Virus

Russen zijn onze natuurlijke bondgenoten. Ik houd van Rusland met zijn uitgestrekte bossen en toendra's. Ooit zal Rusland lid worden van de Europese Unie. Dat zou voor beide partijen tenminste wel het beste zijn.

En toch…vanmorgen schrok ik op. Russische jagers schieten in het wilde weg trekvogels dood. Uit angst voor de vogelgriep. De vogelgriep die in heel Azie, naar ik meen, 16 doden heeft opgeleverd (op een bevolking van vierenhalf miljard), jaagt de Russen de stuipen op het lijf. Het virus kan zelfs muteren en besmettelijk worden van mens tot mens. Het volgende doemscenario kondigt zich aan.

Het verschijnt uit de monden van Nederlandse en andere virologen. Zij heffen waarschuwend de vinger op om ons te behoeden voor de volgende gesel Gods. Er waart een wonderlijk angstsyndroom door de wereld. Angst voor werkloosheid, angst voor terrorisme, angst voor onbekende godsdiensten, angst voor vreemdelingen die binnendringen en illegaal worden, angst voor goddeloosheid, angst voor God, angst voor Joods kannibalisme, angst voor georganiseerde misdaad, angst voor verlies op het WK voetbal, angst voor klimaatverandering, angst voor de varkenspest, angst voor de vogelgriep, angst voor…

Ik zie daarin het werkelijke virus dat onze samenleving bedreigt. Duizenden gezonde vogels dood, miljoenen mensen doodsbenauwd. Tegen het virus dat angst heet, bestaat op het ogenblik veel te weinig vaccin.

Tot sterkte

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Published in: on 20 juni 2006 at 6:54  Geef een reactie  

Straf

Soms ontmoet je een hele straat van voordehandliggendheden. Het is vrijwel nooit een mooie straat en zeker geen omgeving om je te vestigen. De afslag van zo'n straat vond ik vandaag weer in de krant.

 "Aanklager eist doodstraf tegen Saddam Hoessein". Schokkend! Volkomen onverwacht en bizar! Welk een inventiviteit! Wat een diep inzicht en wijsheid! Wat moet je met zo'n nieuwsbericht?

Ik ben al heel lang geleden van de doodstraf als mogelijkheid afgestapt. Ik vind het echt helemaal niets. Het aantal argumenten om nooit de doodstraf te eisen of op te leggen beslaat ongeveer een encyclopedie. Om te beginnen verlaag je jezelf meestal tot de methoden van de aangeklaagde. Dat is geen na te streven doelstelling. In de tweede plaats is de doodstraf eigenlijk helemaal geen straf. De veroordeelde komt voor een vuurpeloton of op een schavot en binnen de kortste keren is zijn of haar hart doorboord of nek gebroken. Niks aan, slappe thee. Hij of zij is bevrijd van het gezeik op aarde maar de slachtoffers moeten er nog hun hele leven mee door.

Wat moet je dus doen met een dictator die moord, massamoord, marteling en verkrachting tot structureel onderdeel van zijn beleid heeft gemaakt? Dat allemaal ter meerdere eer en glorie van zichzelf? Je moet hem bejaarden laten verzorgen, de straat laten vegen, klusjes aan huis laten doen bij oude, alleenstaande vrouwtjes of laten werken in een ziekenhuis. Pispotten schoonmaken en de kots van patienten laten opruimen. Dertig jaar lang.  Dat is pas een straf.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Published in: on 19 juni 2006 at 12:17  Geef een reactie  

Passaat

Mijn grootvader, de vader van mijn vader, was een dictator en soms ging hij heel agressief tekeer. Ja, het was een opgewonden mannetje. Mijn vuur heb ik van hem, denk ik.

Diplomatie was hem in wezen vreemd maar toch schopte hij het tot plaatsvervangend politiechef op Curacao, zo omstreeks 1927. Daarbij kreeg hij de speciale opdracht om de corruptie onder ambtsdragers op het eiland aan te pakken. Grapje.

