Hollandse droom

Vrouwen hebben oog voor andere zaken dan mannen. Om te beginen hebben ze oog voor mannen. Mannen hebben dat inderdaad veel minder. Daarom is het goed dat er vrouwen in de politiek zijn. Anders zouden de mannen nooit opvallen en dat vinden mannen heel vervelend. Mannen vallen graag op, vooral in de politiek. Vrouwen kunnen ook meer dan een ding tegelijk doen. Dat kunnen mannen niet. Zij kunnen elkaar tegelijkertijd om de hals vliegen en de ogen uitkrabben. Als mannen dat doen, dan gaat een van beide verkeerd. Meestal mislukt dan het ogen uitkrabben want daar hebben mannen niet zoveel oog voor als vrouwen. Vrouwen kunnen elkaar erg goed de ogen uitkrabben en daarom zetten ze hun ogen het liefst in de schaduw. Dat maakt het ze ook gemakkelijker om te liegen en te lachen tegelijk. Liegen en vals lachen. Er zijn vrouwen die daarin kampioen zijn zoals Rita Verdonk en Ayaan Hirsi Ali. De bokswedstrijd is bijna afgelopen. Rita heeft haar krokodilletranen al uit haar schaduwen gehuild en Hirsi Ali doet het licht uit terwijl ze in de schijnwerpers blijft staan. Op naar Amerika om nooit meer terug te keren, zoals zovelen. De Hollandse droom komt uit.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Https://politiek.wordpress.com

Published in: on 17 mei 2006 at 6:39  Geef een reactie  

Licht en donker

Het is soms verbazingwekkend om te zien hoe dicht licht en donker bij elkaar liggen. Dat blijkt niet alleen uit de verschuiving van zomer- naar wintertijd en andersom, het blijkt ook uit de politiek. Op woensdag 5 april was ik op de bouwrai en daar schuifelde plotseling Rita Verdonk binnen. Zij kwam de stem vragen van aannemers en andere bouwbelanghebbenden. Het werd de “Verdonk verdonkermaant en licht op show”.
Te verwachten viel de uithaal naar een “rampzalig links kabinet” met “Groenlinks, SP en PvdA, ik ken dat lijstje” erbij. Wat zij dan precies kende van het lijstje en wat er rampzalig aan was, dat verdonkermaande zij. Vervolgens vond zij zichzelf niet “links”, niet “rechts” maar recht-door-zee. “Ik ga voor de inhoud.”Daarbij verdonkeremaande zij het feit dat “links” en “rechts” nu juist aanduidingen zijn voor de inhoud. Volledige verduistering trad in bij de kreet “Ik zou zeggen, let’s go”. Was dat een aanmoediging om te emigreren? Na haar speech had ik die al niet meer nodig hoor. Het licht was bij mij al volledig aangegaan. Rita licht de kiezer op. Dat is niet recht door zee, het is vals, oneerlijk en misschien wel strafbaar. Het zou me niets verbazen als ze er “sideletters” op na houdt waarin een heel andere tekst staat die overeenkomt met de afspraken die ze met Wouter Bos heeft gemaakt. Het toepassen van sideletters is uitsluitend handig voor “managers” die zichzelf rijk willen rekenen.
Ik was er al bang voor, Rita heeft geen inhoud maar wel heel veel smoesjes en praatjes waarmee ze op Fortuynistische wijze rattenvanger poogt te spelen. De ratten volgen haar totdat ze ten onder gaan, onbewust van eigen verkeerde keuze. In de krochten komen ze terecht waar zelfs het kleinste sprietje licht de oplossing lijkt te zijn voor de verdonkerte.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst
https://politiek.wordpress.com

