelt. Het woord “koninklijke familie” is voor hem als een kilometer drempels voor iemand in een rolstoel. Als hij dat besefte, zou hij wat vriendelijker zijn voor die mensen. Mark Rutte probeert iets terughoudender te zijn maar ook hij heeft de neiging over zijn woorden te struikelen.

En dan de rest…Jan Marijnissen praat vlot maar struikelt zelden of nooit en hetzelfde geldt voor Wouter Bos. Dan is er André Rouvoet die elk woord overwogen kiest en het nog fatsoenlijk uitspreekt ook en een soortgelijke aanpak volgt Femke Halsema.

En nu mijn keuze: mensen die over hun eigen woorden struikelen, vertrouw ik niet. Bij hen klopt iets niet in de coördinatie. Waarschijnlijk gaan denken en handelen bij hen niet harmonisch samen. Dat criterium is gemakkelijk want het sluit meteen een aantal lijsttrekkers uit. Wie denken en spreken zorgvuldig parallel laat lopen en zinnige dingen zegt, spreekt mij het meeste aan. Daar komt dan nog de vraag bij wat dit land op het ogenblik nodig heeft en of de uitverkoren spreker in staat zal zijn om daaraan iets te doen. Zie daar, mijn stemwijzer.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Published in: on 17 november 2006 at 7:58  Geef een reactie