Met zijn gebrek aan diplomatiek gevoel dacht hij zijn opdracht serieus aan te moeten pakken en dat kon natuurlijk alleen maar verkeerd uitpakken. De gouverneur, zijn directe baas en allerlei dubieuze wereldburgers had hij al gauw tegen zich in het harnas gejaagd. Dan hebben we het nog niet eens over de gewone agent op straat die zijn corrupte inkomsten niet kon missen. Weg opa, opgemarcheerd naar een hoofdinspecteursfunctie in Amsterdam.

 Ik heb niets tegen Antilianen. Ik heb wel iets tegen criminele Antilianen, net zo goed als tegen elke crimineel. Hoe witter de boord, des te crimineler. Nu komt het kabinet met het werkelijk verbluffende rapport dat de corruptie op de eilanden bestreden moet worden.

Op Curacao waait al sinds jaar en dag de Noord-Oostpassaat. De wind komt elke dag uit dezelfde richting, zo sterk dat de bomen er scheef van zijn gegroeid. Vanuit Curacao in noordoostelijke richting kom je in Nederland terecht. De wind blijft en zal blijven waaien uit een en dezelfde richting…

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Published in: on 15 juni 2006 at 7:04  Geef een reactie  

Warmtefront

Het is hier bloedje heet, mijn hoofd wordt er suf van en mijn darmen spelen op. Het maakt niet veel uit of ik alle ramen open zet, ik heb niet veel zin om zaken daadkrachtig aan te pakken of eens echt ergens over na te denken.

 

Zou het op zo’n ministerskamer ook altijd zo heet zijn? De daadkracht die dit kabinet uitstraalt is echt verbluffend. Minister Bot wil dat Guantanamo Bay dichtgaat en hij verwoordt dat op bijzonder dreigende wijze: “Met een grootmacht als Amerika (alsof er verder geen werelddeel van die naam bestaat) moet je altijd maar het vertrouwen hebben …

Nou ik kan minister Bot vertellen dat Georgie Texas vannacht van de stress in zijn bed heeft liggen springen. Hij kreeg het daarna heet en het zweet gutste over zijn voorhoofd. Zulke krachtdadige taal, daar kreeg hij het gewoon Hispano benauwd van!  Vanmorgen vroeg heeft hij Gondeltje Rijst dan ook meteen opdracht gegeven om eens even te polsen of alles nog “kits” was in Den Haag.

 

En terecht. Nederland is de enige natie die met verstand van zaken zijn puinhoop in Broken Orleans kan opruimen. Het is ook het enige land dat zijn Verdeelde Staten van Amerika afdoende kan beschermen tegen vloedgolven in de toekomst. Nu het warmtefront met zijn hurricanes weer nadert begrijpt Georgie dat maar al te goed. Hij heeft ons nodig. Nee, die Bot dat is er een die we in de gaten moeten houden. Hij zou echt in staat zijn tot een staatsgreep op Malta, aan het hoofd van een troepenmacht.

 

En Nederland moet ook uitkijken. “We” winnen in Duitsland en “we” schieten er op los in Afghanistan om vervolgens vragen te stellen over het optreden van “onze” jongens. Daar houd ik van. Kritisch zijn op het dodend vermogen van je soldaten. Het lijdt geen twijfel, Osama Bin Laden en zijn aanhang sidderen nog meer voor ons dan Georgie.

 

 

Tot sterkte,

 

Kaj Elhorst

 

https://politiek.wordpress.com

Published in: on 13 juni 2006 at 8:31  Geef een reactie  

Positief denken

Gisteren vertelden mijn jongste zoon en zijn vriendin mij dat ze gaan trouwen. Na elf jaar samenwonen komt het dus tot een traditionele verbintenis. Heel mooi, leuke avond gehad.