Published in: on 17 mei 2006 at 3:43  Geef een reactie  

Slim

Eindelijk mogen we het openlijk zeggen: Nederlanders en Duitsers zijn de intelligentste volkeren van Europa. Zo’n zeventig jaar geleden waren er ook al mensen die dat zeiden, maar daar denken we liever niet aan terug.
Met een IQ van 107 komen we met een been fietsend de voormalige Mavo door en halen we zelfs nog een Havo-diploma. Toch vraag je je af waar al die intelligentie in later jaren blijft. Ze heeft ons monsterlijke projecten opgeleverd als de Betuwelijn en de HSL. Ze is maar niet in staat een oplossing te vinden voor het Schipholprobleem en flexibiliteit ten opzichte van het meisje Pasic en andere vreemdelingen bengt ze ook niet voort. Ten slotte dompelt deze bovennormale intelligentie ons in een heilloze strijd zij aan zij met de, zonder meer, veel minder intelligente Amerikanen in Afghanistan.
Volgens wetenschappers zijn onze hersenen waarschijnlijk groter en zwaarder dan die van mensen in de zuidelijker contreien van Europa. Als het over mensen in de ijstijden gaat, is dat verschil meestal een reden om verschillende menstypen aan te duiden zoals Cro magnon en Neanderthaler. Hoe zullen we de zuidelijke Europeanen in het vervolg noemen? Berlusconen? Homo Maffioso? Homo Minor (en wij zijn dan natuurlijk de Homo Maximus)?
Met al die dominante intelligentie concurreren we onszelf in het Noorden van Europa nog steeds dood, vooral als het om energie gaat. In dat opzicht hebben onze zuiderburen het toch veel beter begrepen. Zij hebben een vrijwel exclusief monopolie op de belangrijkste energiebron van allemaal: de zon. Ja, wie niet slim is…moet geluk hebben.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://politiek.wordpress.com/

Published in: on 17 mei 2006 at 3:24  Geef een reactie  

Misdadig

In de VS gooien de supermarkten de helft van hun voorraden ongeopend weer weg. Gewoon, boem, de afvalbak in. Er is een actiegroep die dat heeft gemerkt en die stelt nu menu’s samen uit de weggesmeten levensmiddelen. De supermarkten hebben daarop gereageerd door hun afval achter slot en grendel weg te bergen want voedsel moet wel de kans krijgen weg te rotten, zo meent de Amerikaanse grootgrutter.
Dat gebeurt in een land met een staatsschuld van enkele duizenden miljarden dollars. Per hoofd van de bevolking is dat ongeveer tienduizend dollar. Dat wil zeggen dat ook de zwarte in New Orleans, die modder leert eten, een forse schuld heeft. Vermoedelijk weet hij of zij dat niet eens.
Ondertussen moddert het regime verder in Irak voor zestig miljard dollar per jaar. Daar komt nog de jachtpartij op Al Quaida in Afghanistan bij en dat alles onder het mom van een gezonde economische politiek!

Als goed bondgenoot doet Nederland het niet veel beroerder. Van de week sprak ik een vriend die bij ING werkt. Het bedrijf heeft een miljarden winst gemaakt en ontslaat hem en enkele honderden anderen. De winst wordt gebruikt voor investeringen en dividenduitbetaling. Dat betekent dat de gemeenschap opdraait voor die dividenduitkering want al die ontslagenen eten van een uitkering. Ondertussen mompelt de ex CEO van Albert Heijn voor de rechtbank dat hij niets van boekhouden snapt en speelt hij Jacobse en Van Es met de ex CFO door met modder naar elkaar te gooien. Dat alles om het eigen met bonussen geplaveide straatje schoon te vegen.

Ik ben niet pissig over zoveel misdadigheid. Ik vraag me vertwijfeld af hoe het komt dat ik me nog niet heb bekeerd tot bommenmaker. In mijn achterhoofd groeit de gedachte om een rode vlag met hamer en sikkel uit te steken en er klinken vlagen van “Op, socialisten, sluit de rijen…” En dan besef ik dat zulke oplossingen ook alleen maar tot misverstanden hebben geleid en uiteindelijk misdadigheid opleverden. Machteloosheid? Nee, natuurlijk, het is tijd voor een geestelijke revolutie maar wie krijg je daar nou voor? Liever blazen tieners zichzelf op ten einde het koninkrijk vol maagden te verwerven. Misdadig…

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Published in: on 17 mei 2006 at 3:23  Geef een reactie