's Avonds kon ik niet slapen en vanmorgen vroeg wist ik waarom. De Rabobank gaat zich meester maken van het openbaar vervoer. De Rabo Connexxion. Binnenkort kan ik tegelijkertijd met de aankoop van een strippenkaart een persoonlijk krediet afsluiten. Misschien krijg ik wel een strippenkaart waarmee ik private banking kan gaan plegen. Ja, daar zijn ze goed in, die jongens van de Rabobank. Zalm, krijgt zijn zin, alles wat ooit nog min of meer vertrouwen wekte, komt nu in handen van dubieuze instellingen. Wat moet ik me voorstellen bij de Rabobank als belangenbehartiger van oude mensjes in afgelegen dorpjes die alleen maar de bus als vervoermiddel kennen? Tweemaal per dag een lading van drie bejaarden. Weegt dat op tegen de resultaten die de bank belooft aan private bankers? Investeer nu in ons "sociale gezicht"?

Dit wordt dus het land waarin mijn zoon en zijn geliefde straks hun kinderen gaan grootbrengen. Voor het wachten bij de bushalte met een kinderwagen moet betaald worden omdat het echt niet meer renderend is. Voor het stallen van de fiets bij de bushalte kan ik een strippenkaart KOPEN.

Het aanstaande huwelijk van mijn zoon en zijn vriendin zet mij aan tot positief denken. Het nieuws van de ochtend doet mij denken aan die reclameboodschap van Jules Deelder. Ik hoop dat ze waar wordt: "Ontdsnapt door een gat in de nacht …"

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com 

Published in: on 12 juni 2006 at 7:15  Geef een reactie  

Licht aan het eind van de tunnel

Meer dan eens krijg ik het verwijt dat ik de politiek te filosofisch benader. Een vreemd verwijt want Marx, Nietzsche, Kant, Smith, Montesqieu, Rousseau, D'Israeli, Gladstone, Thorbecke, Schaepman, Groen van Prinsterer en Troelstra, ja zelfs Napoleon Bonaparte, deden dat in meerdere of mindere mate. Ik ken niemand die beweert dat zij geen enkele invloed op de praktische politiek hebben gehad.

Filosofie is niet van deze tijd. Deze tijd is er een van doeners en dat merk je tot vervelens toe elke dag. Een krakkemikkig asielbeleid, snelwegen waar spoorlijnen horen te lopen, peperdure spoorlijnen die achteraf niet renderend blijken te zijn, infrastructurele werken die niet eens worden afgemaakt, een spitsstrook die niet functioneert. Wie begint met doen en pas daarna eventueel bereid is om te denken, komt altijd verkeerd uit.

De huidige politici en bestuurders lijken veel op de man, en vergeet vooral de vrouw niet, die de kortste weg naar Nieuw Zeeland zoekt. Vol ijver begint hij of zij in de eigen achtertuin te graven totdat er licht aan het eind van de tunnel gloort. Dan blijkt het graafwerk van vier jaar te eindigen in de tuin van de buurman (of vrouw natuurlijk). Met een licht filosofische inslag was dat te voorkomen geweest. Ik verkeer dan ook graag in gezelschap van de eerder genoemde mannen (geen vrouwen, dus). Zij hadden niet alleen woorden en zeker ook niet alleen daden. Het evenwicht tussen die twee verzekert mij van goed gezelschap.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Published in: on 11 juni 2006 at 8:36  Geef een reactie  

Prijs

Gisteren riep Nico Haasbroek deze weblog uit tot beste van Alphense herkomst. Dat gebeurde tijdens een door de gemeente georganiseerde persbijeenkomst. Nu is Nico Haasbroek niet de eerste de beste collega dus ik was wat argwanend over zijn vervolgcommentaar maar hij bleek het te menen. Dat voelde als een prijs, na 28 jaar journalistiek. Geen certificaat, geen medaille en eerlijk gezegd verdiende ik die ook niet. Toen Nico aan mij vroeg waar het allemaal vandaan kwam, wist ik niets anders te zeggen dan "uit mijn hoofd". Eigenlijk had ik natuurlijk iets moeten zeggen over betrokkenheid, woede, wanhoop, gedrevenheid enzo …

 Ik heb dat niet gedaan want ongetwijfeld had hij me gevraagd waar die betrokkenheid mee te maken had, waar die woede vandaan kwam en waarom ik me vaak zo wanhopig voel. Een antwoord daarop was weer een stuk moeilijker geworden en ik heb al problemen genoeg. Bovendien gaat het bij mij om de betrokkenheid van de toeschouwer, niet van een politiek leider of zoiets. Juist die positie van toeschouwer past bij mijn vak als journalist.

 Dat wil allemaal niet zeggen dat ik me niet daadwerkelijk verontwaardigd kan voelen over gebeurtenissen. De film "Submission" heeft me in dat opzicht even woedend (op de makers) gemaakt als het optreden van Verdonk rond Hirsi Ali en Pasic. Het hele namaakdebat tussen Verdonk en Rutte vond ik even beschamend als de Afghanistanhoorzitting waarin meneer De Graaf Arnold Karskens voor zeik zette. Daarbij voelde ik me heel erg betrokken. In het laatste geval had ik zelfs het gevoel dat er aan de fundamenten van onze democratie werd geknaagd.

Maar ik blijf een toeschouwer die zich vooral verbaast over de onbenulligheden waarover massa's mensen zich druk maken, zoals hondenpoep op de stoep.

Ik vlei me niet met de gedachte dat Nico Haasbroek dit leest, maar het is er wel uit. Voor mijn gevoel heb ik nu wel erg veel prijs gegeven.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com 

Published in: on 9 juni 2006 at 6:52  Geef een reactie  

Jong en wild

In mijn woongemeente is een strandbar aan een plas die "Wet and wild" heet. Je kunt er aangelijnd waterskiën. Voor de hond is even verderop een strandje waar hij los kan lopen. Ik heb het altijd opgevat als "nat achter de oren en voorwereldijk". En daar gaat het om.

Bij 3 VO (Drie VerkeersOngelukken?) hebben ze geniale ideeën. Een Terugkomdag voor jongelui die veel te vroeg hun "rijbewijs" hebben ontvangen. Lijkt me levensgevaarlijk. Op weg naar de Terugkomdag kunnen ze een hoop brokken maken. Ik zou ze liever stimuleren zo min mogelijk op de weg te komen.

Al een tijd geleden, we hebben een slecht geheugen, is aangetoond dat jongeren onder de twintig teveel last hebben van bepaalde stofjes in hun hoofd. Zij zien daardoor nauwelijks risico's en al helemaal niet in hun eigen gedrag. Ze raken er ongeremd door. Ongeremd is natuurlijk levensgevaarlijk als je een motorvoertuig bestuurt. Persoonlijk kijk ik altijd eerst of er een rem op een huurauto zit en of die functioneert. Kortom: iedereen onder de twintig is tijdelijk psychopaat. Ik denk dat het trouwens zo rond het veertiende levensjaar begint. Kijk maar naar onze middelbare scholen. Sommigen komen er nooit overheen, bij anderen trekt het bij en weer anderen worden volwassen. Mischien moet onze verkeersminister Peitsche daar eens rekening mee houden. Zij kan bijvoorbeeld beslissen om de leeftijd waarop je een motorvoertuig mag besturen 21 jaar moet zijn (Kijk nou eens niet naar de VS want daar ligt de maat voor psychopatie anders). Bovendien zou een psychologische test niet zo gek zijn. Voor mij zou dat de bevrijding betekenen van veel Mazdaatjes met het geluid van een straaljager, dubbelloops uitlaat, een minimumsnelheid van 100 km/uur en een voorkeur voor rood licht. Rust, de plantjes kunnen weer groeien in plaats van geschrokken ineen te duiken, mijn kinderen en katten kunnen de straat weer oversteken en ik kan weer binnen een redelijke termijn het strand bereiken. Een strand zonder aangelijnde waterskivoorzieningen.

Tot sterkte

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Published in: on 8 juni 2006 at 7:15  Geef een reactie  

Breezer 66 (II)

De strijd om het lijsttrekkerschap is nu ook bij D66 losgebarsten. De eerste discussie tusen Lousewies Frigidaire en Alexander Souris is achter de rug met een reeks van wapenfeiten. Zo kaart Lousewies het aloude D66 speerpunt weer aan: het onderwijs. Zij vindt dat iedereen die van school komt, moet weten hoe je een condoom aan doet. Ik ben het met haar eens maar daarover later.

Jaren geleden was ik als leraar biologie verbonden aan een Rooms Katholieke LEAO, geleid door een non. Het schooltype bestaat niet meer en de Katholieke kerk is op sterven na dood dus ik kan het best vertellen. Helemaal tegen de wensen van de Paus in besloot het college van leraren dat er seksuele voorlichting gegeven zou worden en als leraar biologie zat ik dus in de gevarenzone. Misschien vonden ze het echter niet zo'n goed idee om een 25 jarige leraar aan meisjes van 18 seksuele voorlichting te laten geven, ik weet het niet. In elk geval mocht ik niet meedoen aan het experiment. De leerlingen uit de brugklassen kwamen wel aan mij vragen of ik ook "neukles" zou gaan geven. Dat was iets heel anders dan naailes want die kregen ze van een bijna 80 jarige semi-non die haar leesbril op moest zetten als ze de draad door het oog van de naald wilde halen. Neukles dus.

Ja, Lousewies Frigidaire zou zo'n les ongetwijfeld kunnen geven zonder er bij te verblikken of te verblozen. Misschien gaat ze het nog wel eens ergens doen, als stimulans voor het onderwijs. Dat zou een goeie zijn want neukles is de beste manier om overmatige bevolkingsaanwas te voorkomen en dat zou een zegen zijn voor Nederland en omgeving. Laten we dan meteen ook zuiples geven waar de leerlingen leren hoe ze de kroonkurk op een fles moeten laten zitten. Lijkt mij ook belangrijk. Leve Breezer 66!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Published in: on 7 juni 2006 at 7:25  Geef een reactie  

Op z’n kop

Vandaag was er weer wat te lachen. Heel anders dan de laatste dagen. Een collega had een mailtje gekregen en daarin was sprake van mij. Een raadscommissielid meldde dat hij een uitzondering maakte voor mij, zo had hij gemaild. Hij was niet gewend journalisten uiterst kritisch te volgen maar dat zou hij bij mij wel doen.

De wereld op z'n kop. Een commissielid volgt de journalist kritisch. Het wordt me al bang te moede want dit commissielid zet altijd de wereld op zijn kop. Ooit vergeleek hij de camping in het Zaanse Rietveld bij Alphen aan den Rijn met de onafzienbare campings in Frankrijk. Er zijn meer van dit soort wapenfeiten te melden. Zo vindt hij het Iraanse regiem dat de oppositie dood laat slaan, tegenkandidaten voor het presidentschap de mond snoert en homoseksuelen ophangt, volledig legitiem. Ik kan een lange reeks van regiems geven die op die manier ook bijzonder legitiem zijn of zijn geweest: Loekasjenko van Witrusland, Mugabe van Zimbabwe, Adolf Hitler …  Allemaal netjes gekozen en dus uiterst legitiem.

Dit raadscommissielid gaat mij kritisch volgen. Welke criteria zou hij voor goede journalistiek hanteren? Als die te vergelijken zijn met zijn beoordeling van regiems, dan moet ik mij inderdaad ernstig zorgen gaan maken. Mogelijk kondigt hij binnenkort in de gemeente de censuur af …

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Published in: on 6 juni 2006 at 6:10  Geef een reactie